Novinky

Predstavenstvo SASS má ďalšieho podpredsedu

[ 15. 10. 2004 ]
Predstavenstvo Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) si zvolilo za ďalšieho podpredsedu Stanislava Žofčáka. Ten je predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Prvá penzijná, správ. spol., a.s., Bratislava.

Predsedom Predstavenstva SASS je Roman Vlček z Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bratislava. Podpredsedom je okrem S. Žofčáka aj Marian Matušovič z VÚB Asset Mnagementu, správ. spol., a.s., Bratislava.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000