Novinky

SASS má dvoch nových členov

[ 22. 04. 2005 ]

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) má dvoch nových pridružených členov. Predstavenstvo Asociácie schválilo 21. apríla prijatie spoločností OTP Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava a KD Investments, správ. spol., a.s., Bratislava za pridružených členov. Celkovo tak počet členov asociácie stúpol na 21.

OTP Asset Management vznikol 14. januára 2005 a je 100-percentnou dcérou OTP Banky, a.s., Bratislava. V najbližších dňoch začne prostredníctvom pobočkovej siete OTP Banky ponúkať peňažný korunový fond SPRINT. Už v priebehu nasledujúcich mesiacov by k nemu mali pribudnúť ďalšie dva, a to dlhopisový korunový a akciový.

KD Investments je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou slovinskej KD Group, ktorá vo fondoch spravuje majetok približne v hodnote 900 miliónov EUR (takmer 36 mld. Sk). V Slovinsku má na trhu kolektívneho investovania viac ako polovičný podiel. Fondy predáva aj v Srbsku, Chorvátsku, Čiernej Hore, Rumunsku a Bulharsku. V najbližšom období plánuje rozšíriť svoje aktivity aj na ukrajinský trh. Zo Slovenska bude riadiť aj operácie pre Česko, Maďarsko a Poľsko.

Do polovice mája tohto roka by mala KD Investments začať predávať zmiešaný fond KD–Prosperita, zameraný najmä na akcie z východoeurópskeho regiónu. A o konca roka by mala získať povolenie Úradu pre finančný trh na založenie dvoch ďalších otvorených fondov, a to akciového zmiešaného a dlhopisového. Do konca septembra plánuje KD Investments na Slovensku začať s distribúciou ďalších ôsmich fondov spravovaných v Slovinsku a Luxembursku.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000