Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045239 62 530 357,62 62 530 357,62 59 351 693,30 0,045352 0,045126
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,061870 19 559 198,06 19 559 198,06 10 028 186,50 0,063107 0,061870
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,042068 13 225 959,18 13 225 959,18 13 225 959,18 0,042489 0,042068
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,035823 9 599 572,87 9 599 572,87 9 599 572,87 0,036539 0,035823
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,035614 6 345 151,74 6 345 151,74 6 345 151,74 0,036326 0,035614
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,057696 737 588 788,10 737 588 788,10 734 581 647,70 0,058561 0,057119
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,277989 228 606 700,90 228 606 700,90 225 943 609,50 1,316329 1,265209
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,194471 71 581 479,46 71 581 479,46 71 581 479,46 1,212388 1,182526
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,001051 9 548 173,72 9 548 173,72 9 548 173,72 1,031083 1,001051
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,142050 6 229 662,81 6 229 662,81 763 041,76 1,164891 1,142050
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010749 14 588 717,23 14 588 717,23 3 315 780,37 0,011286 0,010212
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010392 87 082 621,93 87 082 621,93 87 082 621,93 0,010548 0,010288
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,009628 1 925 591,73 1 925 591,73 1 925 591,73 0,009821 0,009628
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,848468 1 458 530,96 1 458 530,96 1 458 530,96 0,865437 0,839983
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,026154 9 515 051,46 9 515 051,46 9 515 051,46 1,036416 1,015892
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR