Novinky

Čo očakávať od peňažných fondov

[ 18. 11. 2003 ]
Pod pojmom investovanie sa v prvom rade rozumie niečo dlhodobejšie, spojené s obdobím niekoľkých rokov. Ale hoci to, čo investorom zabezpečuje splnenie ich cieľov, sú dlhodobejšie produkty, každý z nich musí mať k dispozícii určitú pohotovostnú rezervu tak, aby dokázal riešiť nečakané udalosti.

Aká veľká má byť vaša finančná rezerva, závisí od vašich finančných pomerov. Vo všeobecnosti odborníci odporúčajú finančnú rezervu vo výške 6 mesačných nevyhnutných nákladov. Čo však s touto rezervou? Necháme ju nepovšimnuto ležať napr. na bežnom účte. Určite nie. Práve pre umiestnenie tejto rezervy sú vhodné peňažné fondy.

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime priblížiť si, čo môžeme od peňažných fondov očakávať a podľa akých ukazovateľov si vyberať ten správny peňažný fond.

Čo sú to fondy peňažného trhu?

Peňažné otvorené podielové fondy investujú do krátkodobých a vysoko bonitných dlhových nástrojov peňažného trhu. Takými nástrojmi môžu byť dlhopisy, pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, medzibankové depozity so splatnosťou do jedného roka. Vďaka tejto krátkej splatnosti a tomu, že investície sa uskutočňujú len do vysoko bonitných nástrojov emitovaných stabilnými emitentmi (v drvivej väčšine štátmi), nie sú peňažné fondy až také náchylné na vývoj úrokových sadzieb a sú vhodné pre investorov, ktorí nie sú ochotní akceptovať takmer žiadne riziko a ich investičný horizont je do jedného roka.

Okrem toho, aby uľahčili narábanie s finančnou rezervou, ponúkajú peňažné fondy a ich správcovia investorom aj rad ďalších výhod. Medzi ne patrí nízka minimálna hranica investície, nízke poplatky spojené s investíciou do fondu a rôzne doplnkové služby - ako obsluha fondu prostredníctvom telefónu, platobné karty atď.

Prečo jednoducho nepoužiť bankový účet?

Hoci mnoho investorov bude stále chcieť držať určitú hotovosť na svojich bežných účtoch, peňažné fondy ponúkajú kľúčovú výhodu, ktorá ich robí výhodnejšími na umiestnenie značnej časti finančnej rezervy. Je to ich dosahovaný výnos. Fondy peňažného trhu totiž väčšinou dosahujú o vyše percento vyšší výnos ako klasické termínované vklady pri rovnakej dĺžke investícií. Aj keď na druhej strane treba podotknúť, že sú aj obdobia, keď je výnos nižší, tie sa však vyskytujú veľmi zriedkavo. To všetko ukazujú aj krátke skúsenosti zo slovenského trhu.

Ak sú úrokové sadzby na peňažnom trhu nízke, v rozvinutých a stabilných ekonomikách stačia výnosy v peňažných fondoch na pokrytie inflácie a dosiahnutie malého zisku. Ak sú úrokové sadzby vysoké, peňažné fondy sú porovnateľné s krátkodobými dlhopisovými fondmi.

Sú fondy peňažného trhu bezpečné?

Na rozdiel od bankových účtov nie sú peňažné fondy chránené zákonom na ochranu vkladov. Na druhej strane sú správcovia prísne kontrolovaní Úradom pre finančný trh a majetok fondov je úplne oddelený od majetku správcu, takže aj v prípade, že by sa správca dostal do akýchkoľvek finančných problémov, majetok podielnikov musí zostať nedotknutý.

O bezpečnosti peňažných fondov sa dá hovoriť aj z hľadiska pohybu vyplácaných výnosov. Tak ako pri všetkých podielových fondoch, aj pri peňažných existuje riziko pohybu týchto výnosov, povahou aktív, do ktorých peňažné fondy investujú, sú však tieto pohyby značne obmedzené, preto nie je možné, aby ste zaznamenali rovnaké straty ako napríklad v roku 2001 alebo 2002 pri fondoch akciových.

Ako začať?

Vybrať si peňažný fond vôbec nie je ťažké. Ak ste sa už rozhodli investovať, mali by ste zvážiť aj tieto fakty:

>> Pozrite sa na poplatky. Portfólio manažéri pri peňažných fondoch môžu urobiť len málo vecí na to, aby zvýšili výnos oproti trhu. Preto majú nízko nákladové fondy výhodu, ktorú je len ťažko možno poraziť.

>> Nájdite si služby, ktoré pracujú pre vás. Oboznámte sa s ďalšími výhodami a minimálnou investíciou pri každom fonde a vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

>> Hľadajte blízko „domu“. Ak máte alebo plánujete investovať do nejakých ďalších podielových fondov, zvoľte si peňažný fond z rovnakej rodiny fondov. Často sú presuny medzi fondmi toho istého správcu zvýhodňované.

Kedy sú ešte peňažné fondy vhodným nástrojom na investíciu

Samozrejme, že umiestnením finančnej rezervy sa vymenovanie vhodnosti peňažných fondov nekončí. Dajú sa napríklad použiť pred blížiacimi sa veľkými výdavkami na efektívne využitie finančných zdrojov. Ak napríklad získate zdroje zo svojho stavebného sporenia a viete, že za byt budete platiť až o niekoľko mesiacov, prečo nevyužiť čas a nezískať ešte dodatočný výnos. Pri sume 500 000, výnose 6 % za rok a 3-mesačnej lehote investície môže byť výnos vyše 7000 Sk.

Peňažné fondy by rovnako mali tvoriť veľký podiel portfólia investorov blížiacich sa k svojmu dôchodkovému veku, prípadne tých, ktorí už v ňom sú. V tejto etape života totiž nemusí volatilita spojená s akciovými ani dlhopisovými fondmi pôsobiť na klienta priaznivo.

Pavol Poklemba, časopis Investor 11/2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000