Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 973,160000 25 715 552,00 726 970,00 726 970,00 3 062,354800 2 973,160000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 695,090000 22 448 119,00 1 003 402,00 1 003 402,00 1 745,942700 1 695,090000
KBC Equity Fund Finance EUR 665,370000 18 458 277,00 373 651,00 373 651,00 685,331100 665,370000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 375,100000 44 516 014,00 1 106 134,00 1 106 134,00 4 506,353000 4 375,100000
KBC Equity Fund Oil EUR 670,500000 37 164 120,00 2 846 398,00 2 846 398,00 690,615000 670,500000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 589,230000 120 669 766,00 5 038 637,00 5 038 637,00 1 636,906900 1 589,230000
KBC Equity Fund Technology USD 360,120000 75 564 550,00 1 975 500,00 1 975 500,00 370,923600 360,120000
KBC Equity Fund Telecom EUR 377,990000 4 868 408,00 224 930,00 224 930,00 389,329700 377,990000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 095,060000 20 571 408,00 703 437,00 703 437,00 2 157,911800 2 095,060000
KBC Equity Fund World EUR 473,680000 113 826 296,00 5 381 714,00 5 381 714,00 487,890400 473,680000
TAM - Americký akciový EUR 0,043686 94 921 768,31 94 921 768,31 72 441 969,37 0,043686 0,042375
TAM - Európsky akciový EUR 0,021436 58 821 773,69 58 821 773,69 49 247 322,42 0,021436 0,020793
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 203,800000 11 919 747,00 1 194 315,00 1 194 315,00 1 239,914000 1 203,800000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 549,990000 7 860 958,00 114 697,00 114 697,00 566,489700 549,990000
KBC Equity Fund Utilities EUR 797,590000 5 936 585,00 206 308,00 206 308,00 821,517700 797,590000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 205,370000 18 479 261,00 661 530,00 661 530,00 1 241,531100 1 205,370000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 239,000000 26 911 146,00 2 370 869,00 2 370 869,00 246,170000 239,000000
IAD - Global Index EUR 0,034815 101 262 934,80 101 157 905,80 101 157 905,80 0,036173 0,034815
KBC Equity Fund Belgium EUR 798,850000 38 845 415,00 1 201 768,00 1 201 768,00 822,815500 798,850000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 469,300000 12 730 347,00 365 962,00 365 962,00 483,379000 469,300000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 065,810000 49 067 927,00 1 517 173,00 1 517 173,00 3 157,784300 3 065,810000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 139,920000 88 770 716,00 618 965,00 618 965,00 2 204,117600 2 139,920000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 893,520000 40 364 893,00 888 142,00 888 142,00 1 950,325600 1 893,520000
KBC Equity Fund Japan JPY 60 629,000000 1 731 854 541,00 248 226,00 248 226,00 62 447,870000 60 629,000000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 16,640000 93 700 284,18 392 607,88 392 607,88 17,472000 16,640000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 634,350000 13 189 021,00 895 941,00 895 941,00 653,380500 634,350000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,770000 1 060 120 607,32 486 773,01 486 773,01 12,358500 11,770000
KBC Equity Fund New Asia EUR 803,610000 112 728 379,00 3 322 835,00 3 322 835,00 827,718300 803,610000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,440000 70 645 094,11 7 959 609,65 7 959 609,65 16,212000 15,440000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 8,420000 111 792 669,73 182 864,20 182 864,20 8,841000 8,420000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 173,010000 13 334 552,00 1 785 311,00 1 785 311,00 1 208,200300 1 173,010000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 033,550000 18 656 827,00 1 967 018,00 1 967 018,00 1 064,556500 1 033,550000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 10,290000 24 979 349,36 172 691,11 172 691,11 10,804500 10,290000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,440000 22 061 700,19 18 110,44 18 110,44 3,612000 3,440000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 13,530000 156 543 371,98 313 589,83 313 589,83 14,206500 13,530000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,620000 610 624 768,56 2 800 653,30 2 800 653,30 8,001000 7,620000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 13,080000 149 459 418,71 272 830,08 272 830,08 13,734000 13,080000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 549,610000 16 254 931,00 879 572,00 879 572,00 566,098300 549,610000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 960,200000 4 386 809,00 82 943,00 82 943,00 989,006000 960,200000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 8,190000 145 892 581,91 8 761 303,73 8 761 303,73 8,599500 8,190000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 62,230000 92 957 608,97 6 393,82 6 393,82 64,096900 62,230000
NN (L) International Czech Equity - P Cap EUR EUR 145,850000 252 319 078,72 396 337,02 396 337,02 151,538150 145,850000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 993,820000 62 246 338,00 372 907,00 372 907,00 1 023,634600 993,820000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,320000 11 257 462,97 7 455 120,77 7 455 120,77 6,636000 6,320000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 752,370000 49 424 772,00 2 725 380,00 2 725 380,00 1 804,941100 1 752,370000
KBC Equity Fund Trends EUR 145,080000 65 999 554,00 1 062 427,00 1 062 427,00 149,432400 145,080000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 299,040000 15 558 951,00 1 063 196,00 1 063 196,00 1 338,011200 1 299,040000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 86,790000 55 202 665,50 6 173 112,33 6 173 112,33 89,827650 86,790000
ESPA Stock Europe EUR 174,130000 167 305 598,42 540 499,52 540 499,52 180,224550 174,130000
ERSTE Responsible Stock America USD 441,770000 60 100 313,25 742 315,61 742 315,61 457,231950 441,770000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 447,830000 79 340 540,87 230 468,54 230 468,54 461,264900 447,830000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 145,920000 59 048 761,40 4 300,99 4 300,99 150,297600 145,920000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048491 24 979 758,66 24 979 758,66 24 979 758,66 0,049946 0,048491
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 187,890000 12 865 759,00 342 399,00 342 399,00 193,526700 187,890000
ESPA Stock Europe Property EUR 337,970000 57 086 613,76 9 548 328,44 9 463 835,94 349,798950 337,970000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 82,880000 1 981 518,19 18 224,07 18 224,07 87,024000 82,880000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 134,130000 110 304 366,50 1 290 471,03 1 290 471,03 140,836500 134,130000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 228,780000 424 177 753,72 172 856,79 172 856,79 240,219000 228,780000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 260,530000 131 752 575,35 164,13 164,13 270,951200 260,530000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 250,090000 252 421 313,46 166 167,30 166 167,30 262,594500 250,090000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 178,850000 128 691 183,62 0,00 0,00 186,004000 178,850000
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A USD 1,743200 423 623,83 116 898,21 116 898,21 1,828617 1,743200
ESPA Stock Global EUR 116,240000 250 692 171,53 22 659 445,20 4 986 744,84 120,889600 116,240000
ESPA Stock Japan EUR 107,570000 44 936 046,88 55 183,41 55 183,41 111,872800 107,570000
ESPA Stock Istanbul EUR 179,620000 23 393 739,61 1 826 735,40 1 826 735,40 186,804800 179,620000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 192,860000 167 486 470,55 11 298 311,21 576 265,68 200,574400 192,860000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 104,120000 407 748 980,79 189,42 189,42 109,326000 104,120000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,048410 109 438 629,61 109 438 629,61 70 816 390,40 0,049136 0,048352
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 266,410000 811 453 013,70 9 340 656,69 9 340 656,69 279,730500 266,410000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 104,190000 491 660 890,90 88 446 815,57 88 446 815,57 109,399500 104,190000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 177,120000 174 688 220,22 7 707 295,15 7 707 295,15 185,976000 177,120000
GIS European Equities Opportunity EUR 169,232000 6 720 163,84 1 256 677,40 1 256 677,40 174,816656 169,232000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 200,070000 3 028 102,81 822 428,55 822 428,55 206,672310 200,070000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036152 86 318 685,00 26 662 537,00 26 662 537,00 0,036152 0,034344
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 170,960000 27 929 415,74 5 707,01 5 707,01 1 229,508000 1 170,960000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 313,200000 81 341 765,66 16 903,09 16 903,09 328,860000 313,200000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 251,460000 220 890 189,88 157 320,17 157 320,17 264,033000 251,460000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 310,640000 547 266 149,83 0,00 0,00 323,065600 310,640000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 159,110000 154 908 358,74 38 078,05 38 078,05 165,474400 159,110000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 576,250000 129 266 910,00 1 746 183,00 1 746 183,00 1 623,537500 1 576,250000
KBC Equity Fund Pacific EUR 593,130000 1 918 005,00 78 518,00 78 518,00 610,923900 593,130000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 842,240000 6 770 000,00 12 077,00 12 077,00 867,507200 842,240000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 437,250000 18 927 063,00 326 025,00 326 025,00 450,367500 437,250000
AXA Realitní fond EUR 0,038519 46 739 951,00 20 323 549,00 20 323 549,00 0,038519 0,036978
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B USD 1,277600 308 590,27 70 408,21 70 408,21 1,277600 1,213720
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 507,640000 35 271 232,52 33 910,86 33 910,86 533,022000 507,640000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 54,070000 17 281 104,68 32 125,85 32 125,85 56,773500 54,070000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 435,910000 8 804 293,31 5 351,51 5 351,51 1 507,705500 1 435,910000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 041,580000 13 642 408,22 7 907,49 7 907,49 1 093,659000 1 041,580000
Horizon Access India Fund USD 1 423,390000 30 127 690,00 485 612,00 485 612,00 1 466,091700 1 423,390000
Horizon Access Fund Russia EUR 373,630000 9 891 928,00 3 052 520,00 3 052 520,00 384,838900 373,630000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 709,920000 11 247 915,00 2 254 031,00 2 254 031,00 731,217600 709,920000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 82,230000 65 089 917,44 362 787,17 362 787,17 86,341500 82,230000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 81,870000 139 007 250,16 9 214 740,96 9 214 740,96 85,963500 81,870000
AXA Selection Global Equity EUR 0,062939 116 867 546,00 44 300 943,00 44 300 943,00 0,062939 0,059792
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040995 49 031 301,00 21 166 880,00 21 166 880,00 0,040995 0,038946
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,068190 7 867 163,00 7 861 856,00 7 861 856,00 0,070236 0,068190
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,764500 273 596,64 33 061,50 33 061,50 3,948961 3,764500
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,858300 753 396,56 502 660,50 502 660,50 3,858300 3,665385
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,350400 87 322,97 62 724,33 62 724,33 2,465570 2,350400
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,274800 4 722 035,76 20 602,90 20 602,90 4,484265 4,274800
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 139,970000 8 560 807,64 24 842,23 24 842,23 1 196,968500 1 139,970000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 122,440000 175 908 779,68 1 501 025,02 1 501 025,02 128,562000 122,440000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 283,920000 811 835 136,71 540 668,79 540 668,79 298,116000 283,920000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 182,980000 157 349 018,50 16 182,40 16 182,40 192,129000 182,980000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 204,600000 35 719 904,80 56 700,39 56 700,39 212,784000 204,600000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,218700 215 125,29 5 790,96 5 790,96 2,218700 2,107765
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,906200 2 261 532,54 24 667,77 24 667,77 3,906200 3,710890
PARVEST Equity Brazil USD 75,970000 133 498 622,30 51 157,51 51 157,51 79,768500 75,970000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 89,840000 113 210 899,20 14 837,08 14 837,08 94,332000 89,840000
PARVEST Equity Japan JPY 5 204,000000 6 140 556 341,00 5 983,95 5 983,95 5 464,200000 5 204,000000
PARVEST Equity Latin America USD 481,310000 42 824 761,84 62 793,55 62 793,55 505,375500 481,310000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 90,370000 52 981 184,23 26 255,26 26 255,26 94,888500 90,370000
PARVEST Step 90 Euro EUR 103,750000 47 901 248,88 2 347,99 2 347,99 108,937500 103,750000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 247,720000 92 823 677,94 12 644,34 12 644,34 260,106000 247,720000
PARVEST Equity USA USD 157,460000 108 795 704,60 498 730,56 498 730,56 165,333000 157,460000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 495,710000 11 146 430,18 0,00 0,00 520,495500 495,710000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 144,100000 1 058 888,88 0,00 0,00 151,305000 144,100000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 326,300000 2 762 680,31 104 399,70 104 399,70 1 392,615000 1 326,300000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 598,800000 3 813 829,44 7 726,32 7 726,32 628,740000 598,800000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 378,550000 9 926 936,67 3 561,78 3 561,78 397,477500 378,550000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 428,590000 61 887 660,71 86 240,02 86 240,02 450,019500 428,590000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 854,550000 45 311 074,40 115 678,72 115 678,72 897,277500 854,550000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 714,350000 13 975 390,59 11 737,96 11 737,96 750,067500 714,350000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 582,790000 16 290 630,27 8 323,33 8 323,33 1 661,929500 1 582,790000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 770,850000 1 687 245,97 540,37 540,37 1 859,392500 1 770,850000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 1 942,380000 22 225 335,89 759 084,05 759 084,05 2 039,499000 1 942,380000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 963,360000 9 259 485,40 14 794,41 14 794,41 2 061,528000 1 963,360000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 1 013,940000 25 280 375,64 3 598,96 3 598,96 1 064,637000 1 013,940000
NN (L) Telecom - X Cap USD USD 857,380000 882 672,41 0,00 0,00 900,249000 857,380000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 773,970000 2 695 962,02 3 460,36 3 460,36 812,668500 773,970000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 522,970000 12 642 735,95 231,75 231,75 549,118500 522,970000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 102,610000 30 470 000,19 4 672,61 4 672,61 1 157,740500 1 102,610000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 659,000000 953 749 730,33 15,43 15,43 4 891,950000 4 659,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 6,947700 6 753 964,14 25 779,78 25 779,78 7,288137 6,947700
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 233,120000 448 327 587,40 1 411 077,69 1 411 077,69 244,776000 233,120000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 6,619800 4 987 447,58 130 451,61 130 451,61 6,619800 6,288810
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 175,430000 194 812 719,80 146 438,44 146 438,44 184,201500 175,430000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,375400 9 871,78 500,45 500,45 2,491795 2,375400
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 160,110000 4 645 476,44 14 149,86 14 149,86 1 218,115500 1 160,110000
NN (L) Telecom - X Cap EUR EUR 1 589,330000 2 885 042,91 86 206,85 86 206,85 1 668,796500 1 589,330000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,217900 455 078,60 272 466,57 272 466,57 2,217900 2,107005
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 54,730000 1 792 226,24 26,55 26,55 57,466500 54,730000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 51,230000 763 231 881,20 35 406 653,53 35 406 653,53 53,791500 51,230000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 48,990000 8 781 106,85 2 694 953,08 2 694 953,08 51,439500 48,990000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 217,400000 209 687 067,30 52 412,96 52 412,96 228,270000 217,400000
PARVEST Equity World Energy EUR 587,930000 59 622 748,20 136 482,07 136 482,07 617,326500 587,930000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 82,560000 216 191 765,50 903 103,20 903 103,20 86,688000 82,560000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 101,470000 38 129 126,87 536 799,64 536 799,64 106,543500 101,470000
PARVEST Equity World Emerging USD 628,050000 126 273 059,30 97 431,27 97 431,27 659,452500 628,050000
PARVEST Equity China USD 389,230000 109 043 034,80 213 727,60 213 727,60 408,691500 389,230000
PARVEST Equity India USD 131,780000 82 293 425,42 185 325,77 185 325,77 138,369000 131,780000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 48,600000 48 944 386,88 111 874,77 111 874,77 51,030000 48,600000
PARVEST Equity Turkey EUR 107,410000 12 548 650,47 279 053,33 279 053,33 112,780500 107,410000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,122305 27 553 449,93 27 553 449,93 20 339 423,06 0,122305 0,118636
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 58,730000 49 174 811,73 12 624 942,49 12 624 942,49 61,666500 58,730000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 051,830000 6 281 571,47 7 188,24 7 188,24 1 104,421500 1 051,830000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 407,930000 27 937 644,74 82 093,57 82 093,57 10 928,326500 10 407,930000
NN (L) International Czech Equity - P Cap CZK CZK 3 569,910000 1 889 365 481,74 14 816,77 14 816,77 3 748,405500 3 569,910000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 52,100000 441 098 234,36 24 109 595,36 24 109 595,36 54,705000 52,100000
NN (L) Telecom - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 770,780000 547 320,60 3 522,87 3 522,87 10 259,319000 9 770,780000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 1 981,130000 35 951 078,54 8 230,86 8 230,86 2 080,186500 1 981,130000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,046787 13 048 828,00 6 379 982,00 6 379 982,00 0,048424 0,046787
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 33,210000 2 004 612 117,64 1 238 240,35 1 238 240,35 35,119575 33,210000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,270000 109 415 342,27 23 767,46 23 767,46 18,263025 17,270000
Franklin European Growth Fund EUR 16,220000 373 452 895,88 724 320,28 724 320,28 17,152650 16,220000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40,770000 429 889 418,68 406 645,90 406 645,90 43,114275 40,770000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,460000 211 051 043,18 96 982,71 96 982,71 13,176450 12,460000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 33,990000 110 514 804,09 123 680,36 123 680,36 35,944425 33,990000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,340000 195 804 901,79 1 287 392,88 1 287 392,88 3,532050 3,340000
Franklin India Fund USD 37,050000 2 755 448 165,68 1 297 841,66 1 297 841,66 39,180375 37,050000
Franklin Japan Fund USD 8,420000 25 185 868 343,40 22 752,31 22 752,31 8,904150 8,420000
Franklin MENA Fund USD 6,540000 127 022 424,30 39 125,75 39 125,75 6,916050 6,540000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 84,750000 490 760 982,58 129 259,08 129 259,08 89,623125 84,750000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,350000 1 145 031 718,70 1 013 526,61 1 013 526,61 25,750125 24,350000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,800000 759 741 442,83 1 100 316,29 1 100 316,29 20,938500 19,800000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,970000 316 629 099,24 7 414 945,30 7 414 945,30 7,370775 6,970000
Franklin Technology Fund USD 20,690000 3 026 962 317,85 2 079 278,16 2 079 278,16 21,879675 20,690000
Franklin U.S. Equity Fund USD 29,460000 428 511 134,88 95 145,25 95 145,25 31,153950 29,460000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 17,780000 4 392 944 580,61 4 113 038,65 4 113 038,65 18,802350 17,780000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,530000 425 561 620,82 2 611 956,25 2 611 956,25 24,882975 23,530000
Templeton Africa Fund USD 7,860000 64 268 367,79 206 329,41 206 329,41 8,311950 7,860000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,570000 3 632 511 511,01 1 084 114,58 1 084 114,58 37,615275 35,570000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 46,850000 1 594 246 958,59 2 910 108,35 2 910 108,35 49,543875 46,850000
Templeton BRIC Fund USD 17,200000 680 124 862,96 103 951,36 103 951,36 18,189000 17,200000
Templeton China Fund USD 28,850000 483 173 040,79 75 736,24 75 736,24 30,508875 28,850000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,310000 215 698 177,87 27 731,25 27 731,25 21,477825 20,310000
Templeton Emerging Markets Fund USD 39,070000 900 169 627,38 9 774 465,29 9 774 465,29 41,316525 39,070000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,550000 1 020 357 615,21 693 364,00 693 364,00 12,214125 11,550000
Templeton Euroland Fund EUR 23,370000 663 326 927,51 0,00 0,00 24,713775 23,370000
Templeton European Fund EUR 23,610000 162 235 241,10 2 071,71 2 071,71 24,967575 23,610000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,540000 593 850 691,23 646 818,43 646 818,43 18,548550 17,540000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,040000 643 933 125,41 2 496 644,76 2 496 644,76 23,307300 22,040000
Templeton Global Fund USD 42,910000 1 120 169 701,06 42 321,08 42 321,08 45,377325 42,910000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,620000 7 405 222 782,94 367 842,04 367 842,04 18,633150 17,620000
Templeton Latin America Fund USD 53,910000 931 698 803,07 295 662,85 295 662,85 57,009825 53,910000
Templeton Thailand Fund USD 29,990000 170 083 212,36 56 737,36 56 737,36 31,714425 29,990000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29,160000 3 347 603 456,00 0,00 0,00 30,618000 29,160000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 37,780000 4 260 759 785,98 0,00 0,00 39,669000 37,780000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,740000 2 249 872 640,00 0,00 0,00 19,677000 18,740000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 14,490000 2 069 474 744,90 0,00 0,00 15,214500 14,490000
Horizon Access Fund China USD 893,960000 15 389 889,00 910 235,00 910 235,00 920,778800 893,960000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 137,320000 73 487 867,13 345 764,89 345 764,89 141,439600 137,320000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 460,560000 4 686 740,10 5 122,32 5 122,32 6 783,588000 6 460,560000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 105,830000 2 033 138,43 5 466,38 5 466,38 7 247,946600 7 105,830000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 97,570000 17 500 379,64 1 672,99 1 672,99 100,497100 97,570000
myNEXT - Equity E EUR EUR 56,880000 3 459 060,08 2 177 857,27 2 177 857,27 59,724000 56,880000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,790000 462 613 579,31 1 216 409,04 1 216 409,04 28,196475 26,790000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 36,350000 185 397 061,16 703 622,91 703 622,91 38,258375 36,350000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,870000 169 796 624,34 497 867,03 497 867,03 13,545675 12,870000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 15,080000 251 980 879,33 237 908,81 237 908,81 15,871700 15,080000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16,090000 214 766 291,94 3 239 467,19 3 239 467,19 16,934725 16,090000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,990000 450 209 097,77 14 904 503,35 14 904 503,35 19,986975 18,990000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 63,660000 106 465 112,11 1 757,14 1 757,14 67,002150 63,660000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 27,940000 189 670 726,01 702 483,79 702 483,79 29,406850 27,940000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,790000 126 125 169,02 95 857,15 95 857,15 20,828975 19,790000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,460000 19 125 226,99 1 969 997,30 1 969 997,30 15,219150 14,460000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 22,590000 1 427 695 974,48 83 659,84 83 659,84 23,775975 22,590000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 21,060000 628 136 757,08 1 179 152,88 1 179 152,88 22,165650 21,060000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 14,220000 53 482 362,45 101 401,69 101 401,69 14,966550 14,220000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,480000 35 963 652,53 605 132,94 605 132,94 19,450200 18,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,090000 397 475 599,61 11 247 642,33 11 247 642,33 31,669725 30,090000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,860000 901 702 404,96 9 597 354,13 9 597 354,13 37,742650 35,860000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,890000 712 385 386,24 10 733,33 10 733,33 9,334500 8,890000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 142,840000 205 223 977,81 51 839,62 51 839,62 149,982000 142,840000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 206,640000 203 800 012,12 116 146,77 116 146,77 216,972000 206,640000
Amundi Funds II - European Research USD USD 7,370000 13 133 519,17 705,40 705,40 7,738500 7,370000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 89,250000 349 504 119,31 287 694,07 287 694,07 93,712500 89,250000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 11,600000 134 181 950,01 899 657,17 899 657,17 12,180000 11,600000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,090000 908 687 787,53 38 359 893,54 38 359 893,54 10,594500 10,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 11,210000 128 109 903,32 1 776 317,97 1 776 317,97 11,770500 11,210000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 243,370000 695 868 629,59 11 754 830,14 11 754 830,14 255,538500 243,370000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 156,840000 134 872 514,04 300 905,23 300 905,23 164,682000 156,840000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 310,810000 946 681 658,43 98 711,56 98 711,56 326,350500 310,810000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 121,550000 573 596 178,37 82 162,85 82 162,85 127,627500 121,550000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 60,780000 514 607 255,12 975 181,88 975 181,88 63,819000 60,780000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 95,520000 162 172 808,40 677 700,21 677 700,21 100,296000 95,520000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,010000 82 418 099,04 208 613,89 208 613,89 18,910500 18,010000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 7,220000 95 823 657,25 48 032 928,52 48 032 928,52 7,581000 7,220000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 14,260000 80 315 676,66 2 049 688,21 2 049 688,21 14,973000 14,260000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,950000 18 910 298,88 2 916 339,00 2 916 339,00 3,097500 2,950000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,820000 21 411 176,75 1 401 682,86 1 401 682,86 9,261000 8,820000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 57,160000 10 244 478,31 88 168,49 88 168,49 60,018000 57,160000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 9,550000 170 205 580,69 52 148,46 52 148,46 10,027500 9,550000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 585,220000 3 629 844,66 3 160,34 3 160,34 29 299,850500 28 585,220000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 44,460000 81 538 040,76 30 183 330,11 30 183 330,11 46,683000 44,460000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 191,300000 102 071 565,48 2 654 558,00 2 654 558,00 198,952000 191,300000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 514,780000 826 914 299,00 790 635,16 790 635,16 530,223400 514,780000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 125,360000 542 459 782,80 5 395 524,49 5 395 524,49 129,120800 125,360000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 32,730000 402 277 600,10 826 943,40 826 943,40 33,711900 32,730000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 145,610000 48 488 933,83 642 103,57 642 103,57 149,978300 145,610000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 120,770000 175 945 777,90 396 699,26 396 699,26 124,393100 120,770000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 329,330000 30 415 617,82 523 832,30 523 832,30 339,209900 329,330000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 203,950000 141 795 873,70 252 330,74 252 330,74 210,068500 203,950000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 77,070000 6 430 451,95 212 174,48 212 174,48 79,382100 77,070000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 106,500000 140 626 054,90 312 594,55 312 594,55 109,695000 106,500000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 258,380000 150 053 963,30 312 594,54 312 594,54 266,131400 258,380000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 054,530000 198 600 714,20 84 974,03 84 974,03 1 086,165900 1 054,530000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 635,870000 135 138 157,10 2 333,64 2 333,64 654,946100 635,870000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 493,190000 18 179 339,97 16 576,52 16 576,52 15 803,053800 15 493,190000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 332,730000 117 939 665,08 68 433,24 68 433,24 338,719140 332,730000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 140,870000 33 021 278,20 1 541 195,28 1 541 195,28 145,096100 140,870000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 134,130000 85 570 727,10 427 224,17 427 224,17 138,153900 134,130000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 77,410000 6 565 203,24 510 705,50 510 705,50 79,732300 77,410000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 320,460000 88 144 145,19 523 500,25 523 500,25 330,073800 320,460000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 196,650000 349 109 029,70 467 948,34 467 948,34 202,549500 196,650000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 51,870000 95 126 355,25 30 343,50 30 343,50 54,463500 51,870000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010631 2 126 187,87 2 126 187,87 2 126 187,87 0,010844 0,010631
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 91,840000 84 373 865,56 4 255 474,36 4 255 474,36 95,513600 91,840000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) USD 624,970000 45 627 248,40 459,35 459,35 656,218500 624,970000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 17 866,470000 5 187 835,98 469,64 469,64 18 759,793500 17 866,470000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 381,840000 65 662 361,87 1 246 405,53 1 246 405,53 393,295200 381,840000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 353,270000 9 770 088,77 430 809,81 430 809,81 363,868100 353,270000
PARVEST Disruptive Technology EUR 964,610000 242 209 289,20 0,00 0,00 993,548300 964,610000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 336,260000 15 940 747,70 490,60 490,60 353,073000 336,260000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR