Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 22.3.2019 EUR 0,045791 1,29 1,95 2,99
PP - EUROFOND o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,065966 -4,51 3,98 10,75
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,043870 0,17 2,33 3,74
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,040448 -5,05 8,21 9,70
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,037653 -0,43 3,79 4,87
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,058008 1,62 2,83 2,95
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 1,212167 0,45 3,53 5,25
PP - Office real estate fund o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,010442 1,37 3,89
PP - Aktívny fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,944264 -2,13
PP - Stabilný fond o.p.f. 22.3.2019 EUR 1,029554 2,82
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %