Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,790000 169 424 004,49 442 330,91 442 330,91 7,129500 6,790000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 17,350000 114 075 116,94 465 585,01 465 585,01 18,217500 17,350000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,490000 24 165 256,52 3 239 596,93 3 239 596,93 9,964500 9,490000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,790000 94 324 901,23 632 205,31 632 205,31 14,479500 13,790000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,590000 997 991 957,08 355 928,17 355 928,17 12,169500 11,590000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 19,240000 221 949 199,06 344 515,05 344 515,05 20,202000 19,240000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,010000 28 721 688,88 0,00 0,00 6,310500 6,010000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 16,650000 71 608 173,17 9 387 710,43 9 387 710,43 17,482500 16,650000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 8,210000 115 468 615,40 168 617,32 168 617,32 8,620500 8,210000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 10,170000 61 693 327,11 22 062 729,32 22 062 729,32 10,678500 10,170000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 10,480000 18 302 746,14 175 838,93 175 838,93 11,004000 10,480000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,240000 18 645 736,06 17 038,56 17 038,56 3,402000 3,240000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 12,300000 130 198 135,98 287 056,82 287 056,82 12,915000 12,300000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,400000 403 277 960,67 4 099 882,30 4 099 882,30 7,770000 7,400000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 12,450000 144 928 975,36 264 375,87 264 375,87 13,072500 12,450000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,910000 132 200 252,30 9 515 943,97 9 515 943,97 8,305500 7,910000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,130000 11 993 257,86 0,00 0,00 6,436500 6,130000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,540000 308 745 007,50 3 186 117,01 3 186 117,01 12,117000 11,540000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 83,200000 30 550 408,01 5 039 782,92 5 039 782,92 87,360000 83,200000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 95,500000 65 532 240,85 32 220 184,13 32 220 184,13 100,275000 95,500000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 125,910000 20 475 381,44 166 550,23 166 550,23 132,205500 125,910000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 93,620000 5 646 534,49 363 365,53 363 365,53 98,301000 93,620000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 74,070000 1 742 160,43 16 764,93 16 764,93 77,773500 74,070000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 101,020000 204 875 956,23 214 136,99 214 136,99 106,071000 101,020000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 93,460000 331 358 427,56 171,98 171,98 98,133000 93,460000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,210000 2 675 317,20 2 436,12 2 436,12 5,470500 5,210000
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 267,910000 757 739 708,11 9 882 389,47 9 882 389,47 281,305500 267,910000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 99,760000 456 490 641,83 95 059 108,98 95 059 108,98 104,748000 99,760000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 162,780000 132 863 894,21 8 477 859,78 8 477 859,78 170,919000 162,780000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,310000 40 888 243,95 9 671 009,75 9 671 009,75 24,475500 23,310000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,560000 2 565 489,87 137 379,88 137 379,88 64,638000 61,560000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 82,920000 148 968 449,29 11 267 408,66 11 267 408,66 87,066000 82,920000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 57,460000 10 736 627,06 0,00 0,00 60,333000 57,460000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 102,530000 31 297 921,59 2 904 757,74 2 904 757,74 107,656500 102,530000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 78,490000 72 517 527,03 23 205 069,85 23 205 069,85 82,414500 78,490000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 78,800000 10 292 440,58 125 243,77 125 243,77 82,740000 78,800000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 45,800000 521 252,00 0,00 0,00 48,090000 45,800000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,190000 237 721 836,98 10 659 799,61 10 659 799,61 62,149500 59,190000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 114,550000 263 931 107,58 2 031 594,19 2 031 594,19 120,277500 114,550000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,940000 17 429 172,70 2 133 248,67 2 133 248,67 102,837000 97,940000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 283,070000 730 736 109,83 551 377,59 551 377,59 297,223500 283,070000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 172,250000 144 491 306,76 16 055,35 16 055,35 180,862500 172,250000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 88,090000 31 619 900,99 69 027,24 69 027,24 92,494500 88,090000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 68,890000 25 952 874,78 5 498 746,48 5 498 746,48 72,334500 68,890000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 48,960000 686 449 004,10 34 988 245,93 34 988 245,93 51,408000 48,960000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 55,620000 10 157 340,85 2 876 788,49 2 876 788,49 58,401000 55,620000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 63,420000 2 383 535,85 295 668,86 295 668,86 66,591000 63,420000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,460000 11 520 115,12 6 181,42 6 181,42 97,083000 92,460000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 55,650000 2 242 307,69 13 331,99 13 331,99 58,432500 55,650000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 58,490000 94 603 765,11 13 705 289,12 13 705 289,12 61,414500 58,490000
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50,140000 5 143 262,82 1 657 213,44 1 657 213,44 51,393500 49,387900
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 50,650000 410 914 928,01 28 910 384,95 28 910 384,95 53,182500 50,650000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 54,820000 13 166 740,72 4 158 301,42 4 158 301,42 57,561000 54,820000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,420000 95 138 933,24 35 201 367,47 35 201 367,47 41,391000 39,420000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,190000 17 225 721,16 5 757 529,79 5 757 529,79 8,599500 8,190000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 75,690000 52 150 388,19 12 259 209,72 12 259 209,72 79,474500 75,690000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 63,220000 55 405 902,65 3 567 362,48 3 567 362,48 66,381000 63,220000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 52,310000 16 773 811,80 3 920 839,50 3 920 839,50 54,925500 52,310000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 47,300000 21 957 829,25 21 865 847,45 21 865 847,45 49,665000 47,300000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 49,850000 1 821 670,45 773 924,39 773 924,39 52,342500 49,850000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 53,370000 12 987 436,83 7 596 573,40 7 596 573,40 56,038500 53,370000
myNEXT - Equity E EUR EUR 56,530000 4 250 784,17 2 821 138,75 2 821 138,75 59,356500 56,530000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,120000 12 966 118,32 4 198 164,93 4 198 164,93 49,476000 47,120000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,780000 32 406 681,56 0,00 0,00 7,119000 6,780000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 6,020000 150 158 649,73 55 083,39 55 083,39 6,321000 6,020000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 5,880000 3 018 560,40 21 962,24 21 962,24 6,174000 5,880000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 51,670000 588 128,63 0,00 0,00 54,253500 51,670000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,480000 69 608 580,98 118 727,17 118 727,17 12,054000 11,480000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,710000 27 265 658,93 124 770,88 124 770,88 11,245500 10,710000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 88,910000 11 612 960,71 43 522,49 43 522,49 93,355500 88,910000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 89,530000 181 579 328,40 126 736,43 126 736,43 94,006500 89,530000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 17,060000 196 711 157,55 5 427 523,81 5 427 523,81 17,913000 17,060000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 77,720000 29 282 628,61 50 878,16 50 878,16 81,606000 77,720000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 111,600000 18 147 107,54 3 744 252,54 3 744 252,54 117,180000 111,600000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 10,230000 273 637 337,14 3 389 379,33 3 389 379,33 10,741500 10,230000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 12,220000 83 599 132,53 352 432,67 352 432,67 12,831000 12,220000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,240000 19 435 781,18 9 305,34 9 305,34 9,702000 9,240000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 85,400000 58 841 282,99 54 883,04 54 883,04 89,670000 85,400000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 110,510000 19 665 335,56 173 242,62 173 242,62 116,035500 110,510000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 81,950000 10 210 152,55 243 993,50 243 993,50 86,047500 81,950000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,350000 455 018 523,02 10 197,58 10 197,58 8,767500 8,350000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 129,250000 297 793 468,68 53 300,56 53 300,56 135,712500 129,250000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 183,660000 149 910 331,84 109 076,08 109 076,08 192,843000 183,660000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,920000 13 531 992,84 0,00 0,00 7,266000 6,920000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 82,830000 293 679 365,03 255 781,77 255 781,77 86,971500 82,830000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 10,900000 115 393 189,74 886 307,70 886 307,70 11,445000 10,900000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,270000 884 509 400,94 42 465 350,29 42 465 350,29 10,783500 10,270000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 11,030000 128 448 972,22 1 659 887,67 1 659 887,67 11,581500 11,030000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 250,880000 647 643 454,60 13 971 802,99 13 971 802,99 263,424000 250,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 152,660000 128 061 071,31 271 194,38 271 194,38 160,293000 152,660000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 302,280000 854 957 712,66 97 109,23 97 109,23 317,394000 302,280000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 112,560000 515 058 391,18 79 182,18 79 182,18 118,188000 112,560000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 57,140000 463 635 313,28 1 006 464,76 1 006 464,76 59,997000 57,140000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 93,550000 168 081 101,34 663 085,18 663 085,18 98,227500 93,550000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,790000 80 795 501,79 193 833,55 193 833,55 19,729500 18,790000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 7,280000 102 338 576,09 56 272 296,28 56 272 296,28 7,644000 7,280000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 15,380000 101 103 533,58 2 475 105,74 2 475 105,74 16,149000 15,380000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,870000 16 525 512,77 3 211 985,32 3 211 985,32 3,013500 2,870000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 9,290000 16 221 524,54 1 625 004,03 1 625 004,03 9,754500 9,290000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 62,760000 11 460 527,68 18 684,61 18 684,61 65,898000 62,760000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 49,330000 1 987 332,88 236 217,35 236 217,35 51,796500 49,330000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,930000 149 161 544,67 39 636,19 39 636,19 9,376500 8,930000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 42,080000 76 227 721,92 0,00 0,00 44,184000 42,080000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 47,480000 86 007 738,64 0,00 0,00 49,854000 47,480000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,610000 4 249 287,87 152 792,97 152 792,97 33,190500 31,610000
Amundi Funds - Protect 90 EUR 100,240000 23 199 593,36 4 750 710,61 4 750 710,61 104,750800 100,240000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 48,550000 2 406 989,05 2 392 176,91 2 392 176,91 50,977500 48,550000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,060000 3 375 363,36 3 348 704,22 3 348 704,22 51,513000 49,060000
First Eagle Amundi International Fund EUR 159,810000 1 341 986 812,18 79 488,85 79 488,85 167,800500 159,810000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 262,920000 1 032 309 370,80 220 835,71 220 835,71 1 326,066000 1 262,920000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 354,250000 2 137 025,30 0,00 0,00 1 421,962500 1 354,250000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 181,200000 137 705 089,90 252 242,90 252 242,90 1 240,260000 1 181,200000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 126,330000 38 903,90 0,00 0,00 1 182,646500 1 126,330000
CPR Invest - Megatrends EUR 104,330000 8 420 327,70 157 669,26 157 669,26 109,546500 104,330000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR