Novinky

Čo ovplyvňuje hodnotu slovenskej koruny?

[ 09. 05. 2003 ]
Ale čo sú to vlastne tie ekonomické fundamenty? Zahraničný obchod, inflácia, rast HDP, nezamestnanosť...? Ak sa pozrieme na výsledky obchodnej bilancie za prvý štvrťrok tohto roka, tak v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je na tom lepšie o takmer dve tretiny. Tieto čísla svedčia o tom, že slovenský exportéri sú konkurencieschopní aj pri súčasnom trende posilňovania koruny a nie veľmi dobrej výkonnosti nášho hlavného obchodného partnera - Európskej únie a zvlášť Nemecka. Na druhej strane je však potrebné pripomenúť, že na dobré výsledky zahraničnoobchodnej bilancie vplýva aj fakt, že cena ropy na svetových trhoch výrazne klesla. Ropa totiž tvorí významnú položku dovozu SR a k znižovaniu hodnoty nášho importu tejto suroviny pomohlo aj oslabenie dolára oproti euru, čo sa pri súčasnom posilnení koruny oproti jednotnej európskej mene ešte znásobilo. Zahraničný obchod je teda na dobrej ceste. Ako to vyzerá s infláciou: Celkový rast cien je, samozrejme, v porovnaní s minuloročným výrazne vyšší, je to však spôsobené dereguláciou cien plynu, vody a nájomného a taktiež zvýšením spodnej hranice dane z pridanej hodnoty. Jadrová inflácia, ktorá je práve od týchto vplyvov očistená, a ktorú sleduje centrálna banka, bola za prvé štyri mesiace medziročne vyššia len o 2,1 percenta. Rovnako aj celková inflácia je za posledný mesiac lepšia, ako sa očakávalo. Podľa vyjadrenia guvernéra centrálna banka pravdepodobne zníži svoj odhad inflácie na tento rok. Z toho teda vyplýva, že aj inflácia sa vyvíja pozitívne, resp. ak nie pozitívne, tak lepšie, ako sa čakalo. Ďalšou dôležitou makroekonomickou veličinou je rast ekonomiky. Spomedzi krajín Európskej únie a taktiež krajín Vyšehradskej štvorky naša ekonomika rastie najrýchlejšie. Práve tieto ekonomické fundamenty sú dôvodom na investovanie zahraničných bánk do slovenskej koruny. Ďalším podstatným faktom pri rozhodovaní investorov, do akej meny budú investovať, je aj prílev zahraničných investícií do krajiny. Nakoľko v minulom roku dosiahla SR v tejto oblasti výborné výsledky a automobilka Peugeot je ďalším veľkým investorom, Slovensko má predpoklad na to, aby sa koruna posilňovala. Predstavitelia centrálnej banky vyhlásili, že budú proti korune bojovať všetkými možnými spôsobmi, teda aj znížením úrokových sadzieb, avšak priestor na ich znižovanie nie je vysoký.

Radko Kuruc, Hospodárske noviny 9.5.2003 (krátené)
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000