Základné údaje

C-QUADRAT Wealth Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Success absolute T (rastový) EUR 10,410000 22 207 426,00 11 599 198,75 11 599 198,75 10,956525 10,410000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,350000 22 207 426,00 0,00 0,00 9,840875 9,350000
Success relative T (rastový) EUR 7,640000 19 184 418,29 7 359 797,37 7 359 797,37 8,041100 7,640000
Success relative A (výnosový) EUR 7,640000 19 184 418,29 0,00 0,00 8,041100 7,640000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,090000 25 675 113,96 141 825,11 141 825,11 12,642513 12,090000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 109,240000 472 732 470,60 39 428 036,78 39 428 036,78 114,702000 109,240000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 130,330000 154 414 441,70 9 738 199,75 9 738 199,75 136,846500 130,330000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,610000 22 207 426,00 3 757,14 3 757,14 11,167025 10,610000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,680000 19 184 418,29 84 873,92 84 873,92 8,083200 7,680000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,700000 25 675 113,96 36 459,56 36 459,56 12,051000 11,700000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,640000 25 675 113,96 0,00 0,00 7,869200 7,640000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) VTIA EUR 9,710000 25 675 113,96 0,00 0,00 10,001300 9,710000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,660000 25 675 113,96 0,00 0,00 9,949800 9,660000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR