Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034669 2 668 857,23 2 668 874,19 2 668 874,19 0,035359 0,034669
IAD - EURO Bond EUR 0,041572 10 862 265,08 10 862 208,66 10 862 208,66 0,042362 0,041572
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045016 2 864 958,00 2 864 958,00 2 864 958,00 0,045466 0,045016
KBC Renta Dollarenta USD 1 094,830000 76 017 830,00 681 871,00 681 871,00 1 105,778300 1 094,830000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 898,760000 61 852 361,00 5 110 316,00 5 110 316,00 2 927,747600 2 898,760000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054035 220 400 337,64 220 400 337,64 176 828 465,49 0,054575 0,054035
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075925 425 786 633,82 425 786 633,82 385 567 682,00 0,075925 0,073647
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,860000 7 368 614,00 85 959,00 85 959,00 46,906860 46,860000
KBC Renta Czechrenta CZK 38 443,110000 132 068 229,00 894 435,00 894 435,00 38 827,541100 38 443,110000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 126,700000 4 508 942,00 820 427,00 820 427,00 1 137,967000 1 126,700000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 136,670000 1 851 173,00 383 896,00 383 896,00 1 148,036700 1 136,670000
KBC Renta Long EUR EUR 1 270,730000 1 186 124,00 661 164,00 661 164,00 1 283,437300 1 270,730000
KBC Renta Emurenta EUR 650,620000 816 203,00 66 774,00 66 774,00 657,126200 650,620000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 053,060000 1 265 758,00 1 140 588,00 1 140 588,00 1 063,590600 1 053,060000
KBC Renta Forintrenta HUF 280 010,780000 429 716 583,00 128 433,00 128 433,00 282 810,887800 280 010,780000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 662,770000 7 086 611,00 838 643,00 838 643,00 1 679,397700 1 662,770000
KBC Renta Canarenta CAD 2 466,060000 20 225 472,00 170 959,00 170 959,00 2 490,720600 2 466,060000
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035150 60 162 144,15 60 162 144,15 49 555 025,03 0,035677 0,033744
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,340000 30 719 916,48 3 234 201,10 3 234 201,10 9,807000 9,340000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,660000 115 558 137,23 623 803,83 623 803,83 14,343000 13,660000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 18,060000 189 193 882,23 340 559,52 340 559,52 18,963000 18,060000
KBC Renta Aud-Renta AUD 1 984,060000 13 354 083,00 747 540,00 747 540,00 2 003,900600 1 984,060000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 54,430000 2 225 642,54 117 156,71 117 156,71 56,008470 54,430000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 171,820000 15 435 350,01 0,00 0,00 176,974600 171,820000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 155,010000 21 995 196,25 0,00 0,00 1 189,660300 1 155,010000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 9,970000 65 495 100,55 21 175 447,90 21 175 447,90 10,468500 9,970000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,035875 9 797 339,29 9 626 372,87 9 626 372,87 0,036054 0,035875
ERSTE Bond Danubia EUR 158,810000 245 062 949,56 14 856 834,31 2 063 735,95 162,780250 158,810000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,250000 415 292 462,34 3 075 567,09 3 075 567,09 11,812500 11,250000
IAD - EURO Cash EUR 0,038095 4 234 242,92 4 233 033,01 4 233 033,01 0,038285 0,038095
KBC Renta Short EUR EUR 711,450000 3 889 332,00 213 116,00 35 296,00 718,564500 711,450000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 82,420000 72 880 480,49 4 223 789,36 4 223 789,36 86,541000 82,420000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 94,020000 64 163 332,11 27 466 551,50 27 466 551,50 98,721000 94,020000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 123,740000 24 515 003,03 173 727,35 173 727,35 129,927000 123,740000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 512,810000 25 011 794,00 1 480 188,00 1 480 188,00 3 547,938100 3 512,810000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 94,210000 7 234 443,68 388 651,48 388 651,48 98,920500 94,210000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 204,910000 296 485 060,22 872 383,01 872 383,01 213,106400 204,910000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 279,420000 704 015 165,61 342 091,11 342 091,11 287,802600 279,420000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 245,370000 132 231 201,89 386 546,08 386 546,08 252,731100 245,370000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 97,890000 296 605 265,05 206 979,29 206 979,29 102,784500 97,890000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 192,550000 606 898 582,17 6 603 849,60 3 599 106,85 199,289250 192,550000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 193,330000 202 204 409,40 1 511 258,61 1 511 258,61 200,096550 193,330000
ESPA Bond Dollar USD 133,430000 121 026 127,39 133 228,78 133 228,78 138,100050 133,430000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155,447000 17 133 831,59 433 726,35 433 726,35 157,778705 155,447000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050666 39 506 640,00 10 663 803,00 10 663 803,00 0,050666 0,049146
IAD - Bond Dynamic EUR 0,041341 10 903 201,48 10 903 243,09 10 903 243,09 0,042168 0,041341
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 155,600000 37 378 982,86 201 042,74 201 042,74 157,156000 155,600000
IAD - Český konzervativní EUR 0,042530 9 173 926,63 8 936 847,44 8 936 847,44 0,042530 0,042530
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,640000 2 715 515,65 137 558,41 137 558,41 64,722000 61,640000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 102,480000 35 908 042,62 3 038 855,02 3 038 855,02 107,604000 102,480000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 76,640000 79 553 111,14 21 621 111,50 21 621 111,50 80,472000 76,640000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 76,230000 8 522 976,10 159 539,63 159 539,63 80,041500 76,230000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 47,090000 792 292,31 18 157,10 18 157,10 49,444500 47,090000
PARVEST Bond Euro EUR 219,400000 246 223 230,20 48 722,16 48 722,16 230,370000 219,400000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 185,490000 365 904 947,30 75 550,87 75 550,87 194,764500 185,490000
PARVEST Bond Euro Government EUR 391,530000 110 100 878,10 749 722,08 749 722,08 411,106500 391,530000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 139,490000 56 979 601,81 13 231,13 13 231,13 146,464500 139,490000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,080000 85 559 587,23 4 384,61 4 384,61 128,184000 122,080000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 533,930000 18 095 540,58 0,00 0,00 560,626500 533,930000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 830,180000 1 593 419,65 5 164,55 5 164,55 871,689000 830,180000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 135,010000 97 429 054,14 857 960,87 857 960,87 139,060300 135,010000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032176 4 109 821,78 4 109 821,78 4 109 821,78 0,033785 0,032176
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 84,780000 30 006 963,47 64 774,04 64 774,04 89,019000 84,780000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 108,690000 127 363 783,70 815 811,16 815 811,16 113,037600 108,690000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 203,590000 210 734 944,64 124 585,07 124 585,07 209,697700 203,590000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 61,880000 13 035 933,37 4 761 474,11 4 761 474,11 64,974000 61,880000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010377 7 708 509,85 7 708 509,85 5 564 651,10 0,010377 0,009858
AXA Eurobond EUR 0,031371 2 466 077,00 2 454 685,00 2 454 685,00 0,031371 0,030430
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. EUR 0,009991 27,82 27,82 27,82 0,009991 0,009591
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012850 8 588 520,49 8 588 520,49 8 588 520,49 0,012850 0,012850
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 109,930000 203 251 188,41 940 633,41 940 633,41 113,227900 109,930000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 896,370000 19 356 271,00 421 560,00 421 560,00 905,333700 896,370000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 754,780000 8 680 159,00 720 605,00 720 605,00 762,327800 754,780000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 331,400000 31 285 803,00 199 636,00 199 636,00 2 354,714000 2 308,086000
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 012,610000 2 642 048,00 106 033,00 106 033,00 1 022,736100 1 012,610000
KBC Bonds High Interest EUR 1 889,090000 66 375 839,00 2 071 870,00 2 071 870,00 1 907,980900 1 889,090000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099031 16 360 008,53 16 360 008,53 16 360 008,53 0,099526 0,098536
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,114940 227 456 469,81 227 456 469,81 227 456 469,81 0,115515 0,110342
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,083530 41 774 242,73 41 774 242,73 41 774 242,73 0,083948 0,083112
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 48,640000 5 229 828,14 1 607 635,86 1 607 635,86 49,856000 47,910400
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 52,310000 13 662 590,98 4 167 341,59 4 167 341,59 54,925500 52,310000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 255,490000 719 217,21 0,00 0,00 255,490000 242,715500
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,079148 13 689 668,06 13 689 668,06 13 689 668,06 0,079544 0,078752
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 612,770000 499 399 417,23 9 956,59 9 956,59 2 743,408500 2 612,770000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216089 6 400 277,74 6 400 277,74 6 400 277,74 1,216089 1,216089
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092426 213 994 694,64 213 994 694,64 116 945 146,75 0,092426 0,089653
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,060000 577 299 761,20 287 897,44 287 897,44 20,013000 19,060000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,110000 68 129 585,13 71 736,09 71 736,09 13,765500 13,110000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,970000 412 150 323,07 162 590,55 162 590,55 15,718500 14,970000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,240000 78 482 182,85 1 153,47 1 153,47 10,752000 10,240000
Franklin High Yield Fund USD 18,200000 1 921 832 432,34 22 025,41 22 025,41 19,110000 18,200000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,150000 930 884 937,27 693 132,21 693 132,21 13,807500 13,150000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,870000 653 161 747,11 108 926,78 108 926,78 11,413500 10,870000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,200000 519 084 777,27 123 967,51 123 967,51 18,060000 17,200000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 12,680000 9 209 491 764,81 5 807 381,68 5 807 381,68 13,314000 12,680000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,140000 306 916 021,86 24 981,52 24 981,52 15,897000 15,140000
Templeton Global Bond Fund USD 28,710000 14 731 524 466,24 7 610 439,41 7 610 439,41 30,145500 28,710000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,950000 141 304 822,89 20 195,09 20 195,09 15,697500 14,950000
Templeton Global Total Return Fund USD 28,860000 16 311 253 138,56 9 884 269,79 9 884 269,79 30,303000 28,860000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 168,160000 183 851 970,77 12 279 773,69 197 924,32 172,364000 168,160000
ESPA Bond USA High Yield EUR 202,980000 624 824 302,50 40 922 498,11 9 200 351,65 210,084300 202,980000
ESPA Bond USA Corporate EUR 161,940000 402 256 742,86 34 616 880,47 9 733 024,02 167,607900 161,940000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 190,460000 237 788 284,27 104 753,00 104 753,00 197,126100 190,460000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 108,890000 76 535 478,60 814 477,06 814 477,06 112,156700 107,801100
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 11,940000 13 764 058 008,06 0,00 0,00 12,537000 11,940000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,860000 11 766 812 672,00 0,00 0,00 16,653000 15,860000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,530000 1 711 057 918,34 0,00 0,00 17,356500 16,530000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,030000 9 687 231 488,00 0,00 0,00 126,031500 120,030000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 863,880000 7 121 539,42 29 486,03 29 486,03 5 107,074000 4 863,880000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 128,900000 200 890 776,11 20 024 175,19 3 315 335,20 133,411500 128,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 50,600000 20 935 563,99 4 131 931,99 4 131 931,99 53,130000 50,600000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 49,040000 2 163 085,22 828 808,66 828 808,66 51,492000 49,040000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,600000 219 025 223,72 239 307,63 239 307,63 16,146000 15,600000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,547000 404 921 589,78 2 126 970,47 2 126 970,47 9,881145 9,547000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,541000 62 360 730,99 1 163 036,89 1 163 036,89 8,839935 8,541000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,710000 13 738 305,93 3 962 355,72 3 962 355,72 50,095500 47,710000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 54,940000 924 327,82 16 231,82 16 231,82 57,687000 54,940000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,630000 76 409 859,06 115 411,91 115 411,91 12,211500 11,630000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,900000 35 839 390,56 114 848,81 114 848,81 11,445000 10,900000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 88,940000 9 943 330,07 47 755,91 47 755,91 93,387000 88,940000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 83,900000 254 236 716,28 115 769,83 115 769,83 88,095000 83,900000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 15,480000 162 168 501,46 5 117 452,56 5 117 452,56 16,254000 15,480000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 72,190000 15 208 371,67 46 058,62 46 058,62 75,799500 72,190000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 106,060000 21 013 159,93 3 822 917,85 3 822 917,85 111,363000 106,060000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 9,640000 355 970 053,01 2 837 755,95 2 837 755,95 10,122000 9,640000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 11,710000 99 051 246,93 335 149,95 335 149,95 12,295500 11,710000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 568,600000 104 258 389,70 477 023,76 477 023,76 1 615,658000 1 568,600000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 159,180000 77 740 417,47 102 416,73 102 416,73 163,955400 159,180000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 101,590000 11 950 807,35 22 590,57 22 590,57 104,637700 101,590000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 423,130000 155 196 409,20 37 808,63 37 808,63 435,823900 423,130000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 168,770000 107 511 584,30 37 095,29 37 095,29 173,833100 168,770000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 150,520000 148 080 921,50 73 565,14 73 565,14 155,035600 150,520000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 138,830000 3 155 316,16 5 679,54 5 679,54 142,994900 138,830000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 104,480000 13 543 513,65 36 670,22 36 670,22 107,614400 104,480000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,410000 1 109 344 550,74 0,00 0,00 107,474100 106,410000
ESPA Mortage EUR 154,190000 348 391 796,22 26 509 095,14 4 462 665,54 159,586650 154,190000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 173,480000 381 668 357,13 9 704 984,57 678 705,41 179,551800 173,480000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 124,660000 185 029 516,58 0,00 0,00 129,023100 124,660000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 110,680000 129 902 353,07 20 299 238,93 20 299 238,93 114,553800 110,680000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221,650000 342 023 762,25 1 578 382,28 1 578 382,28 226,083000 221,650000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 162,400000 663 997 233,89 0,00 0,00 166,460000 162,400000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,250000 213 578 298,00 0,00 0,00 112,527500 109,250000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,540000 919 201,83 0,00 0,00 51,026200 49,540000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,700000 412 895 299,00 145,65 145,65 130,501000 126,700000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,870000 29 940 555,12 0,00 0,00 105,956100 102,870000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 208,470000 14 531 535,87 0,00 0,00 1 244,724100 1 208,470000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 201,340000 106 805 676,90 0,00 0,00 207,380200 201,340000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 106,340000 27 930 940,97 0,00 0,00 109,530200 106,340000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,000535 2 369 560,23 2 369 560,23 2 369 560,23 1,010540 0,990530
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR