Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 27,590000 2 115 512 448,00 0,00 0,00 28,969500 27,590000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 41,370000 3 423 523 813,86 0,00 0,00 43,438500 41,370000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,530000 11 182 110 083,38 0,00 0,00 13,156500 12,530000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,810000 11 283 180 544,00 0,00 0,00 16,600500 15,810000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,720000 1 955 874 432,00 0,00 0,00 19,656000 18,720000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 49,690000 17 687 986 429,44 0,00 0,00 52,174500 49,690000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,140000 1 602 849 278,37 0,00 0,00 15,897000 15,140000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,920000 8 865 729 740,60 0,00 0,00 12,516000 11,920000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,570000 1 449 385 895,95 0,00 0,00 17,398500 16,570000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,130000 7 546 895 360,00 0,00 0,00 125,086500 119,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR