NN Investment Partners C.R., a.s.

NN Investment Partners C.R., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: NN Investment Partners C.R., a.s.
Sídlo: Bozděchova 2-344, 150 00 Praha 5
Telefón: +420 2 510 91 711
Fax: +420 2 510 91 730
E-mail:
www - stránka: www.nnip.com

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Jan D. Kabelka - predseda predstavenstva
Petr Křemen - člen predstavenstva

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
NN Investment Partners C.R., a.s.
Sídlo
Bozděchova 2-344, 150 00 Praha 5
Fax
+420 2 510 91 730
E-mail
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Jan D. Kabelka - predseda predstavenstva
Petr Křemen - člen predstavenstva

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)