Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054104 212 835 918,71 212 835 918,71 169 358 141,19 0,054645 0,054104
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046224 141 439 899,58 141 439 899,58 127 310 891,28 0,046224 0,046224
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,042406 384 426 533,31 384 426 533,31 383 264 390,90 0,043254 0,042406
ERSTE Bond Danubia EUR 163,300000 239 866 618,00 13 773 375,20 2 143 312,50 167,382500 163,300000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 94,610000 59 502 223,46 6 645 406,40 6 645 406,40 97,921350 94,610000
ESPA Stock Europe EUR 167,550000 159 503 972,31 511 362,60 511 362,60 173,414250 167,550000
ERSTE Responsible Stock America USD 431,420000 59 463 746,04 720 128,41 720 128,41 446,519700 431,420000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,046657 24 556 862,98 24 556 862,98 24 556 862,98 0,048057 0,046657
ESPA Stock Europe Property EUR 327,660000 53 600 538,40 9 141 386,34 9 059 471,34 339,128100 327,660000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036714 40 326 060,41 40 326 060,41 40 326 060,41 0,036714 0,036714
ESPA Reserve Dollar USD 138,480000 21 209 631,94 594 651,69 594 651,69 139,864800 138,480000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 115,930000 392 887 527,61 24 819 337,77 13 994 953,67 116,799475 115,930000
ESPA Reserve Corporate EUR 134,910000 234 292 990,78 6 475 410,18 2 563 290,00 135,921825 134,910000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 191,990000 621 350 215,48 9 468 850,31 3 476 650,42 198,709650 191,990000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 191,610000 195 008 807,26 1 441 886,64 1 441 886,64 198,316350 191,610000
ESPA Bond Dollar USD 131,770000 113 709 744,95 135 242,71 135 242,71 136,381950 131,770000
ESPA Stock Global EUR 110,590000 239 006 369,26 21 520 157,79 4 680 888,51 115,013600 110,590000
ESPA Stock Japan EUR 106,830000 42 392 784,53 54 803,79 54 803,79 111,103200 106,830000
ESPA Stock Istanbul EUR 204,610000 28 366 154,27 2 167 638,34 2 167 638,34 212,794400 204,610000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 194,090000 166 965 250,69 11 376 190,96 585 763,62 201,853600 194,090000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,045434 108 093 204,61 108 093 204,61 71 845 068,90 0,046116 0,045379
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027299 4 023 717,96 4 023 717,96 4 023 717,96 0,028118 0,027299
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037237 15 592 761,96 15 592 761,96 9 514 171,78 0,037237 0,037237
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032213 4 085 445,91 4 085 445,91 4 085 445,91 0,033824 0,032213
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010374 7 682 189,24 7 682 189,24 5 538 950,28 0,010374 0,009855
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014702 16 477 059,89 16 477 059,89 16 477 059,89 0,014702 0,014702
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012850 8 588 498,64 8 588 498,64 8 588 498,64 0,012850 0,012850
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010191 160 229 874,72 160 229 874,72 160 229 874,72 0,010344 0,010191
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010329 16 661 319,69 16 661 319,69 16 579 133,28 0,010536 0,010329
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010443 6 263 711,43 6 263 711,43 6 200 673,30 0,010704 0,010443
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,217094 6 405 564,38 6 405 564,38 6 405 564,38 1,217094 1,217094
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 166,260000 172 870 581,57 12 149 340,43 204 001,02 170,416500 166,260000
ESPA Bond USA High Yield EUR 200,780000 578 643 930,49 40 376 428,42 8 778 057,73 207,807300 200,780000
ESPA Bond USA Corporate EUR 166,590000 197 441 914,96 31 186 760,79 8 375 165,40 172,420650 166,590000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190,020000 252 085 480,74 104 511,00 104 511,00 196,670700 190,020000
ESPA Reserve Euro EUR 1 272,390000 467 153 758,28 3 916 416,42 0,00 1 281,932925 1 272,390000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 135,230000 189 247 389,80 21 244 460,52 3 564 110,64 139,963050 135,230000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009690 9 847 810,44 9 847 810,44 9 045 786,12 0,009690 0,009690
ESPA Mortage EUR 151,380000 306 302 165,37 25 942 667,40 4 286 736,30 156,678300 151,380000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 174,010000 381 776 977,63 9 722 620,46 662 688,20 180,100350 174,010000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 123,490000 187 502 570,67 8 557 037,77 2 116 173,60 127,812150 123,490000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 109,900000 115 819 410,91 20 765 523,15 20 765 523,15 113,746500 109,900000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010005 33 926 523,04 33 926 523,04 33 926 523,04 0,010055 0,010005
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR