Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,816000 41 850 444,00 1 206 137,00 1 206 137,00 37,853816 37,816000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 600,610000 112 687 282,00 8 502 981,00 8 502 981,00 5 606,210610 5 600,610000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,791000 533 835 855,00 617 974,00 617 974,00 126,917791 126,791000
PARVEST Money Market USD USD 213,962686 339 600 303,20 24 565,79 24 565,79 224,660820 213,962686
PARVEST Money Market Euro EUR 208,060087 733 961 585,80 368 759,22 368 759,22 218,463091 208,060087
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,210000 38 148 433,21 0,00 0,00 263,896300 256,210000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 501,100000 90 946 361,38 0,23 0,23 1 508,605500 1 501,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR