Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,046960 76 577 879,79 76 577 879,79 60 175 035,29 0,047077 0,046843
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,062506 15 949 542,59 15 949 542,59 9 351 714,76 0,063756 0,061881
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,046067 11 544 522,49 11 544 522,49 10 935 907,86 0,046528 0,045606
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,043839 9 395 278,59 9 395 278,59 9 395 278,59 0,044716 0,043401
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,040216 6 262 450,76 6 262 450,76 6 262 450,76 0,040819 0,039814
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,059616 795 274 066,20 795 274 066,20 795 274 066,20 0,060510 0,059020
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,329008 340 439 772,80 340 439 772,80 337 783 071,20 1,368878 1,315718
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,222724 62 517 921,64 62 517 921,64 62 517 921,64 1,241065 1,210497
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,084987 8 062 423,22 8 062 423,22 8 062 423,22 1,117537 1,084987
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,265805 6 031 038,24 6 031 038,24 1 762 603,27 1,303779 1,253147
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011353 17 829 157,22 17 829 157,22 5 278 973,06 0,011353 0,011353
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010741 139 436 139,30 139 436 139,30 129 388 199,40 0,010902 0,010634
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,012117 605 826,30 605 826,30 605 826,30 0,012359 0,012117
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,998166 2 633 513,87 2 633 513,87 2 633 513,87 1,018129 0,988184
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,054288 45 586 160,86 45 586 160,86 24 175 467,17 1,064831 1,043745
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,009922 19 477 665,53 19 477 665,53 19 477 665,53 1,040220 1,009922
PP - Dlhopisový fond o.p.f. EUR 1,026449 4 319 625,13 4 319 625,13 1 182 188,30 1,036713 1,016185
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR