Novinky

Spravovaný majetok prekročil 100 mld. Sk

[ 18. 05. 2005 ]

Členovia SASS spravujú na Slovensku majetok v hodnote vyše 100 miliárd korún. Z toho takmer 96 mld. Sk pripadalo ku koncu apríla na otvorené podielové fondy a približne 1,4 mld. Sk bolo v uzavretých podielových fondoch. Ďalších 6,5 mld. Sk spravujú spoločnosti Tatra Asset Management, ČSOB Asset Management a VÚB Asset Management prostredníctvom riadených portfólií.

Medzi otvorenými fondami dominujú na trhu peňažné, v ktorých bolo uložených takmer 51,3 mld. Sk. Druhú priečku obsadili dlhopisové fondy so sumou 32,8 mld. Sk a trojicu najúspešnejších uzatvárajú zmiešané fondy s čistými aktívami na úrovni približne 7,3 mld. Sk. Akciové fondy spravovali majetok v sume 4,3 miliardy a fondy fondov 297 miliónov korún.

Z celkového majetku v otvorených fondoch pripadá na domáce fondy 82,7 mld. Sk a na zahraničné 13,2 mld. Sk.

NAV pod správou členov SASS na Slovensku
(mil. Sk)

Typ aktíva NAV
Otvorené podielové fondy 95 896,5
Uzavreté podielové fondy 1 430,3
Riadené portfóliá 6 020,0


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000