Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,720000 97 226 001,52 250 826,38 250 826,38 7,056000 6,720000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 16,640000 93 700 284,18 392 607,88 392 607,88 17,472000 16,640000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,340000 30 719 916,48 3 234 201,10 3 234 201,10 9,807000 9,340000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,660000 115 558 137,23 623 803,83 623 803,83 14,343000 13,660000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 11,770000 1 060 120 607,32 486 773,01 486 773,01 12,358500 11,770000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,060000 189 193 882,23 340 559,52 340 559,52 18,963000 18,060000
Amundi Funds II - Euro Short Term EUR EUR 6,060000 29 886 843,57 3 869 318,06 3 869 318,06 6,363000 6,060000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 15,440000 70 645 094,11 7 959 609,65 7 959 609,65 16,212000 15,440000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 8,420000 111 792 669,73 182 864,20 182 864,20 8,841000 8,420000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,970000 65 495 100,55 21 175 447,90 21 175 447,90 10,468500 9,970000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 10,290000 24 979 349,36 172 691,11 172 691,11 10,804500 10,290000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,440000 22 061 700,19 18 110,44 18 110,44 3,612000 3,440000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 13,530000 156 543 371,98 313 589,83 313 589,83 14,206500 13,530000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,620000 610 624 768,56 2 800 653,30 2 800 653,30 8,001000 7,620000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 13,080000 149 459 418,71 272 830,08 272 830,08 13,734000 13,080000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 8,190000 145 892 581,91 8 761 303,73 8 761 303,73 8,599500 8,190000
Amundi Funds II - European Research EUR EUR 6,320000 11 257 462,97 7 455 120,77 7 455 120,77 6,636000 6,320000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,250000 415 292 462,34 3 075 567,09 3 075 567,09 11,812500 11,250000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 82,420000 72 880 480,49 4 223 789,36 4 223 789,36 86,541000 82,420000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 94,020000 64 163 332,11 27 466 551,50 27 466 551,50 98,721000 94,020000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 123,740000 24 515 003,03 173 727,35 173 727,35 129,927000 123,740000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 94,210000 7 234 443,68 388 651,48 388 651,48 98,920500 94,210000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 82,880000 1 981 518,19 18 224,07 18 224,07 87,024000 82,880000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 97,890000 296 605 265,05 206 979,29 206 979,29 102,784500 97,890000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 104,120000 407 748 980,79 189,42 189,42 109,326000 104,120000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,280000 15 886 194,78 2 468,85 2 468,85 5,544000 5,280000
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 266,410000 811 453 013,70 9 340 656,69 9 340 656,69 279,730500 266,410000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 104,190000 491 660 890,90 88 446 815,57 88 446 815,57 109,399500 104,190000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 177,120000 174 688 220,22 7 707 295,15 7 707 295,15 185,976000 177,120000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 23,720000 48 342 763,73 9 176 194,46 9 176 194,46 24,906000 23,720000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,640000 2 715 515,65 137 558,41 137 558,41 64,722000 61,640000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 81,870000 139 007 250,16 9 214 740,96 9 214 740,96 85,963500 81,870000
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR 58,350000 11 383 107,48 6 967 118,95 6 967 118,95 61,267500 58,350000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 102,480000 35 908 042,62 3 038 855,02 3 038 855,02 107,604000 102,480000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,640000 79 553 111,14 21 621 111,50 21 621 111,50 80,472000 76,640000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,230000 8 522 976,10 159 539,63 159 539,63 80,041500 76,230000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 47,090000 792 292,31 18 157,10 18 157,10 49,444500 47,090000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 60,390000 273 012 428,14 10 560 817,86 10 560 817,86 63,409500 60,390000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 122,440000 175 908 779,68 1 501 025,02 1 501 025,02 128,562000 122,440000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,360000 16 602 745,45 1 847 057,35 1 847 057,35 102,228000 97,360000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 283,920000 811 835 136,71 540 668,79 540 668,79 298,116000 283,920000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 182,980000 157 349 018,50 16 182,40 16 182,40 192,129000 182,980000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 84,780000 30 006 963,47 64 774,04 64 774,04 89,019000 84,780000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 61,880000 13 035 933,37 4 761 474,11 4 761 474,11 64,974000 61,880000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 51,230000 763 231 881,20 35 406 653,53 35 406 653,53 53,791500 51,230000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 48,990000 8 781 106,85 2 694 953,08 2 694 953,08 51,439500 48,990000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 67,660000 2 669 499,66 330 902,12 330 902,12 71,043000 67,660000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 96,930000 14 591 691,40 6 406,40 6 406,40 101,776500 96,930000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 54,200000 2 185 966,62 12 353,50 12 353,50 56,910000 54,200000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 58,730000 49 174 811,73 12 624 942,49 12 624 942,49 61,666500 58,730000
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 48,640000 5 229 828,14 1 607 635,86 1 607 635,86 49,856000 47,910400
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 52,100000 441 098 234,36 24 109 595,36 24 109 595,36 54,705000 52,100000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 52,310000 13 662 590,98 4 167 341,59 4 167 341,59 54,925500 52,310000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 41,190000 109 863 031,14 45 679 541,33 45 679 541,33 43,249500 41,190000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,020000 17 350 359,00 5 048 132,89 5 048 132,89 8,421000 8,020000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 74,180000 48 696 674,15 9 616 772,79 9 616 772,79 77,889000 74,180000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 61,850000 55 314 350,77 2 664 623,37 2 664 623,37 64,942500 61,850000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 50,600000 20 935 563,99 4 131 931,99 4 131 931,99 53,130000 50,600000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 48,040000 24 575 630,87 24 457 301,54 24 457 301,54 50,442000 48,040000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 49,040000 2 163 085,22 828 808,66 828 808,66 51,492000 49,040000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 52,970000 12 987 948,79 7 318 445,96 7 318 445,96 55,618500 52,970000
myNEXT - Equity E EUR EUR 56,880000 3 459 060,08 2 177 857,27 2 177 857,27 59,724000 56,880000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,710000 13 738 305,93 3 962 355,72 3 962 355,72 50,095500 47,710000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD USD 7,070000 34 867 486,05 102 861,49 102 861,49 7,423500 7,070000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 5,760000 83 337 763,27 35 020,14 35 020,14 6,048000 5,760000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 6,160000 18 533 629,14 22 745,83 22 745,83 6,468000 6,160000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 54,940000 924 327,82 16 231,82 16 231,82 57,687000 54,940000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,630000 76 409 859,06 115 411,91 115 411,91 12,211500 11,630000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,900000 35 839 390,56 114 848,81 114 848,81 11,445000 10,900000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 88,940000 9 943 330,07 47 755,91 47 755,91 93,387000 88,940000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 83,900000 254 236 716,28 115 769,83 115 769,83 88,095000 83,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,480000 162 168 501,46 5 117 452,56 5 117 452,56 16,254000 15,480000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 72,190000 15 208 371,67 46 058,62 46 058,62 75,799500 72,190000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 106,060000 21 013 159,93 3 822 917,85 3 822 917,85 111,363000 106,060000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,640000 355 970 053,01 2 837 755,95 2 837 755,95 10,122000 9,640000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,710000 99 051 246,93 335 149,95 335 149,95 12,295500 11,710000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,360000 20 241 796,33 9 318,76 9 318,76 9,828000 9,360000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 86,550000 56 811 974,90 54 988,17 54 988,17 90,877500 86,550000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 113,580000 19 369 592,98 173 790,64 173 790,64 119,259000 113,580000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 83,080000 12 507 342,73 289 196,50 289 196,50 87,234000 83,080000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,890000 712 385 386,24 10 733,33 10 733,33 9,334500 8,890000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 142,840000 205 223 977,81 51 839,62 51 839,62 149,982000 142,840000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 206,640000 203 800 012,12 116 146,77 116 146,77 216,972000 206,640000
Amundi Funds II - European Research USD USD 7,370000 13 133 519,17 705,40 705,40 7,738500 7,370000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 89,250000 349 504 119,31 287 694,07 287 694,07 93,712500 89,250000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 11,600000 134 181 950,01 899 657,17 899 657,17 12,180000 11,600000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,090000 908 687 787,53 38 359 893,54 38 359 893,54 10,594500 10,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 11,210000 128 109 903,32 1 776 317,97 1 776 317,97 11,770500 11,210000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 243,370000 695 868 629,59 11 754 830,14 11 754 830,14 255,538500 243,370000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 156,840000 134 872 514,04 300 905,23 300 905,23 164,682000 156,840000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 310,810000 946 681 658,43 98 711,56 98 711,56 326,350500 310,810000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 121,550000 573 596 178,37 82 162,85 82 162,85 127,627500 121,550000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 60,780000 514 607 255,12 975 181,88 975 181,88 63,819000 60,780000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 95,520000 162 172 808,40 677 700,21 677 700,21 100,296000 95,520000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,010000 82 418 099,04 208 613,89 208 613,89 18,910500 18,010000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 7,220000 95 823 657,25 48 032 928,52 48 032 928,52 7,581000 7,220000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 14,260000 80 315 676,66 2 049 688,21 2 049 688,21 14,973000 14,260000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,950000 18 910 298,88 2 916 339,00 2 916 339,00 3,097500 2,950000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 8,820000 21 411 176,75 1 401 682,86 1 401 682,86 9,261000 8,820000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 57,160000 10 244 478,31 88 168,49 88 168,49 60,018000 57,160000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 46,460000 1 873 712,44 270 877,09 270 877,09 48,783000 46,460000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 9,550000 170 205 580,69 52 148,46 52 148,46 10,027500 9,550000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 44,460000 81 538 040,76 30 183 330,11 30 183 330,11 46,683000 44,460000
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD USD 51,870000 95 126 355,25 30 343,50 30 343,50 54,463500 51,870000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 31,680000 4 795 623,31 150 616,24 150 616,24 33,264000 31,680000
Amundi Funds - Protect 90 EUR 99,390000 19 249 282,69 2 493 251,32 2 493 251,32 103,862550 99,390000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 49,970000 318 341,28 313 339,18 313 339,18 52,468500 49,970000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,970000 340 068,07 335 073,44 335 073,44 52,468500 49,970000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR