Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,036281 13 623 150,16 13 623 210,49 13 623 210,49 0,037003 0,036281
IAD - EURO Bond EUR 0,042970 18 319 421,54 18 319 573,18 18 319 573,18 0,043786 0,042970
KBC Renta Dollarenta USD 1 214,120000 109 926 552,00 642 143,00 642 143,00 1 226,261200 1 214,120000
KBC Renta Eurorenta EUR 3 165,440000 63 642 855,00 7 168 207,00 7 168 207,00 3 197,094400 3 165,440000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055881 186 295 306,18 186 295 306,18 144 567 101,75 0,056440 0,055881
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076432 357 186 721,00 357 186 721,00 317 045 451,20 0,076432 0,074139
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,960000 5 932 231,00 74 586,00 74 586,00 47,006960 46,960000
KBC Renta Czechrenta CZK 39 799,430000 127 395 667,00 779 931,00 779 931,00 40 197,424300 39 799,430000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 252,430000 4 363 941,00 901 657,00 901 657,00 1 264,954300 1 252,430000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 209,630000 1 799 688,00 310 336,00 310 336,00 1 221,726300 1 209,630000
KBC Renta Long EUR EUR 1 404,360000 1 065 642,00 512 387,00 512 387,00 1 418,403600 1 404,360000
KBC Renta Forintrenta HUF 298 109,660000 347 122 465,00 135 489,00 135 489,00 301 090,756600 298 109,660000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 836,530000 7 535 185,00 897 014,00 897 014,00 1 854,895300 1 836,530000
KBC Renta Canarenta CAD 2 660,070000 18 833 806,00 244 068,00 244 068,00 2 686,670700 2 660,070000
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,036525 57 583 158,88 57 583 158,88 45 728 480,29 0,037073 0,035064
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 237,700000 15 672 846,00 2 263 093,00 2 263 093,00 2 260,077000 2 237,700000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 58,410000 2 154 031,39 67 987,14 67 987,14 60,103890 58,410000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 173,890000 9 928 231,76 0,00 0,00 179,106700 173,890000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 349,500000 25 514 343,71 0,00 0,00 1 389,985000 1 349,500000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,037893 10 068 230,01 9 965 084,58 9 965 084,58 0,038082 0,037893
ERSTE Bond Danubia EUR 180,690000 232 557 372,06 24 808 245,66 2 449 252,95 185,207250 180,690000
KBC Renta Short EUR EUR 711,080000 2 715 398,00 213 006,00 35 277,00 718,190800 711,080000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 665,440000 26 564 045,00 2 569 423,00 2 569 423,00 3 702,094400 3 665,440000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 225,430000 352 424 875,81 1 058 601,92 1 058 601,92 234,447200 225,430000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 300,320000 634 471 631,89 231 144,89 231 144,89 309,329600 300,320000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 291,630000 146 084 621,48 277 616,30 277 616,30 300,378900 291,630000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 203,560000 644 552 529,92 11 160 804,08 4 807 492,92 210,684600 203,560000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 216,250000 421 098 477,69 19 350 720,18 3 109 336,26 223,818750 216,250000
ESPA Bond Dollar USD 148,730000 274 824 756,90 19 955 204,93 2 943 020,93 153,935550 148,730000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 163,944000 21 925 499,34 375 528,32 375 528,32 166,403160 163,944000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052283 42 595 291,00 12 423 851,00 12 423 851,00 0,052283 0,050714
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,520000 36 916 472,63 842 180,04 842 180,04 164,145200 162,520000
IAD - Český konzervativní EUR 0,045242 9 595 839,60 9 356 154,68 9 356 154,68 0,045242 0,045242
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,510000 1 619 847,76 110 233,30 110 233,30 64,585500 61,510000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 232,460000 234 069 584,50 20 595,96 20 595,96 244,083000 232,460000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [Classic, C] EUR 197,270000 221 252 219,20 55 128,87 55 128,87 207,133500 197,270000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [Classic, C] EUR 427,080000 84 374 502,83 909 308,84 909 308,84 448,434000 427,080000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [Classic, C] EUR 147,010000 37 492 566,65 7 979,34 7 979,34 154,360500 147,010000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities [Classic, C] EUR 122,430000 76 051 951,56 9 907,87 9 907,87 128,551500 122,430000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 583,020000 15 991 474,72 0,00 0,00 612,171000 583,020000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 906,920000 1 619 985,06 10 165,67 10 165,67 952,266000 906,920000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 138,040000 76 429 168,71 466 387,19 466 387,19 142,181200 138,040000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032971 3 957 491,09 3 957 491,09 3 957 491,09 0,034620 0,032971
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 92,910000 15 867 707,84 145 411,58 145 411,58 97,555500 92,910000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 131,890000 159 097 717,69 835 234,97 835 234,97 137,165600 131,890000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 218,230000 213 230 671,59 128 650,95 128 650,95 224,776900 218,230000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010422 7 487 321,82 7 487 321,82 5 334 166,20 0,010422 0,009901
AXA Eurobond EUR 0,031915 1 880 097,00 1 868 870,00 1 868 870,00 0,031915 0,030958
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013441 9 802 118,27 9 802 118,27 9 802 118,27 0,013441 0,013441
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 127,200000 197 522 364,97 248 179,28 248 179,28 131,016000 127,200000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 949,480000 22 862 847,00 1 010 606,00 1 010 606,00 958,974800 949,480000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 916,270000 7 452 394,00 637 726,00 637 726,00 925,432700 916,270000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 651,750000 32 199 707,00 272 003,00 272 003,00 2 678,267500 2 625,232500
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 116,340000 2 336 171,00 44 434,00 44 434,00 1 127,503400 1 116,340000
KBC Bonds High Interest EUR 2 165,520000 66 501 883,00 2 915 362,00 2 915 362,00 2 187,175200 2 165,520000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,103187 14 074 103,88 14 074 103,88 14 074 103,88 0,103703 0,102671
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,126813 201 126 905,31 201 126 905,31 201 126 905,31 0,127447 0,121740
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,088336 33 924 002,10 33 924 002,10 33 924 002,10 0,088778 0,087894
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 261,560000 692 891,63 0,00 0,00 261,560000 248,482000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,091313 11 427 222,57 11 427 222,57 11 427 222,57 0,091770 0,090856
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 768,980000 657 281 218,99 274 681,12 274 681,12 2 907,429000 2 768,980000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216933 6 404 720,39 6 404 720,39 6 404 720,39 1,216933 1,216933
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095846 212 878 050,30 212 878 050,30 128 704 898,76 0,095846 0,092971
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,230000 513 580 092,23 303 601,52 303 601,52 21,241500 20,230000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,960000 69 061 853,22 51 712,96 51 712,96 14,658000 13,960000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,180000 299 711 478,89 287 287,75 287 287,75 16,989000 16,180000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,210000 19 988 896,24 6 764,36 6 764,36 11,770500 11,210000
Franklin High Yield Fund USD 19,770000 1 527 528 844,26 22 242,96 22 242,96 20,758500 19,770000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,250000 906 777 097,53 670 263,48 670 263,48 16,012500 15,250000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,590000 900 451 824,21 130 094,48 130 094,48 12,169500 11,590000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,790000 336 395 923,37 244 543,47 244 543,47 18,679500 17,790000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,370000 9 347 687 025,84 6 060 022,43 6 060 022,43 14,038500 13,370000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 14,520000 160 339 627,25 72 461,59 72 461,59 15,246000 14,520000
Templeton Global Bond Fund USD 29,650000 12 281 151 997,85 8 271 838,83 8 271 838,83 31,132500 29,650000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,980000 136 381 452,16 36 566,59 36 566,59 16,779000 15,980000
Templeton Global Total Return Fund USD 29,670000 12 475 586 078,61 10 520 025,18 10 520 025,18 31,153500 29,670000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 185,200000 210 235 842,83 14 830 879,71 142 048,40 189,830000 185,200000
ESPA Bond USA High Yield EUR 217,180000 199 104 773,82 26 160 632,51 6 385 924,29 224,781300 217,180000
ESPA Bond USA Corporate EUR 188,200000 177 463 594,45 3 036 915,00 3 036 915,00 194,787000 188,200000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 200,980000 306 105 216,72 18 435 635,21 1 900 797,61 208,014300 200,980000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,480000 54 426 239,85 602 140,00 602 140,00 112,764400 108,385200
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,860000 11 106 472 046,08 0,00 0,00 14,553000 13,860000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,830000 11 285 926 912,00 0,00 0,00 16,621500 15,830000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 17,620000 1 475 902 512,00 0,00 0,00 18,501000 17,620000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,810000 7 456 944 128,00 0,00 0,00 126,850500 120,810000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 203,760000 8 472 088,25 26 811,60 26 811,60 5 463,948000 5 203,760000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 159,450000 340 385 099,24 32 680 545,70 3 770 878,86 165,030750 159,450000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 52,320000 2 512 714,50 1 035 255,32 1 035 255,32 54,936000 52,320000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,900000 179 264 856,30 284 611,72 284 611,72 17,491500 16,900000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 10,220000 345 415 544,90 2 854 281,78 2 854 281,78 10,577700 10,220000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,515000 46 903 822,37 1 373 442,76 1 373 442,76 9,848025 9,515000
BNP Paribas Funds Global Convertible [Classic RH EUR, C] EUR 167,600000 149 242 199,60 113 879,17 113 879,17 172,628000 167,600000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [Classic, C] EUR 107,640000 10 044 705,45 28 068,21 28 068,21 110,869200 107,640000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible [Classic, C] EUR 176,560000 85 055 515,20 34 385,10 34 385,10 181,856800 176,560000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [Classic, C] EUR 155,050000 102 016 968,40 115 806,84 115 806,84 159,701500 155,050000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [Classic EUR, C] EUR 169,100000 4 156 388,29 243 181,02 243 181,02 174,173000 169,100000
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond [Classic, C] EUR 103,210000 6 122 786,98 56 676,32 56 676,32 106,306300 103,210000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,370000 843 513 202,80 0,00 0,00 107,433700 106,370000
ESPA Mortage EUR 159,330000 224 197 388,47 30 200 528,00 2 930 001,20 164,906550 159,330000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 193,720000 429 168 017,17 8 242 846,74 8 242 846,74 200,500200 193,720000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 127,980000 57 652 142,69 0,00 0,00 132,459300 127,980000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 126,910000 111 681 890,64 21 429 568,94 21 429 568,94 131,351850 126,910000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 237,460000 734 368 390,28 3 999 520,50 3 999 520,50 242,209200 237,460000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 174,760000 653 052 537,13 20 093,03 20 093,03 179,129000 174,760000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 109,980000 156 230 778,90 8 788,51 8 788,51 113,279400 109,980000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities [Classic, C] EUR 128,050000 304 343 252,50 0,00 0,00 131,891500 128,050000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [Classic H EUR, C] EUR 1 239,350000 5 373 835,79 1 003,87 1 003,87 1 276,530500 1 239,350000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [Classic, C] EUR 216,610000 101 425 835,00 5 183,48 5 183,48 223,108300 216,610000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond [Classic H EUR, C] EUR 111,720000 37 072 859,96 21 870,31 21 870,31 115,071600 111,720000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,054288 45 586 160,86 45 586 160,86 24 175 467,17 1,064831 1,043745
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,190300 355 884 636,95 0,00 0,00 8,599815 8,190300
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 142,710000 42 696 523,12 2 093 448,10 2 093 448,10 145,564200 142,710000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [Classic, C] EUR 104,720000 11 692,91 10 642,79 10 642,79 107,861600 104,720000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 101,810000 4 137 588,04 0,00 0,00 104,864300 101,810000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,490000 101 111,49 0,00 0,00 103,504700 100,490000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 104,500000 2 035 351,22 1 557 030,04 1 557 030,04 106,590000 104,500000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 104,200000 23 908 144,50 5 447 191,29 5 447 191,29 108,889000 104,200000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 101,080000 1 115 221,63 111 078,04 111 078,04 105,628600 101,080000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 19,250000 87 351 272,35 5 500 729,68 5 500 729,68 20,116250 19,250000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 20,890000 100 455 042,68 372 038,99 372 038,99 21,830050 20,890000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 57,990000 12 345 950,22 3 524 043,37 3 524 043,37 60,599550 57,990000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 104,070000 59 867 904,62 24 859 463,78 24 859 463,78 108,753150 104,070000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 52,230000 56 033 137,51 22 264 416,42 22 264 416,42 54,580350 52,230000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 49,990000 1 694 462,75 103 622,17 103 622,17 52,239550 49,990000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 56,550000 7 807 141,62 90 101,00 90 101,00 59,094750 56,550000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 119,520000 5 260 439,81 51 657,52 51 657,52 124,898400 119,520000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 107,340000 35 675 972,83 2 506 663,36 2 506 663,36 112,170300 107,340000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 125,200000 5 609 636,92 3 473 278,12 3 473 278,12 130,834000 125,200000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 135,870000 11 077 399,21 156 493,16 156 493,16 141,984150 135,870000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,460000 17 510 275,48 3 332 005,39 3 332 005,39 11,975700 11,460000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 87,380000 25 060 871,66 6 488 549,83 6 488 549,83 91,312100 87,380000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 12,430000 220 228 954,11 3 575 230,76 3 575 230,76 12,989350 12,430000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 100,270000 6 802 869,17 192 236,34 192 236,34 104,782150 100,270000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 108,820000 257 176 819,51 230 575,49 230 575,49 113,716900 108,820000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,780000 12 380 290,33 362 776,84 362 776,84 14,400100 13,780000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 99,220000 3 534 882,88 302 143,55 302 143,55 103,684900 99,220000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,960000 76 072 953,65 643 468,51 643 468,51 15,633200 14,960000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 76,290000 41 986 763,94 5 843 358,93 5 843 358,93 79,723050 76,290000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 82,810000 10 534 018,34 52 228,95 52 228,95 86,536450 82,810000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 54,330000 12 141 917,39 3 369 266,47 3 369 266,47 56,774850 54,330000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 48,820000 12 526 200,06 4 573 430,16 4 573 430,16 51,016900 48,820000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 100,440000 62 174 219,26 33 650 395,02 33 650 395,02 104,959800 100,440000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 49,230000 31 873 979,44 8 884 479,61 8 884 479,61 51,445350 49,230000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 53,420000 439 741,98 112 371,67 112 371,67 55,823900 53,420000
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 06/2025 EUR 52,240000 3 816 789,39 2 801 949,29 2 801 949,29 53,546000 51,717600
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 07/2025 EUR 52,090000 6 956 391,73 1 295 758,86 1 295 758,86 53,392250 51,569100
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 51,140000 15 470 622,88 3 379 346,03 3 379 346,03 52,418500 50,628600
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (AD) (D) EUR 51,140000 1 300 195,57 388 144,83 388 144,83 52,418500 50,628600
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 50,300000 7 635 052,58 2 022 590,36 2 022 590,36 51,557500 49,797000
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (AD) (D) EUR 50,300000 12 061 524,45 0,00 0,00 51,557500 49,797000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [Classic, C] EUR 380,020000 116 454 027,90 503 844,56 503 844,56 391,420600 380,020000
PP - Dlhopisový fond o.p.f. EUR 1,026449 4 319 625,13 4 319 625,13 1 182 188,30 1,036713 1,016185
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities [Classic EUR, Acc] EUR 454,620000 147 987 442,90 62 652,00 62 652,00 468,258600 454,620000
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond Classic [Classic RH EUR, C] EUR 102,610000 31 392 650,14 18 280,99 18 280,99 105,688300 102,610000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR