Novinky

Rast trhu vlani pokračoval

[ 05. 01. 2005 ]
Čisté predaje správcovských spoločností na Slovensku vlani prekročili hranicu 30 miliárd korún. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo takmer o 40 percent viac.

Pokračuje tak výrazný rast fondového biznisu na Slovensku, ktorý bol za rok 2003 najrýchlejší spomedzi všetkých štátov združených v európskej federácii FEFSI. Podľa jej výsledkov bol rast trhu na Slovensku najrýchlejší aj v každom z prvých troch vlaňajších kvartálov.

Čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku
(Sk, od 5. januára 2003 do 31. decembra 2003)

Spoločnosť 2004 2003
1. Asset Management Slovenskej sporiteľne 9 771 179 249 6 423 478 550
2. VÚB Asset Management 8 422 032 603 6 593 548 318
3. Tatra Asset Mangement 7 308 617 755 6 145 815 313
4. KBC (ČSOB) 2 410 845 588 1 634 509 040
5. Pioneer Investments 946 251 889 380 505 673
6. Istro Asset Mangement 552 243 405 753 713 542
7. AMSLICO AIG Funds 489 216 088 261 314 787
8. WIOF (SFM Group) 271 316 159 177 598 978
9. Dexia 192 302 919
10. ING Bank 134 401 821
11. Capital Invest, Invesco (HVB Slovakia) 126 470 915 463 533 942
12. ABN AMRO* 3 816 402
13. Volksbanken (Ľudová banka) 3 524 256 78 612 207
14. Investičná a Dôchodková správ. spol. -17 609 951 54 900 794
15. PRVÁ PENZIJNÁ - 351 332 945 - 359 392 392
J&T Asset Management** - 833 435 003
SPOLU 30 263 278 158 21 774 703 748

* Predaje ABN AMRO začala asociácia evidovať až v novembri ** Spoločnosť J&T Asset Management vlani už na trhu nepôsobila

Štruktúra čistých predajov v SR
(%)

2004 2003
Fondy peňažného trhu 74,6 45,1
Dlhopisové fondy 17,0 50,3
Akciové fondy 2,6 5,3
Zmiešané fondy 5,5 - 1,1
Fondy fondov 0,3 0,4


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000