Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 15.11.2018 EUR 0,045068 -0,05 0,39 2,18
PP - EUROFOND o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,062721 -9,81 -6,13 -2,56
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,042377 -3,81 -1,95 -1,11
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,038072 -7,44 0,80 -4,43
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,036256 -4,08 -1,61 -1,68
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,057371 1,35 3,11 2,84
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 1,194750 0,41 1,52 2,90
PP - Office real estate fund o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,010338 1,97 3,38
PP - Aktívny fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,901721
PP - Stabilný fond o.p.f. 15.11.2018 EUR 1,008618
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %