Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 22.3.2019 EUR 0,054546 0,98 0,77 0,79
AM SLSP Euro Plus Fond 22.3.2019 EUR 0,046387 0,55 -0,04 -0,09
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,043218 0,76 0,37 1,35
AM SLSP Globálny akciový fond 22.3.2019 EUR 0,046294 -5,45 1,80 4,72
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 22.3.2019 EUR 0,045875 -6,24 0,73 8,53
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 22.3.2019 EUR 0,032695 1,40 -3,33 1,31
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,010470 0,74 -1,22 -0,31
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %