Denné údaje o fondoch

Denné údaje o otvorených podielových fondoch


 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu   Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %


Týždenné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000