Novinky

Dlhopisové fondy sú výhodnejšie ako vklad v banke

[ 03. 02. 2003 ]
Úrokové sadzby ponúkané v slovenských bankách sú nižšie, ako kedykoľvek doteraz. Nízke úročenie sa netýka iba korunových vkladov, ale aj vkladov v americkom dolári alebo v eure. Na druhej strane, dlhopisové fondy zaznamenávali v minulom roku niekoľkonásobne vyššie zisky.

Výkonnosti korunových dlhopisových fondov po znížení úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska výrazne vzrástli a vysoko prekonali úročenie termínovaných vkladov. Teória hovorí "nakupuj lacno, predávaj draho". Oplatí sa podielnikom stále investovať do korunových dlhopisových fondov?

Výkonnosť dlhopisových fondov je prirodzene nadpriemerná v obdobiach poklesu úrokových sadzieb. Tak to bolo aj v druhej polovici uplynulého roka, kedy sa ročné výkonnosti korunových dlhopisových fondov dostali nad 10 %. V roku 2003 očakávame ďalšie zníženie úrokových sadzieb zo strany Národnej banky Slovenska, ktoré bude v hlavnej miere motivované posilňujúcim kurzom slovenskej koruny oproti euru. Zníženie sadzieb sa však pravdepodobne pozitívne odrazí hlavne vo výkonnosti dlhopisov s krátkou dobou splatnosti. Strednodobé a dlhodobé dlhopisy, do ktorých obvykle dlhopisové fondy investujú, nebudú príliš ovplyvnené. V prípade, že k zníženiu sadzieb dôjde, výkonnosť dlhopisových fondov sa v tomto roku bude pohybovať približne na úrovni súčasných priemerných výnosov do splatnosti, znížených o náklady fondu. Verím, že z pohľadu troch rokov, čo je nami minimálne odporúčané obdobie na investíciu do dlhopisového fondu, je takáto investícia pre klienta výhodnejšia ako termínovaný vklad.

Úrokové sadzby v Eurozóne i USA sú na minimách. Pri ich zvýšení sa ceny dlhopisov znížia, čo zapríčiní pokles hodnôt podielov fondov investujúcich do týchto cenných papierov. Oplatí sa aj v takejto situácii investovať do amerických a európskych dlhopisov?

Súhlasím, že úrokové sadzby sú historicky veľmi nízke, kedy dôjde k ich zvýšeniu je podľa mňa stále otázne. Závisí to predovšetkým od miery oživenia oboch ekonomík, ktoré je dnes veľmi neisté predpovedať. Dokonca v prípade Eurozóny by som nebol prekvapený, keby Európska centrálna banka prikročila ešte k jednému zníženiu sadzieb. Je však dôležité si uvedomiť, že investície do dlhopisových fondov predstavujú protipól investícií do akciových fondov. Znamená to toľko, že keď ceny dlhopisov klesajú, ceny akcií obvykle rastú a naopak. Preto by som podielnikom odporúčal vytvoriť si vlastné portfólio tak, aby obsahovalo oba typy fondov, pričom ich vzájomný pomer by sa okrem ich rizikového profilu líšil podľa toho, či očakávajú zrýchlenie ekonomického rastu alebo pretrvávajúcu stagnáciu, alebo dokonca recesiu hospodárstva.

Z rozhovoru s podpredsedom Predstavenstva Tatra Asset Management Michalom Kustrom pre prílohu HN-Peniaze a investície, 31.1.2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000