Novinky

Ako sa môže vojnový konflikt prejaviť na akciových trhoch

[ 03. 03. 2003 ]
Ceny akcií (a teda aj hodnoty akciových podielových fondov) sú závislé od mnohých faktorov. Prednedávnom sme vám priniesli pohľad na model posudzovania pohybov na akciovom trhu v závislosti od psychológie investorov, ktorí reagujú iracionálne, ale určitým spôsobom. Ako by mohol vplývať na ceny konkrétnych akciových titulov prípadný vojnový konflikt?

Hrozba vojny v Iraku sa každý deň zvyšuje a je isté, že časť spoločností môže na vojne zarobiť, časť na nej však nevyhnutne stratí. Závisí to najmä od zamerania firiem. Práve toto zameranie umožňuje podľa analytikov z investičnej spoločnosti Lehman Brothers rozdeliť akcie firiem do dvoch košov, a to do tzv. vojnového a mierového koša.

Analytici sledovali pohyb akcií v závislosti od vývoja situácie okolo Iraku, ale aj ich reakcie na rast cien ropy, zlata a hodnotu amerického dolára. Výsledkom bolo vytvorenie tzv. vojnového koša amerických akcií, ktoré by eventuálne mohli z konfliktu profitovať. Sem analytici zaradili najmä akcie energetických spoločností a maloobchodných sietí. Naopak, tie akcie, na ktoré blížiaca sa vojna v Iraku bude mať opačný efekt, boli zaradené do tzv. mierového koša. Sem patria hlavne akcie finančných a technologických firiem, ale aj leteckých spoločností.

Medzi akcie mierového koša však nepatria len tie, ktoré prosperujú hlavne v čase, keď riziko vojny klesá, ale aj tie, ktoré začnú rýchlo rásť v situácii, keď "síce vojna prebieha, ale šanca, že sa čoskoro skončí, je vysoká". Ako pre britskú BBC uviedol autor tohto modelu Murali Ramaswami, úspech jeho systému demonštrovala firma ešte v januári. "Keď minister obrany vyhlásil, že USA sú pripravené na vojnu, akcie vojnového koša vo veľkom prekonali hodnotu akcií mierového koša," uviedol. Správa Lehman Brothers poukazuje aj na reakcie akcií napr. na schválenie rezolúcie OSN v novembri minulého roka, januárovú správu Hansa Blixa, ako aj správu amerického prezidenta Georgea W. Busha o stave únie.

Pri zohľadnení cien ropy a hodnoty dolára, ako aj úniku investorov do zlata, analytici z Lehman Brothers zostavili kôš akcií 100 firiem, ktoré by mali v čase vojnového konfliktu prosperovať. Do tohto koša zaradili firmy ako Duke Energy, Constellation Energy a Exxon Mobile. Okrem nich sa do vojnového koša dostali aj spotrebiteľské akcie, ako napr. akcie firmy Starbucks a Procter & Gamble, ale, keďže vojna prináša aj obete a ranených, akcie spoločností z oblasti zdravotníctva ako Wellpoint a Cardinal Health. Na druhej strane, do mierového koša zaradili analytici akcie leteckých spoločností Delta Airlines a pod., ďalej akcie firiem zaoberajúcich sa predajom luxusného tovaru (skupina Tiffany) a telekomunikačné firmy, napr. Motorolu. Mnohí iní analytici však o takýchto prudkých reakciách akcií na vývoj vojny v Iraku nie sú až takí presvedčení. Podľa ABN Amro je Irak momentálne pre svet veľkým ospravedlnením, hlavne pre súčasnú neistotu v svetovej ekonomike.

Spracované podľa článku Vojna a mier na akciových trhoch, Hospodárske noviny, 3.3.2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000