Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,930000 45 826 939,00 1 300 138,00 1 300 138,00 37,967930 37,930000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 543,390000 81 753 386,00 7 853 808,00 7 853 808,00 5 548,933390 5 543,390000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,480000 517 218 664,00 621 177,00 621 177,00 126,606480 126,480000
KBC Multi Interest Cash CAD CAD 7 114,530000 1 123 677,00 116 542,00 116 542,00 7 121,644530 7 114,530000
PARVEST Money Market USD USD 211,435870 380 660 240,90 15 065,54 15 065,54 222,007664 211,435870
PARVEST Money Market Euro EUR 208,475006 704 041 432,20 337 616,70 337 616,70 218,898756 208,475006
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,790000 41 921 739,90 0,00 0,00 264,493700 256,790000
NN (L) International Czech Money Market - P Cap CZK CZK 1 497,470000 67 733 305,11 4 886,90 4 886,90 1 504,957350 1 497,470000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR