Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055881 186 295 306,18 186 295 306,18 144 567 101,75 0,056440 0,055881
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,047042 127 587 480,48 127 587 480,48 102 955 501,04 0,047042 0,047042
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,045876 383 024 137,91 383 024 137,91 381 847 081,00 0,046794 0,045876
ERSTE Bond Danubia EUR 180,690000 232 557 372,06 24 808 245,66 2 449 252,95 185,207250 180,690000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 119,890000 65 367 343,29 6 271 445,90 6 271 445,90 124,086150 119,890000
ESPA Stock Europe EUR 197,020000 152 833 682,81 451 766,86 451 766,86 203,915700 197,020000
ERSTE Responsible Stock America USD 542,420000 83 609 194,58 908 821,41 908 821,41 561,404700 542,420000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,051376 41 343 600,17 41 343 600,17 41 340 535,18 0,052917 0,051376
ESPA Stock Europe Property EUR 410,630000 60 262 406,10 10 712 768,66 10 610 111,16 425,002050 410,630000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037205 44 008 269,84 44 008 269,84 44 008 269,84 0,037205 0,037205
ESPA Reserve Dollar USD 144,190000 26 907 281,13 3 486 660,79 465 103,19 145,631900 144,190000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,380000 423 702 624,50 30 562 230,60 12 110 564,12 118,260350 117,380000
ESPA Reserve Corporate EUR 138,020000 197 986 344,69 13 228 250,86 2 622 380,00 139,055150 138,020000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 203,560000 644 552 529,92 11 160 804,08 4 807 492,92 210,684600 203,560000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 216,250000 421 098 477,69 19 350 720,18 3 109 336,26 223,818750 216,250000
ESPA Bond Dollar USD 148,730000 274 824 756,90 19 955 204,93 2 943 020,93 153,935550 148,730000
ESPA Stock Global EUR 143,630000 310 870 849,51 25 980 937,03 6 321 922,19 149,375200 143,630000
ESPA Stock Japan EUR 113,080000 24 942 800,49 120 769,44 120 769,44 117,603200 113,080000
ESPA Stock Istanbul EUR 241,210000 33 540 028,88 2 269 786,10 2 269 786,10 250,858400 241,210000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 229,620000 198 476 194,08 6 235 324,90 934 783,02 238,804800 229,620000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,056086 192 126 453,08 192 126 453,08 145 985 442,40 0,056927 0,056019
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027564 3 526 697,49 3 526 697,49 3 526 697,49 0,028391 0,027564
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037563 14 159 711,95 14 159 711,95 7 830 461,96 0,037563 0,037563
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032971 3 957 491,09 3 957 491,09 3 957 491,09 0,034620 0,032971
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010422 7 487 321,82 7 487 321,82 5 334 166,20 0,010422 0,009901
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017060 26 078 427,92 26 078 427,92 26 078 427,92 0,017060 0,017060
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013441 9 802 118,27 9 802 118,27 9 802 118,27 0,013441 0,013441
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010720 107 915 824,13 107 915 824,13 107 915 824,13 0,010881 0,010720
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011043 14 564 985,91 14 564 985,91 14 483 072,89 0,011264 0,011043
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011299 13 426 469,85 13 426 469,85 13 361 526,66 0,011581 0,011299
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216933 6 404 720,39 6 404 720,39 6 404 720,39 1,216933 1,216933
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 185,200000 210 235 842,83 14 830 879,71 142 048,40 189,830000 185,200000
ESPA Bond USA High Yield EUR 217,180000 199 104 773,82 26 160 632,51 6 385 924,29 224,781300 217,180000
ESPA Bond USA Corporate EUR 188,200000 177 463 594,45 3 036 915,00 3 036 915,00 194,787000 188,200000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 200,980000 306 105 216,72 18 435 635,21 1 900 797,61 208,014300 200,980000
ESPA Reserve Euro EUR 1 277,250000 336 996 009,15 17 770 379,25 0,00 1 286,829375 1 277,250000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 159,450000 340 385 099,24 32 680 545,70 3 770 878,86 165,030750 159,450000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,010143 7 778 016,19 7 778 016,19 6 938 497,85 0,010143 0,010143
ESPA Mortage EUR 159,330000 224 197 388,47 30 200 528,00 2 930 001,20 164,906550 159,330000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 193,720000 429 168 017,17 8 242 846,74 8 242 846,74 200,500200 193,720000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 127,980000 57 652 142,69 0,00 0,00 132,459300 127,980000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 126,910000 111 681 890,64 21 429 568,94 21 429 568,94 131,351850 126,910000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010482 177 466 221,28 177 466 221,28 177 466 221,28 0,010534 0,010482
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,000812 29 453 573,43 29 453 573,43 29 253 411,03 1,010820 1,000812
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR