Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054546 201 602 076,92 201 602 076,92 154 552 009,97 0,055091 0,054546
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046387 134 324 914,63 134 324 914,63 117 144 076,93 0,046387 0,046387
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043218 385 591 090,38 385 591 090,38 384 406 695,00 0,044082 0,043218
ERSTE Bond Danubia EUR 169,180000 374 873 799,52 29 747 407,23 3 689 216,97 173,409500 169,180000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 101,020000 64 724 982,72 6 620 547,74 6 620 547,74 104,555700 101,020000
ESPA Stock Europe EUR 174,030000 162 589 200,86 476 842,20 476 842,20 180,121050 174,030000
ERSTE Responsible Stock America USD 449,570000 61 451 105,26 738 695,98 738 695,98 465,304950 449,570000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,046294 25 970 680,71 25 970 680,71 25 970 680,71 0,047683 0,046294
ESPA Stock Europe Property EUR 341,350000 54 240 517,01 9 615 692,30 9 530 354,80 353,297250 341,350000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036947 41 038 688,95 41 038 688,95 41 038 688,95 0,036947 0,036947
ESPA Reserve Dollar USD 139,870000 38 507 160,99 2 583 152,62 584 998,66 141,268700 139,870000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116,490000 367 720 183,28 22 900 652,61 12 023 981,31 117,363675 116,490000
ESPA Reserve Corporate EUR 135,460000 201 352 040,15 6 501 809,08 2 573 740,00 136,475950 135,460000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 195,630000 590 043 425,13 9 226 610,34 3 120 802,41 202,477050 195,630000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 201,310000 322 184 763,62 25 439 430,74 2 726 472,47 208,355850 201,310000
ESPA Bond Dollar USD 137,470000 114 425 422,72 1 365 747,82 1 365 747,82 142,281450 137,470000
ESPA Stock Global EUR 114,530000 238 545 503,30 22 562 933,31 5 063 927,91 119,111200 114,530000
ESPA Stock Japan EUR 104,970000 24 179 762,08 65 396,31 65 396,31 109,168800 104,970000
ESPA Stock Istanbul EUR 224,770000 30 841 384,00 2 283 663,20 2 283 663,20 233,760800 224,770000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 207,070000 179 223 576,29 12 527 521,30 627 215,03 215,352800 207,070000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,045875 123 712 710,07 123 712 710,07 86 104 294,70 0,046563 0,045820
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027588 4 048 963,36 4 048 963,36 4 048 963,36 0,028416 0,027588
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037274 14 738 378,91 14 738 378,91 8 953 845,45 0,037274 0,037274
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032695 4 146 535,44 4 146 535,44 4 146 535,44 0,034330 0,032695
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010470 7 723 070,36 7 723 070,36 5 559 998,07 0,010470 0,009947
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014987 18 930 683,14 18 930 683,14 18 930 683,14 0,014987 0,014987
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013017 8 700 433,62 8 700 433,62 8 700 433,62 0,013017 0,013017
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010333 144 908 114,01 144 908 114,01 144 908 114,01 0,010488 0,010333
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010443 16 220 406,18 16 220 406,18 16 137 312,69 0,010652 0,010443
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010551 6 294 782,90 6 294 782,90 6 231 092,84 0,010815 0,010551
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,211699 6 377 171,48 6 377 171,48 6 377 171,48 1,211699 1,211699
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 172,600000 194 121 511,87 13 627 519,77 222 826,60 176,915000 172,600000
ESPA Bond USA High Yield EUR 204,270000 170 139 036,37 14 757 539,32 3 970 053,03 211,419450 204,270000
ESPA Bond USA Corporate EUR 172,430000 142 372 335,38 21 583 474,64 5 243 817,60 178,465050 172,430000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 192,160000 237 760 427,01 625 920,11 625 920,11 198,885600 192,160000
ESPA Reserve Euro EUR 1 270,930000 411 792 972,73 11 918 781,54 0,00 1 280,461975 1 270,930000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 144,290000 199 394 528,89 22 655 607,71 3 000 317,76 149,340150 144,290000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009872 9 096 957,58 9 096 957,58 8 279 869,44 0,009872 0,009872
ESPA Mortage EUR 156,410000 249 662 768,28 20 684 470,32 1 473 466,32 161,884350 156,410000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 181,530000 387 022 557,72 4 987 239,09 598 736,49 187,883550 181,530000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 124,650000 168 700 072,16 8 726 652,14 1 873 997,32 129,012750 124,650000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 115,460000 116 424 397,62 19 857 835,35 19 857 835,35 119,501100 115,460000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010121 60 592 199,77 60 592 199,77 60 592 199,77 0,010172 0,010121
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR