Základné údaje

BNP Paribas Asset Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PARVEST Equity Brazil USD 84.260000 151,701,456.10 56,577.66 56,577.66 88.473000 84.260000
PARVEST Bond Euro EUR 220.630000 252,598,080.60 49,670.43 49,670.43 231.661500 220.630000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 185.680000 369,777,529.80 94,904.16 94,904.16 194.964000 185.680000
PARVEST Bond Euro Government EUR 394.400000 127,269,125.10 709,053.29 709,053.29 414.120000 394.400000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 141.130000 42,111,829.27 17,575.63 17,575.63 148.186500 141.130000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122.410000 88,063,853.06 5,314.76 5,314.76 128.530500 122.410000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 91.740000 119,649,642.50 15,071.96 15,071.96 96.327000 91.740000
PARVEST Equity Japan JPY 5,241.000000 6,211,879,730.00 6,064.55 6,064.55 5,503.050000 5,241.000000
PARVEST Equity Latin America USD 512.560000 46,502,432.03 68,236.22 68,236.22 538.188000 512.560000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 96.650000 59,710,356.35 26,556.24 26,556.24 101.482500 96.650000
PARVEST Money Market USD USD 210.500000 374,191,843.60 14,961.71 14,961.71 221.025000 210.500000
PARVEST Money Market Euro EUR 208.660000 655,126,587.70 336,365.65 336,365.65 219.093000 208.660000
PARVEST Step 90 Euro EUR 105.540000 49,758,975.92 3,415.04 3,415.04 110.817000 105.540000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 242.610000 186,985,133.60 12,237.26 12,237.26 254.740500 242.610000
PARVEST Equity USA USD 148.190000 109,048,099.80 463,982.98 463,982.98 155.599500 148.190000
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 229.110000 446,699,641.90 1,200,018.89 1,200,018.89 240.565500 229.110000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 170.270000 186,457,471.10 124,687.02 124,687.02 178.783500 170.270000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 224.630000 223,545,767.00 54,147.06 54,147.06 235.861500 224.630000
PARVEST Equity World Energy EUR 610.510000 64,850,318.05 143,616.37 143,616.37 641.035500 610.510000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 79.310000 208,386,394.90 836,907.67 836,907.67 83.275500 79.310000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 113.000000 43,459,090.55 601,749.86 601,749.86 118.650000 113.000000
PARVEST Equity World Emerging USD 658.910000 138,402,962.60 102,459.58 102,459.58 691.855500 658.910000
PARVEST Equity China USD 420.840000 124,197,524.60 235,786.19 235,786.19 441.882000 420.840000
PARVEST Equity India USD 136.290000 96,613,335.06 191,553.66 191,553.66 143.104500 136.290000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 50.010000 52,257,632.10 120,406.08 120,406.08 52.510500 50.010000
PARVEST Equity Turkey EUR 152.400000 16,629,215.60 236,611.67 236,611.67 160.020000 152.400000
PARVEST Commodities USD 56.370000 31,554,639.83 6,195.26 6,195.26 59.188500 56.370000
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 121.790000 76,673,306.91 31,058.12 31,058.12 124.834750 121.790000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 135.420000 74,216,250.38 332,227.24 332,227.24 139.482600 135.420000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 533.230000 868,351,439.60 844,593.66 844,593.66 549.226900 533.230000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 120.940000 515,919,513.80 4,930,791.53 4,930,791.53 124.568200 120.940000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 33.850000 422,596,042.50 859,383.86 859,383.86 34.865500 33.850000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1,573.430000 109,472,499.60 488,663.67 488,663.67 1,620.632900 1,573.430000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 147.700000 51,758,609.70 645,487.41 645,487.41 152.131000 147.700000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 127.760000 194,247,609.40 419,084.74 419,084.74 131.592800 127.760000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 330.230000 28,466,038.15 709,770.00 709,770.00 340.136900 330.230000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 201.000000 136,753,330.20 238,622.44 238,622.44 207.030000 201.000000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 76.330000 6,597,593.78 208,716.75 208,716.75 78.619900 76.330000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 103.190000 139,720,507.20 302,899.80 302,899.80 106.285700 103.190000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 158.550000 79,166,041.34 102,344.15 102,344.15 163.306500 158.550000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 259.710000 199,378,496.00 311,904.98 311,904.98 267.501300 259.710000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 101.200000 444,702,295.00 42,361.02 42,361.02 104.236000 101.200000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 247.050000 641,572,812.50 73,655.49 73,655.49 254.461500 247.050000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 127.730000 45,636,483.05 45,360.80 45,360.80 131.561900 127.730000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 143.930000 1,314,473.64 39,611.83 39,611.83 148.247900 143.930000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 100.000000 12,186,877.51 22,420.00 22,420.00 103.000000 100.000000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 989.650000 191,297,366.80 232,043.23 232,043.23 1,019.339500 989.650000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 424.920000 161,245,557.10 37,669.88 37,669.88 437.667600 424.920000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 170.760000 111,257,278.90 37,757.83 37,757.83 175.882800 170.760000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 151.280000 167,047,978.40 72,525.14 72,525.14 155.818400 151.280000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113.260000 5,932,839.35 11,885.34 11,885.34 116.657800 113.260000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118.100000 302,677,868.00 11,102.62 11,102.62 121.643000 118.100000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 167.810000 752,929.26 18,672.91 18,672.91 172.844300 167.810000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 157.760000 1,315,968.52 9,989.85 9,989.85 162.492800 157.760000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 139.770000 3,388,378.16 5,697.03 5,697.03 143.963100 139.770000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 131.730000 1,915,081.70 7,444.80 7,444.80 135.681900 131.730000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 643.430000 149,330,911.50 2,271.31 2,271.31 662.732900 643.430000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 212.990000 91,847,298.16 147,369.72 147,369.72 219.379700 212.990000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 104.460000 14,072,956.26 34,484.87 34,484.87 107.593800 104.460000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 151.940000 34,017,719.44 1,332,029.11 1,332,029.11 156.498200 151.940000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 137.790000 88,244,573.15 533,419.54 533,419.54 141.923700 137.790000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 82.580000 7,202,746.77 523,549.77 523,549.77 85.057400 82.580000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 296.180000 83,441,425.01 402,787.03 402,787.03 305.065400 296.180000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 189.630000 329,913,805.30 422,985.75 422,985.75 195.318900 189.630000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 417.190000 293,203,931.10 45,630.37 45,630.37 429.705700 417.190000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109.130000 210,193,766.90 0.00 0.00 112.403900 109.130000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49.660000 925,486.21 0.00 0.00 51.149800 49.660000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126.600000 419,866,411.60 145.52 145.52 130.398000 126.600000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 108.390000 7,937,596.35 0.00 0.00 111.641700 108.390000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 96.400000 5,150,722.04 0.00 0.00 99.292000 96.400000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 103.340000 28,290,242.08 0.00 0.00 106.440200 103.340000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 363.390000 53,759,652.66 1,137,675.82 1,137,675.82 374.291700 363.390000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 336.210000 7,493,873.64 381,347.93 381,347.93 346.296300 336.210000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1,217.040000 16,481,825.89 0.00 0.00 1,253.551200 1,217.040000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 201.000000 136,753,330.20 0.00 0.00 207.030000 201.000000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 199.320000 138,068,366.80 0.00 0.00 205.299600 199.320000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 105.540000 28,003,178.07 0.00 0.00 108.706200 105.540000
PARVEST Disruptive Technology EUR 892.350000 235,057,427.80 0.00 0.00 919.120500 892.350000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR