Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29,160000 3 347 603 456,00 0,00 0,00 30,618000 29,160000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 37,780000 4 260 759 785,98 0,00 0,00 39,669000 37,780000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 11,940000 13 764 058 008,06 0,00 0,00 12,537000 11,940000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,860000 11 766 812 672,00 0,00 0,00 16,653000 15,860000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,740000 2 249 872 640,00 0,00 0,00 19,677000 18,740000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 48,330000 20 190 562 129,92 0,00 0,00 50,746500 48,330000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 14,490000 2 069 474 744,90 0,00 0,00 15,214500 14,490000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,340000 10 107 795 782,66 0,00 0,00 11,907000 11,340000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,530000 1 711 057 918,34 0,00 0,00 17,356500 16,530000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,030000 9 687 231 488,00 0,00 0,00 126,031500 120,030000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR