Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PARVEST Equity Brazil USD 108,700000 188 270 007,00 72 600,99 72 600,99 114,135000 108,700000
PARVEST Bond Euro EUR 218,970000 252 173 841,50 48 646,38 48 646,38 229,918500 218,970000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 183,330000 329 092 106,30 56 143,44 56 143,44 192,496500 183,330000
PARVEST Bond Euro Government EUR 392,820000 104 908 583,80 794 544,06 794 544,06 412,461000 392,820000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 137,560000 52 927 760,80 8 188,63 8 188,63 144,438000 137,560000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 121,740000 82 176 656,60 3 885,62 3 885,62 127,827000 121,740000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 84,690000 97 292 842,63 13 067,67 13 067,67 88,924500 84,690000
PARVEST Equity Japan JPY 4 519,000000 5 274 211 036,00 5 458,36 5 458,36 4 744,950000 4 519,000000
PARVEST Equity Latin America USD 586,070000 49 837 794,74 78 010,41 78 010,41 615,373500 586,070000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 92,790000 49 773 822,72 30 545,84 30 545,84 97,429500 92,790000
PARVEST Money Market USD USD 213,043343 388 007 003,90 20 736,20 20 736,20 223,695510 213,043343
PARVEST Money Market Euro EUR 208,203348 809 888 726,10 359 275,20 359 275,20 218,613515 208,203348
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 222,150000 75 819 460,91 11 769,33 11 769,33 233,257500 222,150000
PARVEST Equity USA USD 134,600000 85 599 557,58 439 986,56 439 986,56 141,330000 134,600000
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 206,670000 391 508 099,90 1 287 909,47 1 287 909,47 217,003500 206,670000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 163,370000 186 700 709,40 177 431,26 177 431,26 171,538500 163,370000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 197,500000 182 772 252,20 46 220,93 46 220,93 207,375000 197,500000
PARVEST Equity World Energy EUR 493,630000 49 253 271,51 114 388,88 114 388,88 518,311500 493,630000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 77,210000 208 116 170,60 856 308,32 856 308,32 81,070500 77,210000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 105,680000 38 652 285,99 563 478,36 563 478,36 110,964000 105,680000
PARVEST Equity World Emerging USD 609,520000 105 932 972,70 92 072,09 92 072,09 639,996000 609,520000
PARVEST Equity China USD 369,860000 106 356 838,80 187 682,72 187 682,72 388,353000 369,860000
PARVEST Equity India USD 128,210000 74 746 990,58 163 401,96 163 401,96 134,620500 128,210000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 43,410000 41 968 927,14 101 693,57 101 693,57 45,580500 43,410000
PARVEST Equity Turkey EUR 120,750000 16 387 632,91 375 138,86 375 138,86 126,787500 120,750000
PARVEST Commodities USD 50,820000 25 505 087,25 7 869,02 7 869,02 53,361000 50,820000
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 119,870000 70 008 972,65 31 946,73 31 946,73 122,866750 119,870000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 123,070000 67 190 977,40 328 247,38 328 247,38 126,762100 123,070000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 463,460000 728 923 108,80 724 225,77 724 225,77 477,363800 463,460000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 115,080000 526 685 300,80 5 306 205,31 5 306 205,31 118,532400 115,080000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 30,170000 358 994 335,20 742 612,46 742 612,46 31,075100 30,170000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 598,320000 97 546 512,06 475 405,23 475 405,23 1 646,269600 1 598,320000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 140,720000 43 652 916,91 647 902,60 647 902,60 144,941600 140,720000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 127,120000 163 580 761,80 257 324,46 257 324,46 130,933600 127,120000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 284,520000 23 048 546,40 696 388,31 696 388,31 293,055600 284,520000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 196,200000 164 072 343,50 254 156,00 254 156,00 202,086000 196,200000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 76,090000 5 837 688,15 220 559,80 220 559,80 78,372700 76,090000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 97,120000 121 712 576,60 276 599,70 276 599,70 100,033600 97,120000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 149,790000 63 339 462,07 93 342,20 93 342,20 154,283700 149,790000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 220,300000 123 101 820,90 295 574,66 295 574,66 226,909000 220,300000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 96,750000 325 768 170,60 45 949,18 45 949,18 99,652500 96,750000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 238,190000 592 933 892,70 81 499,09 81 499,09 245,335700 238,190000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 124,580000 37 838 409,24 49 670,27 49 670,27 128,317400 124,580000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 139,330000 1 257 999,21 41 439,80 41 439,80 143,509900 139,330000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 98,890000 10 534 315,07 23 601,09 23 601,09 101,856700 98,890000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 965,390000 188 422 333,90 79 007,52 79 007,52 994,351700 965,390000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 420,100000 144 084 684,20 38 199,56 38 199,56 432,703000 420,100000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 162,290000 96 974 263,87 36 850,14 36 850,14 167,158700 162,290000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 143,000000 126 238 868,90 78 136,63 78 136,63 147,290000 143,000000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 112,880000 6 159 448,75 11 370,65 11 370,65 116,266400 112,880000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 116,780000 224 490 322,70 11 579,15 11 579,15 120,283400 116,780000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 160,180000 659 409,01 20 793,23 20 793,23 164,985400 160,180000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 150,730000 1 292 228,28 11 470,88 11 470,88 155,251900 150,730000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 144,660000 3 050 078,05 5 961,44 5 961,44 148,999800 144,660000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 127,060000 1 635 514,21 8 650,77 8 650,77 130,871800 127,060000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 622,690000 147 404 946,80 2 459,63 2 459,63 641,370700 622,690000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 206,660000 106 022 216,20 110 949,53 110 949,53 212,859800 206,660000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 102,260000 12 107 662,48 37 376,62 37 376,62 105,327800 102,260000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 135,640000 114 967 446,20 1 571 714,93 1 571 714,93 139,709200 135,640000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 131,680000 84 112 532,34 517 688,07 517 688,07 135,630400 131,680000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 80,530000 8 080 684,67 453 635,96 453 635,96 82,945900 80,530000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 281,230000 54 403 663,50 717 226,50 717 226,50 289,666900 281,230000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 180,010000 330 838 607,30 487 964,56 487 964,56 185,410300 180,010000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 410,100000 268 976 722,20 58 082,31 58 082,31 422,403000 410,100000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 107,840000 177 713 910,20 0,00 0,00 111,075200 107,840000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,160000 912 235,87 0,00 0,00 50,634800 49,160000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 124,980000 388 413 802,30 143,70 143,70 128,729400 124,980000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 108,540000 6 632 487,21 0,00 0,00 111,796200 108,540000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 96,550000 4 715 574,10 0,00 0,00 99,446500 96,550000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 101,970000 32 578 768,68 0,00 0,00 105,029100 101,970000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 342,670000 60 172 933,33 1 491 006,36 1 491 006,36 352,950100 342,670000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 317,020000 16 336 397,43 439 415,89 439 415,89 326,530600 317,020000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 202,030000 7 016 063,85 0,00 0,00 1 238,090900 1 202,030000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 196,200000 164 072 343,50 0,00 0,00 202,086000 196,200000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 194,750000 93 372 438,53 0,00 0,00 200,592500 194,750000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 104,860000 29 625 414,15 0,00 0,00 108,005800 104,860000
PARVEST Disruptive Technology EUR 870,640000 263 844 465,50 0,00 0,00 896,759200 870,640000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 86,850000 125 164 000,00 2 254,19 2 254,19 89,455500 86,850000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR