Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,053826 100 739 903,75 100 739 903,75 100 739 903,75 0,055602 0,051673
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,045876 383 024 137,91 383 024 137,91 381 847 081,00 0,046794 0,045876
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 11,280000 20 696 527,48 10 751 724,36 10 751 724,36 11,872200 11,280000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 10,120000 20 696 527,48 0,00 0,00 10,651300 10,120000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 8,150000 18 996 519,11 7 453 598,04 7 453 598,04 8,577875 8,150000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,046067 11 544 522,49 11 544 522,49 10 935 907,86 0,046528 0,045606
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040715 159 073 024,84 159 073 024,84 159 073 024,84 0,040715 0,039494
TAM - Private Growth 2 EUR 0,043794 27 914 857,14 27 914 857,14 27 914 857,14 0,043794 0,042480
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037139 143 751 746,64 143 751 746,64 143 751 746,64 0,037139 0,036025
TAM - Premium Strategic EUR 0,037858 39 053 370,53 39 053 370,53 39 053 370,53 0,037858 0,036722
IAD - KD Russia EUR 0,027511 4 950 999,85 4 547 561,45 4 547 561,45 0,028474 0,027511
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,038250 145 249 708,86 145 249 708,86 145 249 708,86 0,038441 0,036720
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,044067 322 190 467,43 322 190 467,43 322 190 467,43 0,044728 0,042304
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,043839 9 395 278,59 9 395 278,59 9 395 278,59 0,044716 0,043401
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 8,150000 18 996 519,11 0,00 0,00 8,577875 8,150000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047428 50 459 577,00 50 379 950,00 50 379 950,00 0,048139 0,047428
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,043872 32 356 427,00 32 310 897,00 32 310 897,00 0,044530 0,043872
IAD - Optimal Balanced EUR 0,031205 17 093 906,89 17 082 536,08 17 082 536,08 0,031923 0,031205
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037205 44 008 269,84 44 008 269,84 44 008 269,84 0,037205 0,037205
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,040216 6 262 450,76 6 262 450,76 6 262 450,76 0,040819 0,039814
GIS Global Equity Allocation EUR 167,435000 2 597 418,85 313 951,34 313 951,34 172,960355 167,435000
AXA EUR Konto EUR 0,045543 72 142 367,00 72 093 706,00 72 093 706,00 0,045543 0,045543
IAD - Growth Opportunities EUR 0,037539 24 301 278,70 24 301 154,96 24 301 154,96 0,038665 0,037539
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 136,420000 2 468 774 485,21 0,00 0,00 140,512600 136,420000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,038660 1 863 075,32 1 863 068,89 1 863 068,89 0,039820 0,037887
TAM - Private Growth EUR 0,037003 180 520 184,43 180 520 184,43 180 520 184,43 0,037003 0,035893
AXA Selection Opportunities EUR 0,043731 55 693 329,00 16 948 842,00 16 948 842,00 0,043731 0,041544
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,042893 253 347 790,94 253 347 790,94 253 347 790,94 0,043536 0,041177
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,037324 1 836 693,23 1 836 715,61 1 836 715,61 0,038444 0,036578
AXA CZK Konto EUR 0,045379 26 173 552,00 364 440,00 364 440,00 0,045379 0,045379
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 375,455000 30 436 036,00 25 558 620,00 25 558 620,00 375,455000 369,823175
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 850,370000 10 580 496,18 213 994,76 213 994,76 892,888500 850,370000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 704,250000 5 658 070,80 11 067,29 11 067,29 739,462500 704,250000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
TAM - SmartFund EUR 0,113580 216 511 392,72 216 511 392,72 216 511 392,72 0,113580 0,110173
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,709400 5 795 491,00 3 228 991,00 3 228 991,00 11,885041 11,709400
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,800200 13 215 881,00 10 437 103,00 10 437 103,00 11,977203 11,800200
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 55,000000 55 578 704,94 1 180 156,84 1 180 156,84 57,750000 55,000000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,847000 20 232 204,00 15 518 777,00 15 518 777,00 13,039705 12,847000
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,111959 13 465 610,01 13 465 610,01 13 465 610,01 0,111959 0,108600
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017060 26 078 427,92 26 078 427,92 26 078 427,92 0,017060 0,017060
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,215100 1 998 075,94 389 032,41 389 032,41 4,215100 4,004345
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,554400 4 103,26 0,00 0,00 3,693022 3,554400
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,074200 1 924 563,33 0,00 0,00 5,074200 4,820490
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,329008 340 439 772,80 340 439 772,80 337 783 071,20 1,368878 1,315718
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,222724 62 517 921,64 62 517 921,64 62 517 921,64 1,241065 1,210497
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010720 107 915 824,13 107 915 824,13 107 915 824,13 0,010881 0,010720
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,011043 14 564 985,91 14 564 985,91 14 483 072,89 0,011264 0,011043
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011299 13 426 469,85 13 426 469,85 13 361 526,66 0,011581 0,011299
