Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,640000 39 865 516,58 9 700 831,55 9 700 831,55 23,772000 22,640000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,730000 2 350 159,56 125 140,48 125 140,48 64,816500 61,730000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 90,570000 18 700 459,37 71 022,82 71 022,82 95,098500 90,570000
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50,300000 5 160 080,48 1 662 501,72 1 662 501,72 51,557500 49,545500
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,430000 18 209 238,10 6 344 973,57 6 344 973,57 8,851500 8,430000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 78,140000 54 877 131,69 13 653 736,48 13 653 736,48 82,047000 78,140000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 65,210000 56 585 359,10 4 048 817,76 4 048 817,76 68,470500 65,210000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 51,000000 1 903 809,14 834 057,01 834 057,01 53,550000 51,000000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 54,680000 12 656 670,94 7 081 446,15 7 081 446,15 57,414000 54,680000
myNEXT - Equity E EUR EUR 58,040000 4 514 612,87 3 024 551,87 3 024 551,87 60,942000 58,040000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,490000 20 489 945,17 9 724,42 9 724,42 9,964500 9,490000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 87,930000 61 750 492,43 57 498,23 57 498,23 92,326500 87,930000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,980000 3 759 135,28 151 420,95 151 420,95 32,529000 30,980000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 102,310000 26 160 932,76 5 791 212,64 5 791 212,64 106,913950 102,310000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 164,960000 1 396 013 239,85 629 768,29 629 768,29 173,208000 164,960000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 343,390000 918 309 542,10 602 478,44 602 478,44 1 410,559500 1 343,390000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 376,530000 2 156 359,90 0,00 0,00 1 445,356500 1 376,530000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 224,720000 144 666 536,90 677 799,85 677 799,85 1 285,956000 1 224,720000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 138,020000 50 641,30 10 665,92 10 665,92 1 194,921000 1 138,020000
CPR Invest - Megatrends EUR 108,840000 22 235 901,70 543 705,87 543 705,87 114,282000 108,840000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 41,650000 75 250 042,45 31 621 518,46 31 621 518,46 43,732500 41,650000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 46,870000 84 675 110,27 25 530,47 25 530,47 49,213500 46,870000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 6,440000 12 318 399,03 8 731 667,44 8 731 667,44 6,762000 6,440000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,250000 13 861 278,51 714,20 714,20 7,612500 7,250000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 100,030000 13 319 544,19 2 417,12 2 417,12 104,531350 100,030000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 50,630000 41 059,00 20 437,64 20 437,64 52,908350 50,630000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 139,110000 30 671 025,05 1 688 586,32 1 688 586,32 145,369950 139,110000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 30,520000 50 074 263,71 172 296,24 172 296,24 31,893400 30,520000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 133,620000 151 582 785,78 60 248 711,09 60 248 711,09 139,632900 133,620000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 108,660000 63 980 854,61 170 301,40 170 301,40 113,549700 108,660000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 102,150000 22 544 982,27 3 376 430,55 3 376 430,55 106,746750 102,150000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 102,750000 807 820,09 178 365,25 178 365,25 107,373750 102,750000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 100,810000 10 681 254,22 3 206 913,48 3 206 913,48 105,346450 100,810000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 52,360000 2 790 679,03 17 071,74 17 071,74 54,716200 52,360000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,860000 61 986 785,26 10 968 668,64 10 968 668,64 62,553700 59,860000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,640000 74 709 261,37 5 648 686,53 5 648 686,53 18,433800 17,640000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,850000 136 474 596,45 360 204,52 360 204,52 20,743250 19,850000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 55,930000 13 648 367,62 4 110 138,15 4 110 138,15 58,446850 55,930000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 101,000000 62 625 816,82 24 132 470,96 24 132 470,96 105,545000 101,000000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 50,470000 57 445 243,06 22 536 822,02 22 536 822,02 52,741150 50,470000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 50,090000 2 143 455,43 115 458,14 115 458,14 52,344050 50,090000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 7,840000 379 015 275,44 5 439 146,44 5 439 146,44 8,192800 7,840000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 8,830000 5 931 702,69 10 972,58 10 972,58 9,227350 8,830000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,660000 666 803 984,89 35 448 828,04 35 448 828,04 51,894700 49,660000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 59,330000 45 559 939,89 13 924 989,21 13 924 989,21 61,999850 59,330000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 118,820000 159 066 596,06 3 060 478,70 3 060 478,70 124,166900 118,820000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 133,680000 1 083 286,28 56 092,50 56 092,50 139,695600 133,680000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 165,970000 111 559 124,21 8 965 577,41 8 965 577,41 173,438650 165,970000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 186,760000 15 008 441,81 112 858,94 112 858,94 195,164200 186,760000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 51,170000 7 758 677,16 107 608,00 107 608,00 53,472650 51,170000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 112,140000 5 230 336,56 45 861,00 45 861,00 117,186300 112,140000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 289,840000 750 936 797,28 10 837 190,06 10 837 190,06 302,882800 289,840000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 326,170000 7 861 530,34 106 618,43 106 618,43 340,847650 326,170000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 51,800000 334 848 142,04 31 459 527,41 31 459 527,41 54,131000 51,800000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD QTI (D) USD 58,280000 81 342 642,26 1 084 346,92 1 084 346,92 60,902600 58,280000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 85,990000 140 398 175,26 12 229 254,96 12 229 254,96 89,859550 85,990000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD (C) USD 96,760000 9 986 944,43 677 826,29 677 826,29 101,114200 96,760000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,230000 20 846 477,79 20 740 142,26 20 740 142,26 50,400350 48,230000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,750000 87 539 919,47 33 141 187,78 33 141 187,78 41,538750 39,750000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 104,750000 35 840 966,06 2 898 298,94 2 898 298,94 109,463750 104,750000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 84,210000 2 705 381,31 234 853,10 234 853,10 87,999450 84,210000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 95,160000 8 134 837,86 6 473,30 6 473,30 99,442200 95,160000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 64,610000 2 087 245,05 249 584,94 249 584,94 67,517450 64,610000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 115,480000 6 081 144,24 3 822 212,82 3 822 212,82 120,676600 115,480000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 129,940000 12 245 101,48 167 280,11 167 280,11 135,787300 129,940000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,550000 15 701 922,93 3 540 978,40 3 540 978,40 11,024750 10,550000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 84,810000 27 228 289,53 5 841 553,61 5 841 553,61 88,626450 84,810000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,870000 240 401 263,15 3 314 463,34 3 314 463,34 12,404150 11,870000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,230000 5 919 273,22 123 298,51 123 298,51 96,380350 92,230000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 103,780000 215 620 367,42 224 028,58 224 028,58 108,450100 103,780000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 273,670000 179 730 285,80 15 727 590,76 15 727 590,76 285,985150 273,670000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 307,950000 317 938 261,48 675 543,18 675 543,18 321,807750 307,950000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 12,580000 9 158 430,81 321 149,35 321 149,35 13,146100 12,580000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 95,200000 6 070 998,77 354 263,95 354 263,95 99,484000 95,200000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,160000 80 277 757,99 657 825,39 657 825,39 14,797200 14,160000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 50,010000 2 224 076,93 211 263,39 211 263,39 52,260450 50,010000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 56,270000 849 700,10 13 933,09 13 933,09 58,802150 56,270000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 8,300000 137 345 703,89 10 081 194,74 10 081 194,74 8,673500 8,300000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 9,340000 7 153 256,93 44 647,54 44 647,54 9,760300 9,340000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 18,660000 48 520 487,85 10 048 186,85 10 048 186,85 19,499700 18,660000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 21,000000 17 664 427,94 206 100,12 206 100,12 21,945000 21,000000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 72,220000 55 083 463,29 5 756 017,05 5 756 017,05 75,469900 72,220000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 81,350000 13 014 054,49 56 756,03 56 756,03 85,010750 81,350000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 52,840000 13 433 096,92 3 838 301,46 3 838 301,46 55,217800 52,840000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 49,610000 3 962 783,91 3 954 588,37 3 954 588,37 51,842450 49,610000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 48,740000 3 005 900,78 2 950 361,21 2 950 361,21 50,933300 48,740000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 47,700000 13 068 544,83 4 549 135,60 4 549 135,60 49,846500 47,700000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR (C) EUR 96,680000 64 964 531,30 33 645 309,99 33 645 309,99 101,030600 96,680000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 100,710000 16 029 761,63 2 157 840,76 2 157 840,76 105,241950 100,710000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 113,320000 2 126 189,51 160 651,06 160 651,06 118,419400 113,320000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 14,890000 76 664 399,02 3 188 953,82 3 188 953,82 15,560050 14,890000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 16,760000 101 875 510,12 426 866,71 426 866,71 17,514200 16,760000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 102,500000 425 716 936,76 102 955 003,04 102 955 003,04 107,112500 102,500000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 115,300000 22 872 045,75 82 845,40 82 845,40 120,488500 115,300000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,850000 189 115 785,49 450 070,51 450 070,51 7,158250 6,850000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,090000 5 386 649,60 71 337,29 71 337,29 6,364050 6,090000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C) EUR 11,760000 59 661 713,83 889 078,67 889 078,67 12,289200 11,760000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C) EUR 78,970000 1 665 062,78 17 978,63 17 978,63 82,523650 78,970000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C) USD 13,240000 60 470 178,63 309 519,09 309 519,09 13,835800 13,240000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 11,910000 22 332 463,37 1 677 124,43 1 677 124,43 12,445950 11,910000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 13,400000 100 646 925,44 288 284,62 288 284,62 14,003000 13,400000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 162,830000 111 526 801,72 490 509,74 490 509,74 170,157350 162,830000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 183,220000 85 763 658,31 26 593,03 26 593,03 191,464900 183,220000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 63,910000 8 862 365,56 3 294 788,28 3 294 788,28 66,785950 63,910000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 71,910000 3 088 077,26 936,37 936,37 75,145950 71,910000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 11,330000 437 952 688,21 48 459 162,33 48 459 162,33 11,839850 11,330000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 12,750000 577 670 649,29 395 888,18 395 888,18 13,323750 12,750000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 48,820000 36 433 318,43 9 822 042,88 9 822 042,88 51,016900 48,820000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 54,940000 500 926,18 129 527,17 129 527,17 57,412300 54,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR