Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Telefón: 02/5919 2801
Fax: 02/5919 2839
E-mail: infotam@tatrabanka.sk
www - stránka: www.tam.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Martin Ďuriančík - podpredseda
Mgr. Marek Prokopec - prvý podpredseda

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Michal Liday
Ing. Mária Bilčíková , PhD
Fabian Stenzel

Akcionári člena ASS nad 5 %

(100)Tatra banka, a. s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Telefón
Fax
02/5919 2839
E-mail
infotam@tatrabanka.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Martin Ďuriančík - podpredseda
Mgr. Marek Prokopec - prvý podpredseda

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Michal Liday
Ing. Mária Bilčíková , PhD
Fabian Stenzel

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100)Tatra banka, a. s.