Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PARVEST Equity Brazil USD 109,650000 186 012 302,30 72 487,91 72 487,91 115,132500 109,650000
PARVEST Bond Euro EUR 221,860000 251 082 843,20 49 301,73 49 301,73 232,953000 221,860000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 188,010000 329 869 131,40 54 863,04 54 863,04 197,410500 188,010000
PARVEST Bond Euro Government EUR 399,100000 110 500 611,80 816 927,10 816 927,10 419,055000 399,100000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 138,970000 52 088 510,04 8 820,84 8 820,84 145,918500 138,970000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,000000 83 096 375,21 4 589,26 4 589,26 128,100000 122,000000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 91,220000 100 682 630,20 14 115,38 14 115,38 95,781000 91,220000
PARVEST Equity Japan JPY 4 672,000000 5 309 901 012,00 5 588,18 5 588,18 4 905,600000 4 672,000000
PARVEST Equity Latin America USD 580,720000 47 874 584,61 78 175,92 78 175,92 609,756000 580,720000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 95,530000 47 694 766,71 33 602,19 33 602,19 100,306500 95,530000
PARVEST Money Market USD USD 213,962686 339 600 303,20 24 565,79 24 565,79 224,660820 213,962686
PARVEST Money Market Euro EUR 208,060087 733 961 585,80 368 759,22 368 759,22 218,463091 208,060087
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 236,550000 74 590 175,84 12 923,46 12 923,46 248,377500 236,550000
PARVEST Equity USA USD 145,140000 87 301 845,75 487 193,81 487 193,81 152,397000 145,140000
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 226,240000 403 655 511,50 1 409 680,48 1 409 680,48 237,552000 226,240000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 180,880000 209 201 573,70 242 965,25 242 965,25 189,924000 180,880000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 215,220000 189 580 634,10 50 376,55 50 376,55 225,981000 215,220000
PARVEST Equity World Energy EUR 514,540000 50 440 725,90 123 643,96 123 643,96 540,267000 514,540000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 83,680000 232 811 364,50 951 506,87 951 506,87 87,864000 83,680000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 111,600000 40 423 950,41 597 143,70 597 143,70 117,180000 111,600000
PARVEST Equity World Emerging USD 632,530000 108 241 570,70 95 709,02 95 709,02 664,156500 632,530000
PARVEST Equity China USD 406,990000 107 922 011,70 207 028,64 207 028,64 427,339500 406,990000
PARVEST Equity India USD 133,170000 81 188 700,93 169 569,84 169 569,84 139,828500 133,170000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 47,430000 42 551 624,71 112 627,75 112 627,75 49,801500 47,430000
PARVEST Equity Turkey EUR 132,530000 17 989 457,28 405 341,68 405 341,68 139,156500 132,530000
PARVEST Commodities USD 54,280000 26 744 704,81 9 428,00 9 428,00 56,994000 54,280000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 138,010000 73 747 957,30 384 760,84 384 760,84 142,150300 138,010000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 504,990000 777 647 757,70 795 929,89 795 929,89 520,139700 504,990000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 126,830000 586 550 454,70 5 842 071,36 5 842 071,36 130,634900 126,830000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 32,830000 383 935 472,90 803 199,45 803 199,45 33,814900 32,830000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 640,580000 96 631 432,44 487 962,39 487 962,39 1 689,797400 1 640,580000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 148,380000 49 795 685,58 702 539,27 702 539,27 152,831400 148,380000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 133,440000 171 201 171,50 266 827,96 266 827,96 137,443200 133,440000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 321,270000 25 762 392,78 786 896,25 786 896,25 330,908100 321,270000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 206,420000 199 874 690,20 292 794,99 292 794,99 212,612600 206,420000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 79,620000 5 948 536,22 238 576,55 238 576,55 82,008600 79,620000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 107,420000 129 378 364,70 574 429,52 574 429,52 110,642600 107,420000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 154,700000 62 714 353,02 101 886,97 101 886,97 159,341000 154,700000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 244,060000 145 815 545,60 272 487,07 272 487,07 251,381800 244,060000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,810000 302 596 486,50 52 197,47 52 197,47 103,834300 100,810000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 250,150000 604 619 782,10 100 918,01 100 918,01 257,654500 250,150000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 126,860000 34 798 484,31 51 597,54 51 597,54 130,665800 126,860000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 144,020000 1 265 658,10 28 657,21 28 657,21 148,340600 144,020000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 101,860000 10 655 485,57 32 827,44 32 827,44 104,915800 101,860000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 033,810000 238 764 046,60 86 447,19 86 447,19 1 064,824300 1 033,810000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 431,610000 143 031 549,40 37 485,77 37 485,77 444,558300 431,610000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 165,820000 98 064 809,17 37 655,14 37 655,14 170,794600 165,820000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 146,340000 124 564 979,90 95 142,95 95 142,95 150,730200 146,340000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,100000 6 031 957,12 11 614,24 11 614,24 116,493000 113,100000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 117,860000 194 252 418,00 11 898,98 11 898,98 121,395800 117,860000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 168,110000 693 087,80 23 259,76 23 259,76 173,153300 168,110000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 157,270000 1 345 601,33 12 299,39 12 299,39 161,988100 157,270000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 150,710000 3 437 795,74 6 252,96 6 252,96 155,231300 150,710000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 130,620000 1 696 548,69 9 453,69 9 453,69 134,538600 130,620000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 669,180000 178 033 356,60 2 736,95 2 736,95 689,255400 669,180000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 222,260000 123 358 257,10 116 611,42 116 611,42 228,927800 222,260000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 101,880000 11 623 328,09 42 444,07 42 444,07 104,936400 101,880000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 152,120000 184 993 126,00 1 746 657,05 1 746 657,05 156,683600 152,120000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 139,410000 28 270 980,76 513 289,49 513 289,49 143,592300 139,410000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 84,500000 9 484 502,22 452 864,24 452 864,24 87,035000 84,500000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 316,890000 58 492 665,40 666 023,56 666 023,56 326,396700 316,890000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 200,610000 376 387 395,50 474 999,61 474 999,61 206,628300 200,610000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 423,560000 276 564 474,70 60 676,99 60 676,99 436,266800 423,560000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,390000 194 284 068,30 0,00 0,00 112,671700 109,390000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,590000 917 589,78 0,00 0,00 51,077700 49,590000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,590000 374 390 337,60 145,51 145,51 130,387700 126,590000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 113,110000 6 329 062,13 0,00 0,00 116,503300 113,110000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 100,600000 4 884 308,83 0,00 0,00 103,618000 100,600000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,340000 32 405 379,52 0,00 0,00 105,410200 102,340000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 358,580000 64 227 197,87 1 617 525,22 1 617 525,22 369,337400 358,580000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 331,740000 18 299 986,10 456 604,40 456 604,40 341,692200 331,740000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 209,000000 6 790 826,50 0,00 0,00 1 245,270000 1 209,000000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 206,420000 199 874 690,20 0,00 0,00 212,612600 206,420000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 200,350000 82 889 519,35 0,00 0,00 206,360500 200,350000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 106,580000 31 690 997,37 0,00 0,00 109,777400 106,580000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 008,000000 329 185 574,90 0,00 0,00 1 038,240000 1 008,000000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 93,550000 113 705 733,50 2 407,23 2 407,23 96,356500 93,550000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 100,000000 76 683 073,23 33 045,41 33 045,41 103,000000 100,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR