Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,065177 20 565 283,05 20 565 283,05 10 645 749,64 0,066481 0,065177
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,044560 57 358 439,79 57 358 439,79 57 358 439,79 0,046030 0,042778
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,042406 384 426 533,31 384 426 533,31 383 264 390,90 0,043254 0,042406
Success absolute T (rastový) EUR 10,290000 21 155 622,43 11 337 406,88 11 337 406,88 10,830225 10,290000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,240000 21 155 622,43 0,00 0,00 9,725100 9,240000
Success relative T (rastový) EUR 7,400000 17 999 085,80 7 068 777,55 7 068 777,55 7,788500 7,400000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,043042 14 233 331,48 14 233 331,48 14 233 331,48 0,043472 0,043042
TAM - Private Growth 1 EUR 0,037731 191 953 745,33 191 953 745,33 191 281 627,18 0,037731 0,036599
TAM - Private Growth 2 EUR 0,038892 42 139 662,64 42 139 662,64 40 129 783,46 0,038892 0,037725
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035489 138 468 437,14 138 468 437,14 138 468 437,14 0,035489 0,034424
TAM - Premium Strategic EUR 0,035210 35 366 473,10 35 366 473,10 35 366 473,10 0,035210 0,034154
IAD - KD Russia EUR 0,020529 4 348 434,40 4 017 872,12 4 017 872,12 0,021330 0,020529
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037580 205 078 387,77 205 078 387,77 205 078 387,77 0,037768 0,036077
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,040943 219 721 962,62 219 721 962,62 219 721 962,62 0,041557 0,039305
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,039373 10 713 361,97 10 713 361,97 10 713 361,97 0,040160 0,039373
Success relative A (výnosový) EUR 7,390000 17 999 085,80 0,00 0,00 7,777975 7,390000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,042964 29 386 782,00 29 360 027,00 29 360 027,00 0,043608 0,042964
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041576 22 649 480,00 22 616 262,00 22 616 262,00 0,042200 0,041576
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028786 16 618 316,55 16 607 827,74 16 607 827,74 0,029448 0,028728
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036714 40 326 060,41 40 326 060,41 40 326 060,41 0,036714 0,036714
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,036917 6 679 477,92 6 679 477,92 6 679 477,92 0,037655 0,036917
GIS Global Equity Allocation EUR 139,222000 2 384 346,97 378 125,98 378 125,98 143,816326 139,222000
AXA EUR Konto EUR 0,045675 63 499 155,00 63 423 171,00 63 423 171,00 0,045675 0,045675
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034594 24 145 780,39 24 145 515,54 24 145 515,54 0,036012 0,034594
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 116,010000 727 360 853,12 0,00 0,00 119,490300 116,010000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037258 1 841 892,51 1 841 875,24 1 841 875,24 0,038376 0,036513
TAM - Private Growth EUR 0,034735 195 047 791,83 195 047 791,83 195 047 791,83 0,034735 0,033693
AXA Selection Opportunities EUR 0,038397 42 648 568,00 12 222 374,00 12 222 374,00 0,038397 0,036477
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040145 215 832 682,56 215 832 682,56 215 832 682,56 0,040747 0,038539
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,590000 251 734 879,45 10 683 851,95 10 683 851,95 62,569500 59,590000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 96,280000 16 283 152,37 1 782 401,79 1 782 401,79 101,094000 96,280000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035599 1 754 190,73 1 754 172,20 1 754 172,20 0,036667 0,034887
AXA CZK Konto EUR 0,043106 26 270 513,00 653 376,00 653 376,00 0,043106 0,043106
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 352,923100 39 819 757,00 33 168 214,00 33 168 214,00 352,923100 347,629254
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 733,980000 9 919 362,29 129 997,40 129 997,40 770,679000 733,980000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 614,950000 3 956 078,11 3 142,39 3 142,39 645,697500 614,950000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,720000 2 673 439,46 1 302 478,61 1 302 478,61 0,748080 0,720000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,610000 448 219,64 214 581,45 214 581,45 0,610000 0,579500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,888000 916 991,57 488 378,21 488 378,21 0,922632 0,888000
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,796000 1 247 645,00 893 327,57 893 327,57 0,796000 0,756200
TAM - SmartFund EUR 0,106689 212 463 830,67 212 463 830,67 212 279 464,83 0,106689 0,103488
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,625100 11 537 939,00 6 513 854,00 6 513 854,00 11,799477 11,625100
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,307400 23 709 326,00 18 869 559,00 18 869 559,00 11,477011 11,307400
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 57,010000 54 443 810,33 1 627 677,00 1 627 677,00 59,860500 57,010000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,365700 27 785 560,00 20 869 176,00 20 869 176,00 12,551186 12,365700
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,101087 23 288 662,56 23 288 662,56 22 959 216,29 0,101087 0,098054
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014702 16 477 059,89 16 477 059,89 16 477 059,89 0,014702 0,014702
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,701900 3 303,40 0,00 0,00 0,701900 0,666805
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,540000 7 418,00 0,00 0,00 0,540000 0,513000
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,095700 2 347 924,74 404 075,88 404 075,88 4,095700 3,890915
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,644100 4 206,86 0,00 0,00 3,786220 3,644100
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,107034 3 845 989,61 3 845 989,61 3 845 989,61 0,107034 0,107034
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,335800 1 799 275,63 0,00 0,00 5,335800 5,069010
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 64,180000 2 444 024,24 312 859,53 312 859,53 67,389000 64,180000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,410000 13 427 037,91 6 158,17 6 158,17 97,030500 92,410000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,267614 219 785 198,80 219 785 198,80 217 144 064,20 1,305642 1,254938
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,199264 71 331 961,67 71 331 961,67 71 331 961,67 1,217253 1,187271
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 120,280000 71 932 613,43 31 671,78 31 671,78 123,287000 120,280000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 53,810000 2 101 654,91 12 503,67 12 503,67 56,500500 53,810000
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010191 160 229 874,72 160 229 874,72 160 229 874,72 0,010344 0,010191
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010329 16 661 319,69 16 661 319,69 16 579 133,28 0,010536 0,010329
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010443 6 263 711,43 6 263 711,43 6 200 673,30 0,010704 0,010443
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 11,850000 24 442 407,19 142 221,74 142 221,74 12,391545 11,850000
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,098546 91 426 517,17 91 426 517,17 91 426 517,17 0,100024 0,097758
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,900000 102 837 369,23 40 234 768,38 40 234 768,38 41,895000 39,900000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 105,580000 444 758 156,70 38 107 031,52 38 107 031,52 110,859000 105,580000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 128,800000 147 869 158,20 9 623 878,83 9 623 878,83 135,240000 128,800000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,480000 21 155 622,43 3 924,01 3 924,01 11,030200 10,480000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,440000 17 999 085,80 84 300,69 84 300,69 7,830600 7,440000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,940000 16 728 356,55 5 112 863,82 5 112 863,82 8,337000 7,940000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 73,440000 49 296 027,81 10 308 959,48 10 308 959,48 77,112000 73,440000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 61,550000 54 904 838,83 2 864 005,27 2 864 005,27 64,627500 61,550000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,048171 9 854 298,07 9 854 298,07 9 854 298,07 1,079616 1,048171
Horizon USD Low USD 105,960000 17 183 001,00 799 993,00 799 993,00 107,549400 105,960000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,050000 277 515 857,30 245 694,71 245 694,71 99,050000 99,050000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,940000 1 887 363 214,20 157 988,42 157 988,42 14,741550 13,940000
Franklin Income Fund USD 10,880000 1 584 805 331,24 7 215,02 7 215,02 11,505600 10,880000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,330000 120 674 085,28 92 211,86 92 211,86 9,866475 9,330000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,340000 874 858 874,20 62 989,61 62 989,61 31,027050 29,340000
Templeton Global Income Fund USD 19,870000 829 660 804,57 763 983,84 763 983,84 21,012525 19,870000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,920000 258 685 298,66 0,00 0,00 13,662900 12,920000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,870000 320 474 594,95 0,00 0,00 13,513500 12,870000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,740000 126 724 681,73 0,00 0,00 13,472550 12,740000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14,380000 402 199 065,40 94 522,60 94 522,60 15,206850 14,380000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 278,710000 50 437 476,35 9 742,87 9 742,87 287,071300 278,710000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,098233 184 195 775,50 184 195 775,50 184 195 775,50 0,098970 0,097447
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 48,000000 19 932 155 317,25 0,00 0,00 50,400000 48,000000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,530000 9 884 567 937,28 0,00 0,00 12,106500 11,530000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,470000 24 442 407,19 42 719,77 42 719,77 11,814100 11,470000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,490000 24 442 407,19 0,00 0,00 7,714700 7,490000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,480000 24 442 407,19 0,00 0,00 9,764400 9,480000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,293156 6 911 039,30 6 911 039,30 840 185,25 1,319019 1,293156
KBC Flexible Plan EUR 55,370000 149 018 733,00 23 457 411,00 23 457 411,00 56,200550 55,370000
KBC Flexible Comfort EUR 969,130000 4 197 680,00 2 106 723,00 2 106 723,00 983,666950 969,130000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 157,060000 818 667 891,74 9 055 670,14 9 055 670,14 162,557100 157,060000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 150,560000 1 202 516 220,81 13 719 659,70 13 719 659,70 155,076800 150,560000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 151,020000 252 465 563,03 384 317,66 384 317,66 157,060800 151,020000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,100072 31 509 259,84 31 509 259,84 31 509 259,84 0,100072 0,099071
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 47,190000 24 535 290,62 24 456 838,80 24 456 838,80 49,549500 47,190000
TAM - Balanced Fund EUR 0,101456 19 919 078,19 19 919 078,19 19 919 078,19 0,101456 0,098412
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,101176 2 466 211,94 2 466 211,94 2 466 211,94 0,101176 0,098141
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 361,230000 24 483 955,70 625 430,30 625 430,30 12 979,291500 12 361,230000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 841,510000 154 518 779,90 29 149,91 29 149,91 866,755300 841,510000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 52,100000 12 710 171,81 7 333 869,11 7 333 869,11 54,705000 52,100000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096478 50 515 746,32 50 515 746,32 50 515 746,32 0,096478 0,095513
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,087000 1 092 538 711,10 13 386 189,51 13 386 189,51 9,405045 9,087000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,020000 18 992 539,61 9 054,53 9 054,53 9,471000 9,020000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 83,380000 55 968 245,17 53 412,27 53 412,27 87,549000 83,380000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 109,310000 18 487 077,04 168 640,29 168 640,29 114,775500 109,310000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 81,390000 11 826 342,46 248 428,73 248 428,73 85,459500 81,390000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 47,400000 1 851 107,51 229 527,15 229 527,15 49,770000 47,400000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,260000 5 955 142 987,00 2 659 152,61 2 659 152,61 155,260000 155,260000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,097723 70 347 713,53 70 347 713,53 70 347 713,53 0,097723 0,096746
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 99,320000 364 141 037,90 44 021,35 44 021,35 102,299600 99,320000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 241,780000 618 444 668,20 78 445,52 78 445,52 249,033400 241,780000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 124,320000 38 903 362,43 45 827,35 45 827,35 128,049600 124,320000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 140,170000 1 268 832,06 40 749,69 40 749,69 144,375100 140,170000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 112,640000 6 180 534,62 12 250,88 12 250,88 116,019200 112,640000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 116,380000 239 965 519,30 11 334,56 11 334,56 119,871400 116,380000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 161,690000 713 391,25 19 818,31 19 818,31 166,540700 161,690000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 152,390000 1 279 895,36 10 992,34 10 992,34 156,961700 152,390000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 129,200000 1 760 988,42 8 316,56 8 316,56 133,076000 129,200000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 994,540000 1 077 294 042,00 10 827 313,00 10 827 313,00 1 009,458100 994,540000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 980,580000 1 486 343 298,00 3 739 130,00 3 739 130,00 995,288700 980,580000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009690 9 847 810,44 9 847 810,44 9 045 786,12 0,009690 0,009690
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 213,710000 103 566 668,80 115 603,29 115 603,29 220,121300 213,710000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,094936 70 193 747,90 70 193 747,90 70 193 747,90 0,094936 0,093987
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 415,810000 276 010 356,60 51 467,67 51 467,67 428,284300 415,810000
IN.Focus 2030 EUR 101,570000 46 297 857,00 163 311,00 163 311,00 103,093550 101,570000
IN.Focus 2035 EUR 102,010000 15 412 134,00 717 723,00 717 723,00 103,540150 102,010000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 107,570000 6 684 364,25 0,00 0,00 110,797100 107,570000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 95,680000 4 699 517,46 0,00 0,00 98,550400 95,680000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 200,920000 154 276 736,00 0,00 0,00 206,947600 200,920000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,098147 36 828 512,58 36 828 512,58 36 828 512,58 0,098147 0,097166
Amundi Funds - Protect 90 EUR 97,990000 19 603 286,80 3 108 777,14 3 108 777,14 102,399550 97,990000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 49,190000 1 212 785,07 1 200 421,40 1 200 421,40 51,649500 49,190000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,190000 2 233 776,41 2 198 073,99 2 198 073,99 51,649500 49,190000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,921167 1 348 058,26 1 348 058,26 1 348 058,26 0,939590 0,911955
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010005 33 926 523,04 33 926 523,04 33 926 523,04 0,010055 0,010005
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 147,460000 77 047 693,41 1 968,44 1 968,44 148,934600 147,460000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,360000 967 229 996,50 42 574,92 42 574,92 150,853600 149,360000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 149,980000 684 376 184,20 0,00 0,00 151,479800 149,980000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 170,340000 368 428 520,20 39 853,43 39 853,43 172,043400 170,340000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR