Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 849,080000 29 549 221,00 725 441,00 725 441,00 2 934,552400 2 849,080000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 635,720000 21 393 032,00 990 329,00 990 329,00 1 684,791600 1 635,720000
KBC Equity Fund Finance EUR 654,270000 17 893 229,00 413 666,00 413 666,00 673,898100 654,270000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 231,770000 44 673 315,00 1 169 189,00 1 169 189,00 4 358,723100 4 231,770000
KBC Equity Fund Oil EUR 648,380000 34 186 674,00 2 697 929,00 2 697 929,00 667,831400 648,380000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 590,850000 117 148 180,00 4 817 799,00 4 817 799,00 1 638,575500 1 590,850000
KBC Equity Fund Technology USD 321,460000 66 744 813,00 1 824 414,00 1 824 414,00 331,103800 321,460000
KBC Equity Fund Telecom EUR 377,680000 4 796 555,00 227 045,00 227 045,00 389,010400 377,680000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 884,710000 21 866 550,00 663 407,00 663 407,00 1 941,251300 1 884,710000
KBC Equity Fund World EUR 456,040000 108 717 642,00 5 460 942,00 5 460 942,00 469,721200 456,040000
TAM - Americký akciový EUR 0,043354 95 848 426,58 95 848 426,58 72 905 471,14 0,043354 0,042053
TAM - Európsky akciový EUR 0,020622 57 553 327,46 57 553 327,46 47 966 457,55 0,020622 0,020003
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 286,410000 12 510 868,00 1 323 359,00 1 323 359,00 1 325,002300 1 286,410000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 535,920000 7 526 574,00 112 793,00 112 793,00 551,997600 535,920000
KBC Equity Fund Utilities EUR 829,230000 3 969 842,00 210 529,00 210 529,00 854,106900 829,230000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 153,020000 16 937 187,00 638 300,00 638 300,00 1 187,610600 1 153,020000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 223,240000 25 456 936,00 2 982 248,00 2 982 248,00 229,937200 223,240000
IAD - Global Index EUR 0,033962 99 718 746,36 99 616 878,59 99 616 878,59 0,035287 0,033962
KBC Equity Fund Belgium EUR 740,490000 35 939 974,00 1 163 461,00 1 163 461,00 762,704700 740,490000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 455,680000 11 898 803,00 362 908,00 362 908,00 469,350400 455,680000
KBC Equity Fund Flanders EUR 2 809,040000 44 414 145,00 1 427 535,00 1 427 535,00 2 893,311200 2 809,040000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 052,170000 83 444 859,00 616 994,00 616 994,00 2 113,735100 2 052,170000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 902,870000 39 972 590,00 897 346,00 897 346,00 1 959,956100 1 902,870000
KBC Equity Fund Japan JPY 60 393,000000 1 680 413 525,00 250 276,00 250 276,00 62 204,790000 60 393,000000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 15,470000 91 452 846,53 372 803,84 372 803,84 16,243500 15,470000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 613,330000 12 422 822,00 845 093,00 845 093,00 631,729900 613,330000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,450000 1 023 450 386,80 377 642,24 377 642,24 12,022500 11,450000
KBC Equity Fund New Asia EUR 778,590000 105 611 336,00 3 352 606,00 3 352 606,00 801,947700 778,590000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,900000 71 693 929,31 8 608 826,53 8 608 826,53 16,695000 15,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 7,700000 103 089 534,78 168 610,36 168 610,36 8,085000 7,700000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 187,500000 13 202 191,00 1 757 656,00 1 757 656,00 1 223,125000 1 187,500000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 150,390000 20 933 940,00 1 895 826,00 1 895 826,00 1 184,901700 1 150,390000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 9,540000 17 822 766,86 161 428,39 161 428,39 10,017000 9,540000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,290000 18 473 467,48 17 463,98 17 463,98 3,454500 3,290000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 12,490000 142 531 917,20 290 882,14 290 882,14 13,114500 12,490000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,290000 583 943 237,52 2 964 270,23 2 964 270,23 7,654500 7,290000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 12,410000 152 260 913,37 261 021,99 261 021,99 13,030500 12,410000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 519,680000 15 103 186,00 861 178,00 861 178,00 535,270400 519,680000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 922,750000 4 164 082,00 77 627,00 77 627,00 950,432500 922,750000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,830000 133 169 669,07 9 029 104,70 9 029 104,70 8,221500 7,830000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 60,750000 89 664 428,01 5 714,57 5 714,57 62,572500 60,750000
NN (L) International Czech Equity - P Cap EUR EUR 145,460000 252 288 821,70 391 559,70 391 559,70 151,132940 145,460000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 974,850000 56 669 438,00 348 476,00 348 476,00 1 004,095500 974,850000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,000000 11 099 928,46 7 539 178,10 7 539 178,10 6,300000 6,000000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 744,240000 48 175 407,00 2 837 255,00 2 837 255,00 1 796,567200 1 744,240000
KBC Equity Fund Trends EUR 138,150000 61 506 817,00 1 070 788,00 1 070 788,00 142,294500 138,150000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 176,390000 14 208 398,00 1 121 092,00 1 121 092,00 1 211,681700 1 176,390000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 94,610000 59 502 223,46 6 645 406,40 6 645 406,40 97,921350 94,610000
ESPA Stock Europe EUR 167,550000 159 503 972,31 511 362,60 511 362,60 173,414250 167,550000
ERSTE Responsible Stock America USD 431,420000 59 463 746,04 720 128,41 720 128,41 446,519700 431,420000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 445,740000 76 457 329,76 216 198,61 216 198,61 459,112200 445,740000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 139,660000 55 738 274,60 4 229,96 4 229,96 143,849800 139,660000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,046657 24 556 862,98 24 556 862,98 24 556 862,98 0,048057 0,046657
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 178,450000 12 072 849,00 337 548,00 337 548,00 183,803500 178,450000
ESPA Stock Europe Property EUR 327,660000 53 600 538,40 9 141 386,34 9 059 471,34 339,128100 327,660000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 76,130000 1 820 103,02 16 896,44 16 896,44 79,936500 76,130000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 129,910000 106 197 755,44 1 049 015,72 1 049 015,72 136,405500 129,910000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 232,800000 428 703 578,37 157 678,70 157 678,70 244,440000 232,800000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 241,710000 121 178 022,74 0,00 0,00 251,378400 241,710000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 271,030000 278 479 439,57 166 822,22 166 822,22 284,581500 271,030000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 174,230000 124 544 115,44 0,00 0,00 181,199200 174,230000
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A USD 1,737600 422 257,47 116 358,07 116 358,07 1,822742 1,737600
ESPA Stock Global EUR 110,590000 239 006 369,26 21 520 157,79 4 680 888,51 115,013600 110,590000
ESPA Stock Japan EUR 106,830000 42 392 784,53 54 803,79 54 803,79 111,103200 106,830000
ESPA Stock Istanbul EUR 204,610000 28 366 154,27 2 167 638,34 2 167 638,34 212,794400 204,610000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 194,090000 166 965 250,69 11 376 190,96 585 763,62 201,853600 194,090000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 99,150000 386 466 742,88 181,87 181,87 104,107500 99,150000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,045434 108 093 204,61 108 093 204,61 71 845 068,90 0,046116 0,045379
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 264,180000 794 155 668,00 9 442 310,46 9 442 310,46 277,389000 264,180000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 100,810000 473 106 110,59 87 975 546,93 87 975 546,93 105,850500 100,810000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 163,440000 143 089 597,53 7 522 781,67 7 522 781,67 171,612000 163,440000
GIS European Equities Opportunity EUR 160,831000 6 438 900,06 1 193 867,97 1 193 867,97 166,138423 160,831000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,086000 3 123 995,05 841 273,42 841 273,42 217,018838 210,086000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036701 88 636 268,00 27 373 561,00 27 373 561,00 0,036701 0,034866
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 075,170000 24 792 587,11 5 411,13 5 411,13 1 128,928500 1 075,170000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 291,170000 69 920 896,03 15 714,15 15 714,15 305,728500 291,170000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 249,100000 204 326 706,15 389 196,83 389 196,83 261,555000 249,100000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 306,630000 566 613 631,56 0,00 0,00 318,895200 306,630000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 154,520000 140 783 888,54 19 966,30 19 966,30 160,700800 154,520000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 555,170000 124 877 139,00 1 628 008,00 1 628 008,00 1 601,825100 1 555,170000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 804,080000 6 415 495,00 11 530,00 11 530,00 828,202400 804,080000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 424,430000 18 078 278,00 338 628,00 338 628,00 437,162900 424,430000
AXA Realitní fond EUR 0,036998 44 893 980,00 19 549 240,00 19 549 240,00 0,036998 0,035518
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B USD 1,273300 307 552,80 70 073,67 70 073,67 1,273300 1,209635
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 478,040000 32 991 469,21 32 945,56 32 945,56 501,942000 478,040000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 56,330000 17 820 291,21 33 332,49 33 332,49 59,146500 56,330000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 587,680000 9 762 978,04 6 101,25 6 101,25 1 667,064000 1 587,680000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 971,970000 9 123 265,13 7 582,46 7 582,46 1 020,568500 971,970000
Horizon Access India Fund USD 1 311,180000 27 487 249,00 490 302,00 490 302,00 1 350,515400 1 311,180000
Horizon Access Fund Russia EUR 406,200000 9 908 655,00 2 680 340,00 2 680 340,00 418,386000 406,200000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 671,230000 10 332 804,00 2 183 611,00 2 183 611,00 691,366900 671,230000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 89,180000 69 175 916,42 224 515,55 224 515,55 93,639000 89,180000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 81,130000 153 073 717,78 9 747 127,76 9 747 127,76 85,186500 81,130000
AXA Selection Global Equity EUR 0,061762 116 119 859,00 44 139 425,00 44 139 425,00 0,061762 0,058674
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040355 49 347 063,00 21 366 021,00 21 366 021,00 0,040355 0,038338
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,065552 8 246 458,00 8 233 187,00 8 233 187,00 0,067519 0,065552
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,553800 257 573,67 27 212,27 27 212,27 3,727936 3,553800
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,635400 692 916,63 469 118,02 469 118,02 3,635400 3,453630
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,291300 56 594,98 53 130,39 53 130,39 2,403574 2,291300
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 3,870100 3 294 682,75 19 235,01 19 235,01 4,059735 3,870100
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 111,080000 8 012 368,29 24 331,54 24 331,54 1 166,634000 1 111,080000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 116,080000 267 350 195,91 1 647 916,60 1 647 916,60 121,884000 116,080000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 276,880000 765 619 232,75 521 295,11 521 295,11 290,724000 276,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 171,900000 146 604 655,45 15 391,69 15 391,69 180,495000 171,900000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 199,090000 33 991 498,61 55 173,41 55 173,41 207,053600 199,090000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,158800 212 128,67 5 755,92 5 755,92 2,158800 2,050860
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,529500 2 041 894,00 22 985,52 22 985,52 3,529500 3,353025
PARVEST Equity Brazil USD 98,230000 171 229 993,40 66 059,79 66 059,79 103,141500 98,230000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 88,720000 105 501 735,30 14 710,66 14 710,66 93,156000 88,720000
PARVEST Equity Japan JPY 5 063,000000 5 985 555 143,00 5 863,39 5 863,39 5 316,150000 5 063,000000
PARVEST Equity Latin America USD 543,860000 47 120 218,32 72 732,02 72 732,02 571,053000 543,860000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 95,340000 52 278 030,06 29 873,17 29 873,17 100,107000 95,340000
PARVEST Step 90 Euro EUR 102,110000 45 547 266,35 2 315,39 2 315,39 107,215500 102,110000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 237,100000 83 825 751,34 12 510,18 12 510,18 248,955000 237,100000
PARVEST Equity USA USD 145,800000 95 621 361,99 480 492,44 480 492,44 153,090000 145,800000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 487,160000 10 675 831,83 0,00 0,00 511,518000 487,160000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 136,390000 997 980,45 0,00 0,00 143,209500 136,390000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 351,580000 2 570 942,42 109 457,71 109 457,71 1 419,159000 1 351,580000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 575,140000 3 575 318,26 7 889,20 7 889,20 603,897000 575,140000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 362,990000 9 140 828,68 3 248,40 3 248,40 381,139500 362,990000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 407,630000 59 747 905,45 80 489,40 80 489,40 428,011500 407,630000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 783,900000 42 305 587,18 77 115,38 77 115,38 823,095000 783,900000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 672,780000 12 443 621,42 11 812,39 11 812,39 706,419000 672,780000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 472,440000 10 309 909,03 8 791,72 8 791,72 1 546,062000 1 472,440000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 657,400000 1 571 865,14 595,60 595,60 1 740,270000 1 657,400000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 033,970000 22 145 764,22 845 948,46 845 948,46 2 135,668500 2 033,970000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 921,980000 11 825 402,34 15 235,68 15 235,68 2 018,079000 1 921,980000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 930,650000 21 102 313,53 3 496,04 3 496,04 977,182500 930,650000
NN (L) Telecom - X Cap USD USD 826,460000 798 722,84 0,00 0,00 867,783000 826,460000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 784,730000 2 652 478,21 4 011,60 4 011,60 823,966500 784,730000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 504,280000 12 729 227,07 269,16 269,16 529,494000 504,280000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 005,600000 28 051 541,87 4 417,96 4 417,96 1 055,880000 1 005,600000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 589,000000 951 605 453,30 15,39 15,39 4 818,450000 4 589,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,572800 3 972 844,05 20 521,08 20 521,08 5,845867 5,572800
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 218,920000 418 140 880,00 1 393 479,01 1 393 479,01 229,866000 218,920000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,298600 3 799 614,65 104 454,95 104 454,95 5,298600 5,033670
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 168,420000 191 946 209,80 176 889,85 176 889,85 176,841000 168,420000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,472700 10 293,20 532,15 532,15 2,593862 2,472700
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 122,720000 4 365 646,20 13 046,01 13 046,01 1 178,856000 1 122,720000
NN (L) Telecom - X Cap EUR EUR 1 574,240000 2 686 899,56 97 366,74 97 366,74 1 652,952000 1 574,240000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,304300 378 558,49 267 393,60 267 393,60 2,304300 2,189085
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 53,570000 1 782 495,64 26,71 26,71 56,248500 53,570000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 49,970000 730 380 245,46 34 868 328,34 34 868 328,34 52,468500 49,970000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 51,740000 10 294 811,27 2 726 359,98 2 726 359,98 54,327000 51,740000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 209,330000 198 216 582,40 48 964,38 48 964,38 219,796500 209,330000
PARVEST Equity World Energy EUR 560,830000 56 146 127,75 128 418,85 128 418,85 588,871500 560,830000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 81,280000 214 281 537,40 893 738,63 893 738,63 85,344000 81,280000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 109,050000 40 428 555,22 577 697,83 577 697,83 114,502500 109,050000
PARVEST Equity World Emerging USD 610,680000 107 657 850,10 94 986,35 94 986,35 641,214000 610,680000
PARVEST Equity China USD 375,170000 99 644 849,49 210 441,92 210 441,92 393,928500 375,170000
PARVEST Equity India USD 119,960000 71 134 052,35 171 839,96 171 839,96 125,958000 119,960000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 46,090000 45 642 181,82 106 832,01 106 832,01 48,394500 46,090000
PARVEST Equity Turkey EUR 124,030000 16 272 493,77 367 003,53 367 003,53 130,231500 124,030000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,118879 27 707 284,38 27 707 284,38 20 057 027,00 0,118879 0,115313
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 57,280000 46 637 396,92 12 854 249,13 12 854 249,13 60,144000 57,280000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 059,820000 6 126 891,19 7 034,56 7 034,56 1 112,811000 1 059,820000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 369,160000 28 117 109,81 78 353,74 78 353,74 10 887,618000 10 369,160000
NN (L) International Czech Equity - P Cap CZK CZK 3 619,780000 1 876 660 407,00 14 940,15 14 940,15 3 800,769000 3 619,780000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 50,590000 418 779 738,91 25 283 204,79 25 283 204,79 53,119500 50,590000
NN (L) Telecom - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 395,410000 497 888,01 3 509,94 3 509,94 9 865,180500 9 395,410000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 018,920000 37 633 885,45 9 177,48 9 177,48 2 119,866000 2 018,920000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044300 12 714 812,00 6 331 873,00 6 331 873,00 0,045850 0,044300
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 30,180000 1 912 631 735,34 1 032 024,30 1 032 024,30 31,915350 30,180000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,580000 114 869 521,93 23 228,40 23 228,40 17,533350 16,580000
Franklin European Growth Fund EUR 15,340000 341 064 951,12 675 614,40 675 614,40 16,222050 15,340000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,650000 372 031 688,08 355 837,46 355 837,46 39,814875 37,650000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,080000 191 540 550,94 92 234,72 92 234,72 12,774600 12,080000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 31,520000 106 136 220,13 117 161,45 117 161,45 33,332400 31,520000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,390000 200 941 556,02 1 354 923,33 1 354 923,33 3,584925 3,390000
Franklin India Fund USD 33,470000 2 267 031 750,03 1 152 525,82 1 152 525,82 35,394525 33,470000
Franklin Japan Fund USD 8,090000 22 617 437 772,18 21 944,52 21 944,52 8,555175 8,090000
Franklin MENA Fund USD 6,410000 105 027 269,09 28 642,30 28 642,30 6,778575 6,410000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 81,550000 449 869 518,19 128 239,66 128 239,66 86,239125 81,550000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,350000 1 049 513 158,03 971 321,36 971 321,36 24,692625 23,350000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,040000 702 763 032,84 1 097 169,44 1 097 169,44 20,134800 19,040000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,460000 281 332 654,91 7 023 745,76 7 023 745,76 6,831450 6,460000
Franklin Technology Fund USD 18,510000 2 708 829 810,78 2 034 891,80 2 034 891,80 19,574325 18,510000
Franklin U.S. Equity Fund USD 27,730000 393 338 761,66 88 786,86 88 786,86 29,324475 27,730000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 16,350000 4 090 512 775,31 3 761 800,84 3 761 800,84 17,290125 16,350000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,000000 380 884 554,43 704 750,55 704 750,55 23,265000 22,000000
Templeton Africa Fund USD 7,990000 64 606 893,18 200 902,41 200 902,41 8,449425 7,990000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,310000 3 245 931 335,75 982 387,43 982 387,43 34,167825 32,310000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 44,020000 1 513 463 016,19 2 800 556,84 2 800 556,84 46,551150 44,020000
Templeton BRIC Fund USD 16,560000 640 391 091,69 93 535,60 93 535,60 17,512200 16,560000
Templeton China Fund USD 26,710000 432 042 604,85 68 814,60 68 814,60 28,245825 26,710000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,890000 220 633 456,47 30 721,39 30 721,39 22,091175 20,890000
Templeton Emerging Markets Fund USD 36,700000 830 384 408,01 9 365 555,86 9 365 555,86 38,810250 36,700000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,850000 918 222 220,58 665 778,42 665 778,42 11,473875 10,850000
Templeton Euroland Fund EUR 22,210000 541 121 291,09 0,00 0,00 23,487075 22,210000
Templeton European Fund EUR 22,530000 144 062 093,85 2 003,94 2 003,94 23,825475 22,530000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,090000 541 717 211,78 604 881,40 604 881,40 18,072675 17,090000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 21,400000 617 178 058,03 34 093,19 34 093,19 22,630500 21,400000
Templeton Global Fund USD 40,680000 1 042 745 271,12 41 266,57 41 266,57 43,019100 40,680000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,270000 7 219 719 563,16 379 096,58 379 096,58 18,263025 17,270000
Templeton Latin America Fund USD 58,160000 969 848 728,74 372 586,44 372 586,44 61,504200 58,160000
Templeton Thailand Fund USD 28,730000 160 596 939,17 57 218,11 57 218,11 30,381975 28,730000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 26,970000 3 223 196 672,00 0,00 0,00 28,318500 26,970000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 36,180000 3 940 209 117,06 0,00 0,00 37,989000 36,180000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,200000 2 212 340 224,00 0,00 0,00 19,110000 18,200000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 14,630000 1 882 872 749,25 0,00 0,00 15,361500 14,630000
Horizon Access Fund China USD 853,530000 14 887 042,00 906 354,00 906 354,00 879,135900 853,530000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 130,930000 69 298 184,14 338 117,56 338 117,56 134,857900 130,930000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 914,140000 4 053 280,58 4 754,98 4 754,98 6 209,847000 5 914,140000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 491,160000 1 811 829,57 5 057,59 5 057,59 6 620,983200 6 491,160000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 95,580000 17 700 458,18 1 455,06 1 455,06 98,447400 95,580000
myNEXT - Equity E EUR EUR 55,720000 3 694 372,77 2 393 240,70 2 393 240,70 58,506000 55,720000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 27,300000 426 778 189,18 1 467 980,46 1 467 980,46 28,733250 27,300000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 34,030000 171 212 239,07 688 687,42 688 687,42 35,816575 34,030000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,330000 149 496 126,20 499 396,89 499 396,89 12,977325 12,330000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,340000 226 478 991,63 225 181,99 225 181,99 15,092850 14,340000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 15,490000 203 205 481,29 3 090 971,77 3 090 971,77 16,303225 15,490000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,800000 441 704 607,28 15 333 554,91 15 333 554,91 19,787000 18,800000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 62,140000 95 476 270,22 1 879,53 1 879,53 65,402350 62,140000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 28,150000 188 839 383,74 749 807,70 749 807,70 29,627875 28,150000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,240000 119 251 077,76 195 196,62 195 196,62 20,250100 19,240000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,400000 17 895 639,95 1 897 721,90 1 897 721,90 15,156000 14,400000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 22,120000 1 341 146 607,75 75 739,81 75 739,81 23,281300 22,120000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,950000 599 801 411,52 1 172 151,03 1 172 151,03 20,997375 19,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 12,770000 47 071 215,30 98 198,85 98 198,85 13,440425 12,770000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 17,620000 31 973 521,86 610 993,52 610 993,52 18,545050 17,620000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,650000 413 626 343,33 12 676 653,58 12 676 653,58 34,364125 32,650000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 33,250000 774 893 598,12 8 669 966,28 8 669 966,28 34,995625 33,250000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,270000 662 979 954,72 10 067,35 10 067,35 8,683500 8,270000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 131,790000 303 536 044,93 48 224,91 48 224,91 138,379500 131,790000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 185,560000 162 456 774,56 106 976,06 106 976,06 194,838000 185,560000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,810000 12 602 303,78 657,19 657,19 7,150500 6,810000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 87,330000 340 394 365,51 284 705,76 284 705,76 91,696500 87,330000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 11,000000 125 540 068,88 858 965,81 858 965,81 11,550000 11,000000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,090000 901 440 425,24 39 208 592,04 39 208 592,04 10,594500 10,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 10,930000 134 109 229,20 1 695 499,70 1 695 499,70 11,476500 10,930000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 243,870000 674 346 441,85 12 541 934,38 12 541 934,38 256,063500 243,870000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 151,410000 129 127 278,33 291 573,42 291 573,42 158,980500 151,410000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 299,940000 901 644 637,66 96 047,12 96 047,12 314,937000 299,940000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 114,450000 537 141 022,66 86 941,75 86 941,75 120,172500 114,450000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 57,440000 475 461 576,58 930 908,48 930 908,48 60,312000 57,440000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 92,110000 173 792 245,48 672 592,72 672 592,72 96,715500 92,110000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,060000 81 397 702,64 210 580,01 210 580,01 18,963000 18,060000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 6,780000 90 799 784,01 47 398 422,39 47 398 422,39 7,119000 6,780000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 13,630000 80 550 355,86 2 175 926,25 2 175 926,25 14,311500 13,630000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,900000 16 271 165,26 2 849 688,01 2 849 688,01 3,045000 2,900000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,400000 15 698 037,49 1 366 181,18 1 366 181,18 8,820000 8,400000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 58,740000 11 688 213,98 85 154,69 85 154,69 61,677000 58,740000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,890000 151 194 183,78 47 658,91 47 658,91 9,334500 8,890000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 27 901,150000 3 386 166,45 899,03 899,03 28 598,678750 27 901,150000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 43,070000 79 199 737,37 29 969 547,77 29 969 547,77 45,223500 43,070000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 190,880000 100 625 838,90 2 828 005,74 2 828 005,74 198,515200 190,880000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 491,030000 780 308 053,30 760 055,51 760 055,51 505,760900 491,030000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 121,370000 542 199 040,50 5 607 869,30 5 607 869,30 125,011100 121,370000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 31,750000 383 983 233,60 799 017,89 799 017,89 32,702500 31,750000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 140,220000 43 882 552,55 644 827,30 644 827,30 144,426600 140,220000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 130,780000 200 807 649,50 269 534,96 269 534,96 134,703400 130,780000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 308,760000 26 382 200,62 739 017,06 739 017,06 318,022800 308,760000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 200,920000 154 276 736,00 254 182,43 254 182,43 206,947600 200,920000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 76,950000 5 856 820,25 215 550,80 215 550,80 79,258500 76,950000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 101,660000 130 250 839,70 298 693,35 298 693,35 104,709800 101,660000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 237,100000 134 180 522,50 317 464,79 317 464,79 244,213000 237,100000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 035,260000 194 433 078,60 82 769,04 82 769,04 1 066,317800 1 035,260000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 625,610000 140 575 716,50 2 383,57 2 383,57 644,378300 625,610000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 033,230000 17 311 090,32 16 009,50 16 009,50 15 333,894600 15 033,230000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 322,560000 115 553 953,10 71 565,42 71 565,42 328,366080 322,560000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 138,730000 116 308 963,20 1 511 879,54 1 511 879,54 142,891900 138,730000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 124,320000 79 697 177,40 487 534,55 487 534,55 128,049600 124,320000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 83,440000 8 083 776,80 881 540,27 881 540,27 85,943200 83,440000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 310,070000 78 682 156,36 779 255,52 779 255,52 319,372100 310,070000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 188,220000 342 137 378,70 472 081,32 472 081,32 193,866600 188,220000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 48,900000 89 919 421,82 28 842,66 28 842,66 51,345000 48,900000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010311 2 062 198,58 2 062 198,58 2 062 198,58 0,010517 0,010311
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 91,140000 84 908 926,70 4 775 270,64 4 775 270,64 94,785600 91,140000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) USD 640,220000 44 380 231,35 654,95 654,95 672,231000 640,220000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 17 021,410000 4 806 664,69 548,46 548,46 17 872,480500 17 021,410000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 366,870000 66 879 746,30 1 564 384,65 1 564 384,65 377,876100 366,870000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 339,420000 14 330 842,28 435 968,26 435 968,26 349,602600 339,420000
PARVEST Disruptive Technology EUR 927,740000 262 672 484,90 0,00 0,00 955,572200 927,740000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 321,030000 15 617 379,24 468,38 468,38 337,081500 321,030000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR