Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045791 59 364 538,16 59 364 538,16 56 348 433,73 0,045905 0,045677
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,065966 19 339 552,59 19 339 552,59 9 851 134,76 0,067285 0,065966
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,043870 12 810 818,87 12 810 818,87 12 810 818,87 0,044309 0,043870
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,040448 10 463 020,53 10 463 020,53 10 463 020,53 0,041257 0,040448
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,037653 6 590 485,79 6 590 485,79 6 590 485,79 0,038406 0,037653
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058008 742 396 542,40 742 396 542,40 739 373 140,40 0,058878 0,057428
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,290230 251 420 800,20 251 420 800,20 248 732 200,90 1,328937 1,277328
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,212167 70 993 287,71 70 993 287,71 70 993 287,71 1,230350 1,200045
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,045792 9 863 506,36 9 863 506,36 9 863 506,36 1,077166 1,045792
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,274435 6 626 039,48 6 626 039,48 861 625,96 1,299924 1,274435
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010843 14 867 063,79 14 867 063,79 3 495 545,10 0,011385 0,010301
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010442 95 930 729,14 95 930 729,14 95 785 269,45 0,010599 0,010338
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010406 2 081 175,97 2 081 175,97 2 081 175,97 0,010614 0,010406
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,944264 1 793 410,19 1 793 410,19 1 793 410,19 0,963149 0,934821
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,029554 11 034 701,41 11 034 701,41 11 034 701,41 1,039850 1,019258
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,002146 6 839 124,43 6 839 124,43 6 839 124,43 1,032210 1,002146
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR