Novinky

Počet fondov vzrástol na 321 - UPDATE

[ 14. 03. 2005 ]

Spoločnosť ABN AMRO získala od Úradu pre finančný trh povolenie na verejnú distribúciu ďalších 16 fondov. Celkový počet otvorených podielových fondov, o ktorých zverejňuje Slovenská asociácia správcovských spoločností, tak vzrástol na 321. Z nich najviac je fondov akciových – 151. Počet dlhopisových fondov stúpol na 79, zmiešaných na rovných 40 a peňažných na 30. Počet fondov fondov ostal na nezmenených 21.

Počet distribuovaných fondov na Slovensku

(%)

Distributér Počet fondov
ČSOB Asset Management 81
Across Investment Services 59
HVB Bank Slovakia 53
UniBanka 42
Ľudová banka 15
ING Bank N.V. 9
Tatra Asset Management 9
Asset Management SlSp 8
Dexia banka Slovensko 8
PRVÁ PENZIJNÁ 8
SFM Slovakia 8
VÚB Asset Management 8
Istro Asset Management 5
Investičná a Dôchodková 4
AMSLICO AIG Funds 3
Pioneer Global Investments Ltd. 1
SPOLU 320


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000