Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 16.1.2019 EUR 0,054211 0,09 0,14 0,84
AM SLSP Euro Plus Fond 16.1.2019 EUR 0,046280 0,07 -0,38 -0,12
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,041944 -2,67 -4,60 1,08
AM SLSP Globálny akciový fond 16.1.2019 EUR 0,044377 -7,26 -9,19 4,46
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 16.1.2019 EUR 0,042803 -11,53 -13,40 7,89
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 16.1.2019 EUR 0,032290 -1,37 -4,94 2,34
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,010345 -0,77 -2,74 -0,74
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %