Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,065966 19 339 552,59 19 339 552,59 9 851 134,76 0,067285 0,065966
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,047357 66 158 424,83 66 158 424,83 66 158 424,83 0,048920 0,045463
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043218 385 591 090,38 385 591 090,38 384 406 695,00 0,044082 0,043218
Success absolute T (rastový) EUR 10,530000 21 024 777,45 11 234 560,55 11 234 560,55 11,082825 10,530000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,450000 21 024 777,45 0,00 0,00 9,946125 9,450000
Success relative T (rastový) EUR 7,550000 18 050 602,52 7 203 190,20 7 203 190,20 7,946375 7,550000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,043870 12 810 818,87 12 810 818,87 12 810 818,87 0,044309 0,043870
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038181 196 011 192,88 196 011 192,88 196 011 192,88 0,038181 0,037036
TAM - Private Growth 2 EUR 0,039455 43 716 387,80 43 716 387,80 43 716 387,80 0,039455 0,038271
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035878 138 657 271,75 138 657 271,75 138 657 271,75 0,035878 0,034802
TAM - Premium Strategic EUR 0,035708 36 243 477,29 36 243 477,29 36 243 477,29 0,035708 0,034637
IAD - KD Russia EUR 0,021277 4 346 892,93 4 001 194,23 4 001 194,23 0,022107 0,021277
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037809 185 770 488,23 185 770 488,23 185 770 488,23 0,037998 0,036297
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041570 261 024 799,77 261 024 799,77 261 024 799,77 0,042194 0,039907
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,040448 10 463 020,53 10 463 020,53 10 463 020,53 0,041257 0,040448
Success relative A (výnosový) EUR 7,550000 18 050 602,52 0,00 0,00 7,946375 7,550000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,043235 34 598 427,00 34 549 836,00 34 549 836,00 0,043884 0,043235
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041806 25 593 760,00 25 580 055,00 25 580 055,00 0,042433 0,041806
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029568 16 258 837,34 16 248 243,31 16 248 243,31 0,030248 0,029509
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036947 41 038 688,95 41 038 688,95 41 038 688,95 0,036947 0,036947
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,037653 6 590 485,79 6 590 485,79 6 590 485,79 0,038406 0,037653
GIS Global Equity Allocation EUR 142,666000 2 530 804,52 361 352,72 361 352,72 147,373978 142,666000
AXA EUR Konto EUR 0,045621 67 226 935,00 67 163 726,00 67 163 726,00 0,045621 0,045621
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034746 24 009 493,53 24 009 676,96 24 009 676,96 0,036171 0,034746
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 120,860000 934 214 341,68 0,00 0,00 124,485800 120,860000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037613 1 851 348,15 1 851 339,09 1 851 339,09 0,038741 0,036861
TAM - Private Growth EUR 0,035285 188 408 084,57 188 408 084,57 188 408 084,57 0,035285 0,034226
AXA Selection Opportunities EUR 0,039486 45 764 202,00 13 458 085,00 13 458 085,00 0,039486 0,037511
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040714 236 899 917,47 236 899 917,47 236 899 917,47 0,041325 0,039085
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,190000 237 721 836,98 10 659 799,61 10 659 799,61 62,149500 59,190000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,940000 17 429 172,70 2 133 248,67 2 133 248,67 102,837000 97,940000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035832 1 762 984,28 1 762 962,39 1 762 962,39 0,036907 0,035115
AXA CZK Konto EUR 0,043654 26 361 424,00 518 605,00 518 605,00 0,043654 0,043654
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 346,752400 37 910 576,00 31 869 737,00 31 869 737,00 346,752400 341,551114
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 740,020000 9 593 353,81 149 150,29 149 150,29 777,021000 740,020000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 624,100000 4 105 987,22 4 399,28 4 399,28 655,305000 624,100000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
TAM - SmartFund EUR 0,108163 213 167 246,85 213 167 246,85 213 167 246,85 0,108163 0,104918
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,543300 9 444 194,00 5 076 750,00 5 076 750,00 11,716450 11,543300
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,307900 20 207 694,00 15 987 683,00 15 987 683,00 11,477519 11,307900
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 58,460000 57 658 732,36 1 525 202,87 1 525 202,87 61,383000 58,460000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,171800 25 557 569,00 19 224 106,00 19 224 106,00 12,354377 12,171800
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,103249 21 886 429,89 21 886 429,89 21 886 429,89 0,103249 0,100152
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014987 18 930 683,14 18 930 683,14 18 930 683,14 0,014987 0,014987
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,115500 2 338 423,72 385 076,25 385 076,25 4,115500 3,909725
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,661000 4 226,41 0,00 0,00 3,803779 3,661000
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,324000 2 591 432,45 0,00 0,00 5,324000 5,057800
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 63,420000 2 383 535,85 295 668,86 295 668,86 66,591000 63,420000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,460000 11 520 115,12 6 181,42 6 181,42 97,083000 92,460000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,290230 251 420 800,20 251 420 800,20 248 732 200,90 1,328937 1,277328
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,212167 70 993 287,71 70 993 287,71 70 993 287,71 1,230350 1,200045
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 55,650000 2 242 307,69 13 331,99 13 331,99 58,432500 55,650000
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010333 144 908 114,01 144 908 114,01 144 908 114,01 0,010488 0,010333
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010443 16 220 406,18 16 220 406,18 16 137 312,69 0,010652 0,010443
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010551 6 294 782,90 6 294 782,90 6 231 092,84 0,010815 0,010551
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,180000 24 668 883,97 152 607,86 152 607,86 12,736626 12,180000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,420000 95 138 933,24 35 201 367,47 35 201 367,47 41,391000 39,420000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 105,430000 445 271 303,50 41 994 616,70 41 994 616,70 110,701500 105,430000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 128,650000 149 091 213,30 10 644 162,33 10 644 162,33 135,082500 128,650000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,720000 21 024 777,45 4 455,88 4 455,88 11,282800 10,720000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,590000 18 050 602,52 91 401,54 91 401,54 7,988475 7,590000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,190000 17 225 721,16 5 757 529,79 5 757 529,79 8,599500 8,190000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 75,690000 52 150 388,19 12 259 209,72 12 259 209,72 79,474500 75,690000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 63,220000 55 405 902,65 3 567 362,48 3 567 362,48 66,381000 63,220000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,045792 9 863 506,36 9 863 506,36 9 863 506,36 1,077166 1,045792
Horizon USD Low USD 107,680000 16 962 968,00 806 899,00 806 899,00 109,295200 107,680000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,960000 307 386 156,83 226 750,06 226 750,06 99,960000 99,960000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,840000 1 854 101 573,79 188 861,82 188 861,82 14,635800 13,840000
Franklin Income Fund USD 11,190000 1 507 475 717,64 16 894,43 16 894,43 11,833425 11,190000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,950000 144 202 605,42 47 350,84 47 350,84 10,522125 9,950000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,850000 856 082 125,55 41 991,61 41 991,61 31,566375 29,850000
Templeton Global Income Fund USD 19,560000 754 122 875,46 770 007,59 770 007,59 20,684700 19,560000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,790000 246 041 513,10 0,00 0,00 13,525425 12,790000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,880000 263 582 507,51 0,00 0,00 13,524000 12,880000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,480000 127 447 576,96 0,00 0,00 13,197600 12,480000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,310000 499 157 410,65 104 107,13 104 107,13 16,190325 15,310000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 278,190000 43 732 795,46 18 930,55 18 930,55 286,535700 278,190000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,100326 171 501 827,92 171 501 827,92 171 501 827,92 0,101078 0,099523
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 49,690000 17 687 986 429,44 0,00 0,00 52,174500 49,690000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,920000 8 865 729 740,60 0,00 0,00 12,516000 11,920000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,790000 24 668 883,97 56 485,98 56 485,98 12,143700 11,790000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,550000 24 668 883,97 0,00 0,00 7,776500 7,550000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,780000 24 668 883,97 0,00 0,00 10,073400 9,780000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,274435 6 626 039,48 6 626 039,48 861 625,96 1,299924 1,274435
KBC Flexible Plan EUR 55,510000 131 446 578,00 24 593 652,00 24 593 652,00 56,342650 55,510000
KBC Flexible Comfort EUR 962,780000 3 235 824,00 1 532 635,00 1 532 635,00 977,221700 962,780000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 160,900000 862 854 551,94 9 460 765,86 9 460 765,86 166,531500 160,900000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,290000 1 225 950 389,39 13 211 764,45 13 211 764,45 158,918700 154,290000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 155,100000 265 520 392,05 405 011,54 405 011,54 161,304000 155,100000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101555 31 557 382,32 31 557 382,32 31 557 382,32 0,101555 0,100539
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 47,300000 21 957 829,25 21 865 847,45 21 865 847,45 49,665000 47,300000
TAM - Balanced Fund EUR 0,103125 27 540 781,37 27 540 781,37 27 540 781,37 0,103125 0,100031
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,103517 3 470 163,36 3 470 163,36 3 470 163,36 0,103517 0,100411
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 495,790000 25 145 623,59 666 919,36 666 919,36 13 120,579500 12 495,790000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 850,920000 156 166 544,98 39 762,64 39 762,64 876,447600 850,920000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 53,370000 12 987 436,83 7 596 573,40 7 596 573,40 56,038500 53,370000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096952 49 477 021,48 49 477 021,48 49 477 021,48 0,096952 0,095982
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,246000 1 096 937 804,08 15 324 731,36 15 324 731,36 9,569610 9,246000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,240000 19 435 781,18 9 305,34 9 305,34 9,702000 9,240000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 85,400000 58 841 282,99 54 883,04 54 883,04 89,670000 85,400000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 110,510000 19 665 335,56 173 242,62 173 242,62 116,035500 110,510000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 81,950000 10 210 152,55 243 993,50 243 993,50 86,047500 81,950000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 49,330000 1 987 332,88 236 217,35 236 217,35 51,796500 49,330000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 156,370000 6 046 191 542,04 12 801 287,59 12 801 287,59 156,370000 156,370000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098668 69 670 196,36 69 670 196,36 69 670 196,36 0,098668 0,097681
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,810000 302 596 486,50 52 197,47 52 197,47 103,834300 100,810000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 250,150000 604 619 782,10 100 918,01 100 918,01 257,654500 250,150000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 126,860000 34 798 484,31 51 597,54 51 597,54 130,665800 126,860000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 144,020000 1 265 658,10 28 657,21 28 657,21 148,340600 144,020000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,100000 6 031 957,12 11 614,24 11 614,24 116,493000 113,100000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 117,860000 194 252 418,00 11 898,98 11 898,98 121,395800 117,860000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 168,110000 693 087,80 23 259,76 23 259,76 173,153300 168,110000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 157,270000 1 345 601,33 12 299,39 12 299,39 161,988100 157,270000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 130,620000 1 696 548,69 9 453,69 9 453,69 134,538600 130,620000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 988,840000 1 220 238 699,00 12 455 975,00 12 455 975,00 1 003,672600 988,840000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 976,270000 1 675 722 724,00 4 191 811,00 4 191 811,00 990,914050 976,270000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009872 9 096 957,58 9 096 957,58 8 279 869,44 0,009872 0,009872
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 222,260000 123 358 257,10 116 611,42 116 611,42 228,927800 222,260000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096423 69 283 898,44 69 283 898,44 69 283 898,44 0,096423 0,095459
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 423,560000 276 564 474,70 60 676,99 60 676,99 436,266800 423,560000
IN.Focus 2030 EUR 101,440000 46 393 852,00 206 257,00 206 257,00 102,961600 101,440000
IN.Focus 2035 EUR 101,300000 16 709 900,00 847 783,00 847 783,00 102,819500 101,300000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 113,110000 6 329 062,13 0,00 0,00 116,503300 113,110000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 100,600000 4 884 308,83 0,00 0,00 103,618000 100,600000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 206,420000 199 874 690,20 0,00 0,00 212,612600 206,420000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099927 37 338 842,07 37 338 842,07 37 338 842,07 0,099927 0,098928
Amundi Funds - Protect 90 EUR 100,240000 23 199 593,36 4 750 710,61 4 750 710,61 104,750800 100,240000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 48,550000 2 406 989,05 2 392 176,91 2 392 176,91 50,977500 48,550000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,060000 3 375 363,36 3 348 704,22 3 348 704,22 51,513000 49,060000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,944264 1 793 410,19 1 793 410,19 1 793 410,19 0,963149 0,934821
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010121 60 592 199,77 60 592 199,77 60 592 199,77 0,010172 0,010121
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 150,850000 75 250 306,42 176 510,34 176 510,34 152,358500 150,850000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 152,430000 949 576 988,98 418 404,19 418 404,19 153,954300 152,430000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 153,080000 732 505 345,28 440 042,24 440 042,24 154,610800 153,080000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 173,440000 402 208 469,75 363 497,46 363 497,46 175,174400 173,440000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,068500 343 972 832,70 0,00 0,00 12,671925 12,068500
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,055200 4 328 926,58 0,00 0,00 10,557960 10,055200
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 21,600000 2 817 897 132,00 0,00 0,00 22,680000 21,600000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 13,380000 79 948 862,35 0,00 0,00 14,049000 13,380000
First Eagle Amundi International Fund EUR 159,810000 1 341 986 812,18 79 488,85 79 488,85 167,800500 159,810000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 93,550000 113 705 733,50 2 407,23 2 407,23 96,356500 93,550000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,002146 6 839 124,43 6 839 124,43 6 839 124,43 1,032210 1,002146
TAM - Q Fund EUR 0,099913 104 679 879,10 104 679 879,10 43 262 504,20 0,099913 0,096916
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 100,000000 76 683 073,23 33 045,41 33 045,41 103,000000 100,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR