OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Sídlo: Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3
Telefón: 02 / 5810 2411 - 12
Fax: 02 / 5810 2406
E-mail: info@ovb.sk
www - stránka: www.ovb.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jaroslav Vonkomer - predseda
Mgr. Robert Schmidt - člen
Ing. Benedikt Fronc - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Tomáš Sedliak
Michael Rentmeister
Mario Freis

Akcionári člena ASS nad 5 %

OVB Holding AG

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Sídlo
Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3
Fax
02 / 5810 2406
E-mail
info@ovb.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jaroslav Vonkomer - predseda
Mgr. Robert Schmidt - člen
Ing. Benedikt Fronc - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Tomáš Sedliak
Michael Rentmeister
Mario Freis

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

OVB Holding AG