Novinky

Hodnota aktív v odvetví investičných fondov ku koncu 1. štvrťroka 2003

[ 08. 07. 2003 ]
V priebehu obdobia 1. štvrťroka 2003 sa v odvetví investičných fondov na celosvetovej úrovni udiali tieto najvýznamnejšie zmeny:

Celkové aktíva pod správou v investičných fondoch klesli počas sledovaného obdobia o 3,8 % na hodnotu 10.300 miliárd EUR. Pokles hodnoty celkových aktív bol spôsobený najmä poklesom hodnoty USD voči väčšine iných mien. Ak hodnotíme vývoj v lokálnej mene, aktíva pod správou v USA klesli o 2 % a v Európe o 1 %.

Hodnota akciových fondov, vyjadrená v EUR, klesla celosvetovo o 7,8 %, pričom na väčšine akciových trhov vládla počas prvého štvrťroka výpredajová nálada. Tá sa prejavila poklesom hodnoty aktív pod správou aj v kategórii zmiešaných fondov. Naproti tomu, dlhopisové fondy zaznamenali celkový prírastok aktív 1,8 %. Kategória peňažných fondov bola nepriaznivo ovplyvnená výpredajmi v USA a Ázijsko-Pacifickom regióne, takze aj napriek pozitívnemu vývoju v Európe (+8 %) aktíva v peňažných fondoch celosvetovo poklesli o 3,4 %.

Čisté predaje dosiahli počas sledovaného obdobia 12 mld. EUR, čo je oproti úrovni 148 mld. EUR z obdobia predchádzajúceho štvrťroka (4.Q 2002) výrazný pokles. Takýto vývoj bol najmä dôsledkom záporných čistých predajov peňažných investičných fondov v USA (-65 mld. EUR). Dlhopisové fondy zaznamenali masívne čisté prírastky v hodnote 81 mld. EUR, majetok akciových fondov za zvýšil iba mierne a to o 1 mld. EUR.

Podrobnejšie tabuľkové údaje sú k dispozícii na požiadanie cez sekciu „Napíšte nám“.

Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000