Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Cornhill Management, o. c. p., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: Cornhill Management, o. c. p., a.s.
Sídlo: Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:
www - stránka: www.cornhillmanagement.eu

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Jakub Sýkora - predseda
Daniel Petrakovič - člen
Ján Šimunič - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Jana Frňková
Derek Chambers
Dominika Dombrovská

Akcionári člena ASS nad 5 %

SFM GROUP INTERNATIONAL S.A.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
Cornhill Management, o. c. p., a.s.
Sídlo
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Fax
+421 2 322 226 99
E-mail
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Jakub Sýkora - predseda
Daniel Petrakovič - člen
Ján Šimunič - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Jana Frňková
Derek Chambers
Dominika Dombrovská

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

SFM GROUP INTERNATIONAL S.A.