Základné údaje

C-QUADRAT Wealth Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Success absolute T (rastový) EUR 10.240000 22,012,149.54 11,498,443.33 11,498,443.33 10.777600 10.240000
Success absolute A (výnosový) EUR 9.190000 22,012,149.54 0.00 0.00 9.672475 9.190000
Success relative T (rastový) EUR 7.410000 18,694,785.18 7,145,243.96 7,145,243.96 7.799025 7.410000
Success relative A (výnosový) EUR 7.400000 18,694,785.18 0.00 0.00 7.788500 7.400000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12.010000 25,883,721.44 139,444.43 139,444.43 12.558857 12.010000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 109.630000 472,837,803.60 37,550,075.02 37,550,075.02 115.111500 109.630000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 130.780000 154,829,033.80 9,304,493.31 9,304,493.31 137.319000 130.780000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10.420000 22,012,149.54 3,480.51 3,480.51 10.967050 10.420000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7.440000 18,694,785.18 84,458.01 84,458.01 7.830600 7.440000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11.620000 25,883,721.44 33,203.26 33,203.26 11.968600 11.620000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7.600000 25,883,721.44 0.00 0.00 7.828000 7.600000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) VTIA EUR 9.630000 25,883,721.44 0.00 0.00 9.918900 9.630000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9.580000 25,883,721.44 0.00 0.00 9.867400 9.580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR