Infinity Capital SICAV plc

Infinity Capital SICAV plc

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: Infinity Capital SICAV plc
Sídlo: Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta
Telefón:
Fax:
E-mail:
www - stránka: www.icsicav.com

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
Infinity Capital SICAV plc
Sídlo
Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta
Telefón
Fax
E-mail
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)