VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24
Telefón: 02/5055 2839
Fax: 02/5556 6682
E-mail: pripomienky@vubam.sk
www - stránka: www.vubam.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Marco Bus - predseda
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. - člen
Claudio Marco Malinverno - člen
Emiliano Laruccia - člen 
Marco Canton - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Prof. Girorgio Di Giorgio
Alexander Resch
Massimo Mazzini
Bruno Alfieri
Tomáš Výrost

Akcionári člena ASS nad 5 %

(100%) - VÚB, a. s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo
Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24
Telefón
Fax
02/5556 6682
E-mail
pripomienky@vubam.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Marco Bus - predseda
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. - člen
Claudio Marco Malinverno - člen
Emiliano Laruccia - člen 
Marco Canton - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Prof. Girorgio Di Giorgio
Alexander Resch
Massimo Mazzini
Bruno Alfieri
Tomáš Výrost

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100%) - VÚB, a. s.