Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PARVEST Equity Brazil USD 98,230000 171 229 993,40 66 059,79 66 059,79 103,141500 98,230000
PARVEST Bond Euro EUR 217,800000 238 587 257,80 48 386,45 48 386,45 228,690000 217,800000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 184,700000 338 208 201,40 61 203,66 61 203,66 193,935000 184,700000
PARVEST Bond Euro Government EUR 387,840000 104 458 370,10 764 708,03 764 708,03 407,232000 387,840000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 137,580000 53 706 625,59 9 586,78 9 586,78 144,459000 137,580000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 121,850000 84 056 467,66 3 514,73 3 514,73 127,942500 121,850000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 88,720000 105 501 735,30 14 710,66 14 710,66 93,156000 88,720000
PARVEST Equity Japan JPY 5 063,000000 5 985 555 143,00 5 863,39 5 863,39 5 316,150000 5 063,000000
PARVEST Equity Latin America USD 543,860000 47 120 218,32 72 732,02 72 732,02 571,053000 543,860000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 95,340000 52 278 030,06 29 873,17 29 873,17 100,107000 95,340000
PARVEST Money Market USD USD 212,183354 396 730 613,00 15 446,92 15 446,92 222,792522 212,183354
PARVEST Money Market Euro EUR 208,338275 767 175 986,30 343 009,88 343 009,88 218,755189 208,338275
PARVEST Step 90 Euro EUR 102,110000 45 547 266,35 2 315,39 2 315,39 107,215500 102,110000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 237,100000 83 825 751,34 12 510,18 12 510,18 248,955000 237,100000
PARVEST Equity USA USD 145,800000 95 621 361,99 480 492,44 480 492,44 153,090000 145,800000
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 218,920000 418 140 880,00 1 393 479,01 1 393 479,01 229,866000 218,920000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 168,420000 191 946 209,80 176 889,85 176 889,85 176,841000 168,420000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 209,330000 198 216 582,40 48 964,38 48 964,38 219,796500 209,330000
PARVEST Equity World Energy EUR 560,830000 56 146 127,75 128 418,85 128 418,85 588,871500 560,830000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 81,280000 214 281 537,40 893 738,63 893 738,63 85,344000 81,280000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 109,050000 40 428 555,22 577 697,83 577 697,83 114,502500 109,050000
PARVEST Equity World Emerging USD 610,680000 107 657 850,10 94 986,35 94 986,35 641,214000 610,680000
PARVEST Equity China USD 375,170000 99 644 849,49 210 441,92 210 441,92 393,928500 375,170000
PARVEST Equity India USD 119,960000 71 134 052,35 171 839,96 171 839,96 125,958000 119,960000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 46,090000 45 642 181,82 106 832,01 106 832,01 48,394500 46,090000
PARVEST Equity Turkey EUR 124,030000 16 272 493,77 367 003,53 367 003,53 130,231500 124,030000
PARVEST Commodities USD 54,480000 27 913 208,02 7 637,64 7 637,64 57,204000 54,480000
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 120,280000 71 932 613,43 31 671,78 31 671,78 123,287000 120,280000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 130,930000 69 298 184,14 338 117,56 338 117,56 134,857900 130,930000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 491,030000 780 308 053,30 760 055,51 760 055,51 505,760900 491,030000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 121,370000 542 199 040,50 5 607 869,30 5 607 869,30 125,011100 121,370000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 31,750000 383 983 233,60 799 017,89 799 017,89 32,702500 31,750000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 574,070000 99 468 592,35 472 890,09 472 890,09 1 621,292100 1 574,070000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 140,220000 43 882 552,55 644 827,30 644 827,30 144,426600 140,220000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 130,780000 200 807 649,50 269 534,96 269 534,96 134,703400 130,780000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 308,760000 26 382 200,62 739 017,06 739 017,06 318,022800 308,760000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 200,920000 154 276 736,00 254 182,43 254 182,43 206,947600 200,920000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 76,950000 5 856 820,25 215 550,80 215 550,80 79,258500 76,950000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 101,660000 130 250 839,70 298 693,35 298 693,35 104,709800 101,660000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 154,680000 68 837 725,03 96 235,05 96 235,05 159,320400 154,680000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 237,100000 134 180 522,50 317 464,79 317 464,79 244,213000 237,100000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 99,320000 364 141 037,90 44 021,35 44 021,35 102,299600 99,320000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 241,780000 618 444 668,20 78 445,52 78 445,52 249,033400 241,780000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 124,320000 38 903 362,43 45 827,35 45 827,35 128,049600 124,320000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 140,170000 1 268 832,06 40 749,69 40 749,69 144,375100 140,170000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 100,340000 11 033 514,75 22 468,13 22 468,13 103,350200 100,340000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 035,260000 194 433 078,60 82 769,04 82 769,04 1 066,317800 1 035,260000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 423,180000 150 220 435,50 38 180,88 38 180,88 435,875400 423,180000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 166,530000 103 752 070,80 37 422,77 37 422,77 171,525900 166,530000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 146,790000 134 776 588,90 78 403,48 78 403,48 151,193700 146,790000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 112,640000 6 180 534,62 12 250,88 12 250,88 116,019200 112,640000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 116,380000 239 965 519,30 11 334,56 11 334,56 119,871400 116,380000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 161,690000 713 391,25 19 818,31 19 818,31 166,540700 161,690000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 152,390000 1 279 895,36 10 992,34 10 992,34 156,961700 152,390000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 141,480000 2 976 206,36 5 809,17 5 809,17 145,724400 141,480000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 129,200000 1 760 988,42 8 316,56 8 316,56 133,076000 129,200000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 625,610000 140 575 716,50 2 383,57 2 383,57 644,378300 625,610000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 213,710000 103 566 668,80 115 603,29 115 603,29 220,121300 213,710000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 103,990000 12 973 677,33 37 090,41 37 090,41 107,109700 103,990000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 138,730000 116 308 963,20 1 511 879,54 1 511 879,54 142,891900 138,730000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 124,320000 79 697 177,40 487 534,55 487 534,55 128,049600 124,320000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 83,440000 8 083 776,80 881 540,27 881 540,27 85,943200 83,440000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 310,070000 78 682 156,36 779 255,52 779 255,52 319,372100 310,070000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 188,220000 342 137 378,70 472 081,32 472 081,32 193,866600 188,220000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 415,810000 276 010 356,60 51 467,67 51 467,67 428,284300 415,810000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,020000 197 932 982,10 0,00 0,00 112,290600 109,020000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,700000 922 099,25 0,00 0,00 51,191000 49,700000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,280000 400 310 001,30 0,00 0,00 130,068400 126,280000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 107,570000 6 684 364,25 0,00 0,00 110,797100 107,570000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 95,680000 4 699 517,46 0,00 0,00 98,550400 95,680000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,920000 32 286 373,77 0,00 0,00 106,007600 102,920000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 366,870000 66 879 746,30 1 564 384,65 1 564 384,65 377,876100 366,870000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 339,420000 14 330 842,28 435 968,26 435 968,26 349,602600 339,420000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 179,310000 8 035 891,93 0,00 0,00 1 214,689300 1 179,310000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 200,920000 154 276 736,00 0,00 0,00 206,947600 200,920000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 199,850000 100 565 429,90 0,00 0,00 205,845500 199,850000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 105,700000 29 080 815,67 0,00 0,00 108,871000 105,700000
PARVEST Disruptive Technology EUR 927,740000 262 672 484,90 0,00 0,00 955,572200 927,740000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR