Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29.510000 3,696,397,824.00 0.00 0.00 30.985500 29.510000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 37.860000 5,600,144,348.93 0.00 0.00 39.753000 37.860000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 11.830000 13,936,900,691.87 0.00 0.00 12.421500 11.830000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15.870000 12,243,748,864.00 0.00 0.00 16.663500 15.870000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18.740000 2,479,899,136.00 0.00 0.00 19.677000 18.740000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 47.730000 20,741,250,397.59 0.00 0.00 50.116500 47.730000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 13.900000 2,289,817,665.45 0.00 0.00 14.595000 13.900000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11.090000 10,342,492,260.25 0.00 0.00 11.644500 11.090000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16.390000 1,821,609,115.66 0.00 0.00 17.209500 16.390000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120.260000 9,955,457,024.00 0.00 0.00 126.273000 120.260000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR