Novinky

Lastovička na slovenskom kapitálovom trhu

[ 09. 06. 2003 ]
Nedávne uvedenie akcií spoločnosti Novitech, a. s., na Burzu cenných papierov v Bratislave je udalosťou, ktorá sa v živote slovenského kapitálového trhu neopakuje často. V desaťročnej histórii slovenskej burzy sa uvedenie novej emisie na trh uskutočnilo len niekoľkokrát. Vo väčšine prípadov išlo o zvýšenie základného imania vydaním novej emisie akcií, napríklad v prípade Slovnaftu či Slovakofarmy, a tiež o niekoľko transformácií investičných fondov z prvej vlny kupónovej privatizácie na akciové spoločnosti.

Postup spoločnosti Novitech je v našich podmienkach nezvyklý, lebo v tomto prípade išlo o transformáciu z pôvodnej verejnej obchodnej spoločnosti na akciovú spoločnosť prijatú na burzu. U nás je však populárnejšia tendencia z trhu sa sťahovať. Urobili tak v poslednom čase mnohé spoločnosti, ktoré vznikli privatizáciou štátnych podnikov. Z tých najznámejších Slovenská poisťovňa po jej ovládnutí nemeckou spoločnosťou Allianz. A tak ak vo väčšine spoločností prevažuje tendencia ovládnuť spoločnosť a potom sa stratiť z trhu, v prípade Novitechu je to naopak. Spoločnosť sa otvorila, stala sa transparentnejšou a je ochotná sa aj rozdeliť - predať časť svojich akcií - aby terajší aj budúci akcionári získali. Mimochodom, nič nové pod slnkom, veď takto začal podnikať aj jeden z dnes najbohatších ľudí na zemi Bil Gates. Z neznámej malej firmičky vytvoril vo svojom odbore vedúcu svetovú akciovú spoločnosť. Sám zbohatol, ale dovolil zbohatnúť aj iným. Financovanie firmy prostredníctvom akciového kapitálu pritom nie je myšlienka nová. V našich podmienkach sa však ani po desiatich rokoch existencie kapitálového trhu neujala. Zavádzanie nových emisií na trh je pritom jednou z alternatív, ako získať pre firmu peniaze. Veď časy, keď spoločnosti s ručením obmedzeným a základným imaním 100 000 korún získavali úvery v hodnote niekoľko desiatok miliónov korún sú nenávratne preč. Banky sú dnes už vo svojom podnikaní obozretnejšie. Zavádzaním nových emisií by získal aj slovenský kapitálový trh a konečne by začal výraznejšie plniť svoju hlavnú úlohu - efektívne rozdeľovanie zdrojov.

Obchodovanie na našom burzovom parkete stagnuje už niekoľko rokov a najväčšie objemy obchodov na ňom tvoria obchody so štátnymi dlhopismi. Aj tie sa však v najväčšej miere prevádzajú cez priamy trh a podiel anonymných obchodov s dlhopismi tvorí zhruba 10 percent z celkového objemu obchodov s dlhopismi. Budúcnosť týchto obchodov je však neistá, nakoľko po vzniku centrálneho depozitára sa v blízkej budúcnosti očakáva, že priame obchody s dlhopismi sa budú robiť cez priehradku depozitára a burza príde o svoje zisky z týchto obchodov. Uvádzanie nových emisií na trh je preto perspektívou aj pre burzu. Navyše, na investície do nových slovenských emisií - či už akciových alebo dlhopisových - dnes čaká aj každým dňom rastúci kapitál v podielových fondoch. Ten sa najmä z dôvodu obmedzených domácich investičných príležitostí presúva do zahraničia.

Uvedenie neveľkej emisie na burzu určite nevyrieši súčasné problémy slovenského kapitálového trhu. Je však svetielkom v tme, treba mu držať palce a podporovať ho, lebo je aj príkladom toho, ako by sme chceli, aby trh u nás fungoval.

Svetielko v tme kapitálového trhu, komentár Vladimíra Ješka, Hospodárske noviny
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000