Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045152 71 694 516,97 71 694 516,97 67 628 753,20 0,045265 0,045039
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,070582 21 972 381,02 21 972 381,02 11 468 211,30 0,071994 0,070582
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,044023 15 209 425,29 15 209 425,29 15 209 425,29 0,044463 0,044023
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,043091 12 073 120,92 12 073 120,92 12 073 120,92 0,043953 0,043091
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,038009 6 994 846,67 6 994 846,67 6 994 846,67 0,038769 0,038009
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,056985 733 218 611,10 733 218 611,10 733 218 611,10 0,057840 0,056415
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,259483 215 887 146,60 215 887 146,60 212 715 496,40 1,297267 1,246888
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,212036 68 531 608,11 68 531 608,11 68 531 608,11 1,230217 1,199916
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,075448 11 805 236,08 11 805 236,08 11 805 236,08 1,107711 1,075448
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,385353 7 158 588,83 7 158 588,83 887 575,13 1,413060 1,385353
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010509 17 586 964,47 17 586 964,47 2 904 349,21 0,011034 0,009984
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010258 66 527 106,73 66 527 106,73 66 527 106,73 0,010412 0,010155
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010631 2 126 187,87 2 126 187,87 2 126 187,87 0,010844 0,010631
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,975879 739 810,17 739 810,17 739 810,17 0,995397 0,966120
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,000535 2 369 560,23 2 369 560,23 2 369 560,23 1,010540 0,990530
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR