Novinky

Vybrať si treba nielen fond, ale aj správcu

[ 13. 10. 2003 ]
Peniaze vo fonde nie sú chránené rovnako ako v banke. Preto rozhodovanie, kam ich vložiť, neznamená iba vybrať fond, ale aj jeho správcu. Správcovská spoločnosť vyberá ľudí, ktorí za peniaze kupujú a predávajú cenné papiere, zodpovedá za dodržiavanie pravidiel a je preto určitou zárukou bezpečnosti a výnosnosti investície.

„Pri rozhodovaní o investícii do otvorených podielových fondov by mal investor zvažovať aj kvalitu správcu,“ zdôrazňuje analytik CRA Rating Agency Miroslav Kňažko. „Tá však nemôže byť odvodená iba od kvantitatívnych ukazovateľov, ako je veľkosť fondu, objem spravovaného majetku, zhodnotenie fondov a podobne.“

Výber správcu môže byť podľa neho postavený na viacerých kritériách: organizačnej štruktúre, kvalite manažmentu, stratégii a procesoch prijímania investičných rozhodnutí, finančnej sile spoločnosti a risk manažmente. Zohľadniť treba aj prevádzku spoločnosti, riziko sprenevery, reguláciu trhu, starostlivosť o klientov a poskytované služby.

Drobný investor nemusí vedieť správcu podľa všetkých týchto kritérií posúdiť. „Zjednodušene sa možno zamerať na akcionársku štruktúru, doterajšie hospodárske výsledky, príslušnosť k renomovanej finančnej skupine, históriu spoločnosti, depozitára, komplexnosť poskytovaných služieb a skúsenosti a odporúčania známych, ktorí už do fondov investovali,“ odporúča Kňažko.

SME Online, 13. 10. 2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000