Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 870,030000 31 751 369,00 714 972,00 714 972,00 2 956,130900 2 870,030000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 675,600000 20 892 995,00 1 112 727,00 1 112 727,00 1 725,868000 1 675,600000
KBC Equity Fund Finance EUR 657,410000 17 508 941,00 617 898,00 617 898,00 677,132300 657,410000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 143,950000 44 200 621,00 1 301 041,00 1 301 041,00 4 268,268500 4 143,950000
KBC Equity Fund Oil EUR 636,400000 33 575 527,00 3 693 596,00 3 693 596,00 655,492000 636,400000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 634,750000 113 286 618,00 4 722 981,00 4 722 981,00 1 683,792500 1 634,750000
KBC Equity Fund Technology USD 348,950000 70 665 091,00 1 849 173,00 1 849 173,00 359,418500 348,950000
KBC Equity Fund Telecom EUR 405,670000 5 162 604,00 339 843,00 339 843,00 417,840100 405,670000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 838,960000 23 675 763,00 616 878,00 616 878,00 1 894,128800 1 838,960000
KBC Equity Fund World EUR 462,290000 109 107 551,00 6 334 128,00 6 334 128,00 476,158700 462,290000
TAM - Americký akciový EUR 0,044617 93 981 406,38 93 981 406,38 67 894 308,66 0,044617 0,043278
TAM - Európsky akciový EUR 0,020752 57 357 661,91 57 357 661,91 46 544 697,90 0,020752 0,020129
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 366,870000 12 630 343,00 1 377 567,00 1 377 567,00 1 407,876100 1 366,870000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 545,880000 7 405 380,00 138 812,00 138 812,00 562,256400 545,880000
KBC Equity Fund Utilities EUR 904,600000 4 339 504,00 237 562,00 237 562,00 931,738000 904,600000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 165,390000 19 819 065,00 579 801,00 579 801,00 1 200,351700 1 165,390000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 235,430000 26 318 970,00 3 532 070,00 3 532 070,00 242,492900 235,430000
IAD - Global Index EUR 0,034588 107 643 253,40 107 539 070,10 107 539 070,10 0,035937 0,034588
KBC Equity Fund Belgium EUR 770,070000 34 643 373,00 1 237 679,00 1 237 679,00 793,172100 770,070000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 455,340000 11 321 211,00 382 772,00 382 772,00 469,000200 455,340000
KBC Equity Fund Flanders EUR 2 914,920000 44 835 980,00 1 626 426,00 1 626 426,00 3 002,367600 2 914,920000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 074,950000 86 453 829,00 512 448,00 512 448,00 2 137,198500 2 074,950000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 943,640000 39 691 573,00 922 102,00 922 102,00 2 001,949200 1 943,640000
KBC Equity Fund Japan JPY 57 949,000000 1 518 706 589,00 235 232,00 235 232,00 59 687,470000 57 949,000000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 17,350000 114 075 116,94 465 585,01 465 585,01 18,217500 17,350000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 636,780000 11 485 757,00 791 356,00 791 356,00 655,883400 636,780000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,590000 997 991 957,08 355 928,17 355 928,17 12,169500 11,590000
KBC Equity Fund New Asia EUR 838,400000 105 725 381,00 3 691 856,00 3 691 856,00 863,552000 838,400000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 16,650000 71 608 173,17 9 387 710,43 9 387 710,43 17,482500 16,650000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 8,210000 115 468 615,40 168 617,32 168 617,32 8,620500 8,210000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 207,450000 12 848 625,00 1 780 294,00 1 780 294,00 1 243,673500 1 207,450000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 263,300000 21 811 026,00 1 762 592,00 1 762 592,00 1 301,199000 1 263,300000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 10,480000 18 302 746,14 175 838,93 175 838,93 11,004000 10,480000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,240000 18 645 736,06 17 038,56 17 038,56 3,402000 3,240000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 12,300000 130 198 135,98 287 056,82 287 056,82 12,915000 12,300000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,400000 403 277 960,67 4 099 882,30 4 099 882,30 7,770000 7,400000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 12,450000 144 928 975,36 264 375,87 264 375,87 13,072500 12,450000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 527,910000 14 690 182,00 959 805,00 959 805,00 543,747300 527,910000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 943,770000 4 123 115,00 79 395,00 79 395,00 972,083100 943,770000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,910000 132 200 252,30 9 515 943,97 9 515 943,97 8,305500 7,910000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 63,850000 89 298 579,19 6 209,41 6 209,41 65,765500 63,850000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 145,290000 234 898 139,94 85 675,62 85 675,62 150,956310 145,290000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 019,200000 55 822 935,00 367 948,00 367 948,00 1 049,776000 1 019,200000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,130000 11 993 257,86 0,00 0,00 6,436500 6,130000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 871,290000 50 333 340,00 3 192 017,00 3 192 017,00 1 927,428700 1 871,290000
KBC Equity Fund Trends EUR 144,760000 61 870 941,00 1 140 309,00 1 140 309,00 149,102800 144,760000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 221,840000 14 923 841,00 1 422 725,00 1 422 725,00 1 258,495200 1 221,840000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 101,020000 64 724 982,72 6 620 547,74 6 620 547,74 104,555700 101,020000
ESPA Stock Europe EUR 174,030000 162 589 200,86 476 842,20 476 842,20 180,121050 174,030000
ERSTE Responsible Stock America USD 449,570000 61 451 105,26 738 695,98 738 695,98 465,304950 449,570000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 447,080000 70 736 628,92 200 086,18 200 086,18 460,492400 447,080000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 140,570000 53 406 661,85 4 284,13 4 284,13 144,787100 140,570000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,046294 25 970 680,71 25 970 680,71 25 970 680,71 0,047683 0,046294
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 179,370000 11 586 145,00 351 713,00 351 713,00 184,751100 179,370000
ESPA Stock Europe Property EUR 341,350000 54 240 517,01 9 615 692,30 9 530 354,80 353,297250 341,350000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 74,070000 1 742 160,43 16 764,93 16 764,93 77,773500 74,070000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 131,280000 117 125 911,51 1 010 695,84 1 010 695,84 137,844000 131,280000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 252,750000 460 791 306,77 171 191,11 171 191,11 265,387500 252,750000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 230,410000 112 647 697,29 0,00 0,00 239,626400 230,410000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 288,290000 279 724 339,70 177 445,95 177 445,95 302,704500 288,290000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 179,430000 130 722 234,99 0,00 0,00 186,607200 179,430000
ESPA Stock Global EUR 114,530000 238 545 503,30 22 562 933,31 5 063 927,91 119,111200 114,530000
ESPA Stock Japan EUR 104,970000 24 179 762,08 65 396,31 65 396,31 109,168800 104,970000
ESPA Stock Istanbul EUR 224,770000 30 841 384,00 2 283 663,20 2 283 663,20 233,760800 224,770000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 207,070000 179 223 576,29 12 527 521,30 627 215,03 215,352800 207,070000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 93,460000 331 358 427,56 171,98 171,98 98,133000 93,460000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,045875 123 712 710,07 123 712 710,07 86 104 294,70 0,046563 0,045820
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 267,910000 757 739 708,11 9 882 389,47 9 882 389,47 281,305500 267,910000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 99,760000 456 490 641,83 95 059 108,98 95 059 108,98 104,748000 99,760000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 162,780000 132 863 894,21 8 477 859,78 8 477 859,78 170,919000 162,780000
GIS European Equities Opportunity EUR 167,269000 6 911 300,65 1 233 131,66 1 233 131,66 172,788877 167,269000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 216,287000 3 119 602,11 802 943,21 802 943,21 223,424471 216,287000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037515 92 488 902,00 28 579 832,00 28 579 832,00 0,037515 0,035639
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 055,950000 26 736 135,44 5 499,21 5 499,21 1 108,747500 1 055,950000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 295,280000 77 834 221,59 15 935,97 15 935,97 310,044000 295,280000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 262,570000 222 653 079,47 404 924,69 404 924,69 275,698500 262,570000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 311,680000 575 841 757,51 0,00 0,00 324,147200 311,680000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 158,240000 150 427 562,53 20 446,98 20 446,98 164,569600 158,240000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 586,250000 123 113 423,00 1 652 491,00 1 652 491,00 1 633,837500 1 586,250000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 828,210000 6 492 179,00 11 876,00 11 876,00 853,056300 828,210000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 453,720000 18 432 511,00 353 997,00 353 997,00 467,331600 453,720000
AXA Realitní fond EUR 0,038917 48 195 675,00 20 752 150,00 20 752 150,00 0,038917 0,037360
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 484,850000 30 747 658,09 34 015,14 34 015,14 509,092500 484,850000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 60,650000 18 470 614,56 34 997,72 34 997,72 63,682500 60,650000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 679,270000 8 603 195,32 6 541,16 6 541,16 1 763,233500 1 679,270000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 087,550000 8 886 153,85 8 550,61 8 550,61 1 141,927500 1 087,550000
Horizon Access India Fund USD 1 461,030000 29 555 671,00 513 861,00 513 861,00 1 504,860900 1 461,030000
Horizon Access Fund Russia EUR 426,810000 8 524 889,00 1 643 281,00 1 643 281,00 439,614300 426,810000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 742,920000 11 297 528,00 2 305 608,00 2 305 608,00 765,207600 742,920000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 94,370000 74 382 867,79 137 718,67 137 718,67 99,088500 94,370000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 82,920000 148 968 449,29 11 267 408,66 11 267 408,66 87,066000 82,920000
AXA Selection Global Equity EUR 0,063042 122 449 683,00 46 854 473,00 46 854 473,00 0,063042 0,059890
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,043190 55 006 365,00 23 931 660,00 23 931 660,00 0,043190 0,041031
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,066110 9 731 179,00 9 721 252,00 9 721 252,00 0,068093 0,066110
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,611700 201 516,28 26 657,37 26 657,37 3,788673 3,611700
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,677800 680 421,78 470 083,45 470 083,45 3,677800 3,493910
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,331700 53 969,73 50 896,16 50 896,16 2,445953 2,331700
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,346800 4 085 400,74 19 901,39 19 901,39 4,559793 4,346800
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 144,120000 7 954 691,01 25 471,54 25 471,54 1 201,326000 1 144,120000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 114,550000 263 931 107,58 2 031 594,19 2 031 594,19 120,277500 114,550000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 283,070000 730 736 109,83 551 377,59 551 377,59 297,223500 283,070000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 172,250000 144 491 306,76 16 055,35 16 055,35 180,862500 172,250000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 196,770000 34 226 532,22 54 530,48 54 530,48 204,640800 196,770000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,186800 215 126,20 5 745,40 5 745,40 2,186800 2,077460
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,946400 2 219 894,18 24 064,11 24 064,11 3,946400 3,749080
PARVEST Equity Brazil USD 109,650000 186 012 302,30 72 487,91 72 487,91 115,132500 109,650000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 91,220000 100 682 630,20 14 115,38 14 115,38 95,781000 91,220000
PARVEST Equity Japan JPY 4 672,000000 5 309 901 012,00 5 588,18 5 588,18 4 905,600000 4 672,000000
PARVEST Equity Latin America USD 580,720000 47 874 584,61 78 175,92 78 175,92 609,756000 580,720000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 95,530000 47 694 766,71 33 602,19 33 602,19 100,306500 95,530000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 236,550000 74 590 175,84 12 923,46 12 923,46 248,377500 236,550000
PARVEST Equity USA USD 145,140000 87 301 845,75 487 193,81 487 193,81 152,397000 145,140000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 493,960000 11 200 186,28 0,00 0,00 518,658000 493,960000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 139,580000 1 006 801,98 0,00 0,00 146,559000 139,580000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 454,230000 2 675 951,54 119 053,45 119 053,45 1 526,941500 1 454,230000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 589,310000 3 112 647,92 9 862,10 9 862,10 618,775500 589,310000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 368,370000 8 061 072,86 3 296,54 3 296,54 386,788500 368,370000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 429,450000 50 344 424,21 89 583,70 89 583,70 450,922500 429,450000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 836,080000 44 921 956,02 83 343,80 83 343,80 877,884000 836,080000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 642,330000 9 034 897,03 12 027,96 12 027,96 674,446500 642,330000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 540,580000 9 950 277,93 9 092,19 9 092,19 1 617,609000 1 540,580000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 684,030000 1 505 633,69 837,31 837,31 1 768,231500 1 684,030000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 030,530000 21 736 550,85 959 691,42 959 691,42 2 132,056500 2 030,530000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 888,190000 13 515 928,49 14 842,11 14 842,11 1 982,599500 1 888,190000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 931,390000 19 527 237,37 3 793,91 3 793,91 977,959500 931,390000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 853,120000 805 282,89 0,00 0,00 895,776000 853,120000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 869,190000 5 237 825,80 5 534,99 5 534,99 912,649500 869,190000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 504,840000 11 515 399,38 374,05 374,05 530,082000 504,840000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 150,010000 27 476 218,93 5 188,96 5 188,96 1 207,510500 1 150,010000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 318,000000 901 038 652,33 15,10 15,10 4 533,900000 4 318,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,618100 4 171 804,61 20 752,93 20 752,93 5,893387 5,618100
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 226,240000 403 655 511,50 1 409 680,48 1 409 680,48 237,552000 226,240000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,317400 3 518 316,15 91 258,17 91 258,17 5,317400 5,051530
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 180,880000 209 201 573,70 242 965,25 242 965,25 189,924000 180,880000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,656000 10 848,43 0,00 0,00 2,786144 2,656000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 078,570000 3 409 981,18 12 846,85 12 846,85 1 132,498500 1 078,570000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 635,220000 2 666 035,13 106 357,98 106 357,98 1 716,981000 1 635,220000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,463900 351 034,00 286 464,11 286 464,11 2,463900 2,340705
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 56,700000 1 966 285,11 28,44 28,44 59,535000 56,700000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 48,960000 686 449 004,10 34 988 245,93 34 988 245,93 51,408000 48,960000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 55,620000 10 157 340,85 2 876 788,49 2 876 788,49 58,401000 55,620000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 215,220000 189 580 634,10 50 376,55 50 376,55 225,981000 215,220000
PARVEST Equity World Energy EUR 514,540000 50 440 725,90 123 643,96 123 643,96 540,267000 514,540000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 83,680000 232 811 364,50 951 506,87 951 506,87 87,864000 83,680000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 111,600000 40 423 950,41 597 143,70 597 143,70 117,180000 111,600000
PARVEST Equity World Emerging USD 632,530000 108 241 570,70 95 709,02 95 709,02 664,156500 632,530000
PARVEST Equity China USD 406,990000 107 922 011,70 207 028,64 207 028,64 427,339500 406,990000
PARVEST Equity India USD 133,170000 81 188 700,93 169 569,84 169 569,84 139,828500 133,170000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 47,430000 42 551 624,71 112 627,75 112 627,75 49,801500 47,430000
PARVEST Equity Turkey EUR 132,530000 17 989 457,28 405 341,68 405 341,68 139,156500 132,530000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,126281 29 880 915,73 29 880 915,73 21 253 469,16 0,126281 0,122493
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 58,490000 94 603 765,11 13 705 289,12 13 705 289,12 61,414500 58,490000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 132,050000 6 294 627,30 7 893,89 7 893,89 1 188,652500 1 132,050000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 401,230000 28 184 500,99 82 126,12 82 126,12 10 921,291500 10 401,230000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 593,170000 1 768 441 691,49 15 304,39 15 304,39 3 772,828500 3 593,170000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 50,650000 410 914 928,01 28 910 384,95 28 910 384,95 53,182500 50,650000
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 600,850000 495 522,40 3 581,87 3 581,87 10 080,892500 9 600,850000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 003,080000 31 998 543,73 10 284,36 10 284,36 2 103,234000 2 003,080000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044336 13 804 175,00 7 139 542,00 7 139 542,00 0,045888 0,044336
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 30,590000 1 815 262 510,81 1 099 615,76 1 099 615,76 32,348925 30,590000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,690000 111 748 892,18 26 182,81 26 182,81 17,649675 16,690000
Franklin European Growth Fund EUR 15,280000 292 008 257,42 692 726,40 692 726,40 16,158600 15,280000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,210000 331 698 650,57 384 810,76 384 810,76 39,349575 37,210000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,140000 161 302 941,32 96 776,43 96 776,43 13,895550 13,140000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 30,680000 87 118 889,67 117 056,15 117 056,15 32,444100 30,680000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,150000 252 086 915,53 1 419 893,66 1 419 893,66 4,388625 4,150000
Franklin India Fund USD 36,830000 2 123 868 671,73 1 301 544,78 1 301 544,78 38,947725 36,830000
Franklin Japan Fund USD 7,630000 11 808 031 768,41 20 671,16 20 671,16 8,068725 7,630000
Franklin MENA Fund USD 7,010000 96 245 284,29 32 866,29 32 866,29 7,413075 7,010000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 79,530000 398 565 101,23 167 890,91 167 890,91 84,102975 79,530000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,560000 912 607 506,03 1 028 524,26 1 028 524,26 24,914700 23,560000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 18,880000 642 862 905,44 1 182 161,43 1 182 161,43 19,965600 18,880000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,180000 269 545 118,86 8 022 549,49 8 022 549,49 6,535350 6,180000
Franklin Technology Fund USD 21,340000 2 887 008 600,06 2 280 866,51 2 280 866,51 22,567050 21,340000
Franklin U.S. Equity Fund USD 28,750000 379 016 979,12 50 228,92 50 228,92 30,403125 28,750000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 17,370000 4 078 247 674,63 3 898 581,61 3 898 581,61 18,368775 17,370000
Franklin World Perspectives Fund USD 22,680000 375 224 838,09 795 181,08 795 181,08 23,984100 22,680000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,550000 3 342 570 931,20 1 106 151,25 1 106 151,25 37,594125 35,550000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 48,670000 1 593 873 681,31 3 417 185,98 3 417 185,98 51,468525 48,670000
Templeton BRIC Fund USD 18,420000 683 388 217,12 108 944,76 108 944,76 19,479150 18,420000
Templeton China Fund USD 30,060000 477 213 417,52 77 417,72 77 417,72 31,788450 30,060000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 22,590000 244 837 568,49 34 728,19 34 728,19 23,888925 22,590000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,460000 998 791 912,77 11 374 751,35 11 374 751,35 42,786450 40,460000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,830000 988 556 196,44 795 231,91 795 231,91 12,510225 11,830000
Templeton Euroland Fund EUR 22,220000 561 769 100,27 0,00 0,00 23,497650 22,220000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,160000 625 246 978,47 884 775,93 884 775,93 19,204200 18,160000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 21,640000 616 461 825,68 29 566,26 29 566,26 22,884300 21,640000
Templeton Global Fund USD 39,930000 976 387 275,51 43 497,54 43 497,54 42,225975 39,930000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,900000 6 975 499 909,27 432 430,13 432 430,13 17,871750 16,900000
Templeton Latin America Fund USD 62,320000 981 368 999,63 364 452,11 364 452,11 65,903400 62,320000
Templeton Thailand Fund USD 30,020000 174 780 287,48 62 820,90 62 820,90 31,746150 30,020000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 27,590000 2 115 512 448,00 0,00 0,00 28,969500 27,590000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 41,370000 3 423 523 813,86 0,00 0,00 43,438500 41,370000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,720000 1 955 874 432,00 0,00 0,00 19,656000 18,720000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,140000 1 602 849 278,37 0,00 0,00 15,897000 15,140000
Horizon Access Fund China USD 1 041,400000 18 696 115,00 1 220 973,00 1 220 973,00 1 072,642000 1 041,400000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 138,010000 73 747 957,30 384 760,84 384 760,84 142,150300 138,010000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 745,520000 3 875 168,93 5 037,34 5 037,34 6 032,796000 5 745,520000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 424,540000 1 743 343,68 4 955,62 4 955,62 6 553,030800 6 424,540000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 101,350000 18 386 034,41 1 552,54 1 552,54 104,390500 101,350000
myNEXT - Equity E EUR EUR 56,530000 4 250 784,17 2 821 138,75 2 821 138,75 59,356500 56,530000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,560000 451 019 771,02 2 571 121,37 2 571 121,37 27,954400 26,560000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,630000 182 141 439,31 860 546,30 860 546,30 40,658075 38,630000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 13,760000 161 849 839,08 541 892,08 541 892,08 14,482400 13,760000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 14,730000 231 931 458,27 233 583,42 233 583,42 15,503325 14,730000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16,190000 209 652 752,21 3 199 191,76 3 199 191,76 17,039975 16,190000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 19,490000 457 539 453,31 16 503 462,45 16 503 462,45 20,513225 19,490000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 64,050000 100 236 770,76 2 562,28 2 562,28 67,412625 64,050000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 28,810000 204 746 802,13 799 826,34 799 826,34 30,322525 28,810000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 19,720000 100 955 975,70 211 241,01 211 241,01 20,755300 19,720000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 15,760000 18 973 307,86 2 040 430,87 2 040 430,87 16,587400 15,760000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 24,500000 1 478 167 011,21 74 126,82 74 126,82 25,786250 24,500000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,240000 785 024 016,20 1 461 440,56 1 461 440,56 24,460100 23,240000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 13,310000 45 872 748,67 102 045,66 102 045,66 14,008775 13,310000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 16,930000 28 443 157,29 614 624,59 614 624,59 17,818825 16,930000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,670000 432 177 296,63 13 012 609,58 13 012 609,58 36,490175 34,670000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,180000 809 392 602,63 9 162 547,28 9 162 547,28 37,026950 35,180000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,350000 455 018 523,02 10 197,58 10 197,58 8,767500 8,350000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 129,250000 297 793 468,68 53 300,56 53 300,56 135,712500 129,250000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 183,660000 149 910 331,84 109 076,08 109 076,08 192,843000 183,660000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,920000 13 531 992,84 0,00 0,00 7,266000 6,920000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 82,830000 293 679 365,03 255 781,77 255 781,77 86,971500 82,830000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 10,900000 115 393 189,74 886 307,70 886 307,70 11,445000 10,900000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,270000 884 509 400,94 42 465 350,29 42 465 350,29 10,783500 10,270000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 11,030000 128 448 972,22 1 659 887,67 1 659 887,67 11,581500 11,030000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 250,880000 647 643 454,60 13 971 802,99 13 971 802,99 263,424000 250,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 152,660000 128 061 071,31 271 194,38 271 194,38 160,293000 152,660000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 302,280000 854 957 712,66 97 109,23 97 109,23 317,394000 302,280000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 112,560000 515 058 391,18 79 182,18 79 182,18 118,188000 112,560000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 57,140000 463 635 313,28 1 006 464,76 1 006 464,76 59,997000 57,140000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 93,550000 168 081 101,34 663 085,18 663 085,18 98,227500 93,550000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,790000 80 795 501,79 193 833,55 193 833,55 19,729500 18,790000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 7,280000 102 338 576,09 56 272 296,28 56 272 296,28 7,644000 7,280000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 15,380000 101 103 533,58 2 475 105,74 2 475 105,74 16,149000 15,380000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,870000 16 525 512,77 3 211 985,32 3 211 985,32 3,013500 2,870000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 9,290000 16 221 524,54 1 625 004,03 1 625 004,03 9,754500 9,290000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 62,760000 11 460 527,68 18 684,61 18 684,61 65,898000 62,760000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,930000 149 161 544,67 39 636,19 39 636,19 9,376500 8,930000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 827,200000 3 422 007,43 934,67 934,67 29 547,880000 28 827,200000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 42,080000 76 227 721,92 0,00 0,00 44,184000 42,080000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 206,110000 149 105 642,71 3 521 986,45 3 521 986,45 214,354400 206,110000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 504,990000 777 647 757,70 795 929,89 795 929,89 520,139700 504,990000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 126,830000 586 550 454,70 5 842 071,36 5 842 071,36 130,634900 126,830000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 32,830000 383 935 472,90 803 199,45 803 199,45 33,814900 32,830000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 148,380000 49 795 685,58 702 539,27 702 539,27 152,831400 148,380000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 133,440000 171 201 171,50 266 827,96 266 827,96 137,443200 133,440000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 321,270000 25 762 392,78 786 896,25 786 896,25 330,908100 321,270000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 206,420000 199 874 690,20 292 794,99 292 794,99 212,612600 206,420000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 79,620000 5 948 536,22 238 576,55 238 576,55 82,008600 79,620000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 107,420000 129 378 364,70 574 429,52 574 429,52 110,642600 107,420000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 244,060000 145 815 545,60 272 487,07 272 487,07 251,381800 244,060000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 033,810000 238 764 046,60 86 447,19 86 447,19 1 064,824300 1 033,810000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 669,180000 178 033 356,60 2 736,95 2 736,95 689,255400 669,180000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 539,300000 17 059 468,17 6 469,56 6 469,56 15 850,086000 15 539,300000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 333,560000 120 469 994,99 91 541,87 91 541,87 339,564080 333,560000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 152,120000 184 993 126,00 1 746 657,05 1 746 657,05 156,683600 152,120000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 139,410000 28 270 980,76 513 289,49 513 289,49 143,592300 139,410000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 84,500000 9 484 502,22 452 864,24 452 864,24 87,035000 84,500000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 316,890000 58 492 665,40 666 023,56 666 023,56 326,396700 316,890000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 200,610000 376 387 395,50 474 999,61 474 999,61 206,628300 200,610000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 47,480000 86 007 738,64 0,00 0,00 49,854000 47,480000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010406 2 081 175,97 2 081 175,97 2 081 175,97 0,010614 0,010406
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 94,030000 141 365 588,34 6 339 039,50 6 339 039,50 97,791200 94,030000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 630,790000 41 850 506,41 973,94 973,94 662,329500 630,790000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 16 944,310000 4 783 200,76 317,79 317,79 17 791,525500 16 944,310000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 358,580000 64 227 197,87 1 617 525,22 1 617 525,22 369,337400 358,580000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 331,740000 18 299 986,10 456 604,40 456 604,40 341,692200 331,740000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 008,000000 329 185 574,90 0,00 0,00 1 038,240000 1 008,000000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 327,080000 15 513 110,21 477,21 477,21 343,434000 327,080000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 120,590000 193 619 499,60 0,00 0,00 126,619500 120,590000
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 56,230000 911 370 619,40 0,00 0,00 59,041500 56,230000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 11,340000 36 727 699,96 0,00 0,00 11,907000 11,340000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 18,760000 1 326 900 539,00 0,00 0,00 19,698000 18,760000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 262,920000 1 032 309 370,80 220 835,71 220 835,71 1 326,066000 1 262,920000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 354,250000 2 137 025,30 0,00 0,00 1 421,962500 1 354,250000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 181,200000 137 705 089,90 252 242,90 252 242,90 1 240,260000 1 181,200000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 126,330000 38 903,90 0,00 0,00 1 182,646500 1 126,330000
CPR Invest - Megatrends EUR 104,330000 8 420 327,70 157 669,26 157 669,26 109,546500 104,330000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR