Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 16.1.2019 EUR 0,045343 0,62 0,12
PP - EUROFOND o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,062038 -11,35 -12,46
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,042211 -4,50 -5,50
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,036233 -15,02 -12,06
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,035792 -6,06 -6,81
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,057696 1,63 2,65
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 1,196898 -0,04 0,43
PP - Office real estate fund o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,010392 1,77 3,79
PP - Aktívny fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,850941
PP - Stabilný fond o.p.f. 16.1.2019 EUR 1,027148
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %