Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,609000 4 235 828,00 986 108,00 986 108,00 37,646609 37,609000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 703,350000 144 689 098,00 13 767 395,00 13 767 395,00 5 709,053350 5 703,350000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 128,816000 593 909 336,00 671 589,00 671 589,00 128,944816 128,816000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 218,184588 369 442 673,40 45 725,32 45 725,32 229,093817 218,184588
BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C] EUR 207,341859 470 022 562,40 390 247,13 390 247,13 217,708952 207,341859
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 255,100000 34 589 119,14 0,00 0,00 262,753000 255,100000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 519,550000 140 172 752,17 138 801,88 138 801,88 1 527,147750 1 519,550000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR