Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,860000 42 491 310,00 1 247 842,00 1 247 842,00 37,897860 37,860000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 577,500000 108 234 257,00 7 571 507,00 7 571 507,00 5 583,077500 5 577,500000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126,300000 541 257 383,00 617 071,00 617 071,00 126,426300 126,300000
PARVEST Money Market USD USD 213,043343 388 007 003,90 20 736,20 20 736,20 223,695510 213,043343
PARVEST Money Market Euro EUR 208,203348 809 888 726,10 359 275,20 359 275,20 218,613515 208,203348
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,410000 38 962 235,03 0,00 0,00 264,102300 256,410000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 498,440000 62 075 994,98 1 953,26 1 953,26 1 505,932200 1 498,440000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR