Novinky

Komerční banka je členom SASS

[ 24. 09. 2004 ]
Predstavenstvo Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) jednohlasne schválilo s účinnosťou od 1. septembra prijatie Komerční banky Bratislava, a.s. za pridruženého člena asociácie. SASS tak má v súčasnosti osem riadnych a desať pridružených členov.

Pobočky Komerční banky Bratislava sú kontaktným miestom pre majiteľov podielových listov nemeckej spoločnosti Veritas SG. Tá prišla na slovenský trh kolektívneho investovania ako prvá zahraničná spoločnosť a ponúkala tu štyri otvorené fondy – Veri Valeur, Veri Eurovaleur, Veri Tresor a Veri Select. V súčasnosti už ale na Slovensku nepodniká.

Komerční banka patrí rovnako ako Veritas do skupiny Société Générale, a preto je na Slovensku sprostredkovateľom medzi Veritasom a jeho klientami. Zároveň zabezpečuje aj spätný odkup jeho podielov.

Riadni členovia SASS

Amslico AIG Funds
Asset Management Slovenskej sporiteľne
ČSOB Asset Management
Investičná a Dôchodková
Istro Asset Management
Prvá penzijná
Tatra Asset Management
VÚB Asset Management

Pridružení členovia SASS

Across Investment Services
AFS – Investičné a poisťovacie služby
Dexia banka Slovensko
HVB Bank Slovakia
ING Bank, zahr. pobočka v SR
Komerční banka Bratislava
Ľudová banka
OVB Allfinanz Slovensko
Pioneer Investment Global Ltd., org. zložka Slovensko
SFM Slovakia


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000