Novinky

Prieskum znalosti podielových fondov

[ 26. 02. 2003 ]
Investovanie prostredníctvom podielových fondov na Slovensku stále nepatrí k bežným spôsobom zhodnocovania peňazí - vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý exkluzívne pre TREND vlani na prelome novembra a decembra uskutočnila agentúra Focus. Vyše tisíc respondentov 18-ročných a starších odpovedalo na tri okruhy otázok. Prvý sa týkal teoretického spôsobu investovania voľných peňažných prostriedkov v hodnote 100-tisíc korún. Druhý mapoval mieru znalosti podielových fondov a ich fungovania, ako aj názor na bezpečnosť takejto formy investovania. Posledný okruh sa týkal predpokladanej miery zisku, ktorú respondenti považujú za maximálne výhodnú, ale ešte se­rióznu a bezpečnú.

Takýto spôsob zhodnocovania úspor totiž preferuje len šesť percent populácie. Veľkou neznámou sú stále základné princípy fungovania podielových fondov a inštitúcie, ktoré v tomto sektore pôsobia. Najčastejšou odpoveďou na položené otázky totiž bolo „neviem“. Ako univerzálnu odpoveď na všetky otázky ju použila jedna tretina oslovených. Druhý extrém, správna odpoveď na všetkých šesť otázok, sa vyskytol iba veľmi vzácne. Stopercentne totiž uspelo len 1,5 percenta účastníkov prieskumu. Absencia znalostí sa navyše netýka len nižších vzdelanostných kategórií. Vysokoškolsky vzdelaní respondenti sa priklonili k správnej odpovedi v priemere pri dvoch až troch otázkach zo šiestich. U ostatných bol správny zásah ani nie každý tretí.

Najznámejšou zo skúmaných vlastností je, že podielový fond vopred nezaručí výšku zisku. Na túto otázku správne odpovedalo takmer 40 percent oslovených. Podstatne viac zahmlené je všeobecné povedomie o garanciách či kontrole. O tom, že podielový fond investuje pod kontrolou Úradu pre finančný trh, nevie ani pätina obyvateľov Slovenska. Takmer dve tretiny opýtaných nevedeli, či podielové fondy investujú výlučne do akcií alebo nie. Približne každý šiesty človek v SR si pod investíciami podielových fondov predstaví výlučne akcie. Navyše viac ako jedna tretina z tých, ktorí si myslia, že podielový fond investuje výlučne do akcií, predpokladá, že zároveň vopred zaručí výšku zisku.

Pád spoločností sľubujúcich nadpriemerné výnosy zanechal vo vedomí obyvateľov Slovenska zreteľnú stopu. Podľa prieskumu agentúry Focus už nemajú sľubované výnosy na úrovni 40 percent vizitku serióznosti. Štyria z desiatich opýtaných považujú za maximálne výhodnú, ale zároveň „ešte bezpečnú“ mieru zisku do desiatich percent ročne. Túto métu vlani splnilo osem podielových fondov domácich správcov. Takmer dve tretiny respondentov (62 percent) sa zmestili do miery zisku 15 percent. Ešte vyššie zhodnotenie si predstavuje pätina populácie. Najvýkonnejšie fondy sa vlani dostali tesne pod hranicu 14 percent. Kľúčové faktory pre rozhodnutie investovať do podielových fondov sú tri – určitá miera znalostí, predstava o bezpečnosti a potrebné finančné prostriedky. Tretina tých, ktorí považujú investície do podielových fondov za bezpečné, by voľné prostriedky investovala aj do nich. Problémom však je, že s bezpečnosťou sa im spája nielen kontrola Úradom pre finančný trh, ale aj vopred zaručená výška zisku.

Spracované podľa článku „Podielové fondy sú veľkou neznámou“, TREND, Jana Stovíčková a Ľubor Kyselý
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000