Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0.054144 224,409,398.46 224,409,398.46 182,750,297.74 0.054685 0.054144
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0.046230 162,210,326.63 162,210,326.63 145,172,259.07 0.046230 0.046230
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0.043030 380,388,516.18 380,388,516.18 379,545,088.81 0.043891 0.043030
ERSTE Bond Danubia EUR 164.020000 276,478,648.61 15,319,139.96 2,106,344.84 168.120500 164.020000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 92.500000 59,614,107.65 6,644,552.50 6,644,552.50 95.737500 92.500000
ESPA Stock Europe EUR 176.210000 170,948,649.81 557,528.44 557,528.44 182.377350 176.210000
ERSTE Responsible Stock America USD 433.290000 59,736,063.95 784,582.26 784,582.26 448.455150 433.290000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0.047831 24,006,297.28 24,006,297.28 24,006,297.28 0.049266 0.047831
ESPA Stock Europe Property EUR 337.320000 57,689,090.28 9,749,897.28 9,665,567.28 349.126200 337.320000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0.037238 40,901,208.29 40,901,208.29 40,901,208.29 0.037238 0.037238
ESPA Reserve Dollar USD 137.540000 21,800,853.14 592,147.08 592,147.08 138.915400 137.540000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116.350000 522,545,871.25 26,716,752.40 14,051,938.55 117.222625 116.350000
ESPA Reserve Corporate EUR 135.420000 272,411,443.53 6,299,873.82 2,572,980.00 136.435650 135.420000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 192.980000 621,420,991.50 6,681,639.78 3,670,186.88 199.734300 192.980000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 195.260000 208,248,946.91 1,605,975.30 1,605,975.30 202.094100 195.260000
ESPA Bond Dollar USD 133.860000 120,402,329.18 134,080.19 134,080.19 138.545100 133.860000
ESPA Stock Global EUR 114.380000 239,149,952.99 18,482,755.18 2,708,217.94 118.955200 114.380000
ESPA Stock Japan EUR 107.680000 43,914,840.82 54,701.44 54,701.44 111.987200 107.680000
ESPA Stock Istanbul EUR 219.050000 25,437,355.75 1,864,553.60 1,864,553.60 227.812000 219.050000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 205.990000 178,872,322.01 12,061,325.88 609,318.42 214.229600 205.990000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0.048012 100,564,034.14 100,564,034.14 63,250,015.65 0.048732 0.047954
AM SLSP Realitný fond EUR 0.027395 4,042,052.89 4,042,052.89 4,042,052.89 0.028217 0.027395
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0.037228 16,781,081.66 16,781,081.66 10,353,941.83 0.037228 0.037228
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0.032716 4,178,794.39 4,178,794.39 4,178,794.39 0.034352 0.032716
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0.010420 7,804,658.69 7,804,658.69 5,651,916.26 0.010420 0.009899
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0.015025 15,381,125.40 15,381,125.40 15,381,125.40 0.015025 0.015025
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. EUR 0.009991 29.58 29.58 29.58 0.009991 0.009591
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0.012873 8,509,942.71 8,509,942.71 8,509,942.71 0.012873 0.012873
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0.010327 182,647,408.75 182,647,408.75 182,647,408.75 0.010482 0.010327
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0.010460 18,208,485.59 18,208,485.59 18,125,256.83 0.010669 0.010460
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0.010580 6,388,594.10 6,388,594.10 6,324,728.99 0.010845 0.010580
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1.198299 6,306,648.17 6,306,648.17 6,306,648.17 1.198299 1.198299
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 169.620000 189,442,508.76 12,382,996.83 196,250.34 173.860500 169.620000
ESPA Bond USA High Yield EUR 200.650000 619,762,065.61 42,751,210.60 11,407,612.06 207.672750 200.650000
ESPA Bond USA Corporate EUR 162.270000 407,755,782.05 34,373,634.10 9,451,502.90 167.949450 162.270000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190.630000 230,330,193.81 104,846.50 104,846.50 197.302050 190.630000
ESPA Reserve Euro EUR 1,274.640000 558,245,899.31 3,723,223.44 0.00 1,284.199800 1,274.640000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 137.240000 213,055,116.31 21,330,654.07 3,554,015.92 142.043400 137.240000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0.009900 10,285,359.58 10,285,359.58 9,465,953.92 0.009900 0.009900
ESPA Mortage EUR 155.030000 357,294,178.58 27,473,626.97 4,516,289.62 160.456050 155.030000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 174.820000 383,989,925.48 9,745,675.63 656,232.19 180.938700 174.820000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 125.530000 195,685,210.34 8,413,855.24 2,284,802.82 129.923550 125.530000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 110.450000 131,604,600.75 20,337,088.87 20,337,088.87 114.315750 110.450000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR