Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 19.9.2018 EUR 0,045206 0,65 1,13 3,02
PP - EUROFOND o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,069898 10,18 7,51 6,47
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,043815 2,20 3,94 1,82
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,042669 14,16 18,66 4,60
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,037838 4,30 5,91 2,17
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,056985 1,02 2,58 2,80
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 1,208892 3,25 4,09 4,58
PP - Office real estate fund o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,010258 2,06
PP - Aktívny fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,970512
PP - Stabilný fond o.p.f. 19.9.2018 EUR 1,001124
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %