Novinky

Dlhopisom investičná bublina nehrozí

[ 04. 05. 2003 ]
Investičná bublina na akciových trhoch urobila z mnohých investorov milionárov, rovnako však mnoho ľudí pripravila o značnú časť majetku. Úspech investovania do akcií závisí od toho, v akom štádiu „bubliny“ investor otvorí a následne uzavrie svoju pozíciu. Ocenenie dlhopisov sa však striktne viaže na výšku úrokových sadzieb na finančných trhoch a preto je riziko investičnej bubliny pri dlhopisových fondoch veľmi obmedzené.

V odborných kruhoch, ale aj v médiách, sa v poslednom čase vo zvýšenej miere diskutuje o možnej dlhopisovej bubline na svetových trhoch cenných papierov, ktorá by mohla spľasnúť, a tým podstatne znížiť ceny dlhopisov. Investičná bublina sa pripisuje situácii, keď cena cenného papiera na burze nemá žiadnu súvislosť s jeho skutočnou hodnotou. Preto sa - najmä po pretrvávajúcom poklese cien akcií na svetových trhoch po roku 2000 - môže zdať, že cena dlhopisov je nadnesená a hrozí vznik dlhopisovej bubliny. "Keď úrokové sadzby dosiahnu historicky minimálne úrovne, je to skôr z dôvodu nízkeho ekonomického rastu a stabilného vývoja inflácie," uviedol dlhopisový manažér Alexandre Dugerdil zo správcovskej spoločnosti Unigestion, ktorá je na Slovensku známa ako správca niektorých fondov World Investment Oportunities Funds. "Vyhliadky sú neisté, ale nemyslím, že môžeme hovoriť o dlhopisovej bubline," dodal.

Ocenenie dlhopisov sa striktne viaže na výšku úrokových sadzieb na finančných trhoch a hodnotový profil emitenta. Vzhľadom na výrazne expanzívnu monetárnu politiku amerického FED-u, ale aj japonskej a európskej centrálnej banky došlo k poklesu úrokových sadzieb na finančných trhoch na historické minimá. "Prípadný pokles úrokových sadzieb zo strán národných bánk v USA či Európe by opäť mohol zvýšiť ceny dlhších dlhopisov," hovorí Vladimír Gešperík z J&T Asset Management. Cena dlhopisu nemôže rásť donekonečna. V prípade oživenia hospodárskeho rastu alebo zvýšených inflačných očakávaní dôjde k nárastu úrokových sadzieb a tým aj k poklesu cien dlhopisov. "Mechanizmus oceňovania dlhopisov a objem prostriedkov, ktorých sa týka však neumožní vznik dlhopisovej bubliny ako pri akciách koncom 90. rokov minulého storočia," dodáva Gešperík.

V prípade slovenských dlhopisov je situácia mierne odlišná. Slovenskí investori sa na jeseň roku 2002 stretli s výraznými nárastmi cien slovenských dlhopisov. Tie boli spôsobené zvýšeným záujmom zahraničných subjektov a zároveň aj poklesom úrokových sadzieb zo strany Národnej banky Slovenska. Postupná konvergencia našej krajiny do EÚ nám stanovuje dosiahnutie určitých kritérií. "Medzi tieto kritériá patrí aj výška úrokových sadzieb," uviedol Gabriel Hinzeller, člen Predstavenstva VÚB Asset Management. Postupný pokles úrokových sadzieb, ktorý sa v budúcnosti očakáva, bude pozitívom pre ďalší rast cien dlhopisov denominovaných v korune. "V prípade dlhopisov denominovaných v zahraničných menách nemožno v tomto období očakávať už veľké nárasty. Slovenské dlhopisy a dlhopisové podielové fondy budú tak naďalej zaujímavou investičnou príležitosťou," dodal Hinzeller.

Podľa článku Pavla Škriniara (Hospodárske noviny) spracoval Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000