Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 13.7.2018 EUR 0.054144 0.02 0.30 1.05
AM SLSP Euro Plus Fond 13.7.2018 EUR 0.046230 -0.50 -0.63 -0.13
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.043030 -2.26 -0.91 0.32
AM SLSP Globálny akciový fond 13.7.2018 EUR 0.047831 -1.63 6.26 1.92
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 13.7.2018 EUR 0.048012 -1.91 6.31 6.34
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 13.7.2018 EUR 0.032716 -3.61 -1.87 -0.11
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.010420 -1.90 -0.60 -0.88
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %