Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054035 220 400 337,64 220 400 337,64 176 828 465,49 0,054575 0,054035
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046136 152 268 628,11 152 268 628,11 135 265 204,25 0,046136 0,046136
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,042820 390 258 729,07 390 258 729,07 389 419 417,89 0,043676 0,042820
ERSTE Bond Danubia EUR 158,810000 245 062 949,56 14 856 834,31 2 063 735,95 162,780250 158,810000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 86,790000 55 202 665,50 6 173 112,33 6 173 112,33 89,827650 86,790000
ESPA Stock Europe EUR 174,130000 167 305 598,42 540 499,52 540 499,52 180,224550 174,130000
ERSTE Responsible Stock America USD 441,770000 60 100 313,25 742 315,61 742 315,61 457,231950 441,770000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048491 24 979 758,66 24 979 758,66 24 979 758,66 0,049946 0,048491
ESPA Stock Europe Property EUR 337,970000 57 086 613,76 9 548 328,44 9 463 835,94 349,798950 337,970000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037305 40 974 967,40 40 974 967,40 40 974 967,40 0,037305 0,037305
ESPA Reserve Dollar USD 138,190000 19 859 077,89 576 255,85 576 255,85 139,571900 138,190000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116,250000 511 553 939,33 26 693 790,00 14 039 861,25 117,121875 116,250000
ESPA Reserve Corporate EUR 135,320000 269 828 780,80 6 295 221,72 2 571 080,00 136,334900 135,320000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 192,550000 606 898 582,17 6 603 849,60 3 599 106,85 199,289250 192,550000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 193,330000 202 204 409,40 1 511 258,61 1 511 258,61 200,096550 193,330000
ESPA Bond Dollar USD 133,430000 121 026 127,39 133 228,78 133 228,78 138,100050 133,430000
ESPA Stock Global EUR 116,240000 250 692 171,53 22 659 445,20 4 986 744,84 120,889600 116,240000
ESPA Stock Japan EUR 107,570000 44 936 046,88 55 183,41 55 183,41 111,872800 107,570000
ESPA Stock Istanbul EUR 179,620000 23 393 739,61 1 826 735,40 1 826 735,40 186,804800 179,620000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 192,860000 167 486 470,55 11 298 311,21 576 265,68 200,574400 192,860000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,048410 109 438 629,61 109 438 629,61 70 816 390,40 0,049136 0,048352
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027354 4 035 941,45 4 035 941,45 4 035 941,45 0,028175 0,027354
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037244 16 128 928,00 16 128 928,00 10 049 195,13 0,037244 0,037244
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032176 4 109 821,78 4 109 821,78 4 109 821,78 0,033785 0,032176
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010377 7 708 509,85 7 708 509,85 5 564 651,10 0,010377 0,009858
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015104 15 860 833,68 15 860 833,68 15 860 833,68 0,015104 0,015104
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. EUR 0,009991 27,82 27,82 27,82 0,009991 0,009591
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012850 8 588 520,49 8 588 520,49 8 588 520,49 0,012850 0,012850
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010270 172 794 507,60 172 794 507,60 172 794 507,60 0,010424 0,010270
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010436 17 669 747,34 17 669 747,34 17 586 709,55 0,010645 0,010436
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010555 6 370 963,57 6 370 963,57 6 307 249,37 0,010819 0,010555
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216089 6 400 277,74 6 400 277,74 6 400 277,74 1,216089 1,216089
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 168,160000 183 851 970,77 12 279 773,69 197 924,32 172,364000 168,160000
ESPA Bond USA High Yield EUR 202,980000 624 824 302,50 40 922 498,11 9 200 351,65 210,084300 202,980000
ESPA Bond USA Corporate EUR 161,940000 402 256 742,86 34 616 880,47 9 733 024,02 167,607900 161,940000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190,460000 237 788 284,27 104 753,00 104 753,00 197,126100 190,460000
ESPA Reserve Euro EUR 1 275,240000 485 534 333,54 3 724 976,04 0,00 1 284,804300 1 275,240000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 128,900000 200 890 776,11 20 024 175,19 3 315 335,20 133,411500 128,900000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009794 10 205 508,84 10 205 508,84 9 394 876,62 0,009794 0,009794
ESPA Mortage EUR 154,190000 348 391 796,22 26 509 095,14 4 462 665,54 159,586650 154,190000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 173,480000 381 668 357,13 9 704 984,57 678 705,41 179,551800 173,480000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 124,660000 185 029 516,58 0,00 0,00 129,023100 124,660000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 110,680000 129 902 353,07 20 299 238,93 20 299 238,93 114,553800 110,680000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR