Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055262 197 822 685,81 197 822 685,81 152 895 687,35 0,055815 0,055262
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046713 129 476 681,58 129 476 681,58 111 336 979,55 0,046713 0,046713
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044424 386 334 416,91 386 334 416,91 385 116 970,93 0,045312 0,044424
ERSTE Bond Danubia EUR 173,820000 297 276 929,67 31 138 136,32 2 621 636,40 178,165500 173,820000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 110,050000 64 972 222,90 6 915 982,20 6 915 982,20 113,901750 110,050000
ESPA Stock Europe EUR 180,880000 159 505 155,78 452 380,88 452 380,88 187,210800 180,880000
ERSTE Responsible Stock America USD 472,870000 65 880 697,91 875 154,67 875 154,67 489,420450 472,870000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048213 28 429 116,29 28 429 116,29 28 429 116,29 0,049659 0,048213
ESPA Stock Europe Property EUR 335,770000 52 319 082,02 9 207 352,05 9 123 409,55 347,521950 335,770000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036464 42 153 506,34 42 153 506,34 42 153 506,34 0,036464 0,036464
ESPA Reserve Dollar USD 141,580000 27 582 629,92 3 420 948,55 572 963,05 142,995800 141,580000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,100000 363 660 256,22 24 843 467,60 12 086 944,90 117,978250 117,100000
ESPA Reserve Corporate EUR 136,430000 201 028 666,15 7 058 888,20 2 592 170,00 137,453225 136,430000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 200,550000 624 324 368,74 9 387 203,83 3 127 837,78 207,569250 200,550000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 208,900000 422 305 039,29 36 477 974,39 4 429 573,40 216,211500 208,900000
ESPA Bond Dollar USD 141,880000 112 798 334,78 137 546,69 137 546,69 146,845800 141,880000
ESPA Stock Global EUR 124,850000 264 369 034,96 26 651 951,19 6 968 351,41 129,844000 124,850000
ESPA Stock Japan EUR 106,510000 25 321 105,09 1 161 598,06 164 664,46 110,770400 106,510000
ESPA Stock Istanbul EUR 218,660000 33 116 447,66 2 926 982,76 2 926 982,76 227,406400 218,660000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 207,980000 183 440 757,86 12 120 443,80 1 141 602,22 216,299200 207,980000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,049791 149 267 021,96 149 267 021,96 106 100 907,00 0,050538 0,049731
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027091 3 476 958,12 3 476 958,12 3 476 958,12 0,027904 0,027091
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037406 14 031 201,78 14 031 201,78 8 426 800,06 0,037406 0,037406
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032866 4 148 552,32 4 148 552,32 4 148 552,32 0,034509 0,032866
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010374 7 539 446,19 7 539 446,19 5 396 207,23 0,010374 0,009855
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015624 21 733 410,48 21 733 410,48 21 733 410,48 0,015624 0,015624
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013217 9 440 224,03 9 440 224,03 9 440 224,03 0,013217 0,013217
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010519 132 932 298,39 132 932 298,39 132 932 298,39 0,010677 0,010519
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010690 15 691 904,20 15 691 904,20 15 606 845,37 0,010904 0,010690
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010841 6 121 670,02 6 121 670,02 6 056 229,41 0,011112 0,010841
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216240 6 401 071,18 6 401 071,18 6 401 071,18 1,216240 1,216240
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 179,360000 188 832 525,70 14 790 804,74 240 521,76 183,844000 179,360000
ESPA Bond USA High Yield EUR 208,990000 163 177 009,11 14 763 050,49 3 967 765,66 216,304650 208,990000
ESPA Bond USA Corporate EUR 179,140000 124 080 134,91 14 544 470,85 5 289 902,28 185,409900 179,140000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 195,950000 214 311 518,65 2 552 253,58 2 552 253,58 202,808250 195,950000
ESPA Reserve Euro EUR 1 275,520000 342 443 686,59 13 299 847,04 0,00 1 285,086400 1 275,520000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 151,030000 238 120 943,81 24 951 263,68 3 632 274,66 156,316050 151,030000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,010098 8 475 906,47 8 475 906,47 7 640 112,70 0,010098 0,010098
ESPA Mortage EUR 158,350000 240 479 468,29 20 426 482,36 1 433 675,16 163,892250 158,350000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 186,630000 398 490 928,77 3 057 453,54 3 057 453,54 193,162050 186,630000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 126,730000 167 701 029,56 10 134 548,75 1 834 517,00 131,165550 126,730000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 120,490000 116 907 060,12 20 813 175,24 20 813 175,24 124,707150 120,490000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010302 117 165 053,53 117 165 053,53 117 165 053,53 0,010354 0,010302
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR