Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034226 13 474 616,53 13 474 556,74 13 474 556,74 0,034907 0,034226
IAD - EURO Bond EUR 0,040711 14 312 489,39 14 312 578,96 14 312 578,96 0,041485 0,040711
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,044943 2 758 659,00 2 758 659,00 2 758 659,00 0,045392 0,044943
KBC Renta Dollarenta USD 1 111,730000 77 450 421,00 676 346,00 676 346,00 1 122,847300 1 111,730000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 911,200000 60 256 847,00 5 247 658,00 5 247 658,00 2 940,312000 2 911,200000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054172 207 790 359,50 207 790 359,50 165 048 169,04 0,054714 0,054172
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076419 413 236 190,07 413 236 190,07 372 755 556,82 0,076419 0,074126
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,970000 6 977 689,00 85 061,00 85 061,00 47,016970 46,970000
KBC Renta Czechrenta CZK 38 680,190000 123 282 314,00 781 821,00 781 821,00 39 066,991900 38 680,190000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 139,110000 4 424 868,00 792 040,00 792 040,00 1 150,501100 1 139,110000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 146,490000 1 784 646,00 343 916,00 343 916,00 1 157,954900 1 146,490000
KBC Renta Long EUR EUR 1 280,870000 1 142 905,00 630 614,00 630 614,00 1 293,678700 1 280,870000
KBC Renta Emurenta EUR 654,340000 757 160,00 61 682,00 61 682,00 660,883400 654,340000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 058,560000 1 163 473,00 1 039 751,00 1 039 751,00 1 069,145600 1 058,560000
KBC Renta Forintrenta HUF 288 102,150000 387 039 886,00 137 251,00 137 251,00 290 983,171500 288 102,150000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 685,610000 6 688 844,00 851 805,00 851 805,00 1 702,466100 1 685,610000
KBC Renta Canarenta CAD 2 514,950000 19 595 635,00 204 165,00 204 165,00 2 540,099500 2 514,950000
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035801 62 266 546,43 62 266 546,43 51 007 376,42 0,036338 0,034369
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,240000 24 605 392,56 3 157 333,78 3 157 333,78 9,702000 9,240000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,350000 109 017 382,13 613 353,76 613 353,76 14,017500 13,350000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,250000 175 440 954,39 342 386,37 342 386,37 19,162500 18,250000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 030,200000 13 976 719,00 928 411,00 928 411,00 2 050,502000 2 030,200000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54,550000 2 111 065,49 66 171,06 66 171,06 56,131950 54,550000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 172,880000 15 358 360,03 0,00 0,00 178,066400 172,880000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 157,410000 21 306 253,01 0,00 0,00 1 192,132300 1 157,410000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,910000 61 230 769,14 21 417 449,41 21 417 449,41 10,405500 9,910000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036247 9 607 576,76 9 440 530,03 9 440 530,03 0,036428 0,036247
ERSTE Bond Danubia EUR 166,140000 330 190 066,26 14 009 755,50 2 177 430,84 170,293500 166,140000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,260000 347 237 889,47 3 108 334,28 3 108 334,28 11,823000 11,260000
KBC Renta Short EUR EUR 712,450000 3 396 999,00 213 416,00 35 345,00 719,574500 712,450000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 81,660000 28 712 714,42 4 558 474,82 4 558 474,82 85,743000 81,660000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 92,910000 64 373 166,16 29 923 692,80 29 923 692,80 97,555500 92,910000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 121,950000 21 298 009,44 165 708,00 165 708,00 128,047500 121,950000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 565,630000 24 793 138,00 1 506 078,00 1 506 078,00 3 601,286300 3 565,630000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 91,100000 1 850 590,47 361 859,86 361 859,86 95,655000 91,100000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 204,650000 334 267 848,10 1 183 484,61 1 183 484,61 212,836000 204,650000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 270,890000 620 439 295,22 331 647,92 331 647,92 279,016700 270,890000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 257,790000 143 706 796,86 376 500,49 376 500,49 265,523700 257,790000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 98,590000 198 738 994,09 212 547,90 212 547,90 103,519500 98,590000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 190,280000 597 107 866,06 9 234 355,08 3 295 526,00 196,939800 190,280000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 194,000000 246 167 913,68 14 109 685,70 2 792 728,85 200,790000 194,000000
ESPA Bond Dollar USD 135,480000 129 831 413,39 136 979,42 136 979,42 140,221800 135,480000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 151,772000 17 326 628,68 382 070,07 382 070,07 154,048580 151,772000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050994 40 109 283,00 11 166 102,00 11 166 102,00 0,050994 0,049464
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 157,140000 32 006 137,66 205 728,67 205 728,67 158,711400 157,140000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043000 9 215 511,74 8 982 898,92 8 982 898,92 0,043000 0,043000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,590000 10 206 194,80 137 446,83 137 446,83 64,669500 61,590000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 99,690000 32 058 840,49 2 895 620,26 2 895 620,26 104,674500 99,690000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,210000 72 475 310,27 22 112 925,40 22 112 925,40 80,020500 76,210000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,320000 9 930 092,85 143 819,93 143 819,93 80,136000 76,320000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 45,950000 772 669,48 21 599,21 21 599,21 48,247500 45,950000
PARVEST Bond Euro EUR 218,970000 252 173 841,50 48 646,38 48 646,38 229,918500 218,970000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 183,330000 329 092 106,30 56 143,44 56 143,44 192,496500 183,330000
PARVEST Bond Euro Government EUR 392,820000 104 908 583,80 794 544,06 794 544,06 412,461000 392,820000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 137,560000 52 927 760,80 8 188,63 8 188,63 144,438000 137,560000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 121,740000 82 176 656,60 3 885,62 3 885,62 127,827000 121,740000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 535,100000 16 237 437,61 0,00 0,00 561,855000 535,100000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 829,460000 1 405 995,64 4 557,88 4 557,88 870,933000 829,460000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 133,400000 75 956 555,43 807 034,12 807 034,12 137,402000 133,400000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032242 4 089 145,89 4 089 145,89 4 089 145,89 0,033854 0,032242
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 85,660000 36 367 182,90 66 960,76 66 960,76 89,943000 85,660000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 115,440000 168 993 753,71 866 475,67 866 475,67 120,057600 115,440000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 200,950000 200 199 198,16 98 840,07 98 840,07 206,978500 200,950000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 66,750000 14 455 426,09 5 287 414,02 5 287 414,02 70,087500 66,750000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010317 7 639 040,54 7 639 040,54 5 507 577,62 0,010317 0,009801
AXA Eurobond EUR 0,031092 2 202 291,00 2 191 001,00 2 191 001,00 0,031092 0,030159
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012790 8 548 543,36 8 548 543,36 8 548 543,36 0,012790 0,012790
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 114,120000 221 030 514,25 865 318,67 865 318,67 117,543600 114,120000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 886,090000 18 056 080,00 410 497,00 410 497,00 894,950900 886,090000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 823,910000 8 104 977,00 784 246,00 784 246,00 832,149100 823,910000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 399,170000 30 439 289,00 192 616,00 192 616,00 2 423,161700 2 375,178300
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 022,490000 2 525 864,00 68 346,00 68 346,00 1 032,714900 1 022,490000
KBC Bonds High Interest EUR 1 966,320000 65 799 161,00 2 123 408,00 2 123 408,00 1 985,983200 1 966,320000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,095889 14 481 784,89 14 481 784,89 14 481 784,89 0,096368 0,095410
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,114630 191 570 890,75 191 570 890,75 191 570 890,75 0,115203 0,110045
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,083259 42 245 058,54 42 245 058,54 42 245 058,54 0,083675 0,082843
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 49,220000 5 049 158,44 1 626 805,86 1 626 805,86 50,450500 48,481700
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 52,290000 11 878 623,88 4 006 062,71 4 006 062,71 54,904500 52,290000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 252,850000 697 490,66 0,00 0,00 252,850000 240,207500
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,082928 17 423 744,51 17 423 744,51 17 423 744,51 0,083343 0,082513
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 655,670000 530 549 425,82 0,00 0,00 2 788,453500 2 655,670000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,209284 6 364 463,13 6 364 463,13 6 364 463,13 1,209284 1,209284
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,094827 231 118 798,12 231 118 798,12 121 779 013,37 0,094827 0,091982
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,600000 524 214 377,50 284 311,89 284 311,89 19,530000 18,600000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,020000 60 926 731,78 73 106,83 73 106,83 13,671000 13,020000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,930000 282 920 700,93 184 720,38 184 720,38 15,676500 14,930000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,330000 50 461 351,87 1 319,96 1 319,96 10,846500 10,330000
Franklin High Yield Fund USD 17,860000 1 699 934 261,99 22 126,76 22 126,76 18,753000 17,860000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,280000 835 295 348,10 675 328,33 675 328,33 13,944000 13,280000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,020000 648 503 346,18 115 537,58 115 537,58 11,571000 11,020000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,830000 483 430 632,49 182 432,31 182 432,31 18,721500 17,830000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,750000 10 362 388 019,57 6 394 483,45 6 394 483,45 14,437500 13,750000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,400000 322 222 350,51 27 927,93 27 927,93 16,170000 15,400000
Templeton Global Bond Fund USD 30,110000 14 633 032 295,19 7 996 179,89 7 996 179,89 31,615500 30,110000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,310000 129 686 475,49 21 594,14 21 594,14 16,075500 15,310000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,600000 16 390 473 355,74 10 411 222,42 10 411 222,42 32,130000 30,600000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 168,830000 180 817 904,41 12 340 518,10 210 531,01 173,050750 168,830000
ESPA Bond USA High Yield EUR 198,340000 231 403 631,36 32 744 046,00 6 219 159,30 205,281900 198,340000
ESPA Bond USA Corporate EUR 167,090000 155 844 671,49 24 457 475,94 5 298 594,18 172,938150 167,090000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 184,550000 244 235 924,35 101 502,50 101 502,50 191,009250 184,550000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 107,780000 73 417 258,38 592 790,00 592 790,00 111,013400 106,702200
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,110000 11 173 919 662,23 0,00 0,00 12,715500 12,110000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,720000 11 318 892 544,00 0,00 0,00 16,506000 15,720000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,070000 1 366 196 599,33 0,00 0,00 16,873500 16,070000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 118,070000 7 797 126 656,00 0,00 0,00 123,973500 118,070000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 773,590000 7 216 292,91 27 149,84 27 149,84 5 012,269500 4 773,590000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 139,350000 194 177 359,52 22 034 700,35 3 507 637,00 144,227250 139,350000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 50,960000 16 479 910,74 3 793 642,34 3 793 642,34 53,508000 50,960000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 48,690000 1 916 194,75 824 418,89 824 418,89 51,124500 48,690000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,440000 195 218 460,83 249 494,36 249 494,36 15,980400 15,440000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,344000 348 127 304,47 1 795 503,29 1 795 503,29 9,671040 9,344000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,436000 32 520 039,56 1 051 433,61 1 051 433,61 8,731260 8,436000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,150000 12 882 929,39 3 802 190,76 3 802 190,76 49,507500 47,150000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 52,740000 886 831,40 15 761,48 15 761,48 55,377000 52,740000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,370000 70 277 615,28 117 589,54 117 589,54 11,938500 11,370000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,600000 28 240 839,31 123 489,39 123 489,39 11,130000 10,600000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 87,600000 11 397 264,07 47 578,66 47 578,66 91,980000 87,600000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 85,890000 173 155 298,71 119 624,93 119 624,93 90,184500 85,890000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,900000 152 856 418,55 5 105 338,44 5 105 338,44 16,695000 15,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 76,610000 16 591 215,29 50 151,52 50 151,52 80,440500 76,610000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 106,250000 18 556 314,04 3 633 983,64 3 633 983,64 111,562500 106,250000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,810000 302 537 912,85 3 002 634,78 3 002 634,78 10,300500 9,810000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,630000 94 983 560,99 325 281,14 325 281,14 12,211500 11,630000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 598,320000 97 546 512,06 475 405,23 475 405,23 1 646,269600 1 598,320000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 149,790000 63 339 462,07 93 342,20 93 342,20 154,283700 149,790000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 98,890000 10 534 315,07 23 601,09 23 601,09 101,856700 98,890000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 420,100000 144 084 684,20 38 199,56 38 199,56 432,703000 420,100000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 162,290000 96 974 263,87 36 850,14 36 850,14 167,158700 162,290000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 143,000000 126 238 868,90 78 136,63 78 136,63 147,290000 143,000000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 144,660000 3 050 078,05 5 961,44 5 961,44 148,999800 144,660000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 102,260000 12 107 662,48 37 376,62 37 376,62 105,327800 102,260000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 105,660000 957 587 141,16 0,00 0,00 106,716600 105,660000
ESPA Mortage EUR 154,790000 246 980 485,19 21 973 144,00 1 569 614,80 160,207650 154,790000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 175,570000 374 244 138,92 9 813 350,97 663 849,69 181,714950 175,570000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 123,520000 170 128 194,41 8 660 731,73 2 013 699,99 127,843200 123,520000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 112,000000 120 621 680,78 19 848 057,23 19 848 057,23 115,920000 112,000000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,810000 299 856 216,12 1 593 699,20 1 593 699,20 221,146200 216,810000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 162,480000 665 964 344,62 0,00 0,00 166,542000 162,480000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 107,840000 177 713 910,20 0,00 0,00 111,075200 107,840000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,160000 912 235,87 0,00 0,00 50,634800 49,160000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 124,980000 388 413 802,30 143,70 143,70 128,729400 124,980000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 101,970000 32 578 768,68 0,00 0,00 105,029100 101,970000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 202,030000 7 016 063,85 0,00 0,00 1 238,090900 1 202,030000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 194,750000 93 372 438,53 0,00 0,00 200,592500 194,750000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 104,860000 29 625 414,15 0,00 0,00 108,005800 104,860000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,026154 9 515 051,46 9 515 051,46 9 515 051,46 1,036416 1,015892
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR