Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 19.9.2018 EUR 0,054019 -0,20 -0,18 0,89
AM SLSP Euro Plus Fond 19.9.2018 EUR 0,046132 -0,59 -0,80 -0,20
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,042795 -0,61 -1,46 1,20
AM SLSP Globálny akciový fond 19.9.2018 EUR 0,048642 6,96 7,20 5,69
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 19.9.2018 EUR 0,048565 6,64 6,80 11,12
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 19.9.2018 EUR 0,032181 -4,85 -4,78 1,32
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,010389 -1,98 -1,75 -0,65
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %