Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,034840 13 664 044,33 13 663 971,20 13 663 971,20 0,035533 0,034840
IAD - EURO Bond EUR 0,041444 15 630 078,79 15 630 205,54 15 630 205,54 0,042231 0,041444
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045168 2 741 913,00 2 741 827,00 2 741 827,00 0,045620 0,045168
KBC Renta Dollarenta USD 1 120,620000 89 155 083,00 631 864,00 631 864,00 1 131,826200 1 120,620000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 950,700000 60 626 982,00 5 448 262,00 5 448 262,00 2 980,207000 2 950,700000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054546 201 602 076,92 201 602 076,92 154 552 009,97 0,055091 0,054546
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076607 407 406 285,19 407 406 285,19 366 700 757,23 0,076607 0,074309
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,983000 6 730 323,00 85 085,00 85 085,00 47,029983 46,983000
KBC Renta Czechrenta CZK 38 692,550000 119 956 578,00 769 289,00 769 289,00 39 079,475500 38 692,550000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 147,040000 4 367 472,00 840 506,00 840 506,00 1 158,510400 1 147,040000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 163,870000 1 797 837,00 338 272,00 338 272,00 1 175,508700 1 163,870000
KBC Renta Long EUR EUR 1 311,010000 1 110 946,00 596 642,00 596 642,00 1 324,120100 1 311,010000
KBC Renta Emurenta EUR 662,770000 763 845,00 61 481,00 61 481,00 669,397700 662,770000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 066,450000 1 069 003,00 986 983,00 986 983,00 1 077,114500 1 066,450000
KBC Renta Forintrenta HUF 289 050,010000 388 024 202,00 140 879,00 140 879,00 291 940,510100 289 050,010000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 717,650000 6 757 060,00 862 776,00 862 776,00 1 734,826500 1 717,650000
KBC Renta Canarenta CAD 2 553,220000 19 502 998,00 202 079,00 202 079,00 2 578,752200 2 553,220000
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,035840 64 505 255,87 64 505 255,87 50 496 399,88 0,036378 0,034406
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,470000 24 191 983,12 3 238 842,16 3 238 842,16 9,943500 9,470000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,780000 94 525 179,86 631 746,86 631 746,86 14,469000 13,780000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 19,120000 214 977 474,64 342 366,31 342 366,31 20,076000 19,120000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 080,820000 14 062 379,00 958 114,00 958 114,00 2 101,628200 2 080,820000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 55,630000 2 138 565,02 67 617,99 67 617,99 57,243270 55,630000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 173,460000 13 035 178,11 0,00 0,00 178,663800 173,460000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 196,410000 20 650 459,15 0,00 0,00 1 232,302300 1 196,410000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 10,090000 63 307 306,05 21 768 237,29 21 768 237,29 10,594500 10,090000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036312 9 762 254,25 9 607 133,89 9 607 133,89 0,036494 0,036312
ERSTE Bond Danubia EUR 169,180000 374 873 799,52 29 747 407,23 3 689 216,97 173,409500 169,180000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,470000 309 688 418,62 3 166 703,21 3 166 703,21 12,043500 11,470000
KBC Renta Short EUR EUR 712,820000 3 397 442,00 213 527,00 35 364,00 719,948200 712,820000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 82,760000 30 225 014,28 4 988 888,08 4 988 888,08 86,898000 82,760000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 95,500000 65 466 315,92 32 169 733,67 32 169 733,67 100,275000 95,500000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 125,800000 20 476 118,93 166 404,72 166 404,72 132,090000 125,800000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 569,990000 24 443 175,00 1 568 680,00 1 568 680,00 3 605,689900 3 569,990000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 93,550000 5 640 173,79 363 093,84 363 093,84 98,227500 93,550000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 212,510000 330 479 417,32 1 249 351,60 1 249 351,60 221,010400 212,510000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 281,760000 645 831 749,36 344 955,95 344 955,95 290,212800 281,760000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 266,020000 143 215 516,89 310 453,32 310 453,32 274,000600 266,020000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 100,250000 203 410 640,94 212 443,67 212 443,67 105,262500 100,250000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 195,630000 590 043 425,13 9 226 610,34 3 120 802,41 202,477050 195,630000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 201,310000 322 184 763,62 25 439 430,74 2 726 472,47 208,355850 201,310000
ESPA Bond Dollar USD 137,470000 114 425 422,72 1 365 747,82 1 365 747,82 142,281450 137,470000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155,521000 16 789 168,18 390 295,50 390 295,50 157,853815 155,521000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051017 40 052 507,00 11 310 042,00 11 310 042,00 0,051017 0,049486
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 158,350000 29 928 893,33 198 395,34 198 395,34 159,933500 158,350000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043129 9 431 099,54 9 200 697,36 9 200 697,36 0,043129 0,043129
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,570000 2 566 099,27 137 402,20 137 402,20 64,648500 61,570000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 102,600000 31 225 127,61 2 917 868,38 2 917 868,38 107,730000 102,600000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 77,920000 71 910 751,36 22 907 658,10 22 907 658,10 81,816000 77,920000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 77,940000 10 190 284,34 123 846,97 123 846,97 81,837000 77,940000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR 45,740000 520 655,28 42 933,03 42 933,03 48,027000 45,740000
PARVEST Bond Euro EUR 221,860000 251 082 843,20 49 301,73 49 301,73 232,953000 221,860000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 188,010000 329 869 131,40 54 863,04 54 863,04 197,410500 188,010000
PARVEST Bond Euro Government EUR 399,100000 110 500 611,80 816 927,10 816 927,10 419,055000 399,100000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 138,970000 52 088 510,04 8 820,84 8 820,84 145,918500 138,970000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,000000 83 096 375,21 4 589,26 4 589,26 128,100000 122,000000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 547,220000 15 995 822,06 0,00 0,00 574,581000 547,220000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 855,160000 1 405 396,80 6 536,84 6 536,84 897,918000 855,160000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 134,780000 75 222 035,25 815 382,74 815 382,74 138,823400 134,780000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032695 4 146 535,44 4 146 535,44 4 146 535,44 0,034330 0,032695
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 87,520000 33 000 808,69 68 432,33 68 432,33 91,896000 87,520000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 119,730000 155 740 873,31 918 805,15 918 805,15 124,519200 119,730000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 207,380000 204 477 260,24 122 254,66 122 254,66 213,601400 207,380000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 68,650000 25 815 659,44 5 470 801,43 5 470 801,43 72,082500 68,650000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010470 7 723 070,36 7 723 070,36 5 559 998,07 0,010470 0,009947
AXA Eurobond EUR 0,031406 2 135 762,00 2 124 358,00 2 124 358,00 0,031406 0,030464
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013017 8 700 433,62 8 700 433,62 8 700 433,62 0,013017 0,013017
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 117,340000 203 603 403,62 889 734,42 889 734,42 120,860200 117,340000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 909,610000 19 478 555,00 411 208,00 411 208,00 918,706100 909,610000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 840,860000 8 032 046,00 790 955,00 790 955,00 849,268600 840,860000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 460,350000 30 995 893,00 193 195,00 193 195,00 2 484,953500 2 435,746500
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 050,340000 2 564 634,00 70 054,00 70 054,00 1 060,843400 1 050,340000
KBC Bonds High Interest EUR 1 997,250000 66 169 458,00 2 101 377,00 2 101 377,00 2 017,222500 1 997,250000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099534 14 787 702,19 14 787 702,19 14 787 702,19 0,100032 0,099036
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,118219 184 514 540,44 184 514 540,44 184 514 540,44 0,118810 0,113490
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,084387 42 605 941,58 42 605 941,58 42 605 941,58 0,084809 0,083965
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50,140000 5 143 262,82 1 657 213,44 1 657 213,44 51,393500 49,387900
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 54,480000 13 366 169,64 4 154 137,48 4 154 137,48 57,204000 54,480000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 256,170000 705 877,00 0,00 0,00 256,170000 243,361500
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,084789 17 308 251,15 17 308 251,15 17 308 251,15 0,085213 0,084365
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 661,980000 547 641 135,53 11 902,24 11 902,24 2 795,079000 2 661,980000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,211699 6 377 171,48 6 377 171,48 6 377 171,48 1,211699 1,211699
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095881 229 537 816,11 229 537 816,11 122 107 245,32 0,095881 0,093005
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,120000 531 853 161,65 292 105,07 292 105,07 20,076000 19,120000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,360000 72 546 713,17 71 140,42 71 140,42 14,028000 13,360000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,150000 275 239 875,80 187 439,08 187 439,08 15,907500 15,150000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,530000 51 370 342,48 1 411,09 1 411,09 11,056500 10,530000
Franklin High Yield Fund USD 18,500000 1 684 538 640,65 23 886,10 23 886,10 19,425000 18,500000
Franklin Strategic Income Fund EUR 13,900000 805 841 573,54 691 690,31 691 690,31 14,595000 13,900000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,160000 653 695 233,32 117 388,24 117 388,24 11,718000 11,160000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,980000 466 225 383,28 185 811,38 185 811,38 18,879000 17,980000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,720000 11 053 050 489,93 6 483 912,21 6 483 912,21 14,406000 13,720000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,330000 296 434 068,74 29 688,54 29 688,54 16,096500 15,330000
Templeton Global Bond Fund USD 30,370000 14 854 056 281,47 8 201 900,46 8 201 900,46 31,888500 30,370000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,650000 134 654 841,07 22 956,20 22 956,20 16,432500 15,650000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,790000 16 906 918 663,47 10 571 704,50 10 571 704,50 32,329500 30,790000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 172,600000 194 121 511,87 13 627 519,77 222 826,60 176,915000 172,600000
ESPA Bond USA High Yield EUR 204,270000 170 139 036,37 14 757 539,32 3 970 053,03 211,419450 204,270000
ESPA Bond USA Corporate EUR 172,430000 142 372 335,38 21 583 474,64 5 243 817,60 178,465050 172,430000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 192,160000 237 760 427,01 625 920,11 625 920,11 198,885600 192,160000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,130000 74 249 750,84 600 215,00 600 215,00 112,403900 108,038700
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,530000 11 182 110 083,38 0,00 0,00 13,156500 12,530000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,810000 11 283 180 544,00 0,00 0,00 16,600500 15,810000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,570000 1 449 385 895,95 0,00 0,00 17,398500 16,570000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,130000 7 546 895 360,00 0,00 0,00 125,086500 119,130000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 945,730000 7 632 865,34 28 217,41 28 217,41 5 193,016500 4 945,730000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 144,290000 199 394 528,89 22 655 607,71 3 000 317,76 149,340150 144,290000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 52,220000 16 716 976,34 3 922 417,41 3 922 417,41 54,831000 52,220000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 49,680000 1 894 075,53 780 174,97 780 174,97 52,164000 49,680000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,980000 183 200 649,27 255 741,72 255 741,72 16,539300 15,980000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,711000 354 958 274,73 1 897 706,92 1 897 706,92 10,050885 9,711000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,959000 37 522 333,24 1 097 135,27 1 097 135,27 9,272565 8,959000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,120000 12 933 839,62 4 183 348,85 4 183 348,85 49,476000 47,120000
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD USD 51,810000 589 694,17 15 483,54 15 483,54 54,400500 51,810000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,430000 71 701 854,83 118 210,07 118 210,07 12,001500 11,430000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,730000 27 399 840,08 125 003,88 125 003,88 11,266500 10,730000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 88,280000 11 541 516,04 43 214,10 43 214,10 92,694000 88,280000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 88,510000 179 596 186,60 124 799,28 124 799,28 92,935500 88,510000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 16,880000 189 808 824,51 5 361 655,35 5 361 655,35 17,724000 16,880000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 77,750000 29 238 815,88 50 897,80 50 897,80 81,637500 77,750000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 111,080000 18 078 861,85 3 760 327,70 3 760 327,70 116,634000 111,080000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 10,130000 273 431 413,23 3 359 546,76 3 359 546,76 10,636500 10,130000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 12,160000 83 458 573,07 348 231,06 348 231,06 12,768000 12,160000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 640,580000 96 631 432,44 487 962,39 487 962,39 1 689,797400 1 640,580000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 154,700000 62 714 353,02 101 886,97 101 886,97 159,341000 154,700000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 101,860000 10 655 485,57 32 827,44 32 827,44 104,915800 101,860000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 431,610000 143 031 549,40 37 485,77 37 485,77 444,558300 431,610000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 165,820000 98 064 809,17 37 655,14 37 655,14 170,794600 165,820000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 146,340000 124 564 979,90 95 142,95 95 142,95 150,730200 146,340000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 150,710000 3 437 795,74 6 252,96 6 252,96 155,231300 150,710000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 101,880000 11 623 328,09 42 444,07 42 444,07 104,936400 101,880000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,210000 850 581 762,01 0,00 0,00 107,272100 106,210000
ESPA Mortage EUR 156,410000 249 662 768,28 20 684 470,32 1 473 466,32 161,884350 156,410000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 181,530000 387 022 557,72 4 987 239,09 598 736,49 187,883550 181,530000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 124,650000 168 700 072,16 8 726 652,14 1 873 997,32 129,012750 124,650000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 115,460000 116 424 397,62 19 857 835,35 19 857 835,35 119,501100 115,460000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 223,450000 307 616 297,99 1 644 325,65 1 644 325,65 227,919000 223,450000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 165,780000 664 720 257,70 0,00 0,00 169,924500 165,780000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,390000 194 284 068,30 0,00 0,00 112,671700 109,390000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,590000 917 589,78 0,00 0,00 51,077700 49,590000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 126,590000 374 390 337,60 145,51 145,51 130,387700 126,590000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,340000 32 405 379,52 0,00 0,00 105,410200 102,340000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 209,000000 6 790 826,50 0,00 0,00 1 245,270000 1 209,000000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 200,350000 82 889 519,35 0,00 0,00 206,360500 200,350000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 106,580000 31 690 997,37 0,00 0,00 109,777400 106,580000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,029554 11 034 701,41 11 034 701,41 11 034 701,41 1,039850 1,019258
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,610400 262 720 990,60 0,00 0,00 7,990920 7,610400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR