Základné údaje

NN Investment Partners C.R., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 55,630000 2 138 565,02 67 617,99 67 617,99 57,243270 55,630000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 173,460000 13 035 178,11 0,00 0,00 178,663800 173,460000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 196,410000 20 650 459,15 0,00 0,00 1 232,302300 1 196,410000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 63,850000 89 298 579,19 6 209,41 6 209,41 65,765500 63,850000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 145,290000 234 898 139,94 85 675,62 85 675,62 150,956310 145,290000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 447,080000 70 736 628,92 200 086,18 200 086,18 460,492400 447,080000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 140,570000 53 406 661,85 4 284,13 4 284,13 144,787100 140,570000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 055,950000 26 736 135,44 5 499,21 5 499,21 1 108,747500 1 055,950000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 484,850000 30 747 658,09 34 015,14 34 015,14 509,092500 484,850000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 60,650000 18 470 614,56 34 997,72 34 997,72 63,682500 60,650000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 679,270000 8 603 195,32 6 541,16 6 541,16 1 763,233500 1 679,270000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 087,550000 8 886 153,85 8 550,61 8 550,61 1 141,927500 1 087,550000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 144,120000 7 954 691,01 25 471,54 25 471,54 1 201,326000 1 144,120000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 547,220000 15 995 822,06 0,00 0,00 574,581000 547,220000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 855,160000 1 405 396,80 6 536,84 6 536,84 897,918000 855,160000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 493,960000 11 200 186,28 0,00 0,00 518,658000 493,960000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 139,580000 1 006 801,98 0,00 0,00 146,559000 139,580000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 454,230000 2 675 951,54 119 053,45 119 053,45 1 526,941500 1 454,230000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 589,310000 3 112 647,92 9 862,10 9 862,10 618,775500 589,310000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 368,370000 8 061 072,86 3 296,54 3 296,54 386,788500 368,370000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 429,450000 50 344 424,21 89 583,70 89 583,70 450,922500 429,450000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 836,080000 44 921 956,02 83 343,80 83 343,80 877,884000 836,080000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 642,330000 9 034 897,03 12 027,96 12 027,96 674,446500 642,330000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 540,580000 9 950 277,93 9 092,19 9 092,19 1 617,609000 1 540,580000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 684,030000 1 505 633,69 837,31 837,31 1 768,231500 1 684,030000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 030,530000 21 736 550,85 959 691,42 959 691,42 2 132,056500 2 030,530000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 888,190000 13 515 928,49 14 842,11 14 842,11 1 982,599500 1 888,190000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 931,390000 19 527 237,37 3 793,91 3 793,91 977,959500 931,390000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 853,120000 805 282,89 0,00 0,00 895,776000 853,120000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 869,190000 5 237 825,80 5 534,99 5 534,99 912,649500 869,190000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 504,840000 11 515 399,38 374,05 374,05 530,082000 504,840000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 150,010000 27 476 218,93 5 188,96 5 188,96 1 207,510500 1 150,010000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 318,000000 901 038 652,33 15,10 15,10 4 533,900000 4 318,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,210000 38 148 433,21 0,00 0,00 263,896300 256,210000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 740,020000 9 593 353,81 149 150,29 149 150,29 777,021000 740,020000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 624,100000 4 105 987,22 4 399,28 4 399,28 655,305000 624,100000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 078,570000 3 409 981,18 12 846,85 12 846,85 1 132,498500 1 078,570000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 635,220000 2 666 035,13 106 357,98 106 357,98 1 716,981000 1 635,220000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 131,440000 2 307 150,33 9 255,08 9 255,08 135,383200 131,440000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 56,700000 1 966 285,11 28,44 28,44 59,535000 56,700000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 132,050000 6 294 627,30 7 893,89 7 893,89 1 188,652500 1 132,050000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 401,230000 28 184 500,99 82 126,12 82 126,12 10 921,291500 10 401,230000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 593,170000 1 768 441 691,49 15 304,39 15 304,39 3 772,828500 3 593,170000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 256,170000 705 877,00 0,00 0,00 256,170000 243,361500
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 600,850000 495 522,40 3 581,87 3 581,87 10 080,892500 9 600,850000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 003,080000 31 998 543,73 10 284,36 10 284,36 2 103,234000 2 003,080000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 661,980000 547 641 135,53 11 902,24 11 902,24 2 795,079000 2 661,980000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 278,190000 43 732 795,46 18 930,55 18 930,55 286,535700 278,190000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 945,730000 7 632 865,34 28 217,41 28 217,41 5 193,016500 4 945,730000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 745,520000 3 875 168,93 5 037,34 5 037,34 6 032,796000 5 745,520000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 424,540000 1 743 343,68 4 955,62 4 955,62 6 553,030800 6 424,540000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 101,350000 18 386 034,41 1 552,54 1 552,54 104,390500 101,350000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 495,790000 25 145 623,59 666 919,36 666 919,36 13 120,579500 12 495,790000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 850,920000 156 166 544,98 39 762,64 39 762,64 876,447600 850,920000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 215,920000 7 367 713,42 9 127,66 9 127,66 222,397600 215,920000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 827,200000 3 422 007,43 934,67 934,67 29 547,880000 28 827,200000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 539,300000 17 059 468,17 6 469,56 6 469,56 15 850,086000 15 539,300000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 333,560000 120 469 994,99 91 541,87 91 541,87 339,564080 333,560000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 630,790000 41 850 506,41 973,94 973,94 662,329500 630,790000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 16 944,310000 4 783 200,76 317,79 317,79 17 791,525500 16 944,310000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 501,100000 90 946 361,38 0,23 0,23 1 508,605500 1 501,100000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 327,080000 15 513 110,21 477,21 477,21 343,434000 327,080000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR