Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 3 332,090000 39 141 763,00 832 147,00 832 147,00 3 432,052700 3 332,090000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 854,870000 19 750 185,00 1 257 136,00 1 257 136,00 1 910,516100 1 854,870000
KBC Equity Fund Finance EUR 753,010000 15 898 994,00 551 227,00 551 227,00 775,600300 753,010000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 852,650000 56 359 503,00 1 376 812,00 1 376 812,00 4 998,229500 4 852,650000
KBC Equity Fund Oil EUR 590,410000 29 507 457,00 5 227 884,00 5 227 884,00 608,122300 590,410000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 962,240000 128 189 180,00 6 777 400,00 6 777 400,00 2 021,107200 1 962,240000
KBC Equity Fund Technology USD 455,830000 89 591 851,00 2 519 698,00 2 519 698,00 469,504900 455,830000
KBC Equity Fund Telecom EUR 483,370000 8 659 671,00 1 389 567,00 1 389 567,00 497,871100 483,370000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 921,150000 28 918 885,00 745 836,00 745 836,00 1 978,784500 1 921,150000
KBC Equity Fund World EUR 539,990000 119 777 479,00 8 724 829,00 8 724 829,00 556,189700 539,990000
TAM - Americký akciový EUR 0,052836 111 325 403,18 111 325 403,18 80 055 255,99 0,052836 0,051251
TAM - Európsky akciový EUR 0,021397 57 814 287,78 57 814 287,78 45 147 453,68 0,021397 0,020755
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 675,570000 11 339 875,00 1 119 379,00 1 119 379,00 1 725,837100 1 675,570000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 597,330000 5 615 183,00 467 653,00 467 653,00 615,249900 597,330000
KBC Equity Fund Utilities EUR 1 114,850000 7 904 235,00 1 393 829,00 1 393 829,00 1 148,295500 1 114,850000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 313,120000 35 214 718,00 787 059,00 787 059,00 1 352,513600 1 313,120000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 294,020000 31 175 172,00 5 512 224,00 5 512 224,00 302,840600 294,020000
IAD - Global Index EUR 0,041006 123 313 119,60 123 200 307,20 123 200 307,20 0,042605 0,041006
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,062506 15 949 542,59 15 949 542,59 9 351 714,76 0,063756 0,061881
KBC Equity Fund Belgium EUR 930,630000 37 745 869,00 1 171 397,00 1 171 397,00 958,548900 930,630000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 527,270000 10 113 341,00 408 378,00 408 378,00 543,088100 527,270000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 489,820000 44 355 649,00 1 634 575,00 1 634 575,00 3 594,514600 3 489,820000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 357,210000 104 899 905,00 643 148,00 643 148,00 2 427,926300 2 357,210000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 307,230000 43 367 553,00 942 590,00 942 590,00 2 376,446900 2 307,230000
KBC Equity Fund Japan JPY 60 855,000000 1 356 823 323,00 249 045,00 249 045,00 62 680,650000 60 855,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 765,920000 9 196 478,00 634 046,00 634 046,00 788,897600 765,920000
KBC Equity Fund New Asia EUR 915,670000 106 331 299,00 3 394 656,00 3 394 656,00 943,140100 915,670000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 180,160000 8 829 392,00 1 570 344,00 1 570 344,00 1 215,564800 1 180,160000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 285,500000 19 864 014,00 1 084 201,00 1 084 201,00 1 324,065000 1 285,500000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 592,990000 13 963 987,00 922 581,00 922 581,00 610,779700 592,990000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 997,120000 3 712 874,00 83 807,00 83 807,00 1 027,033600 997,120000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 73,080000 92 771 551,73 7 674,13 7 674,13 75,272400 73,080000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 152,240000 165 072 254,23 75 185,70 75 185,70 158,177360 152,240000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 172,100000 78 387 718,00 434 118,00 434 118,00 1 207,263000 1 172,100000
KBC Equity Fund New Markets EUR 2 053,540000 52 932 259,00 3 819 234,00 3 819 234,00 2 115,146200 2 053,540000
KBC Equity Fund Trends EUR 184,660000 72 757 866,00 1 548 375,00 1 548 375,00 190,199800 184,660000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 249,720000 15 316 232,00 2 489 312,00 2 489 312,00 1 287,211600 1 249,720000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 119,890000 65 367 343,29 6 271 445,90 6 271 445,90 124,086150 119,890000
ESPA Stock Europe EUR 197,020000 152 833 682,81 451 766,86 451 766,86 203,915700 197,020000
ERSTE Responsible Stock America USD 542,420000 83 609 194,58 908 821,41 908 821,41 561,404700 542,420000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 513,960000 67 230 459,18 190 577,91 190 577,91 529,378800 513,960000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 165,610000 60 521 492,37 5 247,72 5 247,72 170,578300 165,610000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,051376 41 343 600,17 41 343 600,17 41 340 535,18 0,052917 0,051376
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 193,540000 11 566 802,00 243 805,00 243 805,00 199,346200 193,540000
ESPA Stock Europe Property EUR 410,630000 60 262 406,10 10 712 768,66 10 610 111,16 425,002050 410,630000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 118,610000 104 198 153,32 661 652,01 661 652,01 124,540500 118,610000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 282,310000 481 075 474,48 172 824,82 172 824,82 296,425500 282,310000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 341,630000 297 922 931,54 176 882,69 176 882,69 358,711500 341,630000
ESPA Stock Global EUR 143,630000 310 870 849,51 25 980 937,03 6 321 922,19 149,375200 143,630000
ESPA Stock Japan EUR 113,080000 24 942 800,49 120 769,44 120 769,44 117,603200 113,080000
ESPA Stock Istanbul EUR 241,210000 33 540 028,88 2 269 786,10 2 269 786,10 250,858400 241,210000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 229,620000 198 476 194,08 6 235 324,90 934 783,02 238,804800 229,620000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,056086 192 126 453,08 192 126 453,08 145 985 442,40 0,056927 0,056019
GIS European Equities Opportunity EUR 190,027000 12 752 099,78 1 318 655,31 1 318 655,31 196,297891 190,027000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,588000 2 679 723,95 595 358,81 595 358,81 217,537404 210,588000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037490 97 631 541,00 30 328 505,00 30 328 505,00 0,037490 0,035616
NN (L) Energy - X Cap USD USD 883,700000 35 579 506,88 5 139,17 5 139,17 927,885000 883,700000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 341,940000 77 533 951,89 18 454,16 18 454,16 359,037000 341,940000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 287,290000 226 659 910,42 162 740,30 162 740,30 301,654500 287,290000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 354,950000 626 175 561,30 0,00 0,00 369,148000 354,950000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 799,530000 122 531 687,00 1 848 477,00 1 848 477,00 1 853,515900 1 799,530000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 974,490000 7 089 607,00 9 530,00 9 530,00 1 003,724700 974,490000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 534,530000 18 009 697,00 378 617,00 378 617,00 550,565900 534,530000
AXA Realitní fond EUR 0,045136 57 007 943,00 23 924 893,00 23 924 893,00 0,045136 0,043330
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 548,680000 30 910 282,23 28 845,75 28 845,75 576,114000 548,680000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 74,130000 20 726 974,82 31 525,64 31 525,64 77,836500 74,130000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 1 848,640000 5 904 945,30 6 304,66 6 304,66 1 941,072000 1 848,640000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 109,310000 6 211 090,40 3 142,29 3 142,29 1 164,775500 1 109,310000
Horizon Access India Fund USD 1 483,240000 26 903 335,00 574 705,00 574 705,00 1 527,737200 1 483,240000
Horizon Access Fund Russia EUR 589,540000 8 298 796,00 2 302 796,00 2 302 796,00 607,226200 589,540000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 719,500000 10 592 596,00 2 089 830,00 2 089 830,00 741,085000 719,500000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 123,820000 84 735 699,56 120 096,24 120 096,24 130,011000 123,820000
AXA Selection Global Equity EUR 0,073783 151 685 591,00 58 187 164,00 58 187 164,00 0,073783 0,070094
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,045810 64 230 358,00 28 406 202,00 28 406 202,00 0,045810 0,043520
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,076107 15 498 070,00 15 473 563,00 15 473 563,00 0,078390 0,076107
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,409800 157 358,36 17 099,41 17 099,41 3,576880 3,409800
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,438300 482 743,88 400 958,86 400 958,86 3,438300 3,266385
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,698200 3 543 754,46 13 601,37 13 601,37 4,928412 4,698200
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 326,070000 8 622 773,80 12 137,52 12 137,52 1 392,373500 1 326,070000
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 4,225500 1 606 573,82 25 365,23 25 365,23 4,225500 4,014225
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 117,450000 112 123 052,40 52 285,55 52 285,55 123,322500 117,450000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 102,330000 75 921 956,93 9 874,85 9 874,85 107,446500 102,330000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 5 112,000000 4 863 641 645,00 112,71 112,71 5 367,600000 5 112,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [Classic, C] USD 583,000000 41 284 385,90 62 430,94 62 430,94 612,150000 583,000000
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 247,800000 55 069 138,01 14 957,22 14 957,22 260,190000 247,800000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 512,200000 27 075 821,21 0,00 0,00 537,810000 512,200000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 158,880000 1 251 019,40 0,00 0,00 166,824000 158,880000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 642,630000 2 709 549,32 115 585,30 115 585,30 1 724,761500 1 642,630000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 413,700000 7 086 698,68 3 845,34 3 845,34 434,385000 413,700000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 515,770000 52 380 993,58 82 766,64 82 766,64 541,558500 515,770000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 977,380000 44 343 189,08 119 494,48 119 494,48 1 026,249000 977,380000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 732,560000 5 474 396,23 6 415,64 6 415,64 769,188000 732,560000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 1 873,350000 11 009 478,36 13 262,94 13 262,94 1 967,017500 1 873,350000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 357,730000 20 042 835,12 1 192 341,78 1 192 341,78 2 475,616500 2 357,730000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 189,470000 12 227 381,59 26 726,78 26 726,78 2 298,943500 2 189,470000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 046,130000 19 617 354,55 11 101,39 11 101,39 1 098,436500 1 046,130000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 569,700000 11 627 561,85 674,06 674,06 598,185000 569,700000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 297,670000 19 560 022,61 6 325,72 6 325,72 1 362,553500 1 297,670000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 491,000000 827 313 361,33 16,04 16,04 4 715,550000 4 491,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,406100 3 501 262,95 6 103,12 6 103,12 5,670999 5,406100
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 263,170000 484 778 811,00 1 270 012,01 1 270 012,01 276,328500 263,170000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,067100 2 420 070,25 86 762,83 86 762,83 5,067100 4,813745
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 224,140000 442 435 215,20 772 216,09 772 216,09 235,347000 224,140000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 278,850000 2 348 867,34 11 242,37 11 242,37 1 342,792500 1 278,850000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 56,010000 1 624 895,70 29,21 29,21 58,810500 56,010000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 242,630000 546 122 817,70 921 479,62 921 479,62 249,908900 242,630000
BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, C] EUR 544,960000 48 238 370,12 226 196,55 226 196,55 572,208000 544,960000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [Classic, C] EUR 101,390000 431 356 934,10 992 286,69 992 286,69 106,459500 101,390000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [Classic, C] EUR 135,490000 42 788 021,32 696 612,35 696 612,35 142,264500 135,490000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 677,200000 143 008 964,10 93 974,94 93 974,94 711,060000 677,200000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 503,300000 120 084 261,20 170 651,94 170 651,94 528,465000 503,300000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 143,270000 67 323 951,12 131 733,87 131 733,87 150,433500 143,270000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 54,460000 39 878 144,04 127 402,09 127 402,09 57,183000 54,460000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 146,210000 17 584 512,44 419 454,56 419 454,56 153,520500 146,210000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,138328 31 774 382,62 31 774 382,62 22 782 255,62 0,138328 0,134178
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 180,490000 5 186 165,64 5 054,87 5 054,87 1 239,514500 1 180,490000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 090,370000 31 148 167,88 100 223,78 100 223,78 12 694,888500 12 090,370000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 663,020000 1 446 805 763,49 13 525,06 13 525,06 3 846,171000 3 663,020000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 237,360000 27 044 879,11 14 135,03 14 135,03 2 349,228000 2 237,360000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,048843 17 024 440,00 8 714 509,00 8 714 509,00 0,050552 0,048843
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 36,640000 1 667 636 022,93 1 166 216,21 1 166 216,21 38,746800 36,640000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,520000 130 030 561,74 30 301,80 30 301,80 19,584900 18,520000
Franklin European Growth Fund EUR 15,670000 213 346 754,21 649 072,60 649 072,60 16,571025 15,670000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 40,430000 227 041 164,01 349 855,37 349 855,37 42,754725 40,430000
Franklin Global Real Estate Fund USD 14,620000 220 696 526,83 111 046,69 111 046,69 15,460650 14,620000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 32,090000 69 865 218,45 123 978,25 123 978,25 33,935175 32,090000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,710000 341 216 341,23 1 460 906,89 1 460 906,89 6,038325 5,710000
Franklin India Fund USD 39,660000 1 593 882 692,53 1 636 405,66 1 636 405,66 41,940450 39,660000
Franklin Japan Fund USD 7,650000 6 449 085 731,14 23 304,16 23 304,16 8,089875 7,650000
Franklin MENA Fund USD 6,910000 78 780 718,31 43 537,10 43 537,10 7,307325 6,910000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 88,320000 386 330 692,42 158 500,09 158 500,09 93,398400 88,320000
Franklin Mutual European Fund EUR 25,650000 792 058 624,87 721 253,74 721 253,74 27,124875 25,650000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 20,610000 580 515 492,58 1 491 808,79 1 491 808,79 21,795075 20,610000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,190000 275 258 457,83 10 461 848,18 10 461 848,18 5,488425 5,190000
Franklin Technology Fund USD 26,180000 3 973 657 068,70 3 732 785,30 3 732 785,30 27,685350 26,180000
Franklin U.S. Equity Fund USD 34,930000 362 857 498,58 67 128,90 67 128,90 36,938475 34,930000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 21,250000 4 755 554 129,67 4 418 509,38 4 418 509,38 22,471875 21,250000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,790000 346 791 720,98 1 111 261,88 1 111 261,88 27,272925 25,790000
Templeton Asian Growth Fund USD 37,790000 2 961 652 567,01 1 058 573,82 1 058 573,82 39,962925 37,790000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 43,470000 1 257 781 125,82 4 573 914,50 4 573 914,50 45,969525 43,470000
Templeton BRIC Fund USD 20,600000 627 905 258,69 114 986,04 114 986,04 21,784500 20,600000
Templeton China Fund USD 31,030000 404 413 171,80 86 070,53 86 070,53 32,814225 31,030000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 28,170000 240 467 768,64 45 258,40 45 258,40 29,789775 28,170000
Templeton Emerging Markets Fund USD 44,510000 893 599 258,33 14 828 065,05 14 828 065,05 47,069325 44,510000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,980000 661 848 864,51 799 292,76 799 292,76 11,611350 10,980000
Templeton Euroland Fund EUR 24,070000 364 546 719,30 45 976,81 45 976,81 25,454025 24,070000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,430000 487 590 256,69 891 519,49 891 519,49 18,432225 17,430000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 24,790000 695 579 673,75 30 802,12 30 802,12 26,215425 24,790000
Templeton Global Fund USD 40,410000 798 418 808,85 47 071,15 47 071,15 42,733575 40,410000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,160000 7 244 586 354,12 590 418,24 590 418,24 19,204200 18,160000
Templeton Latin America Fund USD 67,730000 872 340 866,87 342 375,48 342 375,48 71,624475 67,730000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 32,420000 1 918 997 504,00 0,00 0,00 34,041000 32,420000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 45,980000 2 892 241 043,20 0,00 0,00 48,279000 45,980000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,050000 1 796 596 864,00 0,00 0,00 24,202500 23,050000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 17,060000 1 519 084 673,92 0,00 0,00 17,913000 17,060000
Horizon Access Fund China USD 1 077,750000 18 989 820,00 1 432 266,00 1 432 266,00 1 110,082500 1 077,750000
BNP Paribas Funds Global Equity [Classic, EUR C] EUR 168,010000 79 815 251,93 513 282,31 513 282,31 173,050300 168,010000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,265805 6 031 038,24 6 031 038,24 1 762 603,27 1,303779 1,253147
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 755,550000 3 281 394,48 5 558,45 5 558,45 4 993,327500 4 755,550000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 280,430000 2 227 231,44 6 106,60 6 106,60 7 644,451500 7 280,430000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 100,570000 16 715 313,30 1 601,78 1 601,78 103,587100 100,570000
myNEXT - Equity E EUR EUR 63,580000 7 036 707,08 4 100 164,84 4 100 164,84 66,759000 63,580000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 28,600000 344 822 620,40 1 774 487,80 1 774 487,80 30,101500 28,600000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,140000 148 890 291,70 1 176 891,84 1 176 891,84 44,352350 42,140000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,260000 151 963 369,50 606 743,74 606 743,74 17,113650 16,260000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 17,590000 198 833 204,30 247 060,13 247 060,13 18,513475 17,590000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 19,290000 237 673 353,20 3 551 181,31 3 551 181,31 20,302725 19,290000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 22,570000 808 734 921,10 12 795 346,88 12 795 346,88 23,754925 22,570000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 78,360000 109 533 099,10 16 559,55 16 559,55 82,473900 78,360000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 35,400000 281 586 431,50 1 315 653,08 1 315 653,08 37,258500 35,400000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 24,180000 314 945 683,80 270 806,21 270 806,21 25,449450 24,180000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 18,350000 38 077 171,94 2 305 864,64 2 305 864,64 19,313375 18,350000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 32,720000 2 545 421 329,00 187 709,31 187 709,31 34,437800 32,720000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 25,950000 752 185 789,60 1 212 135,44 1 212 135,44 27,312375 25,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 15,390000 36 435 037,81 107 401,18 107 401,18 16,197975 15,390000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,490000 19 989 188,55 609 563,81 609 563,81 19,460725 18,490000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,370000 359 841 985,30 13 145 085,39 13 145 085,39 38,279425 36,370000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,910000 608 942 675,40 9 304 725,81 9 304 725,81 38,847775 36,910000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 33 893,580000 3 806 483,48 7 981,09 7 981,09 34 740,919500 33 893,580000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 206,120000 201 960 819,94 5 185 891,81 5 185 891,81 214,364800 206,120000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 570,220000 709 506 255,80 889 731,37 889 731,37 587,326600 570,220000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 158,950000 874 488 579,40 7 224 056,56 7 224 056,56 163,718500 158,950000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic, C] USD 160,360000 41 051 605,44 806 637,18 806 637,18 165,170800 160,360000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 168,070000 197 522 571,60 1 079 095,72 1 079 095,72 173,112100 168,070000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 365,410000 33 615 642,54 754 966,30 754 966,30 376,372300 365,410000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 116,740000 411 286 723,80 334 519,64 334 519,64 120,242200 116,740000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 265,310000 60 910 894,49 354 422,83 354 422,83 273,269300 265,310000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, C] EUR 1 259,090000 339 652 933,80 127 180,68 127 180,68 1 296,862700 1 259,090000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic EUR, C] EUR 756,720000 199 231 210,80 304 738,71 304 738,71 779,421600 756,720000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 20 375,560000 20 775 846,76 12 723,47 12 723,47 20 783,071200 20 375,560000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 433,240000 156 017 472,31 120 187,27 120 187,27 441,038320 433,240000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 196,830000 208 053 847,80 1 280 140,99 1 280 140,99 202,734900 196,830000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 156,940000 26 181 638,26 395 116,85 395 116,85 161,648200 156,940000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 411,670000 76 899 511,95 865 404,43 865 404,43 424,020100 411,670000
BNP Paribas Funds Global Environment [Classic, C] EUR 234,190000 480 302 860,70 675 159,29 675 159,29 241,215700 234,190000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,012117 605 826,30 605 826,30 605 826,30 0,012359 0,012117
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 110,620000 580 617 270,76 24 328 179,27 24 328 179,27 115,044800 110,620000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 703,870000 40 624 239,12 1 338,06 1 338,06 739,063500 703,870000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 19 640,240000 4 294 956,83 602,01 602,01 20 622,252000 19 640,240000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 437,700000 77 452 725,31 2 048 192,05 2 048 192,05 450,831000 437,700000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic EUR, DIS] EUR 394,200000 22 062 493,06 576 427,28 576 427,28 406,026000 394,200000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [Classic, C] EUR 1 302,890000 628 660 292,00 1 826 130,62 1 826 130,62 1 341,976700 1 302,890000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 410,720000 22 270 636,57 0,00 0,00 431,256000 410,720000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 129,350000 146 462 434,46 0,00 0,00 135,817500 129,350000
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 62,320000 789 766 157,39 0,00 0,00 65,436000 62,320000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 12,240000 51 981 727,78 0,00 0,00 12,852000 12,240000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 21,020000 1 140 118 936,22 0,00 0,00 22,071000 21,020000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 585,670000 1 122 416 162,80 1 478 051,21 1 478 051,21 1 664,953500 1 585,670000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 627,130000 5 325 804,20 13 218,15 13 218,15 1 708,486500 1 627,130000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 396,000000 124 076 580,10 1 233 679,82 1 233 679,82 1 465,800000 1 396,000000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 274,410000 472 761,90 51 135,33 51 135,33 1 338,130500 1 274,410000
CPR Invest - Megatrends EUR 122,140000 57 661 695,70 863 579,62 863 579,62 128,247000 122,140000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 39,930000 65 430 920,57 27 585 697,44 27 585 697,44 41,926500 39,930000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 43,330000 71 005 635,00 21 871,84 21 871,84 45,496500 43,330000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 7,030000 13 045 708,39 9 450 657,08 9 450 657,08 7,381500 7,030000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,630000 14 157 202,74 783,09 783,09 8,011500 7,630000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 116,910000 88 274 052,93 2 762 795,37 2 762 795,37 120,417300 116,910000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 152,360000 30 441 465,78 1 727 414,71 1 727 414,71 159,216200 152,360000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 32,240000 43 594 193,19 171 960,24 171 960,24 33,690800 32,240000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 146,500000 168 055 521,88 67 608 384,03 67 608 384,03 153,092500 146,500000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 114,910000 58 671 070,42 158 262,70 158 262,70 120,080950 114,910000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 110,820000 11 355 241,75 3 780 744,98 3 780 744,98 115,806900 110,820000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 55,520000 2 399 440,85 17 387,15 17 387,15 58,018400 55,520000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 8,540000 493 525 800,97 8 392 940,24 8 392 940,24 8,924300 8,540000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 9,270000 5 190 245,98 12 001,40 12 001,40 9,687150 9,270000
Amundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 50,960000 596 873 156,83 32 191 072,63 32 191 072,63 53,253200 50,960000
Amundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 64,430000 38 513 978,70 10 744 814,05 10 744 814,05 67,329350 64,430000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 129,670000 178 054 383,78 9 098 859,61 9 098 859,61 135,505150 129,670000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 140,680000 1 004 459,24 38 655,81 38 655,81 147,010600 140,680000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 188,310000 115 526 797,55 10 531 701,69 10 531 701,69 196,783950 188,310000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 204,360000 13 737 526,54 99 278,17 99 278,17 213,556200 204,360000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 323,320000 841 296 750,40 11 523 531,21 11 523 531,21 337,869400 323,320000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 352,360000 8 694 562,72 119 999,44 119 999,44 368,216200 352,360000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 54,950000 329 785 798,68 32 089 795,51 32 089 795,51 57,422750 54,950000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 59,620000 68 181 768,31 1 080 127,94 1 080 127,94 62,302900 59,620000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 95,020000 116 277 992,57 11 170 044,27 11 170 044,27 99,295900 95,020000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD (C) USD 103,120000 9 550 138,30 752 609,69 752 609,69 107,760400 103,120000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 322,870000 214 447 842,56 19 060 985,61 19 060 985,61 337,399150 322,870000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 350,380000 341 087 943,35 715 189,13 715 189,13 366,147100 350,380000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 9,290000 143 594 061,07 10 865 449,69 10 865 449,69 9,708050 9,290000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 10,080000 6 649 077,63 49 810,97 49 810,97 10,533600 10,080000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 19,970000 50 647 597,63 10 492 012,64 10 492 012,64 20,868650 19,970000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 21,680000 14 995 527,05 188 807,93 188 807,93 22,655600 21,680000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 16,680000 143 911 550,99 2 779 222,87 2 779 222,87 17,430600 16,680000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 18,100000 101 906 996,02 408 292,73 408 292,73 18,914500 18,100000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 116,570000 483 986 504,32 119 908 794,44 119 908 794,44 121,815650 116,570000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 126,530000 22 614 929,40 93 890,51 93 890,51 132,223850 126,530000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C) EUR 12,770000 61 558 682,15 876 006,02 876 006,02 13,344650 12,770000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C) EUR 81,430000 1 656 431,69 18 147,65 18 147,65 85,094350 81,430000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C) USD 13,860000 60 328 105,65 306 117,65 306 117,65 14,483700 13,860000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 13,630000 25 216 598,93 1 883 415,92 1 883 415,92 14,243350 13,630000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 14,790000 91 496 002,20 313 853,99 313 853,99 15,455550 14,790000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 181,990000 119 257 949,28 499 142,15 499 142,15 190,179550 181,990000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 197,650000 81 964 069,83 45 380,81 45 380,81 206,544250 197,650000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 74,570000 8 783 709,05 3 924 145,95 3 924 145,95 77,925650 74,570000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 80,940000 2 596 096,68 1 098,06 1 098,06 84,582300 80,940000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 12,830000 509 782 420,16 55 365 018,66 55 365 018,66 13,407350 12,830000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 13,920000 622 273 221,15 446 894,92 446 894,92 14,546400 13,920000
VÚB AM - Akciové Portfólio EUR 0,113231 28 369 067,27 28 369 067,27 28 369 067,27 0,116062 0,109834
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Classic Acc] USD 150,540000 165 546 414,00 641 822,80 641 822,80 155,056200 150,540000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 149,380000 66 397 557,18 0,00 0,00 156,849000 149,380000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 135,700000 66 397 557,18 0,00 0,00 142,485000 135,700000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 186,580000 4 953 951,12 1 354,99 1 354,99 195,909000 186,580000
NN (L) Climate & Environment - X CAP EUR EUR 1 583,800000 4 325 196,29 10 841,11 10 841,11 1 662,990000 1 583,800000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 931,740000 19 357 133,20 72 337,57 72 337,57 6 228,327000 5 931,740000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 156,070000 630 556,99 5 756,39 5 756,39 7 513,873500 7 156,070000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,100540 1 024 245,59 1 024 245,59 1 024 245,59 0,100540 0,097524
NN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 854,180000 8 020 234,19 7 893,63 7 893,63 16 171,263600 15 854,180000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR