Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 2 973,160000 25 715 552,00 726 970,00 726 970,00 3 062,354800 2 973,160000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 695,090000 22 448 119,00 1 003 402,00 1 003 402,00 1 745,942700 1 695,090000
KBC Equity Fund Finance EUR 665,370000 18 458 277,00 373 651,00 373 651,00 685,331100 665,370000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 375,100000 44 516 014,00 1 106 134,00 1 106 134,00 4 506,353000 4 375,100000
KBC Equity Fund Oil EUR 670,500000 37 164 120,00 2 846 398,00 2 846 398,00 690,615000 670,500000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 589,230000 120 669 766,00 5 038 637,00 5 038 637,00 1 636,906900 1 589,230000
KBC Equity Fund Technology USD 360,120000 75 564 550,00 1 975 500,00 1 975 500,00 370,923600 360,120000
KBC Equity Fund Telecom EUR 377,990000 4 868 408,00 224 930,00 224 930,00 389,329700 377,990000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 095,060000 20 571 408,00 703 437,00 703 437,00 2 157,911800 2 095,060000
KBC Equity Fund World EUR 473,680000 113 826 296,00 5 381 714,00 5 381 714,00 487,890400 473,680000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 203,800000 11 919 747,00 1 194 315,00 1 194 315,00 1 239,914000 1 203,800000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 549,990000 7 860 958,00 114 697,00 114 697,00 566,489700 549,990000
KBC Equity Fund Utilities EUR 797,590000 5 936 585,00 206 308,00 206 308,00 821,517700 797,590000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 205,370000 18 479 261,00 661 530,00 661 530,00 1 241,531100 1 205,370000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 239,000000 26 911 146,00 2 370 869,00 2 370 869,00 246,170000 239,000000
KBC Renta Dollarenta USD 1 094,830000 76 017 830,00 681 871,00 681 871,00 1 105,778300 1 094,830000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 898,760000 61 852 361,00 5 110 316,00 5 110 316,00 2 927,747600 2 898,760000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,930000 45 826 939,00 1 300 138,00 1 300 138,00 37,967930 37,930000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 543,390000 81 753 386,00 7 853 808,00 7 853 808,00 5 548,933390 5 543,390000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,480000 517 218 664,00 621 177,00 621 177,00 126,606480 126,480000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,860000 7 368 614,00 85 959,00 85 959,00 46,906860 46,860000
KBC Multi Interest Cash CAD CAD 7 114,530000 1 123 677,00 116 542,00 116 542,00 7 121,644530 7 114,530000
KBC Renta Czechrenta CZK 38 443,110000 132 068 229,00 894 435,00 894 435,00 38 827,541100 38 443,110000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 126,700000 4 508 942,00 820 427,00 820 427,00 1 137,967000 1 126,700000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 136,670000 1 851 173,00 383 896,00 383 896,00 1 148,036700 1 136,670000
KBC Renta Long EUR EUR 1 270,730000 1 186 124,00 661 164,00 661 164,00 1 283,437300 1 270,730000
KBC Renta Emurenta EUR 650,620000 816 203,00 66 774,00 66 774,00 657,126200 650,620000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 053,060000 1 265 758,00 1 140 588,00 1 140 588,00 1 063,590600 1 053,060000
KBC Equity Fund Belgium EUR 798,850000 38 845 415,00 1 201 768,00 1 201 768,00 822,815500 798,850000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 469,300000 12 730 347,00 365 962,00 365 962,00 483,379000 469,300000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 065,810000 49 067 927,00 1 517 173,00 1 517 173,00 3 157,784300 3 065,810000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 139,920000 88 770 716,00 618 965,00 618 965,00 2 204,117600 2 139,920000
KBC Renta Forintrenta HUF 280 010,780000 429 716 583,00 128 433,00 128 433,00 282 810,887800 280 010,780000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 662,770000 7 086 611,00 838 643,00 838 643,00 1 679,397700 1 662,770000
KBC Renta Canarenta CAD 2 466,060000 20 225 472,00 170 959,00 170 959,00 2 490,720600 2 466,060000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 1 893,520000 40 364 893,00 888 142,00 888 142,00 1 950,325600 1 893,520000
KBC Equity Fund Japan JPY 60 629,000000 1 731 854 541,00 248 226,00 248 226,00 62 447,870000 60 629,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 634,350000 13 189 021,00 895 941,00 895 941,00 653,380500 634,350000
KBC Renta Aud-Renta AUD 1 984,060000 13 354 083,00 747 540,00 747 540,00 2 003,900600 1 984,060000
KBC Equity Fund New Asia EUR 803,610000 112 728 379,00 3 322 835,00 3 322 835,00 827,718300 803,610000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 173,010000 13 334 552,00 1 785 311,00 1 785 311,00 1 208,200300 1 173,010000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 033,550000 18 656 827,00 1 967 018,00 1 967 018,00 1 064,556500 1 033,550000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 549,610000 16 254 931,00 879 572,00 879 572,00 566,098300 549,610000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 960,200000 4 386 809,00 82 943,00 82 943,00 989,006000 960,200000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 993,820000 62 246 338,00 372 907,00 372 907,00 1 023,634600 993,820000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 752,370000 49 424 772,00 2 725 380,00 2 725 380,00 1 804,941100 1 752,370000
KBC Equity Fund Trends EUR 145,080000 65 999 554,00 1 062 427,00 1 062 427,00 149,432400 145,080000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 299,040000 15 558 951,00 1 063 196,00 1 063 196,00 1 338,011200 1 299,040000
KBC Renta Short EUR EUR 711,450000 3 889 332,00 213 116,00 35 296,00 718,564500 711,450000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 512,810000 25 011 794,00 1 480 188,00 1 480 188,00 3 547,938100 3 512,810000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 187,890000 12 865 759,00 342 399,00 342 399,00 193,526700 187,890000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039001 27 690 785,00 27 690 785,00 22 856 669,00 0,039001 0,039001
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,044109 27 651 887,00 27 603 752,00 27 603 752,00 0,044771 0,044109
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042249 21 961 251,00 21 959 068,00 21 959 068,00 0,042883 0,042249
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 576,250000 129 266 910,00 1 746 183,00 1 746 183,00 1 623,537500 1 576,250000
KBC Equity Fund Pacific EUR 593,130000 1 918 005,00 78 518,00 78 518,00 610,923900 593,130000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 842,240000 6 770 000,00 12 077,00 12 077,00 867,507200 842,240000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 437,250000 18 927 063,00 326 025,00 326 025,00 450,367500 437,250000
Horizon Access India Fund USD 1 423,390000 30 127 690,00 485 612,00 485 612,00 1 466,091700 1 423,390000
Horizon Access Fund Russia EUR 373,630000 9 891 928,00 3 052 520,00 3 052 520,00 384,838900 373,630000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 709,920000 11 247 915,00 2 254 031,00 2 254 031,00 731,217600 709,920000
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 359,308800 41 407 467,00 34 579 133,00 34 579 133,00 359,308800 353,919168
Horizon Duo Coupon 3 EUR 9,850000 458 015,00 457 818,00 457 818,00 10,145500 9,751500
Horizon CSOB Duo Coupon 4 EUR 9,830000 707 013,00 706 187,00 706 187,00 10,124900 9,731700
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,891900 12 637 887,00 7 184 919,00 7 184 919,00 12,070279 11,891900
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,960000 862 267,00 862 267,00 862 267,00 10,258800 9,860400
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,970000 1 155 295,00 1 154 945,00 1 154 945,00 10,269100 9,870300
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,418800 25 457 101,00 20 409 317,00 20 409 317,00 11,590082 11,418800
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 498,700000 2 196 760,00 186 514,00 186 514,00 513,661000 493,713000
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 10,000000 458 980,00 458 980,00 458 980,00 10,200000 10,000000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,683600 29 573 128,00 22 127 362,00 22 127 362,00 12,873854 12,683600
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,860000 1 141 366,00 881 615,00 881 615,00 11,077200 10,534200
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,390000 3 114 122,00 3 101 155,00 3 101 155,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 EUR 11,770000 5 971 239,00 1 627 544,00 1 627 544,00 12,123100 11,652300
KBC Bonds Corporates Euro EUR 896,370000 19 356 271,00 421 560,00 421 560,00 905,333700 896,370000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 754,780000 8 680 159,00 720 605,00 720 605,00 762,327800 754,780000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 331,400000 31 285 803,00 199 636,00 199 636,00 2 354,714000 2 308,086000
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 012,610000 2 642 048,00 106 033,00 106 033,00 1 022,736100 1 012,610000
KBC Bonds High Interest EUR 1 889,090000 66 375 839,00 2 071 870,00 2 071 870,00 1 907,980900 1 889,090000
Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 EUR 10,990000 2 633 679,00 2 616 796,00 2 616 796,00 11,319700 10,880100
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 11,030000 2 173 638,00 1 532 872,00 1 532 872,00 11,360900 10,919700
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,420000 5 177 765,00 229 914,00 229 914,00 11,762600 11,305800
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,930000 1 758 560,00 1 701 998,00 1 701 998,00 11,257900 10,820700
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,090000 7 771 431,00 4 487 480,00 4 487 480,00 11,422700 10,979100
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,850000 1 993 322,00 1 222 884,00 1 222 884,00 12,205500 11,731500
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,440000 263 236 702,00 583 737,00 583 737,00 10,753200 10,335600
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,740000 3 266 256,00 2 318 798,00 2 318 798,00 11,062200 10,632600
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,520000 5 421 795,00 3 743 879,00 3 743 879,00 10,835600 10,414800
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,030000 16 535 568,00 755 901,00 755 901,00 10,330900 9,929700
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,490000 4 429 842,00 3 686 868,00 3 686 868,00 10,804700 10,385100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,720000 10 166 571,00 8 024 124,00 8 024 124,00 11,041600 10,612800
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,360000 4 372 570,00 3 199 396,00 3 199 396,00 10,670800 10,256400
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,030000 10 666 644,00 839 486,00 839 486,00 10,330900 9,929700
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 9,980000 3 092 370,00 3 091 185,00 3 091 185,00 10,279400 9,880200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,890000 19 719 066,00 17 505 676,00 17 505 676,00 10,186700 9,791100
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,140000 7 458 869,00 5 866 355,00 5 866 355,00 10,444200 10,038600
Horizon USD Low USD 108,110000 17 367 092,00 745 881,00 745 881,00 109,731650 108,110000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,060000 9 735 183,00 1 515 704,00 1 515 704,00 10,361800 9,959400
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,520000 3 465 054,00 2 763 667,00 2 763 667,00 10,835600 10,414800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,070000 7 158 078,00 578 838,00 578 838,00 10,372100 9,969300
Horizon Access Fund China USD 893,960000 15 389 889,00 910 235,00 910 235,00 920,778800 893,960000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,840000 5 711 935,00 4 871 669,00 4 871 669,00 11,165200 10,731600
KBC Flexible Plan EUR 56,320000 155 110 129,00 22 860 863,00 22 860 863,00 57,164800 56,320000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,010000 10 657 100,00 1 193 296,00 1 193 296,00 10,310300 9,909900
KBC Flexible Comfort EUR 979,710000 4 403 246,00 2 217 000,00 2 217 000,00 994,405650 979,710000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,220000 5 672 703,00 5 641 869,00 5 641 869,00 10,526600 10,117800
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,310000 3 077 432,00 3 077 432,00 3 077 432,00 10,619300 10,206900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,670000 7 451 973,00 1 489 663,00 1 489 663,00 9,960100 9,573300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 10,680000 13 477 348,00 12 851 137,00 12 851 137,00 11,000400 10,573200
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,210000 3 666 118,00 3 199 038,00 3 199 038,00 10,516300 10,107900
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 022,510000 991 238 124,00 10 446 591,00 10 446 591,00 1 037,847650 1 022,510000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 995,720000 1 419 209 776,00 3 635 239,00 3 635 239,00 1 010,655800 995,720000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,160000 6 875 753,00 4 956 099,00 4 956 099,00 10,464800 10,058400
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,800000 7 109 415,00 5 994 778,00 5 994 778,00 10,094000 9,702000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 952,650000 41 044 774,00 697 637,00 697 637,00 981,229500 943,123500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,180000 8 278 501,00 7 231 597,00 7 231 597,00 10,485400 10,078200
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 954,870000 41 003 892,00 374 955,00 374 955,00 983,516100 945,321300
Optimum Fund COSB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,960000 9 217 424,00 9 215 849,00 9 215 849,00 10,258800 9,860400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,980000 4 967 023,00 4 360 112,00 4 360 112,00 10,279400 9,880200
IN.Focus 2030 EUR 103,990000 47 633 248,00 139 534,00 139 534,00 105,549850 103,990000
IN.Focus 2035 EUR 104,500000 15 075 869,00 569 519,00 569 519,00 106,067500 104,500000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,630000 359 694 425,00 1 580 371,00 1 580 371,00 9,918900 9,533700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,980000 4 083 730,00 3 768 258,00 3 768 258,00 10,279400 9,880200
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,000000 2 048 910,00 2 048 910,00 2 048 910,00 10,300000 9,900000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,000000 2 619 086,00 2 619 086,00 2 619 086,00 10,300000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR