Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045267 66 259 812,34 66 259 812,34 63 379 678,50 0,045380 0,045154
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,065177 20 565 283,05 20 565 283,05 10 645 749,64 0,066481 0,065177
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,043042 14 233 331,48 14 233 331,48 14 233 331,48 0,043472 0,043042
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,039373 10 713 361,97 10 713 361,97 10 713 361,97 0,040160 0,039373
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,036917 6 679 477,92 6 679 477,92 6 679 477,92 0,037655 0,036917
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,057371 741 284 876,50 741 284 876,50 741 284 876,50 0,058232 0,056797
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,267614 219 785 198,80 219 785 198,80 217 144 064,20 1,305642 1,254938
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,199264 71 331 961,67 71 331 961,67 71 331 961,67 1,217253 1,187271
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,048171 9 854 298,07 9 854 298,07 9 854 298,07 1,079616 1,048171
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,293156 6 911 039,30 6 911 039,30 840 185,25 1,319019 1,293156
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010650 15 725 500,98 15 725 500,98 4 292 996,72 0,011183 0,010118
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010338 74 213 116,35 74 213 116,35 74 213 116,35 0,010493 0,010235
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010311 2 062 198,58 2 062 198,58 2 062 198,58 0,010517 0,010311
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,921167 1 348 058,26 1 348 058,26 1 348 058,26 0,939590 0,911955
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,008237 7 013 999,34 7 013 999,34 7 013 999,34 1,018319 0,998155
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR