Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: Cornhill Management, o. c. p., a.s.
Sídlo: Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Telefón: 02/ 322 226-00
Fax: 02/ 322 226-99
E-mail: administration@1cornhill.com
www - stránka: www.1cornhill.com

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Jakub Sýkora

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Jana Frňková
Derek Chambers
Daniel Petrakovič

Akcionári člena ASS nad 5 %

SFM GROUP INTERNATIONAL S.A.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
Cornhill Management, o. c. p., a.s.
Sídlo
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Telefón
Fax
02/ 322 226-99
E-mail
administration@1cornhill.com
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Jakub Sýkora

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Jana Frňková
Derek Chambers
Daniel Petrakovič

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

SFM GROUP INTERNATIONAL S.A.