Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,750000 133 747 365,48 439 725,14 439 725,14 7,087500 6,750000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 15,520000 86 132 299,17 375 260,86 375 260,86 16,296000 15,520000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,240000 24 605 392,56 3 157 333,78 3 157 333,78 9,702000 9,240000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,350000 109 017 382,13 613 353,76 613 353,76 14,017500 13,350000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 10,810000 950 307 733,74 340 193,52 340 193,52 11,350500 10,810000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,250000 175 440 954,39 342 386,37 342 386,37 19,162500 18,250000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,020000 33 380 880,68 3 720 201,51 3 720 201,51 6,321000 6,020000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,800000 69 563 992,17 8 591 185,47 8 591 185,47 16,590000 15,800000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 7,560000 103 973 713,30 168 337,26 168 337,26 7,938000 7,560000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,910000 61 230 769,14 21 417 449,41 21 417 449,41 10,405500 9,910000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 9,650000 16 936 014,22 163 398,09 163 398,09 10,132500 9,650000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,160000 21 886 731,16 16 617,85 16 617,85 3,318000 3,160000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 11,630000 125 810 951,65 271 530,06 271 530,06 12,211500 11,630000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 6,790000 467 956 207,81 3 094 015,09 3 094 015,09 7,129500 6,790000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 11,510000 150 178 826,10 242 926,25 242 926,25 12,085500 11,510000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 7,380000 124 328 039,01 8 561 583,62 8 561 583,62 7,749000 7,380000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 5,650000 10 895 511,86 7 368 938,86 7 368 938,86 5,932500 5,650000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,260000 347 237 889,47 3 108 334,28 3 108 334,28 11,823000 11,260000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 81,660000 28 712 714,42 4 558 474,82 4 558 474,82 85,743000 81,660000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 92,910000 64 373 166,16 29 923 692,80 29 923 692,80 97,555500 92,910000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 121,950000 21 298 009,44 165 708,00 165 708,00 128,047500 121,950000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 91,100000 1 850 590,47 361 859,86 361 859,86 95,655000 91,100000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 70,490000 1 655 701,23 15 803,08 15 803,08 74,014500 70,490000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 98,590000 198 738 994,09 212 547,90 212 547,90 103,519500 98,590000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 92,080000 353 574 068,24 169,44 169,44 96,684000 92,080000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,270000 8 748 543,94 2 464,18 2 464,18 5,533500 5,270000
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 248,530000 711 343 350,50 8 962 404,61 8 962 404,61 260,956500 248,530000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 92,670000 421 526 904,87 83 445 210,17 83 445 210,17 97,303500 92,670000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 152,710000 130 932 832,88 7 563 257,48 7 563 257,48 160,345500 152,710000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,570000 40 246 280,37 9 147 769,76 9 147 769,76 23,698500 22,570000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,590000 10 206 194,80 137 446,83 137 446,83 64,669500 61,590000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 77,060000 143 239 824,66 9 864 638,09 9 864 638,09 80,913000 77,060000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 57,480000 10 716 761,07 6 716 848,51 6 716 848,51 60,354000 57,480000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 99,690000 32 058 840,49 2 895 620,26 2 895 620,26 104,674500 99,690000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,210000 72 475 310,27 22 112 925,40 22 112 925,40 80,020500 76,210000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,320000 9 930 092,85 143 819,93 143 819,93 80,136000 76,320000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 45,950000 772 669,48 21 599,21 21 599,21 48,247500 45,950000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,140000 240 804 581,99 10 581 528,46 10 581 528,46 62,097000 59,140000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 108,930000 254 319 724,16 1 447 705,30 1 447 705,30 114,376500 108,930000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 94,340000 16 079 109,64 1 824 586,35 1 824 586,35 99,057000 94,340000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 256,530000 692 453 188,16 493 796,95 493 796,95 269,356500 256,530000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 160,550000 135 782 845,80 14 842,39 14 842,39 168,577500 160,550000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 85,660000 36 367 182,90 66 960,76 66 960,76 89,943000 85,660000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 66,750000 14 455 426,09 5 287 414,02 5 287 414,02 70,087500 66,750000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 48,060000 691 265 115,12 34 406 134,82 34 406 134,82 50,463000 48,060000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 52,730000 10 408 757,05 2 813 089,61 2 813 089,61 55,366500 52,730000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 60,390000 2 277 558,81 287 750,38 287 750,38 63,409500 60,390000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 87,490000 12 271 614,72 5 849,15 5 849,15 91,864500 87,490000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 53,660000 2 065 242,38 12 649,89 12 649,89 56,343000 53,660000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 55,090000 44 233 636,42 12 708 724,99 12 708 724,99 57,844500 55,090000
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 49,220000 5 049 158,44 1 626 805,86 1 626 805,86 50,450500 48,481700
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 48,050000 392 357 936,06 25 263 069,61 25 263 069,61 50,452500 48,050000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 52,290000 11 878 623,88 4 006 062,71 4 006 062,71 54,904500 52,290000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,150000 96 739 823,07 37 550 295,02 37 550 295,02 41,107500 39,150000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,870000 16 396 909,22 5 461 981,97 5 461 981,97 8,263500 7,870000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 71,600000 48 661 343,07 10 724 707,10 10 724 707,10 75,180000 71,600000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 58,970000 52 121 111,17 2 995 947,38 2 995 947,38 61,918500 58,970000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 50,960000 16 479 910,74 3 793 642,34 3 793 642,34 53,508000 50,960000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 46,300000 23 061 524,09 23 136 213,48 23 136 213,48 48,615000 46,300000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 48,690000 1 916 194,75 824 418,89 824 418,89 51,124500 48,690000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 50,510000 12 396 373,61 7 234 701,46 7 234 701,46 53,035500 50,510000
myNEXT - Equity E EUR EUR 52,290000 3 690 988,91 2 453 414,28 2 453 414,28 54,904500 52,290000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,150000 12 882 929,39 3 802 190,76 3 802 190,76 49,507500 47,150000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 6,920000 38 312 905,80 120 739,27 120 739,27 7,266000 6,920000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,880000 116 530 050,52 53 802,38 53 802,38 6,174000 5,880000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,040000 10 041 141,31 22 559,85 22 559,85 6,342000 6,040000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 52,740000 886 831,40 15 761,48 15 761,48 55,377000 52,740000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,370000 70 277 615,28 117 589,54 117 589,54 11,938500 11,370000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,600000 28 240 839,31 123 489,39 123 489,39 11,130000 10,600000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 87,600000 11 397 264,07 47 578,66 47 578,66 91,980000 87,600000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 85,890000 173 155 298,71 119 624,93 119 624,93 90,184500 85,890000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,900000 152 856 418,55 5 105 338,44 5 105 338,44 16,695000 15,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 76,610000 16 591 215,29 50 151,52 50 151,52 80,440500 76,610000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 106,250000 18 556 314,04 3 633 983,64 3 633 983,64 111,562500 106,250000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,810000 302 537 912,85 3 002 634,78 3 002 634,78 10,300500 9,810000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,630000 94 983 560,99 325 281,14 325 281,14 12,211500 11,630000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,030000 18 819 552,56 9 093,86 9 093,86 9,481500 9,030000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 82,180000 55 851 056,51 52 813,68 52 813,68 86,289000 82,180000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 108,280000 18 454 798,09 169 746,73 169 746,73 113,694000 108,280000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 76,230000 10 691 888,23 233 911,98 233 911,98 80,041500 76,230000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 7,800000 537 096 737,51 9 525,88 9 525,88 8,190000 7,800000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 125,020000 291 895 463,40 51 556,17 51 556,17 131,271000 125,020000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 175,270000 150 278 158,94 104 093,24 104 093,24 184,033500 175,270000
Amundi Funds II - European Research USD USD 6,490000 12 505 323,74 628,33 628,33 6,814500 6,490000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 80,230000 308 058 434,54 234 831,53 234 831,53 84,241500 80,230000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 10,140000 109 615 292,22 798 977,07 798 977,07 10,647000 10,140000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 9,420000 827 974 501,19 37 499 422,51 37 499 422,51 9,891000 9,420000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 10,030000 130 846 287,17 1 506 836,79 1 506 836,79 10,531500 10,030000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 223,510000 603 313 603,28 11 678 532,50 11 678 532,50 234,685500 223,510000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 139,890000 118 303 503,20 268 026,02 268 026,02 146,884500 139,890000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 285,250000 816 444 330,54 91 638,24 91 638,24 299,512500 285,250000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 106,360000 483 807 505,06 82 950,49 82 950,49 111,678000 106,360000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 55,150000 450 328 821,14 968 590,11 968 590,11 57,907500 55,150000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 88,440000 164 403 508,76 647 881,01 647 881,01 92,862000 88,440000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,130000 79 842 072,01 200 158,03 200 158,03 19,036500 18,130000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 6,590000 90 589 164,28 48 635 908,48 48 635 908,48 6,919500 6,590000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 13,520000 75 044 477,60 2 340 095,13 2 340 095,13 14,196000 13,520000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,750000 19 069 249,54 2 775 237,68 2 775 237,68 2,887500 2,750000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,410000 14 755 839,01 1 405 627,06 1 405 627,06 8,830500 8,410000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 60,520000 11 946 650,90 88 018,65 88 018,65 63,546000 60,520000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 46,750000 1 799 383,47 226 656,62 226 656,62 49,087500 46,750000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 8,470000 142 697 506,77 37 594,46 37 594,46 8,893500 8,470000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 42,220000 77 466 628,31 30 021 179,67 30 021 179,67 44,331000 42,220000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 48,460000 88 912 322,64 28 675,50 28 675,50 50,883000 48,460000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,440000 4 472 686,57 146 870,00 146 870,00 31,962000 30,440000
Amundi Funds - Protect 90 EUR 97,640000 21 017 558,16 3 913 767,10 3 913 767,10 102,033800 97,640000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 48,230000 1 682 836,90 1 638 715,53 1 638 715,53 50,641500 48,230000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 48,230000 2 674 517,30 2 663 990,80 2 663 990,80 50,641500 48,230000
First Eagle Amundi International Fund EUR 152,060000 1 341 689 878,95 0,00 0,00 159,663000 152,060000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 089,680000 827 635 091,30 1 986,16 1 986,16 1 144,164000 1 089,680000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 188,870000 1 987 985,40 0,00 0,00 1 248,313500 1 188,870000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 104,610000 63 893 989,30 28 667,94 28 667,94 1 159,840500 1 104,610000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 071,430000 10 695,60 0,00 0,00 1 125,001500 1 071,430000
CPR Invest - Megatrends EUR 95,000000 1 583 248,70 0,00 0,00 99,750000 95,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR