Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
AXA EUR Konto 0,1244 1 000 570,00 1 824 727,00 1 000 570,00 1 824 727,00 824 157,00 2 151 026,00 6 640 801,00 10 201 923,00 15 981 910,00 19 718 444,00
AXA CEE Dluhopisový fond 1,9034 1 698,00 87 792,00 1 698,00 87 792,00 86 094,00 232 357,00 316 317,00 572 843,00 826 429,00 1 084 210,00
AXA CEE Akciový fond 9,3609 10 061,00 49 938,00 10 061,00 49 938,00 39 877,00 291 611,00 602 024,00 1 175 420,00 1 512 737,00 1 849 101,00
AXA Realitní fond 9,6648 24 225,00 18 829,00 24 225,00 18 829,00 -5 396,00 -29 301,00 48 315,00 -2 432,00 144 718,00 223 636,00
AXA Selection Global Equity 12,3010 37 582,00 247 537,00 37 582,00 247 537,00 209 955,00 429 524,00 928 823,00 1 881 802,00 3 008 711,00 3 836 092,00
AXA Selection Emerging Equity 12,3699 13 074,00 155 608,00 13 074,00 155 608,00 142 534,00 338 286,00 795 528,00 1 701 052,00 2 422 434,00 2 939 597,00
AXA Selection Opportunities 6,5964 9 139,00 22 428,00 9 139,00 22 428,00 13 289,00 123 035,00 484 683,00 1 112 489,00 1 658 001,00 2 081 477,00
AXA CZK Konto 2,3332 746,00 260,00 746,00 260,00 -486,00 -15 358,00 -27 480,00 -108 103,00 -167 799,00 -196 128,00
AXA Eurobond 0,9570 8 307,00 416,00 8 307,00 416,00 -7 891,00 -13 993,00 -85 937,00 -142 236,00 -252 347,00 -354 178,00
AXA Small Cap Portfolio 13,9099 6 079,00 67 598,00 6 079,00 67 598,00 61 519,00 71 204,00 498 006,00 914 012,00 1 396 519,00 1 811 155,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )