Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 26,970000 3 223 196 672,00 0,00 0,00 28,318500 26,970000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 36,180000 3 940 209 117,06 0,00 0,00 37,989000 36,180000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,250000 13 392 526 000,13 0,00 0,00 12,862500 12,250000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,800000 11 824 526 336,00 0,00 0,00 16,590000 15,800000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,200000 2 212 340 224,00 0,00 0,00 19,110000 18,200000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 48,000000 19 932 155 317,25 0,00 0,00 50,400000 48,000000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 14,630000 1 882 872 749,25 0,00 0,00 15,361500 14,630000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,530000 9 884 567 937,28 0,00 0,00 12,106500 11,530000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,360000 1 684 272 826,18 0,00 0,00 17,178000 16,360000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,600000 9 268 118 528,00 0,00 0,00 125,580000 119,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR