Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,740000 136 653 537,08 434 704,60 434 704,60 7,077000 6,740000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 15,470000 91 452 846,53 372 803,84 372 803,84 16,243500 15,470000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,300000 29 341 999,13 3 202 298,07 3 202 298,07 9,765000 9,300000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,460000 105 745 398,83 619 754,00 619 754,00 14,133000 13,460000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,450000 1 023 450 386,80 377 642,24 377 642,24 12,022500 11,450000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,020000 175 782 556,88 342 615,50 342 615,50 18,921000 18,020000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,050000 33 065 991,30 3 808 306,04 3 808 306,04 6,352500 6,050000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,900000 71 693 929,31 8 608 826,53 8 608 826,53 16,695000 15,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 7,700000 103 089 534,78 168 610,36 168 610,36 8,085000 7,700000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,850000 61 442 377,67 21 262 631,32 21 262 631,32 10,342500 9,850000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 9,540000 17 822 766,86 161 428,39 161 428,39 10,017000 9,540000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,290000 18 473 467,48 17 463,98 17 463,98 3,454500 3,290000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 12,490000 142 531 917,20 290 882,14 290 882,14 13,114500 12,490000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,290000 583 943 237,52 2 964 270,23 2 964 270,23 7,654500 7,290000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 12,410000 152 260 913,37 261 021,99 261 021,99 13,030500 12,410000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,830000 133 169 669,07 9 029 104,70 9 029 104,70 8,221500 7,830000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,000000 11 099 928,46 7 539 178,10 7 539 178,10 6,300000 6,000000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,140000 380 740 591,68 3 075 595,67 3 075 595,67 11,697000 11,140000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 81,230000 67 191 216,25 4 250 877,19 4 250 877,19 85,291500 81,230000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 94,670000 65 264 599,34 29 391 052,23 29 391 052,23 99,403500 94,670000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 123,210000 22 336 964,89 174 413,85 174 413,85 129,370500 123,210000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 92,420000 6 486 513,42 366 981,24 366 981,24 97,041000 92,420000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 76,130000 1 820 103,02 16 896,44 16 896,44 79,936500 76,130000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 96,930000 292 465 281,31 206 765,44 206 765,44 101,776500 96,930000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 99,150000 386 466 742,88 181,87 181,87 104,107500 99,150000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,290000 15 767 332,48 2 473,53 2 473,53 5,554500 5,290000
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 264,180000 794 155 668,00 9 442 310,46 9 442 310,46 277,389000 264,180000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 100,810000 473 106 110,59 87 975 546,93 87 975 546,93 105,850500 100,810000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 163,440000 143 089 597,53 7 522 781,67 7 522 781,67 171,612000 163,440000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,740000 43 990 753,13 9 393 663,41 9 393 663,41 24,927000 23,740000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,520000 2 703 220,13 137 290,62 137 290,62 64,596000 61,520000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 81,130000 153 073 717,78 9 747 127,76 9 747 127,76 85,186500 81,130000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 58,060000 11 016 762,53 6 870 543,63 6 870 543,63 60,963000 58,060000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 101,790000 33 426 351,15 2 992 680,76 2 992 680,76 106,879500 101,790000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,000000 75 309 240,63 21 827 806,10 21 827 806,10 79,800000 76,000000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,700000 10 095 634,22 158 478,69 158 478,69 80,535000 76,700000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 46,630000 782 031,07 15 614,20 15 614,20 48,961500 46,630000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,590000 251 734 879,45 10 683 851,95 10 683 851,95 62,569500 59,590000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 116,080000 267 350 195,91 1 647 916,60 1 647 916,60 121,884000 116,080000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 96,280000 16 283 152,37 1 782 401,79 1 782 401,79 101,094000 96,280000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 276,880000 765 619 232,75 521 295,11 521 295,11 290,724000 276,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 171,900000 146 604 655,45 15 391,69 15 391,69 180,495000 171,900000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 84,170000 27 467 022,48 65 633,49 65 633,49 88,378500 84,170000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 64,520000 13 791 235,60 5 031 395,48 5 031 395,48 67,746000 64,520000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 49,970000 730 380 245,46 34 868 328,34 34 868 328,34 52,468500 49,970000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 51,740000 10 294 811,27 2 726 359,98 2 726 359,98 54,327000 51,740000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 64,180000 2 444 024,24 312 859,53 312 859,53 67,389000 64,180000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,410000 13 427 037,91 6 158,17 6 158,17 97,030500 92,410000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 53,810000 2 101 654,91 12 503,67 12 503,67 56,500500 53,810000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 57,280000 46 637 396,92 12 854 249,13 12 854 249,13 60,144000 57,280000
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 49,290000 5 251 534,47 1 629 119,48 1 629 119,48 50,522250 48,550650
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 50,590000 418 779 738,91 25 283 204,79 25 283 204,79 53,119500 50,590000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 51,920000 12 520 898,48 4 069 440,74 4 069 440,74 54,516000 51,920000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,900000 102 837 369,23 40 234 768,38 40 234 768,38 41,895000 39,900000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,940000 16 728 356,55 5 112 863,82 5 112 863,82 8,337000 7,940000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 73,440000 49 296 027,81 10 308 959,48 10 308 959,48 77,112000 73,440000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 61,550000 54 904 838,83 2 864 005,27 2 864 005,27 64,627500 61,550000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 51,280000 20 323 020,72 4 107 322,73 4 107 322,73 53,844000 51,280000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 47,190000 24 535 290,62 24 456 838,80 24 456 838,80 49,549500 47,190000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 48,710000 2 048 052,23 917 077,83 917 077,83 51,145500 48,710000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 52,100000 12 710 171,81 7 333 869,11 7 333 869,11 54,705000 52,100000
myNEXT - Equity E EUR EUR 55,720000 3 694 372,77 2 393 240,70 2 393 240,70 58,506000 55,720000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 48,040000 13 230 925,78 3 646 750,32 3 646 750,32 50,442000 48,040000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,870000 37 541 473,22 118 218,35 118 218,35 7,213500 6,870000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,940000 120 362 475,96 36 639,87 36 639,87 6,237000 5,940000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,010000 17 901 440,93 22 375,49 22 375,49 6,310500 6,010000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 52,940000 887 878,98 15 770,29 15 770,29 55,587000 52,940000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,180000 69 758 603,49 111 863,83 111 863,83 11,739000 11,180000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,560000 33 313 438,71 120 895,14 120 895,14 11,088000 10,560000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 87,090000 11 462 078,31 47 149,30 47 149,30 91,444500 87,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 85,370000 257 599 226,06 117 858,66 117 858,66 89,638500 85,370000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,870000 154 826 755,52 5 146 316,00 5 146 316,00 16,663500 15,870000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 73,250000 15 657 879,34 47 121,42 47 121,42 76,912500 73,250000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 108,520000 19 674 078,38 3 806 073,45 3 806 073,45 113,946000 108,520000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,810000 335 350 853,64 2 893 858,07 2 893 858,07 10,300500 9,810000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,860000 93 139 030,99 334 191,61 334 191,61 12,453000 11,860000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,020000 18 992 539,61 9 054,53 9 054,53 9,471000 9,020000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 83,380000 55 968 245,17 53 412,27 53 412,27 87,549000 83,380000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 109,310000 18 487 077,04 168 640,29 168 640,29 114,775500 109,310000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 81,390000 11 826 342,46 248 428,73 248 428,73 85,459500 81,390000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,270000 662 979 954,72 10 067,35 10 067,35 8,683500 8,270000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 131,790000 303 536 044,93 48 224,91 48 224,91 138,379500 131,790000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 185,560000 162 456 774,56 106 976,06 106 976,06 194,838000 185,560000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,810000 12 602 303,78 657,19 657,19 7,150500 6,810000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 87,330000 340 394 365,51 284 705,76 284 705,76 91,696500 87,330000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 11,000000 125 540 068,88 858 965,81 858 965,81 11,550000 11,000000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,090000 901 440 425,24 39 208 592,04 39 208 592,04 10,594500 10,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 10,930000 134 109 229,20 1 695 499,70 1 695 499,70 11,476500 10,930000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 243,870000 674 346 441,85 12 541 934,38 12 541 934,38 256,063500 243,870000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 151,410000 129 127 278,33 291 573,42 291 573,42 158,980500 151,410000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 299,940000 901 644 637,66 96 047,12 96 047,12 314,937000 299,940000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 114,450000 537 141 022,66 86 941,75 86 941,75 120,172500 114,450000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 57,440000 475 461 576,58 930 908,48 930 908,48 60,312000 57,440000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 92,110000 173 792 245,48 672 592,72 672 592,72 96,715500 92,110000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,060000 81 397 702,64 210 580,01 210 580,01 18,963000 18,060000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 6,780000 90 799 784,01 47 398 422,39 47 398 422,39 7,119000 6,780000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 13,630000 80 550 355,86 2 175 926,25 2 175 926,25 14,311500 13,630000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,900000 16 271 165,26 2 849 688,01 2 849 688,01 3,045000 2,900000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,400000 15 698 037,49 1 366 181,18 1 366 181,18 8,820000 8,400000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 58,740000 11 688 213,98 85 154,69 85 154,69 61,677000 58,740000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 47,400000 1 851 107,51 229 527,15 229 527,15 49,770000 47,400000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,890000 151 194 183,78 47 658,91 47 658,91 9,334500 8,890000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 43,070000 79 199 737,37 29 969 547,77 29 969 547,77 45,223500 43,070000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 48,900000 89 919 421,82 28 842,66 28 842,66 51,345000 48,900000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,840000 4 780 831,69 152 874,33 152 874,33 33,432000 31,840000
Amundi Funds - Protect 90 EUR 97,990000 19 603 286,80 3 108 777,14 3 108 777,14 102,399550 97,990000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 49,190000 1 212 785,07 1 200 421,40 1 200 421,40 51,649500 49,190000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,190000 2 233 776,41 2 198 073,99 2 198 073,99 51,649500 49,190000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR