Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 15.11.2018 EUR 0,054124 0,05 -0,17 0,69
AM SLSP Euro Plus Fond 15.11.2018 EUR 0,046223 -0,15 -0,47 -0,24
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,042080 -2,26 -3,27 0,07
AM SLSP Globálny akciový fond 15.11.2018 EUR 0,046074 -3,08 -0,98 2,46
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 15.11.2018 EUR 0,044649 -6,56 -4,36 5,08
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 15.11.2018 EUR 0,032130 -1,89 -4,99 0,36
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,010349 -2,28 -2,63 -0,75
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %