PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Telefón: 02 /59603800
Fax: 02 / 59603848
E-mail: prva@penzijna.sk
www - stránka: www.penzijna.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Jaroslav Pilát – predseda
Ing. Vladimír Salkovič – člen
Ing. Michal Hausner – člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Zuzana Adamová
Ing. Andrej Zaťko
Ing. Stanislav Žofčák

Akcionári člena ASS nad 5 %

(100)Poštová Banka, a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Sídlo
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Telefón
Fax
02 / 59603848
E-mail
prva@penzijna.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Jaroslav Pilát – predseda
Ing. Vladimír Salkovič – člen
Ing. Michal Hausner – člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Zuzana Adamová
Ing. Andrej Zaťko
Ing. Stanislav Žofčák

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100)Poštová Banka, a.s.