Základné údaje

NN Investment Partners C.R., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54,550000 2 111 065,49 66 171,06 66 171,06 56,131950 54,550000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 172,880000 15 358 360,03 0,00 0,00 178,066400 172,880000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 157,410000 21 306 253,01 0,00 0,00 1 192,132300 1 157,410000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 58,130000 84 457 564,72 5 553,04 5 553,04 59,873900 58,130000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 141,270000 232 546 857,20 85 877,19 85 877,19 146,779530 141,270000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 416,930000 69 783 427,96 190 679,60 190 679,60 429,437900 416,930000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 130,740000 50 445 639,56 3 917,02 3 917,02 134,662200 130,740000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 998,280000 27 244 994,97 5 047,28 5 047,28 1 048,194000 998,280000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 450,340000 30 392 812,09 32 097,53 32 097,53 472,857000 450,340000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 56,320000 17 562 527,73 33 305,85 33 305,85 59,136000 56,320000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 724,370000 9 888 593,19 6 575,97 6 575,97 1 810,588500 1 724,370000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 011,910000 8 901 062,72 7 821,09 7 821,09 1 062,505500 1 011,910000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 065,240000 7 416 485,06 23 496,00 23 496,00 1 118,502000 1 065,240000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 535,100000 16 237 437,61 0,00 0,00 561,855000 535,100000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 829,460000 1 405 995,64 4 557,88 4 557,88 870,933000 829,460000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 479,320000 10 349 368,69 0,00 0,00 503,286000 479,320000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 129,430000 929 585,89 0,00 0,00 135,901500 129,430000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 325,750000 2 560 913,80 107 555,45 107 555,45 1 392,037500 1 325,750000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 547,040000 3 156 691,55 8 048,60 8 048,60 574,392000 547,040000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 342,570000 8 204 224,18 3 065,66 3 065,66 359,698500 342,570000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 386,580000 56 229 405,18 78 606,40 78 606,40 405,909000 386,580000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 747,290000 40 383 341,27 70 975,36 70 975,36 784,654500 747,290000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 618,290000 9 422 913,79 10 783,65 10 783,65 649,204500 618,290000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 369,820000 10 542 447,28 8 682,59 8 682,59 1 438,311000 1 369,820000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 594,960000 1 368 467,06 643,40 643,40 1 674,708000 1 594,960000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 1 878,220000 20 500 411,24 822 615,28 822 615,28 1 972,131000 1 878,220000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 870,940000 13 398 719,69 14 877,87 14 877,87 1 964,487000 1 870,940000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 871,260000 19 059 504,13 3 340,81 3 340,81 914,823000 871,260000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 829,380000 769 913,68 0,00 0,00 870,849000 829,380000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 804,470000 3 631 778,48 4 409,43 4 409,43 844,693500 804,470000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 470,360000 10 953 990,37 286,87 286,87 493,878000 470,360000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 045,110000 27 591 798,58 4 581,09 4 581,09 1 097,365500 1 045,110000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 145,000000 867 120 898,33 14,42 14,42 4 352,250000 4 145,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,410000 38 962 235,03 0,00 0,00 264,102300 256,410000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 697,860000 9 227 891,48 132 178,87 132 178,87 732,753000 697,860000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 599,220000 3 938 675,98 3 553,37 3 553,37 629,181000 599,220000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 020,610000 4 007 914,08 12 246,30 12 246,30 1 071,640500 1 020,610000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 562,770000 2 756 465,86 95 960,33 95 960,33 1 640,908500 1 562,770000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 128,710000 2 278 327,86 8 738,64 8 738,64 132,571300 128,710000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 54,050000 1 767 965,67 26,65 26,65 56,752500 54,050000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 057,600000 6 134 134,90 7 219,65 7 219,65 1 110,480000 1 057,600000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 684,780000 26 814 834,97 74 272,57 74 272,57 10 169,019000 9 684,780000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 469,040000 1 749 807 144,74 14 668,30 14 668,30 3 642,492000 3 469,040000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 252,850000 697 490,66 0,00 0,00 252,850000 240,207500
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 363,510000 511 171,50 3 295,07 3 295,07 9 831,685500 9 363,510000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 1 884,720000 33 644 900,13 8 499,51 8 499,51 1 978,956000 1 884,720000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 655,670000 530 549 425,82 0,00 0,00 2 788,453500 2 655,670000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 275,040000 46 029 583,97 12 717,30 12 717,30 283,291200 275,040000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 773,590000 7 216 292,91 27 149,84 27 149,84 5 012,269500 4 773,590000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 447,710000 3 846 766,59 4 471,13 4 471,13 5 720,095500 5 447,710000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 030,770000 1 693 775,02 4 512,67 4 512,67 6 151,385400 6 030,770000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 96,520000 17 427 358,61 1 453,50 1 453,50 99,415600 96,520000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 11 747,090000 24 118 941,49 614 349,43 614 349,43 12 334,444500 11 747,090000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 801,210000 146 717 109,66 30 837,77 30 837,77 825,246300 801,210000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 210,960000 7 068 959,55 8 868,64 8 868,64 217,288800 210,960000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 26 748,510000 3 194 475,19 873,41 873,41 27 417,222750 26 748,510000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 14 200,420000 16 342 900,41 15 520,84 15 520,84 14 484,428400 14 200,420000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 305,320000 110 289 168,61 73 217,26 73 217,26 310,815760 305,320000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 594,090000 40 983 712,25 756,28 756,28 623,794500 594,090000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 15 810,580000 4 640 213,01 626,93 626,93 16 601,109000 15 810,580000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 498,440000 62 075 994,98 1 953,26 1 953,26 1 505,932200 1 498,440000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 303,020000 14 610 625,09 442,11 442,11 318,171000 303,020000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR