Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 27.2.2020 EUR 0,055828 -0,02 2,73 1,17
AM SLSP Euro Plus Fond 27.2.2020 EUR 0,046997 0,22 1,38 0,34
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,045068 1,00 5,21 1,26
AM SLSP Globálny akciový fond 27.2.2020 EUR 0,047539 0,39 2,86 2,45
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 27.2.2020 EUR 0,050728 4,28 10,06 5,35
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 27.2.2020 EUR 0,032902 1,26 1,05 0,58
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 27.2.2020 EUR 0,010407 -0,17 1,22 1,09
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %