Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PARVEST Equity Brazil USD 75,970000 133 498 622,30 51 157,51 51 157,51 79,768500 75,970000
PARVEST Bond Euro EUR 219,400000 246 223 230,20 48 722,16 48 722,16 230,370000 219,400000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 185,490000 365 904 947,30 75 550,87 75 550,87 194,764500 185,490000
PARVEST Bond Euro Government EUR 391,530000 110 100 878,10 749 722,08 749 722,08 411,106500 391,530000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 139,490000 56 979 601,81 13 231,13 13 231,13 146,464500 139,490000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,080000 85 559 587,23 4 384,61 4 384,61 128,184000 122,080000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 89,840000 113 210 899,20 14 837,08 14 837,08 94,332000 89,840000
PARVEST Equity Japan JPY 5 204,000000 6 140 556 341,00 5 983,95 5 983,95 5 464,200000 5 204,000000
PARVEST Equity Latin America USD 481,310000 42 824 761,84 62 793,55 62 793,55 505,375500 481,310000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 90,370000 52 981 184,23 26 255,26 26 255,26 94,888500 90,370000
PARVEST Money Market USD USD 211,435870 380 660 240,90 15 065,54 15 065,54 222,007664 211,435870
PARVEST Money Market Euro EUR 208,475006 704 041 432,20 337 616,70 337 616,70 218,898756 208,475006
PARVEST Step 90 Euro EUR 103,750000 47 901 248,88 2 347,99 2 347,99 108,937500 103,750000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 247,720000 92 823 677,94 12 644,34 12 644,34 260,106000 247,720000
PARVEST Equity USA USD 157,460000 108 795 704,60 498 730,56 498 730,56 165,333000 157,460000
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 233,120000 448 327 587,40 1 411 077,69 1 411 077,69 244,776000 233,120000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 175,430000 194 812 719,80 146 438,44 146 438,44 184,201500 175,430000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 217,400000 209 687 067,30 52 412,96 52 412,96 228,270000 217,400000
PARVEST Equity World Energy EUR 587,930000 59 622 748,20 136 482,07 136 482,07 617,326500 587,930000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 82,560000 216 191 765,50 903 103,20 903 103,20 86,688000 82,560000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 101,470000 38 129 126,87 536 799,64 536 799,64 106,543500 101,470000
PARVEST Equity World Emerging USD 628,050000 126 273 059,30 97 431,27 97 431,27 659,452500 628,050000
PARVEST Equity China USD 389,230000 109 043 034,80 213 727,60 213 727,60 408,691500 389,230000
PARVEST Equity India USD 131,780000 82 293 425,42 185 325,77 185 325,77 138,369000 131,780000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 48,600000 48 944 386,88 111 874,77 111 874,77 51,030000 48,600000
PARVEST Equity Turkey EUR 107,410000 12 548 650,47 279 053,33 279 053,33 112,780500 107,410000
PARVEST Commodities USD 54,210000 28 380 062,51 7 230,79 7 230,79 56,920500 54,210000
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 121,800000 74 453 506,32 31 541,57 31 541,57 124,845000 121,800000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 137,320000 73 487 867,13 345 764,89 345 764,89 141,439600 137,320000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 514,780000 826 914 299,00 790 635,16 790 635,16 530,223400 514,780000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 125,360000 542 459 782,80 5 395 524,49 5 395 524,49 129,120800 125,360000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 32,730000 402 277 600,10 826 943,40 826 943,40 33,711900 32,730000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 568,600000 104 258 389,70 477 023,76 477 023,76 1 615,658000 1 568,600000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 145,610000 48 488 933,83 642 103,57 642 103,57 149,978300 145,610000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 120,770000 175 945 777,90 396 699,26 396 699,26 124,393100 120,770000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 329,330000 30 415 617,82 523 832,30 523 832,30 339,209900 329,330000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 203,950000 141 795 873,70 252 330,74 252 330,74 210,068500 203,950000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 77,070000 6 430 451,95 212 174,48 212 174,48 79,382100 77,070000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 106,500000 140 626 054,90 312 594,55 312 594,55 109,695000 106,500000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 159,180000 77 740 417,47 102 416,73 102 416,73 163,955400 159,180000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 258,380000 150 053 963,30 312 594,54 312 594,54 266,131400 258,380000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,630000 404 493 537,00 44 772,57 44 772,57 103,648900 100,630000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 247,620000 641 380 371,70 75 893,05 75 893,05 255,048600 247,620000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 126,360000 42 319 415,60 45 720,34 45 720,34 130,150800 126,360000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 142,920000 1 320 169,94 40 360,03 40 360,03 147,207600 142,920000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 101,590000 11 950 807,35 22 590,57 22 590,57 104,637700 101,590000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 054,530000 198 600 714,20 84 974,03 84 974,03 1 086,165900 1 054,530000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 423,130000 155 196 409,20 37 808,63 37 808,63 435,823900 423,130000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 168,770000 107 511 584,30 37 095,29 37 095,29 173,833100 168,770000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 150,520000 148 080 921,50 73 565,14 73 565,14 155,035600 150,520000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,010000 6 405 009,96 12 076,25 12 076,25 116,400300 113,010000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 117,260000 269 772 265,40 11 228,29 11 228,29 120,777800 117,260000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 166,090000 755 580,25 19 459,71 19 459,71 171,072700 166,090000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 156,560000 1 339 560,97 10 510,64 10 510,64 161,256800 156,560000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 138,830000 3 155 316,16 5 679,54 5 679,54 142,994900 138,830000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 130,880000 1 905 622,17 7 932,51 7 932,51 134,806400 130,880000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 635,870000 135 138 157,10 2 333,64 2 333,64 654,946100 635,870000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 218,140000 96 555 460,10 116 797,71 116 797,71 224,684200 218,140000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 104,480000 13 543 513,65 36 670,22 36 670,22 107,614400 104,480000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 140,870000 33 021 278,20 1 541 195,28 1 541 195,28 145,096100 140,870000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 134,130000 85 570 727,10 427 224,17 427 224,17 138,153900 134,130000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 77,410000 6 565 203,24 510 705,50 510 705,50 79,732300 77,410000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 320,460000 88 144 145,19 523 500,25 523 500,25 330,073800 320,460000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 196,650000 349 109 029,70 467 948,34 467 948,34 202,549500 196,650000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 419,480000 286 233 407,50 77 017,82 77 017,82 432,064400 419,480000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,250000 213 578 298,00 0,00 0,00 112,527500 109,250000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,540000 919 201,83 0,00 0,00 51,026200 49,540000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,700000 412 895 299,00 145,65 145,65 130,501000 126,700000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 104,040000 6 972 482,72 0,00 0,00 107,161200 104,040000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 92,540000 4 768 738,64 0,00 0,00 95,316200 92,540000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,870000 29 940 555,12 0,00 0,00 105,956100 102,870000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 381,840000 65 662 361,87 1 246 405,53 1 246 405,53 393,295200 381,840000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 353,270000 9 770 088,77 430 809,81 430 809,81 363,868100 353,270000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 208,470000 14 531 535,87 0,00 0,00 1 244,724100 1 208,470000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 203,950000 141 795 873,70 0,00 0,00 210,068500 203,950000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 201,340000 106 805 676,90 0,00 0,00 207,380200 201,340000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 106,340000 27 930 940,97 0,00 0,00 109,530200 106,340000
PARVEST Disruptive Technology EUR 964,610000 242 209 289,20 0,00 0,00 993,548300 964,610000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR