Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.7.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37.970000 54,278,531.00 1,315,143.00 1,315,143.00 38.007970 37.970000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5,522.370000 61,824,400.00 7,439,883.00 7,439,883.00 5,527.892370 5,522.370000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 126.370000 533,402,135.00 611,280.00 611,280.00 126.496370 126.370000
KBC Multi Interest Cash CAD CAD 7,103.870000 1,121,914.00 114,924.00 114,924.00 7,110.973870 7,103.870000
PARVEST Money Market USD USD 210.500000 374,191,843.60 14,961.71 14,961.71 221.025000 210.500000
PARVEST Money Market Euro EUR 208.660000 655,126,587.70 336,365.65 336,365.65 219.093000 208.660000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256.990000 43,438,530.80 0.00 0.00 264.699700 256.990000
NN (L) International Czech Money Market - P Cap CZK CZK 1,497.130000 68,539,638.68 4,806.59 4,806.59 1,504.615650 1,497.130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR