Prehľad predajov

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A 8,2108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104,49 0,00 -8 404,32
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B 8,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -352,89 0,00 -50 133,84
WIOF China Performance Fund - Trieda A 13,9918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -277,71 0,00 -7 309,42
WIOF China Performance Fund - Trieda B 13,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,33 0,00 -586,68
WIOF India Performance Fund - Trieda A 15,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -975,24 0,00 -12 787,76
WIOF India Performance Fund - Trieda B 15,2822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,68 0,00 -886,96
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP 6,0708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 476,20
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD 5,3813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B 3,4173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )