Základné údaje

C-QUADRAT Wealth Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Success absolute T (rastový) EUR 10,020000 20 480 158,13 11 004 355,74 11 004 355,74 10,546050 10,020000
Success absolute A (výnosový) EUR 8,990000 20 480 158,13 0,00 0,00 9,461975 8,990000
Success relative T (rastový) EUR 7,010000 16 784 790,25 6 716 211,42 6 716 211,42 7,378025 7,010000
Success relative A (výnosový) EUR 7,010000 16 784 790,25 0,00 0,00 7,378025 7,010000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 11,760000 24 065 669,92 143 376,26 143 376,26 12,297432 11,760000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 102,820000 431 069 194,70 38 887 270,48 38 887 270,48 107,961000 102,820000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 127,750000 147 820 222,40 10 102 602,10 10 102 602,10 134,137500 127,750000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,200000 20 480 158,13 4 030,89 4 030,89 10,735500 10,200000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,050000 16 784 790,25 82 431,61 82 431,61 7,420125 7,050000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,380000 24 065 669,92 53 976,64 53 976,64 11,721400 11,380000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,290000 24 065 669,92 0,00 0,00 7,508700 7,290000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,430000 24 065 669,92 0,00 0,00 9,712900 9,430000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR