Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0.045008 73,390,501.48 73,390,501.48 69,337,704.37 0.045121 0.045008
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0.069235 22,114,371.01 22,114,371.01 11,492,554.01 0.070620 0.069235
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0.044190 15,667,457.98 15,667,457.98 15,667,457.98 0.044632 0.044190
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0.042374 12,011,657.69 12,011,657.69 12,011,657.69 0.043221 0.042374
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0.038032 7,065,390.66 7,065,390.66 7,065,390.66 0.038793 0.038032
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. EUR 0.056682 688,906,418.40 688,906,418.40 688,906,418.40 0.058099 0.056682
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1.250940 200,013,356.40 200,013,356.40 196,863,219.30 1.288468 1.238431
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1.195705 58,020,671.88 58,020,671.88 58,020,671.88 1.255490 1.135920
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1.056856 11,646,143.16 11,646,143.16 11,646,143.16 1.088562 1.056856
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1.370130 6,794,684.27 6,794,684.27 822,757.55 1.397533 1.370130
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0.010446 13,986,773.33 13,986,773.33 4,236,773.33 0.010968 0.009924
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0.010179 62,879,262.22 62,879,262.22 62,879,262.22 0.010281 0.010077
PP - 365. world o.p.f. EUR 0.010459 2,091,863.33 2,091,863.33 2,091,863.33 0.010668 0.010459
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR