Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 25,040000 2 293 937 920,00 0,00 0,00 26,292000 25,040000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 36,490000 3 236 413 703,69 0,00 0,00 38,314500 36,490000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,110000 11 173 919 662,23 0,00 0,00 12,715500 12,110000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,720000 11 318 892 544,00 0,00 0,00 16,506000 15,720000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 17,340000 1 883 529 472,00 0,00 0,00 18,207000 17,340000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 46,430000 17 092 075 033,04 0,00 0,00 48,751500 46,430000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 13,610000 1 525 837 990,68 0,00 0,00 14,290500 13,610000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,240000 8 328 649 235,33 0,00 0,00 11,802000 11,240000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,070000 1 366 196 599,33 0,00 0,00 16,873500 16,070000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 118,070000 7 797 126 656,00 0,00 0,00 123,973500 118,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR