Základné údaje

C-QUADRAT Wealth Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Success absolute T (rastový) EUR 10,290000 21 155 622,43 11 337 406,88 11 337 406,88 10,830225 10,290000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,240000 21 155 622,43 0,00 0,00 9,725100 9,240000
Success relative T (rastový) EUR 7,400000 17 999 085,80 7 068 777,55 7 068 777,55 7,788500 7,400000
Success relative A (výnosový) EUR 7,390000 17 999 085,80 0,00 0,00 7,777975 7,390000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 11,850000 24 442 407,19 142 221,74 142 221,74 12,391545 11,850000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 105,580000 444 758 156,70 38 107 031,52 38 107 031,52 110,859000 105,580000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 128,800000 147 869 158,20 9 623 878,83 9 623 878,83 135,240000 128,800000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,480000 21 155 622,43 3 924,01 3 924,01 11,030200 10,480000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,440000 17 999 085,80 84 300,69 84 300,69 7,830600 7,440000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,470000 24 442 407,19 42 719,77 42 719,77 11,814100 11,470000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,490000 24 442 407,19 0,00 0,00 7,714700 7,490000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,480000 24 442 407,19 0,00 0,00 9,764400 9,480000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR