KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Sídlo: Medená 22, 811 02 Bratislava
Telefón: +421 2 5966 7465
Fax: +421 2 5296 2769
E-mail: investicie@csob.sk
www - stránka: www.csobinvesticie.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrea Halcinová - vedúca organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

100% Československá obchodná banka, a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Sídlo
Medená 22, 811 02 Bratislava
Telefón
Fax
+421 2 5296 2769
E-mail
investicie@csob.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrea Halcinová - vedúca organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

100% Československá obchodná banka, a.s.