Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034528 2 620 632,52 2 620 634,84 2 620 634,84 0,035215 0,034528
IAD - EURO Bond EUR 0,041357 10 828 711,49 10 828 704,10 10 828 704,10 0,042143 0,041357
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,044877 2 792 404,00 2 792 359,00 2 792 359,00 0,045326 0,044877
KBC Renta Dollarenta USD 1 083,160000 75 727 416,00 672 788,00 672 788,00 1 093,991600 1 083,160000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 879,860000 60 455 631,00 5 089 972,00 5 089 972,00 2 908,658600 2 879,860000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054104 212 835 918,71 212 835 918,71 169 358 141,19 0,054645 0,054104
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075572 414 807 049,62 414 807 049,62 374 775 088,77 0,075572 0,073305
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,840000 7 166 180,00 85 922,00 85 922,00 46,886840 46,840000
KBC Renta Czechrenta CZK 38 579,250000 126 818 791,00 831 484,00 831 484,00 38 965,042500 38 579,250000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 117,080000 4 447 853,00 833 504,00 833 504,00 1 128,250800 1 117,080000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 129,460000 1 767 448,00 350 807,00 350 807,00 1 140,754600 1 129,460000
KBC Renta Long EUR EUR 1 258,970000 1 148 711,00 645 275,00 645 275,00 1 271,559700 1 258,970000
KBC Renta Emurenta EUR 646,740000 806 447,00 61 487,00 61 487,00 653,207400 646,740000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 049,510000 1 202 353,00 1 080 374,00 1 080 374,00 1 060,005100 1 049,510000
KBC Renta Forintrenta HUF 280 421,150000 377 001 559,00 133 712,00 133 712,00 283 225,361500 280 421,150000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 654,450000 6 644 141,00 827 490,00 827 490,00 1 670,994500 1 654,450000
KBC Renta Canarenta CAD 2 442,670000 19 508 697,00 172 019,00 172 019,00 2 467,096700 2 442,670000
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035277 62 575 589,35 62 575 589,35 50 116 496,27 0,035806 0,033866
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,300000 29 341 999,13 3 202 298,07 3 202 298,07 9,765000 9,300000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,460000 105 745 398,83 619 754,00 619 754,00 14,133000 13,460000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,020000 175 782 556,88 342 615,50 342 615,50 18,921000 18,020000
KBC Renta Aud-Renta AUD 1 971,130000 13 424 564,00 846 117,00 846 117,00 1 990,841300 1 971,130000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54,270000 2 170 621,28 116 902,36 116 902,36 55,843830 54,270000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 171,750000 15 378 529,03 0,00 0,00 176,902500 171,750000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 139,430000 21 445 783,30 0,00 0,00 1 173,612900 1 139,430000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,850000 61 442 377,67 21 262 631,32 21 262 631,32 10,342500 9,850000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036114 9 881 062,10 9 713 987,92 9 713 987,92 0,036295 0,036114
ERSTE Bond Danubia EUR 163,300000 239 866 618,00 13 773 375,20 2 143 312,50 167,382500 163,300000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,140000 380 740 591,68 3 075 595,67 3 075 595,67 11,697000 11,140000
IAD - EURO Cash EUR 0,038222 4 189 384,77 4 189 336,95 4 189 336,95 0,038413 0,038222
KBC Renta Short EUR EUR 710,840000 3 419 895,00 212 934,00 35 266,00 717,948400 710,840000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 81,230000 67 191 216,25 4 250 877,19 4 250 877,19 85,291500 81,230000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 94,670000 65 264 599,34 29 391 052,23 29 391 052,23 99,403500 94,670000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 123,210000 22 336 964,89 174 413,85 174 413,85 129,370500 123,210000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 525,860000 24 977 781,00 1 491 542,00 1 491 542,00 3 561,118600 3 525,860000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 92,420000 6 486 513,42 366 981,24 366 981,24 97,041000 92,420000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 202,490000 297 914 355,58 881 720,63 881 720,63 210,589600 202,490000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 278,760000 676 055 219,23 341 283,08 341 283,08 287,122800 278,760000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 254,500000 139 544 608,76 400 929,12 400 929,12 262,135000 254,500000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 96,930000 292 465 281,31 206 765,44 206 765,44 101,776500 96,930000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 191,990000 621 350 215,48 9 468 850,31 3 476 650,42 198,709650 191,990000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 191,610000 195 008 807,26 1 441 886,64 1 441 886,64 198,316350 191,610000
ESPA Bond Dollar USD 131,770000 113 709 744,95 135 242,71 135 242,71 136,381950 131,770000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 154,198000 18 101 521,43 426 098,11 426 098,11 156,510970 154,198000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050485 39 592 435,00 10 815 031,00 10 815 031,00 0,050485 0,048970
IAD - Bond Dynamic EUR 0,041457 11 028 839,29 11 028 890,90 11 028 890,90 0,042286 0,041457
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155,670000 33 701 542,52 205 498,57 205 498,57 157,226700 155,670000
IAD - Český konzervativní EUR 0,042155 8 998 076,29 8 767 796,70 8 767 796,70 0,042155 0,042155
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,520000 2 703 220,13 137 290,62 137 290,62 64,596000 61,520000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 101,790000 33 426 351,15 2 992 680,76 2 992 680,76 106,879500 101,790000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,000000 75 309 240,63 21 827 806,10 21 827 806,10 79,800000 76,000000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,700000 10 095 634,22 158 478,69 158 478,69 80,535000 76,700000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 46,630000 782 031,07 15 614,20 15 614,20 48,961500 46,630000
PARVEST Bond Euro EUR 217,800000 238 587 257,80 48 386,45 48 386,45 228,690000 217,800000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 184,700000 338 208 201,40 61 203,66 61 203,66 193,935000 184,700000
PARVEST Bond Euro Government EUR 387,840000 104 458 370,10 764 708,03 764 708,03 407,232000 387,840000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 137,580000 53 706 625,59 9 586,78 9 586,78 144,459000 137,580000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 121,850000 84 056 467,66 3 514,73 3 514,73 127,942500 121,850000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 528,560000 16 801 461,17 0,00 0,00 554,988000 528,560000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 824,210000 1 444 486,95 4 529,03 4 529,03 865,420500 824,210000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 133,570000 89 443 070,09 808 062,57 808 062,57 137,577100 133,570000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032213 4 085 445,91 4 085 445,91 4 085 445,91 0,033824 0,032213
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 84,170000 27 467 022,48 65 633,49 65 633,49 88,378500 84,170000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 113,320000 167 476 231,31 850 563,26 850 563,26 117,852800 113,320000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 202,930000 209 667 858,59 124 181,19 124 181,19 209,017900 202,930000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 64,520000 13 791 235,60 5 031 395,48 5 031 395,48 67,746000 64,520000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010374 7 682 189,24 7 682 189,24 5 538 950,28 0,010374 0,009855
AXA Eurobond EUR 0,031335 2 330 122,00 2 318 744,00 2 318 744,00 0,031335 0,030395
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012850 8 588 498,64 8 588 498,64 8 588 498,64 0,012850 0,012850
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 111,860000 199 092 242,75 941 957,62 941 957,62 115,215800 111,860000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 893,870000 18 872 865,00 420 384,00 420 384,00 902,808700 893,870000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 802,640000 8 582 777,00 783 476,00 783 476,00 810,666400 802,640000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 328,910000 30 535 322,00 205 452,00 205 452,00 2 352,199100 2 305,620900
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 019,290000 2 528 687,00 68 132,00 68 132,00 1 029,482900 1 019,290000
KBC Bonds High Interest EUR 1 937,940000 65 984 150,00 2 078 583,00 2 078 583,00 1 957,319400 1 937,940000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,098715 15 274 640,35 15 274 640,35 15 274 640,35 0,099209 0,098221
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,115179 209 045 537,58 209 045 537,58 209 045 537,58 0,115755 0,110572
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,082445 41 866 469,89 41 866 469,89 41 866 469,89 0,082857 0,082033
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 49,290000 5 251 534,47 1 629 119,48 1 629 119,48 50,522250 48,550650
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 51,920000 12 520 898,48 4 069 440,74 4 069 440,74 54,516000 51,920000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 254,520000 714 664,22 0,00 0,00 254,520000 241,794000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,081936 17 379 250,36 17 379 250,36 17 379 250,36 0,082346 0,081526
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 626,780000 501 427 903,10 8 357,83 8 357,83 2 758,119000 2 626,780000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,217094 6 405 564,38 6 405 564,38 6 405 564,38 1,217094 1,217094
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093398 226 933 727,08 226 933 727,08 119 641 396,21 0,093398 0,090596
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,980000 555 406 423,25 287 257,87 287 257,87 19,929000 18,980000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,100000 65 805 851,59 72 072,75 72 072,75 13,755000 13,100000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,930000 381 912 676,98 176 649,71 176 649,71 15,676500 14,930000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,050000 50 968 694,14 1 220,60 1 220,60 10,552500 10,050000
Franklin High Yield Fund USD 17,930000 1 802 266 949,67 22 629,52 22 629,52 18,826500 17,930000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,390000 879 666 936,68 695 991,59 695 991,59 14,059500 13,390000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,760000 629 550 689,84 110 457,88 110 457,88 11,298000 10,760000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,700000 505 953 048,68 178 360,73 178 360,73 18,585000 17,700000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,370000 9 739 840 358,64 6 252 319,66 6 252 319,66 14,038500 13,370000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,550000 304 753 909,97 26 378,81 26 378,81 16,327500 15,550000
Templeton Global Bond Fund USD 30,070000 14 810 836 880,98 7 841 894,38 7 841 894,38 31,573500 30,070000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,180000 132 720 229,52 21 444,42 21 444,42 15,939000 15,180000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,510000 16 526 813 517,51 10 379 148,44 10 379 148,44 32,035500 30,510000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 166,260000 172 870 581,57 12 149 340,43 204 001,02 170,416500 166,260000
ESPA Bond USA High Yield EUR 200,780000 578 643 930,49 40 376 428,42 8 778 057,73 207,807300 200,780000
ESPA Bond USA Corporate EUR 166,590000 197 441 914,96 31 186 760,79 8 375 165,40 172,420650 166,590000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190,020000 252 085 480,74 104 511,00 104 511,00 196,670700 190,020000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 108,650000 75 206 370,16 812 681,90 812 681,90 111,909500 107,563500
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,250000 13 392 526 000,13 0,00 0,00 12,862500 12,250000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,800000 11 824 526 336,00 0,00 0,00 16,590000 15,800000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,360000 1 684 272 826,18 0,00 0,00 17,178000 16,360000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,600000 9 268 118 528,00 0,00 0,00 125,580000 119,600000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 842,410000 7 031 789,88 28 147,47 28 147,47 5 084,530500 4 842,410000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 135,230000 189 247 389,80 21 244 460,52 3 564 110,64 139,963050 135,230000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 51,280000 20 323 020,72 4 107 322,73 4 107 322,73 53,844000 51,280000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 48,710000 2 048 052,23 917 077,83 917 077,83 51,145500 48,710000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,500000 200 004 634,06 246 923,14 246 923,14 16,042500 15,500000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,551000 390 468 656,10 1 779 478,63 1 779 478,63 9,885285 9,551000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,663000 68 606 377,82 1 163 474,08 1 163 474,08 8,966205 8,663000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 48,040000 13 230 925,78 3 646 750,32 3 646 750,32 50,442000 48,040000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 52,940000 887 878,98 15 770,29 15 770,29 55,587000 52,940000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,180000 69 758 603,49 111 863,83 111 863,83 11,739000 11,180000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,560000 33 313 438,71 120 895,14 120 895,14 11,088000 10,560000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 87,090000 11 462 078,31 47 149,30 47 149,30 91,444500 87,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 85,370000 257 599 226,06 117 858,66 117 858,66 89,638500 85,370000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,870000 154 826 755,52 5 146 316,00 5 146 316,00 16,663500 15,870000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 73,250000 15 657 879,34 47 121,42 47 121,42 76,912500 73,250000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 108,520000 19 674 078,38 3 806 073,45 3 806 073,45 113,946000 108,520000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,810000 335 350 853,64 2 893 858,07 2 893 858,07 10,300500 9,810000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,860000 93 139 030,99 334 191,61 334 191,61 12,453000 11,860000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 574,070000 99 468 592,35 472 890,09 472 890,09 1 621,292100 1 574,070000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 154,680000 68 837 725,03 96 235,05 96 235,05 159,320400 154,680000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 100,340000 11 033 514,75 22 468,13 22 468,13 103,350200 100,340000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 423,180000 150 220 435,50 38 180,88 38 180,88 435,875400 423,180000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 166,530000 103 752 070,80 37 422,77 37 422,77 171,525900 166,530000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 146,790000 134 776 588,90 78 403,48 78 403,48 151,193700 146,790000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 141,480000 2 976 206,36 5 809,17 5 809,17 145,724400 141,480000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 103,990000 12 973 677,33 37 090,41 37 090,41 107,109700 103,990000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,230000 996 135 956,64 0,00 0,00 107,292300 106,230000
ESPA Mortage EUR 151,380000 306 302 165,37 25 942 667,40 4 286 736,30 156,678300 151,380000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 174,010000 381 776 977,63 9 722 620,46 662 688,20 180,100350 174,010000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 123,490000 187 502 570,67 8 557 037,77 2 116 173,60 127,812150 123,490000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 109,900000 115 819 410,91 20 765 523,15 20 765 523,15 113,746500 109,900000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 220,200000 324 557 182,60 1 580 689,19 1 580 689,19 224,604000 220,200000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 161,260000 653 521 968,75 0,00 0,00 165,291500 161,260000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,020000 197 932 982,10 0,00 0,00 112,290600 109,020000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,700000 922 099,25 0,00 0,00 51,191000 49,700000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,280000 400 310 001,30 0,00 0,00 130,068400 126,280000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,920000 32 286 373,77 0,00 0,00 106,007600 102,920000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 179,310000 8 035 891,93 0,00 0,00 1 214,689300 1 179,310000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 199,850000 100 565 429,90 0,00 0,00 205,845500 199,850000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 105,700000 29 080 815,67 0,00 0,00 108,871000 105,700000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,008237 7 013 999,34 7 013 999,34 7 013 999,34 1,018319 0,998155
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR