Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
AXA EUR Konto AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 0,00 0,00 0,25
AXA CEE Dluhopisový fond AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 3,00 0,00 1,25
AXA CEE Akciový fond AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 5,00 0,00 2,00
AXA Realitní fond AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 4,00 0,00 1,50
AXA Selection Global Equity AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 5,00 0,00 1,50
AXA Selection Emerging Equity AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 5,00 0,00 1,50
AXA Selection Opportunities AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 5,00 0,00 1,50
AXA CZK Konto AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnosť a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 0,00 0,00 0,50 Min. výška ďalších investícií 16 EUR
AXA Eurobond AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko 165,00 3,00 0,00 1,00
AXA Small Cap Portfolio AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko AXA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko 1,00 0,00 3,50 1,50 Následná investícia je minimálne 500 EUR.
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka