Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 660,830000 29 017 892,00 668 635,00 668 635,00 2 740,654900 2 660,830000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 533,450000 19 781 400,00 971 421,00 971 421,00 1 579,453500 1 533,450000
KBC Equity Fund Finance EUR 605,890000 16 186 805,00 454 402,00 454 402,00 624,066700 605,890000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 3 847,230000 39 658 867,00 1 114 345,00 1 114 345,00 3 962,646900 3 847,230000
KBC Equity Fund Oil EUR 595,170000 31 679 454,00 3 011 726,00 3 011 726,00 613,025100 595,170000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 513,760000 108 639 697,00 4 539 394,00 4 539 394,00 1 559,172800 1 513,760000
KBC Equity Fund Technology USD 305,180000 63 008 322,00 1 707 249,00 1 707 249,00 314,335400 305,180000
KBC Equity Fund Telecom EUR 381,740000 4 777 043,00 229 636,00 229 636,00 393,192200 381,740000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 758,220000 21 720 717,00 586 146,00 586 146,00 1 810,966600 1 758,220000
KBC Equity Fund World EUR 428,130000 101 908 832,00 5 424 027,00 5 424 027,00 440,973900 428,130000
TAM - Americký akciový EUR 0,040784 90 670 343,70 90 670 343,70 68 092 650,15 0,040784 0,039560
TAM - Európsky akciový EUR 0,019541 53 638 532,54 53 638 532,54 43 755 922,25 0,019541 0,018955
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 297,690000 12 466 901,00 1 337 534,00 1 337 534,00 1 336,620700 1 297,690000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 506,030000 6 986 140,00 115 906,00 115 906,00 521,210900 506,030000
KBC Equity Fund Utilities EUR 834,630000 3 862 103,00 209 177,00 209 177,00 859,668900 834,630000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 080,230000 15 525 660,00 553 541,00 553 541,00 1 112,636900 1 080,230000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 212,880000 24 174 430,00 3 050 192,00 3 050 192,00 219,266400 212,880000
IAD - Global Index EUR 0,031547 97 235 949,18 97 141 979,69 97 141 979,69 0,032777 0,031547
KBC Equity Fund Belgium EUR 708,370000 33 917 910,00 1 075 176,00 1 075 176,00 729,621100 708,370000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 421,000000 10 674 399,00 336 461,00 336 461,00 433,630000 421,000000
KBC Equity Fund Flanders EUR 2 679,250000 41 845 953,00 1 401 975,00 1 401 975,00 2 759,627500 2 679,250000
KBC Equity Fund Buyback America USD 1 914,320000 76 280 709,00 510 025,00 510 025,00 1 971,749600 1 914,320000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 757,550000 36 495 084,00 835 839,00 835 839,00 1 810,276500 1 757,550000
KBC Equity Fund Japan JPY 55 873,000000 1 506 139 872,00 239 608,00 239 608,00 57 549,190000 55 873,000000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 15,520000 86 132 299,17 375 260,86 375 260,86 16,296000 15,520000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 582,820000 11 550 963,00 794 930,00 794 930,00 600,304600 582,820000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 10,810000 950 307 733,74 340 193,52 340 193,52 11,350500 10,810000
KBC Equity Fund New Asia EUR 763,610000 101 331 313,00 3 342 548,00 3 342 548,00 786,518300 763,610000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,800000 69 563 992,17 8 591 185,47 8 591 185,47 16,590000 15,800000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 7,560000 103 973 713,30 168 337,26 168 337,26 7,938000 7,560000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 180,870000 13 004 203,00 1 723 430,00 1 723 430,00 1 216,296100 1 180,870000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 227,180000 22 016 764,00 1 953 869,00 1 953 869,00 1 263,995400 1 227,180000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 9,650000 16 936 014,22 163 398,09 163 398,09 10,132500 9,650000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,160000 21 886 731,16 16 617,85 16 617,85 3,318000 3,160000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 11,630000 125 810 951,65 271 530,06 271 530,06 12,211500 11,630000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 6,790000 467 956 207,81 3 094 015,09 3 094 015,09 7,129500 6,790000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 11,510000 150 178 826,10 242 926,25 242 926,25 12,085500 11,510000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 485,960000 13 991 482,00 859 843,00 859 843,00 500,538800 485,960000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 870,960000 3 868 380,00 73 270,00 73 270,00 897,088800 870,960000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,380000 124 328 039,01 8 561 583,62 8 561 583,62 7,749000 7,380000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 58,130000 84 457 564,72 5 553,04 5 553,04 59,873900 58,130000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 141,270000 232 546 857,20 85 877,19 85 877,19 146,779530 141,270000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 931,620000 53 182 011,00 333 912,00 333 912,00 959,568600 931,620000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 5,650000 10 895 511,86 7 368 938,86 7 368 938,86 5,932500 5,650000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 727,130000 47 239 712,00 2 889 514,00 2 889 514,00 1 778,943900 1 727,130000
KBC Equity Fund Trends EUR 131,580000 57 619 417,00 1 019 135,00 1 019 135,00 135,527400 131,580000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 108,490000 13 432 614,00 1 188 127,00 1 188 127,00 1 141,744700 1 108,490000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 94,260000 58 713 320,32 6 540 324,36 6 540 324,36 97,559100 94,260000
ESPA Stock Europe EUR 159,340000 150 678 967,78 516 102,26 516 102,26 164,916900 159,340000
ERSTE Responsible Stock America USD 408,980000 57 999 683,69 764 289,45 764 289,45 423,294300 408,980000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 416,930000 69 783 427,96 190 679,60 190 679,60 429,437900 416,930000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 130,740000 50 445 639,56 3 917,02 3 917,02 134,662200 130,740000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,044134 23 919 952,99 23 919 952,99 23 919 952,99 0,045458 0,044134
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 166,290000 10 993 120,00 318 989,00 318 989,00 171,278700 166,290000
ESPA Stock Europe Property EUR 310,230000 50 887 557,74 8 804 637,63 8 727 080,13 321,088050 310,230000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 70,490000 1 655 701,23 15 803,08 15 803,08 74,014500 70,490000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 119,830000 99 890 741,77 927 583,90 927 583,90 125,821500 119,830000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 233,620000 428 017 611,10 158 234,10 158 234,10 245,301000 233,620000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 221,510000 107 660 724,64 0,00 0,00 230,370400 221,510000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 269,490000 266 405 303,56 165 874,33 165 874,33 282,964500 269,490000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 165,630000 111 012 260,37 0,00 0,00 172,255200 165,630000
ESPA Stock Global EUR 101,780000 222 283 253,65 20 543 849,79 5 021 005,47 105,851200 101,780000
ESPA Stock Japan EUR 100,630000 41 943 327,74 52 528,86 52 528,86 104,655200 100,630000
ESPA Stock Istanbul EUR 200,510000 27 839 815,74 2 099 941,23 2 099 941,23 208,530400 200,510000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 191,230000 164 758 700,31 11 214 294,77 582 869,04 198,879200 191,230000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 92,080000 353 574 068,24 169,44 169,44 96,684000 92,080000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,042330 107 989 620,20 107 989 620,20 73 567 633,97 0,042965 0,042279
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 248,530000 711 343 350,50 8 962 404,61 8 962 404,61 260,956500 248,530000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 92,670000 421 526 904,87 83 445 210,17 83 445 210,17 97,303500 92,670000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 152,710000 130 932 832,88 7 563 257,48 7 563 257,48 160,345500 152,710000
GIS European Equities Opportunity EUR 152,651000 6 006 294,59 1 130 144,96 1 130 144,96 157,688483 152,651000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 208,449000 3 099 452,97 828 105,55 828 105,55 215,327817 208,449000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036442 89 113 546,00 27 467 629,00 27 467 629,00 0,036442 0,034620
NN (L) Energy - X Cap USD USD 998,280000 27 244 994,97 5 047,28 5 047,28 1 048,194000 998,280000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 274,910000 65 151 282,13 14 836,62 14 836,62 288,655500 274,910000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 245,050000 198 895 203,38 382 869,06 382 869,06 257,302500 245,050000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 280,580000 516 266 413,04 0,00 0,00 291,803200 280,580000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 146,710000 130 005 686,25 18 957,13 18 957,13 152,578400 146,710000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 451,930000 114 242 273,00 1 534 927,00 1 534 927,00 1 495,487900 1 451,930000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 763,570000 6 018 298,00 10 949,00 10 949,00 786,477100 763,570000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 409,760000 17 168 029,00 321 929,00 321 929,00 422,052800 409,760000
AXA Realitní fond EUR 0,035368 43 468 707,00 18 836 054,00 18 836 054,00 0,035368 0,033953
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 450,340000 30 392 812,09 32 097,53 32 097,53 472,857000 450,340000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 56,320000 17 562 527,73 33 305,85 33 305,85 59,136000 56,320000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 724,370000 9 888 593,19 6 575,97 6 575,97 1 810,588500 1 724,370000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 011,910000 8 901 062,72 7 821,09 7 821,09 1 062,505500 1 011,910000
Horizon Access India Fund USD 1 359,700000 28 208 791,00 465 700,00 465 700,00 1 400,491000 1 359,700000
Horizon Access Fund Russia EUR 408,640000 9 461 593,00 2 294 052,00 2 294 052,00 420,899200 408,640000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 658,760000 9 745 280,00 2 086 129,00 2 086 129,00 678,522800 658,760000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 87,600000 67 374 861,59 190 221,12 190 221,12 91,980000 87,600000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 77,060000 143 239 824,66 9 864 638,09 9 864 638,09 80,913000 77,060000
AXA Selection Global Equity EUR 0,057875 110 955 061,00 42 304 569,00 42 304 569,00 0,057875 0,054982
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040387 50 580 800,00 21 936 625,00 21 936 625,00 0,040387 0,038367
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,061386 8 336 309,00 8 332 992,00 8 332 992,00 0,063228 0,061386
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,636600 240 100,45 26 332,44 26 332,44 3,814793 3,636600
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,712100 691 511,81 470 735,71 470 735,71 3,712100 3,526495
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,147000 51 364,86 47 428,17 47 428,17 2,252203 2,147000
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 3,858800 3 557 589,13 18 867,38 18 867,38 4,047881 3,858800
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 065,240000 7 416 485,06 23 496,00 23 496,00 1 118,502000 1 065,240000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 108,930000 254 319 724,16 1 447 705,30 1 447 705,30 114,376500 108,930000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 256,530000 692 453 188,16 493 796,95 493 796,95 269,356500 256,530000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 160,550000 135 782 845,80 14 842,39 14 842,39 168,577500 160,550000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 184,050000 31 201 361,78 51 005,41 51 005,41 191,412000 184,050000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,018400 199 281,99 5 337,89 5 337,89 2,018400 1,917480
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,511700 2 020 596,90 20 999,55 20 999,55 3,511700 3,336115
PARVEST Equity Brazil USD 108,700000 188 270 007,00 72 600,99 72 600,99 114,135000 108,700000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 84,690000 97 292 842,63 13 067,67 13 067,67 88,924500 84,690000
PARVEST Equity Japan JPY 4 519,000000 5 274 211 036,00 5 458,36 5 458,36 4 744,950000 4 519,000000
PARVEST Equity Latin America USD 586,070000 49 837 794,74 78 010,41 78 010,41 615,373500 586,070000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 92,790000 49 773 822,72 30 545,84 30 545,84 97,429500 92,790000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 222,150000 75 819 460,91 11 769,33 11 769,33 233,257500 222,150000
PARVEST Equity USA USD 134,600000 85 599 557,58 439 986,56 439 986,56 141,330000 134,600000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 479,320000 10 349 368,69 0,00 0,00 503,286000 479,320000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 129,430000 929 585,89 0,00 0,00 135,901500 129,430000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 325,750000 2 560 913,80 107 555,45 107 555,45 1 392,037500 1 325,750000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 547,040000 3 156 691,55 8 048,60 8 048,60 574,392000 547,040000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 342,570000 8 204 224,18 3 065,66 3 065,66 359,698500 342,570000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 386,580000 56 229 405,18 78 606,40 78 606,40 405,909000 386,580000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 747,290000 40 383 341,27 70 975,36 70 975,36 784,654500 747,290000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 618,290000 9 422 913,79 10 783,65 10 783,65 649,204500 618,290000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 369,820000 10 542 447,28 8 682,59 8 682,59 1 438,311000 1 369,820000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 594,960000 1 368 467,06 643,40 643,40 1 674,708000 1 594,960000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 1 878,220000 20 500 411,24 822 615,28 822 615,28 1 972,131000 1 878,220000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 870,940000 13 398 719,69 14 877,87 14 877,87 1 964,487000 1 870,940000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 871,260000 19 059 504,13 3 340,81 3 340,81 914,823000 871,260000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 829,380000 769 913,68 0,00 0,00 870,849000 829,380000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 804,470000 3 631 778,48 4 409,43 4 409,43 844,693500 804,470000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 470,360000 10 953 990,37 286,87 286,87 493,878000 470,360000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 045,110000 27 591 798,58 4 581,09 4 581,09 1 097,365500 1 045,110000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 145,000000 867 120 898,33 14,42 14,42 4 352,250000 4 145,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,481800 4 032 120,48 19 858,11 19 858,11 5,750408 5,481800
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 206,670000 391 508 099,90 1 287 909,47 1 287 909,47 217,003500 206,670000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,200800 3 638 956,19 89 534,29 89 534,29 5,200800 4,940760
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 163,370000 186 700 709,40 177 431,26 177 431,26 171,538500 163,370000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,703400 11 706,70 0,00 0,00 2,835867 2,703400
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 020,610000 4 007 914,08 12 246,30 12 246,30 1 071,640500 1 020,610000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 562,770000 2 756 465,86 95 960,33 95 960,33 1 640,908500 1 562,770000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,513800 358 150,31 288 194,50 288 194,50 2,513800 2,388110
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 54,050000 1 767 965,67 26,65 26,65 56,752500 54,050000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 48,060000 691 265 115,12 34 406 134,82 34 406 134,82 50,463000 48,060000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 52,730000 10 408 757,05 2 813 089,61 2 813 089,61 55,366500 52,730000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 197,500000 182 772 252,20 46 220,93 46 220,93 207,375000 197,500000
PARVEST Equity World Energy EUR 493,630000 49 253 271,51 114 388,88 114 388,88 518,311500 493,630000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 77,210000 208 116 170,60 856 308,32 856 308,32 81,070500 77,210000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 105,680000 38 652 285,99 563 478,36 563 478,36 110,964000 105,680000
PARVEST Equity World Emerging USD 609,520000 105 932 972,70 92 072,09 92 072,09 639,996000 609,520000
PARVEST Equity China USD 369,860000 106 356 838,80 187 682,72 187 682,72 388,353000 369,860000
PARVEST Equity India USD 128,210000 74 746 990,58 163 401,96 163 401,96 134,620500 128,210000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 43,410000 41 968 927,14 101 693,57 101 693,57 45,580500 43,410000
PARVEST Equity Turkey EUR 120,750000 16 387 632,91 375 138,86 375 138,86 126,787500 120,750000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,119299 28 351 156,22 28 351 156,22 20 154 512,87 0,119299 0,115720
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 55,090000 44 233 636,42 12 708 724,99 12 708 724,99 57,844500 55,090000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 057,600000 6 134 134,90 7 219,65 7 219,65 1 110,480000 1 057,600000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 684,780000 26 814 834,97 74 272,57 74 272,57 10 169,019000 9 684,780000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 469,040000 1 749 807 144,74 14 668,30 14 668,30 3 642,492000 3 469,040000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 48,050000 392 357 936,06 25 263 069,61 25 263 069,61 50,452500 48,050000
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 363,510000 511 171,50 3 295,07 3 295,07 9 831,685500 9 363,510000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 1 884,720000 33 644 900,13 8 499,51 8 499,51 1 978,956000 1 884,720000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,041465 12 524 191,00 6 369 420,00 6 369 420,00 0,042916 0,041465
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,940000 1 872 622 134,44 932 067,92 932 067,92 31,661550 29,940000
Franklin European Dividend Fund EUR 15,650000 105 966 271,04 21 606,37 21 606,37 16,549875 15,650000
Franklin European Growth Fund EUR 14,650000 304 275 362,93 628 723,77 628 723,77 15,492375 14,650000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,610000 320 662 581,58 314 992,72 314 992,72 36,600075 34,610000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,050000 182 046 673,45 91 629,14 91 629,14 12,742875 12,050000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 29,390000 95 646 646,41 105 702,27 105 702,27 31,079925 29,390000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,760000 226 599 785,39 1 506 830,18 1 506 830,18 3,976200 3,760000
Franklin India Fund USD 35,060000 2 193 328 251,44 1 336 784,27 1 336 784,27 37,075950 35,060000
Franklin Japan Fund USD 7,600000 16 946 708 538,57 19 914,98 19 914,98 8,037000 7,600000
Franklin MENA Fund USD 6,590000 96 595 560,95 29 309,93 29 309,93 6,968925 6,590000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 76,860000 408 615 418,61 152 710,34 152 710,34 81,279450 76,860000
Franklin Mutual European Fund EUR 22,430000 963 441 431,88 928 745,39 928 745,39 23,719725 22,430000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 17,900000 649 645 974,18 1 046 002,29 1 046 002,29 18,929250 17,900000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,930000 271 887 017,36 6 753 955,96 6 753 955,96 6,270975 5,930000
Franklin Technology Fund USD 18,340000 2 611 193 286,05 1 897 380,63 1 897 380,63 19,394550 18,340000
Franklin U.S. Equity Fund USD 25,910000 357 730 165,31 46 942,10 46 942,10 27,399825 25,910000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 15,500000 3 804 629 295,19 3 405 749,30 3 405 749,30 16,391250 15,500000
Franklin World Perspectives Fund USD 21,040000 358 956 343,90 686 907,02 686 907,02 22,249800 21,040000
Templeton Africa Fund USD 8,120000 62 656 487,49 216 481,86 216 481,86 8,586900 8,120000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,590000 3 169 216 807,60 981 813,99 981 813,99 34,463925 32,590000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 43,980000 1 492 538 311,99 3 036 964,57 3 036 964,57 46,508850 43,980000
Templeton BRIC Fund USD 17,170000 649 127 330,29 94 476,46 94 476,46 18,157275 17,170000
Templeton China Fund USD 26,810000 423 657 102,01 68 482,92 68 482,92 28,351575 26,810000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 21,080000 219 489 559,43 30 775,88 30 775,88 22,292100 21,080000
Templeton Emerging Markets Fund USD 37,850000 859 234 373,65 10 026 203,01 10 026 203,01 40,026375 37,850000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,970000 918 591 913,41 710 785,18 710 785,18 11,600775 10,970000
Templeton Euroland Fund EUR 20,800000 585 679 361,58 0,00 0,00 21,996000 20,800000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,350000 544 159 223,82 609 182,07 609 182,07 18,347625 17,350000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 20,230000 579 480 688,80 30 697,20 30 697,20 21,393225 20,230000
Templeton Global Fund USD 38,780000 977 549 044,98 38 895,37 38 895,37 41,009850 38,780000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,250000 6 737 791 548,51 374 031,25 374 031,25 17,184375 16,250000
Templeton Latin America Fund USD 62,970000 1 030 785 945,23 351 954,26 351 954,26 66,590775 62,970000
Templeton Thailand Fund USD 28,520000 159 156 852,13 56 337,71 56 337,71 30,159900 28,520000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 25,040000 2 293 937 920,00 0,00 0,00 26,292000 25,040000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 36,490000 3 236 413 703,69 0,00 0,00 38,314500 36,490000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 17,340000 1 883 529 472,00 0,00 0,00 18,207000 17,340000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 13,610000 1 525 837 990,68 0,00 0,00 14,290500 13,610000
Horizon Access Fund China USD 866,760000 15 593 224,00 965 706,00 965 706,00 892,762800 866,760000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 123,070000 67 190 977,40 328 247,38 328 247,38 126,762100 123,070000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 447,710000 3 846 766,59 4 471,13 4 471,13 5 720,095500 5 447,710000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 030,770000 1 693 775,02 4 512,67 4 512,67 6 151,385400 6 030,770000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 96,520000 17 427 358,61 1 453,50 1 453,50 99,415600 96,520000
myNEXT - Equity E EUR EUR 52,290000 3 690 988,91 2 453 414,28 2 453 414,28 54,904500 52,290000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 25,080000 408 489 022,29 2 329 105,26 2 329 105,26 26,396700 25,080000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 34,780000 173 283 003,39 764 159,78 764 159,78 36,605950 34,780000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 12,570000 149 030 866,96 492 398,57 492 398,57 13,229925 12,570000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 13,760000 207 267 995,16 211 373,61 211 373,61 14,482400 13,760000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 14,800000 187 046 135,09 2 862 901,12 2 862 901,12 15,577000 14,800000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 18,230000 425 078 061,60 15 007 818,47 15 007 818,47 19,187075 18,230000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 58,940000 88 923 584,85 2 097,48 2 097,48 62,034350 58,940000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 26,440000 185 184 876,26 615 129,54 615 129,54 27,828100 26,440000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 18,070000 94 619 508,37 184 961,93 184 961,93 19,018675 18,070000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,160000 16 987 563,29 1 818 498,39 1 818 498,39 14,903400 14,160000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 21,410000 1 242 828 905,09 72 316,18 72 316,18 22,534025 21,410000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,210000 641 439 488,49 1 247 631,24 1 247 631,24 21,271025 20,210000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 12,310000 43 148 176,76 92 056,62 92 056,62 12,956275 12,310000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 16,120000 28 610 326,67 560 557,93 560 557,93 16,966300 16,120000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 35,580000 401 126 214,89 11 979 989,01 11 979 989,01 37,447950 35,580000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 32,620000 749 759 856,99 8 223 751,77 8 223 751,77 34,332550 32,620000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 7,800000 537 096 737,51 9 525,88 9 525,88 8,190000 7,800000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 125,020000 291 895 463,40 51 556,17 51 556,17 131,271000 125,020000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 175,270000 150 278 158,94 104 093,24 104 093,24 184,033500 175,270000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,490000 12 505 323,74 628,33 628,33 6,814500 6,490000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 80,230000 308 058 434,54 234 831,53 234 831,53 84,241500 80,230000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 10,140000 109 615 292,22 798 977,07 798 977,07 10,647000 10,140000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 9,420000 827 974 501,19 37 499 422,51 37 499 422,51 9,891000 9,420000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 10,030000 130 846 287,17 1 506 836,79 1 506 836,79 10,531500 10,030000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 223,510000 603 313 603,28 11 678 532,50 11 678 532,50 234,685500 223,510000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 139,890000 118 303 503,20 268 026,02 268 026,02 146,884500 139,890000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 285,250000 816 444 330,54 91 638,24 91 638,24 299,512500 285,250000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 106,360000 483 807 505,06 82 950,49 82 950,49 111,678000 106,360000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 55,150000 450 328 821,14 968 590,11 968 590,11 57,907500 55,150000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 88,440000 164 403 508,76 647 881,01 647 881,01 92,862000 88,440000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,130000 79 842 072,01 200 158,03 200 158,03 19,036500 18,130000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 6,590000 90 589 164,28 48 635 908,48 48 635 908,48 6,919500 6,590000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 13,520000 75 044 477,60 2 340 095,13 2 340 095,13 14,196000 13,520000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,750000 19 069 249,54 2 775 237,68 2 775 237,68 2,887500 2,750000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,410000 14 755 839,01 1 405 627,06 1 405 627,06 8,830500 8,410000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 60,520000 11 946 650,90 88 018,65 88 018,65 63,546000 60,520000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,470000 142 697 506,77 37 594,46 37 594,46 8,893500 8,470000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 26 748,510000 3 194 475,19 873,41 873,41 27 417,222750 26 748,510000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 42,220000 77 466 628,31 30 021 179,67 30 021 179,67 44,331000 42,220000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 192,650000 111 131 040,82 3 005 103,43 3 005 103,43 200,356000 192,650000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 463,460000 728 923 108,80 724 225,77 724 225,77 477,363800 463,460000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 115,080000 526 685 300,80 5 306 205,31 5 306 205,31 118,532400 115,080000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 30,170000 358 994 335,20 742 612,46 742 612,46 31,075100 30,170000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 140,720000 43 652 916,91 647 902,60 647 902,60 144,941600 140,720000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 127,120000 163 580 761,80 257 324,46 257 324,46 130,933600 127,120000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 284,520000 23 048 546,40 696 388,31 696 388,31 293,055600 284,520000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 196,200000 164 072 343,50 254 156,00 254 156,00 202,086000 196,200000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 76,090000 5 837 688,15 220 559,80 220 559,80 78,372700 76,090000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 97,120000 121 712 576,60 276 599,70 276 599,70 100,033600 97,120000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 220,300000 123 101 820,90 295 574,66 295 574,66 226,909000 220,300000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 965,390000 188 422 333,90 79 007,52 79 007,52 994,351700 965,390000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 622,690000 147 404 946,80 2 459,63 2 459,63 641,370700 622,690000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 14 200,420000 16 342 900,41 15 520,84 15 520,84 14 484,428400 14 200,420000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 305,320000 110 289 168,61 73 217,26 73 217,26 310,815760 305,320000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 135,640000 114 967 446,20 1 571 714,93 1 571 714,93 139,709200 135,640000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 131,680000 84 112 532,34 517 688,07 517 688,07 135,630400 131,680000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 80,530000 8 080 684,67 453 635,96 453 635,96 82,945900 80,530000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 281,230000 54 403 663,50 717 226,50 717 226,50 289,666900 281,230000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 180,010000 330 838 607,30 487 964,56 487 964,56 185,410300 180,010000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 48,460000 88 912 322,64 28 675,50 28 675,50 50,883000 48,460000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,009628 1 925 591,73 1 925 591,73 1 925 591,73 0,009821 0,009628
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 86,610000 86 449 516,68 5 258 837,86 5 258 837,86 90,074400 86,610000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 594,090000 40 983 712,25 756,28 756,28 623,794500 594,090000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 15 810,580000 4 640 213,01 626,93 626,93 16 601,109000 15 810,580000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 342,670000 60 172 933,33 1 491 006,36 1 491 006,36 352,950100 342,670000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 317,020000 16 336 397,43 439 415,89 439 415,89 326,530600 317,020000
PARVEST Disruptive Technology EUR 870,640000 263 844 465,50 0,00 0,00 896,759200 870,640000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 303,020000 14 610 625,09 442,11 442,11 318,171000 303,020000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 089,680000 827 635 091,30 1 986,16 1 986,16 1 144,164000 1 089,680000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 188,870000 1 987 985,40 0,00 0,00 1 248,313500 1 188,870000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 104,610000 63 893 989,30 28 667,94 28 667,94 1 159,840500 1 104,610000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 071,430000 10 695,60 0,00 0,00 1 125,001500 1 071,430000
CPR Invest - Megatrends EUR 95,000000 1 583 248,70 0,00 0,00 99,750000 95,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR