Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 32,420000 1 918 997 504,00 0,00 0,00 34,041000 32,420000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 45,980000 2 892 241 043,20 0,00 0,00 48,279000 45,980000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,860000 11 106 472 046,08 0,00 0,00 14,553000 13,860000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,830000 11 285 926 912,00 0,00 0,00 16,621500 15,830000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,050000 1 796 596 864,00 0,00 0,00 24,202500 23,050000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 57,260000 16 210 709 793,28 0,00 0,00 60,123000 57,260000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 17,060000 1 519 084 673,92 0,00 0,00 17,913000 17,060000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,450000 8 904 614 552,32 0,00 0,00 14,122500 13,450000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 17,620000 1 475 902 512,00 0,00 0,00 18,501000 17,620000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,810000 7 456 944 128,00 0,00 0,00 126,850500 120,810000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR