Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 13.7.2018 EUR 0.045008 -0.70 1.27 2.37
PP - EUROFOND o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.069235 -1.16 10.61 -0.24
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.044190 -1.24 4.76 -0.02
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.042374 3.37 18.73 -2.29
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.038032 -1.14 6.64 -0.86
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. 13.7.2018 EUR 0.056682 1.24 2.32 2.82
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 13.7.2018 EUR 1.195705 0.60 4.34 3.22
PP - Office real estate fund o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.010179 1.79
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %