Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
AXA EUR Konto 0,1236 1 015 451,00 1 796 169,00 1 015 451,00 1 796 169,00 780 718,00 963 897,00 3 561 122,00 8 680 324,00 9 341 109,00 15 545 492,00
AXA CEE Dluhopisový fond 1,8170 3 953,00 7 930,00 3 953,00 7 930,00 3 977,00 142 668,00 256 526,00 440 229,00 510 112,00 892 900,00
AXA CEE Akciový fond 9,8627 13 445,00 21 608,00 13 445,00 21 608,00 8 163,00 137 873,00 573 396,00 827 174,00 910 713,00 1 715 320,00
AXA Realitní fond 10,5864 132 936,00 6 397,00 132 936,00 6 397,00 -126 539,00 -65 761,00 -50 747,00 72 169,00 96 403,00 281 459,00
AXA Selection Global Equity 12,7558 29 837,00 41 098,00 29 837,00 41 098,00 11 261,00 335 710,00 952 979,00 1 858 823,00 2 079 888,00 3 779 388,00
AXA Selection Emerging Equity 12,9609 14 574,00 20 370,00 14 574,00 20 370,00 5 796,00 362 698,00 905 524,00 1 477 865,00 1 626 906,00 3 036 659,00
AXA Selection Opportunities 6,9786 14 928,00 22 877,00 14 928,00 22 877,00 7 949,00 302 245,00 627 806,00 1 104 553,00 1 173 318,00 2 119 393,00
AXA CZK Konto 2,5072 10 882,00 1 859,00 10 882,00 1 859,00 -9 023,00 -32 434,00 -80 623,00 -130 384,00 -140 319,00 -238 363,00
AXA Eurobond 0,9383 7 981,00 594,00 7 981,00 594,00 -7 387,00 -28 568,00 -56 299,00 -151 397,00 -166 410,00 -402 737,00
AXA Small Cap Portfolio 14,3065 28 607,00 32 811,00 28 607,00 32 811,00 4 204,00 162 985,00 416 006,00 815 877,00 898 513,00 1 771 153,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )