Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.7.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0.034659 2,712,754.92 2,712,717.58 2,712,717.58 0.035349 0.034659
IAD - EURO Bond EUR 0.041545 10,762,813.00 10,762,709.27 10,762,709.27 0.042334 0.041545
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0.045343 2,941,757.00 2,941,542.00 2,941,542.00 0.045796 0.045343
KBC Renta Dollarenta USD 1,101.230000 75,018,703.00 748,177.00 748,177.00 1,112.242300 1,101.230000
KBC Renta Eurorenta EUR 2,919.900000 63,010,841.00 5,134,922.00 5,134,922.00 2,949.099000 2,919.900000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0.054144 224,409,398.46 224,409,398.46 182,750,297.74 0.054685 0.054144
TAM - Dlhopisový fond EUR 0.076184 439,853,907.30 439,853,907.30 399,395,877.57 0.076184 0.073898
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46.930000 7,822,312.00 87,109.00 87,109.00 46.976930 46.930000
KBC Renta Czechrenta CZK 38,516.380000 138,204,706.00 904,389.00 904,389.00 38,901.543800 38,516.380000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1,145.100000 4,626,899.00 843,916.00 843,916.00 1,156.551000 1,145.100000
KBC Renta Medium EUR EUR 1,142.660000 1,892,566.00 391,986.00 391,986.00 1,154.086600 1,142.660000
KBC Renta Long EUR EUR 1,277.780000 1,293,585.00 744,509.00 744,509.00 1,290.557800 1,277.780000
KBC Renta Emurenta EUR 655.230000 858,796.00 75,133.00 75,133.00 661.782300 655.230000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1,053.700000 1,303,562.00 1,179,429.00 1,179,429.00 1,064.237000 1,053.700000
KBC Renta Forintrenta HUF 279,263.910000 463,199,129.00 127,807.00 127,807.00 282,056.549100 279,263.910000
KBC Renta Swissrenta CHF 1,679.670000 7,584,058.00 845,543.00 845,543.00 1,696.466700 1,679.670000
KBC Renta Canarenta CAD 2,487.220000 20,871,790.00 170,287.00 170,287.00 2,512.092200 2,487.220000
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0.036194 61,420,986.56 61,420,986.56 50,498,822.42 0.036737 0.034746
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 9.360000 33,004,142.13 3,271,140.12 3,271,140.12 9.828000 9.360000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 13.490000 109,778,330.05 622,294.41 622,294.41 14.164500 13.490000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18.290000 198,664,203.99 300,157.17 300,157.17 19.204500 18.290000
KBC Renta Aud-Renta AUD 1,977.730000 13,399,793.00 786,459.00 786,459.00 1,997.507300 1,977.730000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54.600000 2,253,704.27 119,748.07 119,748.07 56.183400 54.600000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 173.040000 15,691,571.42 0.00 0.00 178.231200 173.040000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1,157.890000 22,520,551.61 0.00 0.00 1,192.626700 1,157.890000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 10.080000 65,817,657.65 21,490,572.16 21,490,572.16 10.584000 10.080000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0.035876 9,837,772.00 9,666,901.07 9,666,901.07 0.036055 0.035876
ERSTE Bond Danubia EUR 164.020000 276,478,648.61 15,319,139.96 2,106,344.84 168.120500 164.020000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 11.250000 444,017,208.79 3,039,821.71 3,039,821.71 11.812500 11.250000
IAD - EURO Cash EUR 0.038077 4,215,785.92 4,214,566.42 4,214,566.42 0.038267 0.038077
KBC Renta Short EUR EUR 712.780000 3,975,489.00 213,515.00 35,362.00 719.907800 712.780000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income-Currency Hedged EUR 82.840000 74,322,722.50 4,043,158.79 4,043,158.79 86.982000 82.840000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A EUR (ND) EUR 94.920000 65,389,749.93 26,325,642.93 26,325,642.93 99.666000 94.920000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD 123.180000 25,380,953.64 163,770.46 163,770.46 129.339000 123.180000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3,510.580000 25,400,300.00 1,458,046.00 1,458,046.00 3,545.685800 3,510.580000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A EUR HND EUR 93.510000 6,175,264.74 387,557.24 387,557.24 98.185500 93.510000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 206.900000 306,300,763.03 871,844.53 871,844.53 215.176000 206.900000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 276.970000 684,627,391.90 339,091.60 339,091.60 285.279100 276.970000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 255.030000 139,326,797.42 313,969.73 313,969.73 262.680900 255.030000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD 97.960000 222,439,194.48 163,722.46 163,722.46 102.858000 97.960000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 192.980000 621,420,991.50 6,681,639.78 3,670,186.88 199.734300 192.980000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 195.260000 208,248,946.91 1,605,975.30 1,605,975.30 202.094100 195.260000
ESPA Bond Dollar USD 133.860000 120,402,329.18 134,080.19 134,080.19 138.545100 133.860000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155.453000 14,661,592.66 433,743.10 433,743.10 157.784795 155.453000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0.050077 38,626,187.00 10,475,440.00 10,475,440.00 0.050077 0.048575
IAD - Bond Dynamic EUR 0.041216 10,811,361.14 10,811,308.62 10,811,308.62 0.042040 0.041216
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155.310000 40,636,001.08 200,179.37 200,179.37 156.863100 155.310000
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda A USD 2.326000 29,812.19 14,003.19 14,003.19 2.372520 2.326000
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda B USD 2.191200 335,623.17 335,623.17 335,623.17 2.191200 2.125464
IAD - Český konzervativní EUR 0.041841 9,345,830.11 9,077,973.95 9,077,973.95 0.041841 0.041841
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61.790000 3,020,428.54 139,240.37 139,240.37 64.879500 61.790000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 101.710000 37,325,851.10 3,197,877.23 3,197,877.23 106.795500 101.710000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 77.300000 83,932,266.56 21,257,015.25 21,257,015.25 81.165000 77.300000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 76.310000 13,591,980.76 159,479.51 159,479.51 80.125500 76.310000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 47.030000 806,212.73 19,709.76 19,709.76 49.381500 47.030000
PARVEST Bond Euro EUR 220.630000 252,598,080.60 49,670.43 49,670.43 231.661500 220.630000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 185.680000 369,777,529.80 94,904.16 94,904.16 194.964000 185.680000
PARVEST Bond Euro Government EUR 394.400000 127,269,125.10 709,053.29 709,053.29 414.120000 394.400000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 141.130000 42,111,829.27 17,575.63 17,575.63 148.186500 141.130000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122.410000 88,063,853.06 5,314.76 5,314.76 128.530500 122.410000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 539.330000 18,915,969.89 0.00 0.00 566.296500 539.330000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 835.900000 1,736,747.24 4,885.84 4,885.84 877.695000 835.900000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 135.770000 102,802,411.99 967,008.25 967,008.25 139.843100 135.770000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0.032716 4,178,794.39 4,178,794.39 4,178,794.39 0.034352 0.032716
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 85.370000 31,645,421.71 64,927.21 64,927.21 89.638500 85.370000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 114.920000 144,877,275.81 862,572.63 862,572.63 119.516800 114.920000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 203.650000 206,258,073.49 124,621.78 124,621.78 209.759500 203.650000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 64.810000 14,402,170.11 4,875,568.03 4,875,568.03 68.050500 64.810000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0.010420 7,804,658.69 7,804,658.69 5,651,916.26 0.010420 0.009899
AXA Eurobond EUR 0.031352 2,574,850.00 2,563,465.00 2,563,465.00 0.031352 0.030412
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. EUR 0.009991 29.58 29.58 29.58 0.009991 0.009591
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0.012873 8,509,942.71 8,509,942.71 8,509,942.71 0.012873 0.012873
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 111.370000 211,895,198.82 952,955.00 952,955.00 114.711100 111.370000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 896.940000 18,674,891.00 435,967.00 435,967.00 905.909400 896.940000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 807.740000 9,911,879.00 797,532.00 797,532.00 815.817400 807.740000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2,359.300000 32,663,477.00 208,173.00 208,173.00 2,382.893000 2,335.707000
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1,023.200000 2,737,955.00 152,788.00 152,788.00 1,033.432000 1,023.200000
KBC Bonds High Interest EUR 1,959.600000 71,202,673.00 2,325,769.00 2,325,769.00 1,979.196000 1,959.600000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0.098239 16,658,588.82 16,658,588.82 16,658,588.82 0.098730 0.097748
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0.115103 249,626,812.31 249,626,812.31 249,626,812.31 0.115679 0.110499
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0.084352 41,343,328.58 41,343,328.58 41,343,328.58 0.084774 0.083930
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50.550000 5,460,181.09 1,673,736.43 1,673,736.43 51.813750 49.791750
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Hedged EUR EUR 53.240000 18,412,365.73 4,359,641.20 4,359,641.20 55.902000 53.240000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 255.360000 742,819.17 0.00 0.00 255.360000 242.592000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0.082282 12,473,748.69 12,473,748.69 12,473,748.69 0.082693 0.081871
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2,621.380000 502,114,094.43 10,252.61 10,252.61 2,752.449000 2,621.380000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1.198299 6,306,648.17 6,306,648.17 6,306,648.17 1.198299 1.198299
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0.095165 202,516,666.10 202,516,666.10 120,016,657.68 0.095165 0.092310
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18.900000 586,339,399.49 294,838.20 294,838.20 19.845000 18.900000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13.140000 72,618,939.66 71,435.29 71,435.29 13.797000 13.140000
Franklin European Total Return Fund EUR 14.990000 463,172,490.31 149,112.48 149,112.48 15.739500 14.990000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10.350000 91,426,069.13 1,086.24 1,086.24 10.867500 10.350000
Franklin High Yield Fund USD 17.790000 1,918,147,374.72 41,057.28 41,057.28 18.679500 17.790000
Franklin Strategic Income Fund EUR 12.890000 963,646,076.24 695,169.12 695,169.12 13.534500 12.890000
Franklin U.S. Government Fund USD 10.890000 628,500,771.35 108,593.66 108,593.66 11.434500 10.890000
Templeton Asian Bond Fund USD 17.320000 544,954,739.62 104,851.09 104,851.09 18.186000 17.320000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13.540000 10,047,930,955.44 7,124,861.85 7,124,861.85 14.217000 13.540000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15.540000 314,314,135.12 24,995.07 24,995.07 16.317000 15.540000
Templeton Global Bond Fund USD 29.090000 15,467,908,260.66 7,645,263.37 7,645,263.37 30.544500 29.090000
Templeton Global High Yield Fund USD 15.140000 145,765,371.48 18,786.37 18,786.37 15.897000 15.140000
Templeton Global Total Return Fund USD 29.630000 17,599,634,331.55 10,330,853.94 10,330,853.94 31.111500 29.630000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 169.620000 189,442,508.76 12,382,996.83 196,250.34 173.860500 169.620000
ESPA Bond USA High Yield EUR 200.650000 619,762,065.61 42,751,210.60 11,407,612.06 207.672750 200.650000
ESPA Bond USA Corporate EUR 162.270000 407,755,782.05 34,373,634.10 9,451,502.90 167.949450 162.270000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190.630000 230,330,193.81 104,846.50 104,846.50 197.302050 190.630000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109.020000 76,607,438.46 815,449.43 815,449.43 112.290600 107.929800
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 11.830000 13,936,900,691.87 0.00 0.00 12.421500 11.830000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15.870000 12,243,748,864.00 0.00 0.00 16.663500 15.870000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16.390000 1,821,609,115.66 0.00 0.00 17.209500 16.390000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120.260000 9,955,457,024.00 0.00 0.00 126.273000 120.260000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4,855.300000 6,907,582.01 30,326.38 30,326.38 5,098.065000 4,855.300000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 137.240000 213,055,116.31 21,330,654.07 3,554,015.92 142.043400 137.240000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term hedged EUR EUR 51.200000 22,346,523.03 4,399,879.42 4,399,879.42 53.760000 51.200000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 49.520000 2,142,275.14 800,491.69 800,491.69 51.996000 49.520000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15.620000 233,657,297.21 230,048.35 230,048.35 16.166700 15.620000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9.960000 442,040,493.10 2,362,685.63 2,362,685.63 10.308600 9.960000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8.780000 29,883,943.26 1,222,033.00 1,222,033.00 9.087300 8.780000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A EUR (DA) EUR 48.170000 15,551,814.85 3,939,021.60 3,939,021.60 50.578500 48.170000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 55.300000 947,904.62 16,140.30 16,140.30 58.065000 55.300000
Amundi Funds II - Euro Bond A USD USD 11.850000 77,385,110.98 116,170.81 116,170.81 12.442500 11.850000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A USD USD 11.000000 38,804,620.11 114,498.67 114,498.67 11.550000 11.000000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A USD ND USD 89.720000 15,980,771.38 47,591.24 47,591.24 94.206000 89.720000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond A EUR EUR 83.320000 189,189,193.69 114,940.11 114,940.11 87.486000 83.320000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15.560000 168,968,066.33 5,107,539.00 5,107,539.00 16.338000 15.560000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 76.200000 16,933,351.51 48,028.23 48,028.23 80.010000 76.200000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A EUR EUR 104.770000 21,587,032.65 3,863,184.11 3,863,184.11 110.008500 104.770000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR EUR 9.570000 377,645,935.61 2,882,311.13 2,882,311.13 10.048500 9.570000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A EUR EUR 11.480000 93,368,768.91 317,698.44 317,698.44 12.054000 11.480000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1,573.430000 109,472,499.60 488,663.67 488,663.67 1,620.632900 1,573.430000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 158.550000 79,166,041.34 102,344.15 102,344.15 163.306500 158.550000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 100.000000 12,186,877.51 22,420.00 22,420.00 103.000000 100.000000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 424.920000 161,245,557.10 37,669.88 37,669.88 437.667600 424.920000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 170.760000 111,257,278.90 37,757.83 37,757.83 175.882800 170.760000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 151.280000 167,047,978.40 72,525.14 72,525.14 155.818400 151.280000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 139.770000 3,388,378.16 5,697.03 5,697.03 143.963100 139.770000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 104.460000 14,072,956.26 34,484.87 34,484.87 107.593800 104.460000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106.400000 1,134,205,625.07 0.00 0.00 107.464000 106.400000
ESPA Mortage EUR 155.030000 357,294,178.58 27,473,626.97 4,516,289.62 160.456050 155.030000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 174.820000 383,989,925.48 9,745,675.63 656,232.19 180.938700 174.820000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 125.530000 195,685,210.34 8,413,855.24 2,284,802.82 129.923550 125.530000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 110.450000 131,604,600.75 20,337,088.87 20,337,088.87 114.315750 110.450000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221.080000 359,477,196.90 1,542,391.81 1,542,391.81 225.501600 221.080000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 163.230000 711,085,125.23 0.00 0.00 167.310750 163.230000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109.130000 210,193,766.90 0.00 0.00 112.403900 109.130000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49.660000 925,486.21 0.00 0.00 51.149800 49.660000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126.600000 419,866,411.60 145.52 145.52 130.398000 126.600000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 103.340000 28,290,242.08 0.00 0.00 106.440200 103.340000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1,217.040000 16,481,825.89 0.00 0.00 1,253.551200 1,217.040000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 199.320000 138,068,366.80 0.00 0.00 205.299600 199.320000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 105.540000 28,003,178.07 0.00 0.00 108.706200 105.540000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR