Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.7.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0.069235 22,114,371.01 22,114,371.01 11,492,554.01 0.070620 0.069235
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0.044918 54,324,947.36 54,324,947.36 54,324,947.36 0.046400 0.043121
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0.043030 380,388,516.18 380,388,516.18 379,545,088.81 0.043891 0.043030
Success absolute T (rastový) EUR 10.240000 22,012,149.54 11,498,443.33 11,498,443.33 10.777600 10.240000
Success absolute A (výnosový) EUR 9.190000 22,012,149.54 0.00 0.00 9.672475 9.190000
Success relative T (rastový) EUR 7.410000 18,694,785.18 7,145,243.96 7,145,243.96 7.799025 7.410000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0.044190 15,667,457.98 15,667,457.98 15,667,457.98 0.044632 0.044190
TAM - Private Growth 1 EUR 0.038562 179,008,479.30 179,008,479.30 177,626,673.73 0.038562 0.037405
TAM - Private Growth 2 EUR 0.040453 37,086,654.29 37,086,654.29 35,698,468.21 0.040453 0.039239
TAM - Premium Harmonic EUR 0.036251 137,118,731.68 137,118,731.68 137,118,731.68 0.036251 0.035163
TAM - Premium Strategic EUR 0.036348 34,986,748.99 34,986,748.99 34,986,748.99 0.036348 0.035258
IAD - KD Russia EUR 0.020896 4,478,525.01 4,141,933.18 4,141,933.18 0.021711 0.020896
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0.037770 224,528,901.04 224,528,901.04 224,528,901.04 0.037959 0.036259
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0.041534 180,122,324.73 180,122,324.73 180,122,324.73 0.042157 0.039873
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0.042374 12,011,657.69 12,011,657.69 12,011,657.69 0.043221 0.042374
Success relative A (výnosový) EUR 7.400000 18,694,785.18 0.00 0.00 7.788500 7.400000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0.043786 25,328,750.00 25,328,750.00 25,328,750.00 0.044443 0.043786
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0.042152 21,210,033.00 21,209,812.00 21,209,812.00 0.042784 0.042152
IAD - Optimal Balanced EUR 0.029453 17,006,468.70 16,995,805.61 16,995,805.61 0.030130 0.029394
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda B EUR 1.566100 420,143.79 297,251.58 297,251.58 1.566100 1.519117
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A EUR 1.562400 33,905.33 7,146.46 7,146.46 1.623334 1.562400
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0.037238 40,901,208.29 40,901,208.29 40,901,208.29 0.037238 0.037238
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0.038032 7,065,390.66 7,065,390.66 7,065,390.66 0.038793 0.038032
GIS Global Equity Allocation EUR 136.608000 2,412,755.75 382,217.03 382,217.03 141.116064 136.608000
AXA EUR Konto EUR 0.045720 62,995,186.00 62,917,934.00 62,917,934.00 0.045720 0.045720
IAD - Growth Opportunities EUR 0.036947 26,323,299.53 26,323,298.97 26,323,298.97 0.038462 0.036947
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 116.390000 606,663,059.35 0.00 0.00 119.881700 116.390000
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B EUR 1.320400 94,525.11 58,161.38 58,161.38 1.320400 1.267584
IAD - Protected Equity 1 EUR 0.037210 1,839,443.19 1,839,432.74 1,839,432.74 0.038326 0.036466
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda A EUR 1.747800 264,548.79 171,030.97 171,030.97 1.781008 1.747800
TAM - Private Growth EUR 0.035262 207,019,789.85 207,019,789.85 207,019,789.85 0.035262 0.034204
AXA Selection Opportunities EUR 0.038894 41,422,266.00 11,631,311.00 11,631,311.00 0.038894 0.036949
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0.041139 201,052,332.41 201,052,332.41 201,052,332.41 0.041756 0.039493
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 61.010000 268,859,970.89 10,080,762.22 10,080,762.22 64.060500 61.010000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97.820000 16,433,870.72 1,753,857.33 1,753,857.33 102.711000 97.820000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0.035566 1,752,009.33 1,752,014.38 1,752,014.38 0.036633 0.034855
AXA CZK Konto EUR 0.042789 27,092,364.00 729,802.00 729,802.00 0.042789 0.042789
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 359.124600 42,550,096.00 35,687,660.00 35,687,660.00 359.124600 353.737731
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 748.890000 9,554,339.34 119,435.22 119,435.22 786.334500 748.890000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 645.480000 3,698,993.92 2,395.38 2,395.38 677.754000 645.480000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0.750000 2,807,860.75 1,372,458.36 1,372,458.36 0.779250 0.750000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0.640000 483,456.52 230,774.98 230,774.98 0.640000 0.608000
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0.935400 973,474.22 526,338.05 526,338.05 0.971881 0.935400
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0.841900 1,358,521.20 966,768.85 966,768.85 0.841900 0.799805
TAM - SmartFund EUR 0.109952 217,518,037.51 217,518,037.51 217,328,032.98 0.109952 0.106653
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11.944900 13,344,677.00 7,616,985.00 7,616,985.00 12.124074 11.944900
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11.454000 27,501,599.00 22,012,620.00 22,012,620.00 11.625810 11.454000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 59.890000 72,063,682.17 1,622,714.88 1,622,714.88 62.884500 59.890000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12.651700 30,621,949.00 22,834,025.00 22,834,025.00 12.841476 12.651700
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0.106656 27,517,399.86 27,517,399.86 27,169,804.01 0.106656 0.103456
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0.015025 15,381,125.40 15,381,125.40 15,381,125.40 0.015025 0.015025
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B GBP 6.215100 39,731.33 0.00 0.00 6.215100 5.966496
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0.753800 3,494.05 0.00 0.00 0.753800 0.716110
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0.580000 7,800.53 0.00 0.00 0.580000 0.551000
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B GBP GBP 4.339600 2,530,845.35 449,227.58 449,227.58 4.339600 4.122620
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B USD 3.613300 21,007.65 0.00 0.00 3.613300 3.432635
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A USD 3.872900 22,478.36 9,826.75 9,826.75 4.023943 3.872900
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0.110085 3,955,640.01 3,955,640.01 3,955,640.01 0.110085 0.110085
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5.752200 501,367.87 0.00 0.00 5.752200 5.464590
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0.100000 0.01 0.01 0.01 0.100000 0.100000
WSP Dynamic Portfolio GBP - Trieda B USD 3.320800 94,354.15 0.00 0.00 3.320800 3.154760
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities - A EUR HND EUR 67.730000 2,771,775.05 329,489.79 329,489.79 71.116500 67.730000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities - A USD USD 96.500000 13,794,436.02 279,924.60 279,924.60 101.325000 96.500000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1.250940 200,013,356.40 200,013,356.40 196,863,219.30 1.288468 1.238431
WSP Dynamic Portfolio USD - Trieda B USD 2.091500 56,362.51 2,859.82 2,859.82 2.091500 1.986925
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1.195705 58,020,671.88 58,020,671.88 58,020,671.88 1.255490 1.135920
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 121.790000 76,673,306.91 31,058.12 31,058.12 124.834750 121.790000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 55.130000 2,247,646.31 12,275.55 12,275.55 57.886500 55.130000
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0.010327 182,647,408.75 182,647,408.75 182,647,408.75 0.010482 0.010327
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0.010460 18,208,485.59 18,208,485.59 18,125,256.83 0.010669 0.010460
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0.010580 6,388,594.10 6,388,594.10 6,324,728.99 0.010845 0.010580
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12.010000 25,883,721.44 139,444.43 139,444.43 12.558857 12.010000
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0.100559 103,985,194.31 103,985,194.31 103,985,194.31 0.102067 0.099755
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income - A EUR HQD EUR 41.970000 115,453,910.40 48,596,329.62 48,596,329.62 44.068500 41.970000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 109.630000 472,837,803.60 37,550,075.02 37,550,075.02 115.111500 109.630000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 130.780000 154,829,033.80 9,304,493.31 9,304,493.31 137.319000 130.780000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10.420000 22,012,149.54 3,480.51 3,480.51 10.967050 10.420000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7.440000 18,694,785.18 84,458.01 84,458.01 7.830600 7.440000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8.080000 15,960,350.54 4,820,088.66 4,820,088.66 8.484000 8.080000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 74.310000 46,870,906.45 8,715,796.20 8,715,796.20 78.025500 74.310000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 61.980000 55,791,688.37 2,397,417.02 2,397,417.02 65.079000 61.980000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1.056856 11,646,143.16 11,646,143.16 11,646,143.16 1.088562 1.056856
Horizon USD Low USD 106.320000 17,251,292.00 736,842.00 736,842.00 107.914800 106.320000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 98.770000 333,739,367.50 276,322.21 276,322.21 98.770000 98.770000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14.200000 1,959,673,416.23 103,024.26 103,024.26 15.016500 14.200000
Franklin Income Fund USD 11.000000 1,691,842,483.76 0.00 0.00 11.632500 11.000000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9.830000 131,246,130.13 93,824.16 93,824.16 10.395225 9.830000
Templeton Global Balanced Fund USD 30.530000 925,108,885.52 83,148.83 83,148.83 32.285475 30.530000
Templeton Global Income Fund USD 20.310000 919,832,441.20 744,009.36 744,009.36 21.477825 20.310000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13.470000 271,747,343.32 0.00 0.00 14.244525 13.470000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13.380000 353,572,462.04 0.00 0.00 14.049000 13.380000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13.340000 137,504,536.94 0.00 0.00 14.107050 13.340000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14.570000 233,013,452.02 78,538.18 78,538.18 15.407775 14.570000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 282.830000 53,609,078.56 9,336.22 9,336.22 291.314900 282.830000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0.099757 194,075,730.47 194,075,730.47 194,075,730.47 0.100505 0.098959
