Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054172 207 790 359,50 207 790 359,50 165 048 169,04 0,054714 0,054172
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046257 136 339 858,40 136 339 858,40 122 200 763,19 0,046257 0,046257
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,041805 376 864 753,77 376 864 753,77 375 719 081,85 0,042641 0,041805
ERSTE Bond Danubia EUR 166,140000 330 190 066,26 14 009 755,50 2 177 430,84 170,293500 166,140000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 94,260000 58 713 320,32 6 540 324,36 6 540 324,36 97,559100 94,260000
ESPA Stock Europe EUR 159,340000 150 678 967,78 516 102,26 516 102,26 164,916900 159,340000
ERSTE Responsible Stock America USD 408,980000 57 999 683,69 764 289,45 764 289,45 423,294300 408,980000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,044134 23 919 952,99 23 919 952,99 23 919 952,99 0,045458 0,044134
ESPA Stock Europe Property EUR 310,230000 50 887 557,74 8 804 637,63 8 727 080,13 321,088050 310,230000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,035371 39 288 326,54 39 288 326,54 39 288 326,54 0,035371 0,035371
ESPA Reserve Dollar USD 138,410000 22 920 887,20 567 297,38 567 297,38 139,794100 138,410000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 115,330000 367 851 251,20 24 690 884,37 13 922 522,27 116,194975 115,330000
ESPA Reserve Corporate EUR 132,800000 201 863 910,33 6 374 134,40 2 523 200,00 133,796000 132,800000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 190,280000 597 107 866,06 9 234 355,08 3 295 526,00 196,939800 190,280000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 194,000000 246 167 913,68 14 109 685,70 2 792 728,85 200,790000 194,000000
ESPA Bond Dollar USD 135,480000 129 831 413,39 136 979,42 136 979,42 140,221800 135,480000
ESPA Stock Global EUR 101,780000 222 283 253,65 20 543 849,79 5 021 005,47 105,851200 101,780000
ESPA Stock Japan EUR 100,630000 41 943 327,74 52 528,86 52 528,86 104,655200 100,630000
ESPA Stock Istanbul EUR 200,510000 27 839 815,74 2 099 941,23 2 099 941,23 208,530400 200,510000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 191,230000 164 758 700,31 11 214 294,77 582 869,04 198,879200 191,230000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,042330 107 989 620,20 107 989 620,20 73 567 633,97 0,042965 0,042279
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027352 4 022 342,21 4 022 342,21 4 022 342,21 0,028173 0,027352
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037235 15 320 456,25 15 320 456,25 9 242 192,55 0,037235 0,037235
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032242 4 089 145,89 4 089 145,89 4 089 145,89 0,033854 0,032242
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010317 7 639 040,54 7 639 040,54 5 507 577,62 0,010317 0,009801
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014031 16 843 496,17 16 843 496,17 16 843 496,17 0,014031 0,014031
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012790 8 548 543,36 8 548 543,36 8 548 543,36 0,012790 0,012790
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010138 151 764 263,37 151 764 263,37 151 764 263,37 0,010290 0,010138
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010124 16 182 828,63 16 182 828,63 16 102 273,38 0,010326 0,010124
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010138 6 097 651,57 6 097 651,57 6 036 454,55 0,010391 0,010138
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,209284 6 364 463,13 6 364 463,13 6 364 463,13 1,209284 1,209284
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 168,830000 180 817 904,41 12 340 518,10 210 531,01 173,050750 168,830000
ESPA Bond USA High Yield EUR 198,340000 231 403 631,36 32 744 046,00 6 219 159,30 205,281900 198,340000
ESPA Bond USA Corporate EUR 167,090000 155 844 671,49 24 457 475,94 5 298 594,18 172,938150 167,090000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 184,550000 244 235 924,35 101 502,50 101 502,50 191,009250 184,550000
ESPA Reserve Euro EUR 1 258,900000 393 549 747,61 3 874 894,20 0,00 1 268,341750 1 258,900000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 139,350000 194 177 359,52 22 034 700,35 3 507 637,00 144,227250 139,350000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009570 8 847 721,26 8 847 721,26 8 055 629,13 0,009570 0,009570
ESPA Mortage EUR 154,790000 246 980 485,19 21 973 144,00 1 569 614,80 160,207650 154,790000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 175,570000 374 244 138,92 9 813 350,97 663 849,69 181,714950 175,570000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 123,520000 170 128 194,41 8 660 731,73 2 013 699,99 127,843200 123,520000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 112,000000 120 621 680,78 19 848 057,23 19 848 057,23 115,920000 112,000000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009944 48 169 524,28 48 169 524,28 48 169 524,28 0,009994 0,009944
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR