Novinky

Najväčšie hity: bezpečné korunové fondy

[ 08. 01. 2004 ]
K zmene myslenia prispel najmä pád nelicencovaných subjektov v roku 2002. Aj keď všetci odborníci varovali pred nezmyselným pyramídovým šialenstvom, nepredvídateľné dôsledky ich krachu odrádzali od razantných zákrokov vládne kabinety. Vzhľadom na veľký počet klientov týchto spoločností i vysoké objemy investovaných peňazí strašila potenciálna strata všeobecnej dôvery v investície najmä licencovaných správcov.

Krach však zapôsobil na verejnosť práve opačne. Drobní investori začali vyhľadávať najmä istotu. Pozíciu si tak posilnili najmä správcovské spoločnosti patriace do veľkých a tradičných bankových skupín. Ich materské spoločnosti zachytili trend a začali aktívne presmerovávať vkladateľov najmä do peňažných korunových fondov svojich dcérskych spoločností.

Výrazný rast

Sektor kolektívneho investovania tak znova potvrdil, že je už niekoľko rokov najdynamickejšie rastúcou časťou domáceho finančného trhu. Rok 2003 však priniesol nevídané zlepšenie vyjadrené nielen v percentách, ale aj v objemoch. Veď zatiaľ čo na konci roku 2002 spravovali otvorené podielové fondy domácim klientom majetok za necelých 16 miliárd korún, na konci vlaňajška to už bolo vyše 38 miliárd Sk. A to je 140-percentný nárast. Týždenné prírastky navyše dosahujú od začiatku tohto roka zhruba od 300 miliónov po 500 miliónov korún. Fondy sa tak v súčasnosti prehupli už cez métu 40 miliárd korún.

Výrazne sa zvýšil aj celkový počet fondov predávaných v SR. Pomaly sa už pomaly začína blížiť k číslu 250, keď ešte na konci roku 2002 ich bolo zhruba 130. Pribúdajú však najmä zahraničné fondy. Ich podiel na správe majetku slovenských investorov medziročne poskočil z desiatich na dvanásť percent. Z pohľadu štruktúry investícií sa posilnili korunové a dlhopisové fondy, ktoré dohromady v súčasnosti spravujú zhruba 80 percent majetku, v porovnaní s necelými 60 percentami z konca roku 2002.

Každá druhá investovaná koruna pritom vlani smerovala do dlhopisových fondov. Peňažné fondy získali pre seba ďalších 45 percent celkových čistých predajov.

Obľúbené koruny

Osem najväčších otvorených fondov podľa spravovaného majetku na Slovensku je korunových, a to peňažných alebo dlhopisových. Dohromady je v nich takmer 60 percent klientského majetku. Osmičku najväčších fondov spravujú spoločnosti z „veľkej trojky,“ všetko dcéry najvýznamnejších domácich bánk.

V kategórii peňažných a dlhopisových fondov sa v uplynulom roku najviac darilo fondom orientovaným na slovenskú korunu. Výkonnosť korunových fondov pre väčšinu podielnikov oscilovala v okolí troch až štyroch percent. Výrazné zhodnotenie, porovnateľné s rokom 2002, sa však vlani v súlade so všeobecnými očakávaniami nezopakovalo. Bol to dôsledok pomalšieho poklesu úrokovej miery, ale aj citlivej reakcie korunových dlhopisov na nepriaznivé správy o makroekonomických ukazovateľoch v Poľsku a Maďarsku. Nad úroveň troch percent sa vlani dostali aj fondy zamerané na investície do konzervatívnych dlhopisov denominovaných v eurách. Ešte vyšší zisk mohli dosiahnuť podielnici investujúci do portfólií korporátnych eurodlhopisov.

Výkonnosť investícií do fondov s referenčnou menou USD sa bez detailnejšej kategorizácie posudzuje ťažšie. Výrazné znehodnotenie dolára v priebehu uplynulého roka do značnej miery skresľuje každú časť portfólia takýchto fondov v inej mene ako USD. To ale neuberá na ich atraktivite pre podielnika, ktorý sleduje svoje investičné ciele práve v dolároch.

Prebudené akcie

Akciové trhy priniesli v uplynulom období po dlhšom čase svojim investorom vynikajúce zhodnotenie, nezriedka na úrovni niekoľkých desiatok percent. Mnoho investorov však svoju akciovú pozíciu so znechutením uzavrelo skôr, ako sa trhy začali štverať nahor. Pretrpeli tak najdlhší prepad v burzovej histórii – tri dlhé roky sa ich investície scvrkávali.

Vlaňajšok však bol pre akciových vytrvalcov a investorov, ktorí sa odvážili staviť na takýto typ fondu v čase poklesu, resp. na začiatku rastu, úspechom. A naviac, ak vkladali eurá či doláre. Podľa ročného zhodnotenia v referenčnej mene totiž obsadili akciové fondy v Top 10 hneď deväť priečok. Vtesnal sa medzi ne len jeden zmiešaný fond. Zhodnotenie troch najlepších fondov sa v dolároch prehuplo dokonca cez 40-percentnú hranicu, celá elitná desiatka ale pokorila úroveň 30 percent. Aj napriek tomu sa podiel majetku v akciových fondoch na slovenskom trhu medziročne znížil z približne deviatich na sedem percent. Tento rok sa však investori pravdepodobne znova viac zamerajú na rizikovejšie aktíva, najmä pod vplyvom takýchto dobrých čísel. Všeobecný predpoklad mierneho zlepšenia stavu globálnej a výrazného rastu domácej ekonomiky, ako i predpovedané kontinuálne opatrné posilňovanie akciových trhov navyše prispejú k odvážnejším investičným náladám aj na Slovensku.

Fondy fondov bez záujmu

Výkonnosť fondov v týchto kategóriách závisí v najväčšej miere od toho, aký podiel na majetku vo fonde tvoria akcie, resp. akciové podielové fondy. V roku 2003 platilo, že čím bol tento pomer vyšší, tým pozitívnejšie sa akciová zložka na ich dosiahnutej výkonnosti odrazila. Takmer všetky fondy z týchto kategórií, združené v Asociácii správcovských spoločností, dosiahli v uplynulom roku výkonnosť v intervale päť až desať percent, najúspešnejší z nich sa ale vyšplhal až na 37 percent.

Jedine v kategórii zmiešaných fondov vlani hodnota spravovaného majetku vlani klesal. Ovplyvnil to však pohyby v Reštitučnom fonde, z ktorého po predchádzajúcej privatizácii vystúpili prakticky všetci inštitucionálni investori a aj Fond národného majetku. Medziročne tak jeho čistá hodnota majetku klesla zhruba o miliardu korún. Bez započítania tohto vplyvu si aj zmiešané fondy vyslúžili svoju časť pozornosti investorov.

V minulosti boli zmiešané fondy veľmi populárne a ešte na konci roku 2002 si táto kategória fondov držala 32-percentný podiel na trhu. V súčasnosti to je ale vplyvom vývoja v reštitučnom fonde už len necelých 12,5 percenta.

Fondy fondov si na slovenskom trhu ešte nenašli svoje miesto a o tento zložitejší produkt sa zaujíma len minimum investorov. Práve preto sa zatiaľ žiadna z domácich správcovských spoločností do tejto oblasti nepúšťa, aj keď od začiatku roku 2003 to už legislatíva umožňuje.

Ďalší dobrý rok

Aj v tomto roku by mal prílev peňazí do otvorených podielových fondov na Slovensku pokračovať. Potvrdzujú to aj čisté predaje v úvodných mesiacoch, keď napríklad v prvom marcovom týždni prekročili 700 miliónov korún.

Na domáci trh pribúdajú neustále nové a nové fondy a prichádzajú aj ďalšie zahraničné spoločnosti. Najčerstvejším prírastkom je osem fondov spoločnosti Dexia Asset Management, ktoré na Slovensku distribuuje žilinská Dexia banka Slovensko. Májovým vstupom do Európskej únie sa navyše výrazne zjednoduší prístup zahraničných správcov na slovenský trh. Fondy s takzvaným europasom nebudú musieť podstúpiť žiadne licenčné konanie, stačiť im bude len jednoduché oznámenie vstupu. Aj keď zahraničné spoločnosti, ktoré mali o tento región záujem, už na Slovensku nepochybne pôsobia, jednoduchosť prístupu určite priláka ďalších hráčov. Obsadzovanie trhu zároveň zvýši konkurenčný tlak. A hoci líderské postavenie trojice najväčších domácich spoločností to s vysokou pravdepodobnosťou neohrozí, z konkurenčného boja budú profitovať najmä investori vďaka novým produktom či znižovaniu poplatkov.

Ľubor Kyselý

Z časopisu Burza
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000