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 47.730000 20,741,250,397.59 0.00 0.00 50.116500 47.730000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11.090000 10,342,492,260.25 0.00 0.00 11.644500 11.090000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11.620000 25,883,721.44 33,203.26 33,203.26 11.968600 11.620000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7.600000 25,883,721.44 0.00 0.00 7.828000 7.600000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) VTIA EUR 9.630000 25,883,721.44 0.00 0.00 9.918900 9.630000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9.580000 25,883,721.44 0.00 0.00 9.867400 9.580000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1.370130 6,794,684.27 6,794,684.27 822,757.55 1.397533 1.370130
KBC Flexible Plan EUR 56.440000 156,895,170.00 22,087,006.00 22,087,006.00 57.286600 56.440000
KBC Flexible Comfort EUR 981.610000 4,521,621.00 2,258,368.00 2,258,368.00 996.334150 981.610000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 158.480000 804,738,471.04 7,922,726.77 7,922,726.77 164.026800 158.480000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 152.130000 1,224,063,755.07 13,702,017.00 13,702,017.00 156.693900 152.130000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 152.120000 250,645,296.60 332,531.89 332,531.89 158.204800 152.120000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0.101842 32,813,951.50 32,813,951.50 32,813,951.50 0.101842 0.100824
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR 48.290000 25,472,244.60 25,341,207.91 25,341,207.91 50.704500 48.290000
TAM - Balanced Fund EUR 0.102816 13,583,188.80 13,583,188.80 13,583,188.80 0.102816 0.099732
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0.102563 2,259,353.69 2,259,353.69 2,259,353.69 0.102563 0.099486
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12,576.020000 23,264,847.28 616,117.36 616,117.36 13,204.821000 12,576.020000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 856.370000 156,203,650.53 19,946.57 19,946.57 882.061100 856.370000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 52.540000 12,616,783.37 7,232,598.66 7,232,598.66 55.167000 52.540000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0.097782 52,265,136.53 52,265,136.53 52,265,136.53 0.097782 0.096804
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9.350000 1,134,285,422.23 12,772,026.02 12,772,026.02 9.677250 9.350000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9.500000 18,678,398.24 9,343.59 9,343.59 9.975000 9.500000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 87.370000 54,853,021.82 43,839.56 43,839.56 91.738500 87.370000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset A USD USD 115.020000 19,322,123.50 165,453.78 165,453.78 120.771000 115.020000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities A EUR EUR 82.070000 16,218,808.15 6,300.73 6,300.73 86.173500 82.070000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 46.890000 1,911,670.26 274,470.66 274,470.66 49.234500 46.890000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible EUR 157.850000 5,487,330,379.00 1,014,611.81 1,014,611.81 157.850000 157.850000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0.099283 73,007,570.39 73,007,570.39 73,007,570.39 0.099283 0.098290
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 101.200000 444,702,295.00 42,361.02 42,361.02 104.236000 101.200000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 247.050000 641,572,812.50 73,655.49 73,655.49 254.461500 247.050000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 127.730000 45,636,483.05 45,360.80 45,360.80 131.561900 127.730000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 143.930000 1,314,473.64 39,611.83 39,611.83 148.247900 143.930000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113.260000 5,932,839.35 11,885.34 11,885.34 116.657800 113.260000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118.100000 302,677,868.00 11,102.62 11,102.62 121.643000 118.100000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 167.810000 752,929.26 18,672.91 18,672.91 172.844300 167.810000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 157.760000 1,315,968.52 9,989.85 9,989.85 162.492800 157.760000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 131.730000 1,915,081.70 7,444.80 7,444.80 135.681900 131.730000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1,020.830000 896,757,160.00 9,528,325.00 9,528,325.00 1,036.142450 1,020.830000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 997.420000 1,342,128,587.00 3,501,581.00 3,501,581.00 1,012.381300 997.420000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0.009900 10,285,359.58 10,285,359.58 9,465,953.92 0.009900 0.009900
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 212.990000 91,847,298.16 147,369.72 147,369.72 219.379700 212.990000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0.097346 73,567,457.28 73,567,457.28 73,567,457.28 0.097346 0.096373
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 417.190000 293,203,931.10 45,630.37 45,630.37 429.705700 417.190000
IN.Focus 2030 EUR 103.920000 46,290,199.00 121,791.00 121,791.00 105.478800 103.920000
IN.Focus 2035 EUR 104.280000 13,914,903.00 304,966.00 304,966.00 105.844200 104.280000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 108.390000 7,937,596.35 0.00 0.00 111.641700 108.390000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 96.400000 5,150,722.04 0.00 0.00 99.292000 96.400000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 201.000000 136,753,330.20 0.00 0.00 207.030000 201.000000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0.099998 22,091,102.84 22,091,102.84 22,091,102.84 0.099998 0.098998
Amundi Funds - Protect 90 EUR 100.040000 16,826,388.42 613,557.32 613,557.32 104.541800 100.040000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR