Novinky

Nový líder

[ 16. 09. 2004 ]
V polovici septembra sa po prvý krát na najvyššiu priečku rebríčka domácich správcov dostala spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne. Poradie domácich správcov tak bolo podľa hodnoty spravovaného majetku k 10. septembru 2004 nasledovné:

Aktíva spravované domácimi správcami v otvorených podielových fondoch
(10. septembru 2004)

Správca Hodnota aktív (mil. Sk)
Asset Management Slovenskej sporiteľne 16 658
Tatra Asset Management 16 465
VÚB Asset Management 13 400
Prvá penzijná 2 107
Istro Asset Management 1 644
Amslico AIG Funds 988
Investičná a Dôchodková 152


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000