Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,890000 42 614 499,00 1 271 547,00 1 271 547,00 37,927890 37,890000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 556,280000 97 803 891,00 8 348 609,00 8 348 609,00 5 561,836280 5 556,280000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,720000 537 539 436,00 611 246,00 611 246,00 126,846720 126,720000
KBC Multi Interest Cash CAD CAD 7 119,380000 1 107 782,00 121 610,00 121 610,00 7 126,499380 7 119,380000
PARVEST Money Market USD USD 212,183354 396 730 613,00 15 446,92 15 446,92 222,792522 212,183354
PARVEST Money Market Euro EUR 208,338275 767 175 986,30 343 009,88 343 009,88 218,755189 208,338275
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,610000 40 504 077,28 0,00 0,00 264,308300 256,610000
NN (L) International Czech Money Market - P Cap CZK CZK 1 500,090000 67 772 599,64 4 815,10 4 815,10 1 507,590450 1 500,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR