Novinky

Letné číslo časopisu INVESTOR

[ 04. 07. 2003 ]
Finančný trh v poslednom čase zaplavilo investičné životné poistenie. O aký produkt ide, aké sú odlišnosti medzi jednotlivými poisťovňami a aká je budúcnosť tohto produktu približuje 14 strán letného vydania časopisu Investor.

Trh podielových fondov prešiel od svojho vzniku mnohými zmenami. V letnom čísle je analýza vývoja tohto finančného produktu v krajinách EÚ. Súčasťou sú aj vybrané údaje o fondoch, ktoré zverejňujú správcovské spoločnosti o svojich fondoch a ktoré môžu investorom čo to napovedať a pomôcť porovnať fond či správcovskú spoločnosť s konkurenciou na trhu

V ostatných mesiacoch sme boli svedkami veľmi zaujímavého vývoja na dlhopisovom trhu. Ceny takmer všetkých dlhopisov od jesene rastú. Prečo bol rast cien taký výrazný? Prečo prišiel práve v tomto období?

Okrem toho INVESTOR v pravidelných rubrikách a tabuľkách hodnotí vývoj na akciových, dlhopisových trhoch a v oblasti podielových fondov. Prináša vám tiež ďalšiu časť zo seriálu história slovenských bank. Tento krát mapuje Ľudovú banku a Tatra banku.

Súčasťou sú aj alternatívne možnosti investovania, z ktorých sme vybrali investovanie do neplatných bankoviek a vývoj cien vládnej “tatrovky”.

Mesačník INVESTOR nájdete vo vybraných novinových stánkoch a na predajných miestach na celom Slovensku, alebo si ho môžete predplatiť na internetovej stránke www.casopisinvestor.sk a na tel. čísle 02/526 32 272.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000