VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika
Telefón: 0850 123 000
Fax:
E-mail: pripomienky@vubam.sk
www - stránka: www.vubam.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Marco Bus - predseda
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. - člen
Marco Canton - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Alexander Resch
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Giorgio di Giorgio
Massimo Mazzini
Oreste Auleta

Akcionári člena ASS nad 5 %

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo
Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika
Telefón
Fax
E-mail
pripomienky@vubam.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Marco Bus - predseda
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. - člen
Marco Canton - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Alexander Resch
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Giorgio di Giorgio
Massimo Mazzini
Oreste Auleta

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

Eurizon Capital SGR S.p.A.