Novinky

Ako reagovať na pokles hodnoty investície?

[ 29. 09. 2003 ]
Čo má robiť investor, keď zistí, že v krátkom čase stratil značnú časť zo svojej investície? Mal by si predovšetkým uvedomiť, že situácia, v ktorej sa nachádza, prináša nebezpečenstvo strategickej chyby. Investor, ktorý stratil značnú časť investície, prežíva stratu pod značným emočným tlakom. V čom tkvie nebezpečenstvo?

Investor v strate sleduje veľmi krátku minulosť a je náchylný urobiť rozhodnutie, ktoré ovplyvní dlhú budúcnosť. Pôvodné investičné ciele investora sa trochu zmenili a treba teda prehodnotiť plány (napr. predĺžiť investičný horizont, znížiť očakávania zhodnotenia). Za chybu by som považoval extrémne riešenie vzniknutej situácie (všetko predať a uložiť na termínovaný vklad alebo naopak; v snahe dohnať stratu ešte viac riskovať).

Správne riešenie je však niekde v strede a odvíja sa od prípadných chýb, ktoré investor urobil pred poklesom. Bolo by treba, aby odborník (finančný poradca) skontroloval portfólio a zistil, či neobsahuje chyby v rozložení aktív (veľa technologických akcií alebo veľa akcií malých spoločností), či nemá nekvalitné nástroje (nekvalitné či drahé fondy). V rámci reštrukturalizácie portfólia možno odporučiť nutné opravy a, pokiaľ je to možné, stratu prečkať.

Investovanie nie je kasíno, ale dlhodobá systematická činnosť, ktorej plánovanie začína od dôkladného poznania klientových skutočných potrieb a tie sú tiež nielen o tom, čo chce (výnos), ale aj o tom, čo psychicky unesie. Pokiaľ nie je klient pripravený na kolísanie hodnoty akciovej investície, potom by si mal zvoliť iné konzervatívnejšie stratégie. Speňažiť investíciu by mal klient v situácii, keď dochádza k zmene jeho investičných cieľov, strate dočasných príjmov alebo riešeniu potrieb bývania či vzdelania.

Najlepším riešením pre klienta je investovať pravidelne. Napríklad pri akciách vidíme, že tieto inštrumenty dokážu klesať a následne prudko rásť. Vtedy je dobré mať do nich zainvestované. Problémom je, že tieto trendy nevie nikto odhadnúť, a preto pravidelné investovanie umožňuje klientovi využívať dlhodobé trendy v prospech svojej investície. Doinvestovávať sa však niekedy oplatí aj po dramatických udalostiach, ktoré sa stávajú vo svete. Stávajú sa rôzne politické, vojenské či iné krízy, ktoré krátkodobo zvyknú veľmi ovplyvňovať trhy a človek, ktorý má odvahu investovať, keď na trhu prevládajú vysoké emócie a poklesy, môže byť za to odmenený lepším výnosom.

Predčasné ukončenie horizontu nie je náhodným javom. Klienti, ktorí majú chybne stanovený investičný profil s chybne stanovenou toleranciu na riziko a nemajú nikoho, kto by im pomohol zvládnuť psychologické riziká, investíciu väčšinou predávajú. Manažéri skupiny Templeton zistili, že i keď mal fond dlhodobú pozitívnu výkonnosť, existovalo veľmi veľa klientov, ktorí boli v strate. Jednoducho porušovali horizont investovania. S dobrým produktom je múdre vydržať a nestrácať nervy.

Pavol Bulla, manažér Pioneer Investments (HN Peniaze a investície, 26.9.2003)
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000