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 13,140000 25 527 216,53 46 701,75 46 701,75 13,740498 13,140000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 117,620000 491 895 232,50 53 856 544,18 53 856 544,18 123,501000 117,620000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 132,920000 156 476 788,70 13 131 394,49 13 131 394,49 139,566000 132,920000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 11,760000 20 696 527,48 0,00 0,00 12,377400 11,760000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 8,260000 18 996 519,11 92 147,00 92 147,00 8,693650 8,260000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,800000 21 618 743,43 6 907 093,72 6 907 093,72 9,240000 8,800000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 83,400000 64 066 797,45 17 374 139,20 17 374 139,20 87,570000 83,400000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 69,440000 59 648 884,50 5 340 007,66 5 340 007,66 72,912000 69,440000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,084987 8 062 423,22 8 062 423,22 8 062 423,22 1,117537 1,084987
Horizon USD Low USD 116,390000 18 651 905,00 938 817,00 938 817,00 118,135850 116,390000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,800000 444 969 087,38 176 583,23 176 583,23 99,800000 99,800000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,280000 1 758 651 244,20 286 146,92 286 146,92 15,101100 14,280000
Franklin Income Fund USD 11,680000 1 501 080 652,98 8 017,34 8 017,34 12,351600 11,680000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,430000 159 540 634,87 51 660,30 51 660,30 11,029725 10,430000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,960000 769 172 470,68 32 553,14 32 553,14 32,740200 30,960000
Templeton Global Income Fund USD 19,380000 537 851 234,16 855 847,29 855 847,29 20,494350 19,380000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13,570000 212 092 176,86 0,00 0,00 14,350275 13,570000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,280000 209 169 735,83 0,00 0,00 13,944000 13,280000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13,450000 139 930 611,26 0,00 0,00 14,223375 13,450000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 17,030000 1 195 304 314,59 80 084,47 80 084,47 18,009225 17,030000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 288,620000 34 584 933,97 48 924,26 48 924,26 297,278600 288,620000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,104870 195 295 415,50 195 295 415,50 195 295 415,50 0,105657 0,104031
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 57,260000 16 210 709 793,28 0,00 0,00 60,123000 57,260000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,450000 8 904 614 552,32 0,00 0,00 14,122500 13,450000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,690000 25 527 216,53 52 710,61 52 710,61 13,070700 12,690000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,940000 25 527 216,53 0,00 0,00 8,178200 7,940000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,540000 25 527 216,53 0,00 0,00 10,856200 10,540000
KBC Flexible Plan EUR 58,720000 123 010 932,00 25 485 857,00 25 485 857,00 59,600800 58,720000
KBC Flexible Comfort EUR 948,620000 1 315 134,00 323 511,00 323 511,00 962,849300 948,620000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,730000 1 021 380 941,91 4 196 139,03 4 196 139,03 180,845550 174,730000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 164,890000 1 433 601 169,39 6 540 250,88 6 540 250,88 169,836700 164,890000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 173,360000 309 609 679,33 252 029,90 252 029,90 180,294400 173,360000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,106018 30 947 011,05 30 947 011,05 30 947 011,05 0,106018 0,104958
TAM - Balanced Fund EUR 0,106299 86 183 746,81 86 183 746,81 86 183 746,81 0,106299 0,103110
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,108260 8 437 425,58 8 437 425,58 8 437 425,58 0,108260 0,105012
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 14 574,270000 29 936 554,70 528 251,61 528 251,61 15 302,983500 14 574,270000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 985,020000 213 179 627,85 160 595,69 160 595,69 1 014,570600 985,020000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 57,940000 16 710 113,88 9 268 556,70 9 268 556,70 60,837000 57,940000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,097754 39 038 403,39 39 038 403,39 39 038 403,39 0,097754 0,096776
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,350000 1 438 992 569,00 15 994 066,91 15 994 066,91 9,677250 9,350000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,510000 23 460 660,37 10 152,72 10 152,72 9,985500 9,510000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 90,100000 69 525 288,59 61 382,78 61 382,78 94,605000 90,100000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 162,730000 5 532 209 843,12 48 514 156,10 48 514 156,10 162,730000 162,730000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,102797 67 242 516,48 67 242 516,48 67 242 516,48 0,102797 0,101769
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [Classic, R] EUR 283,110000 760 173 838,80 125 998,11 125 998,11 291,603300 283,110000
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 132,400000 16 173 729,45 41 258,03 41 258,03 136,372000 132,400000
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118,360000 87 791 086,81 11 403,77 11 403,77 121,910800 118,360000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 060,740000 1 310 519 154,00 11 902 251,00 11 902 251,00 1 076,651100 1 060,740000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 1 013,730000 1 761 844 120,00 3 897 171,00 3 897 171,00 1 028,935950 1 013,730000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,010143 7 778 016,19 7 778 016,19 6 938 497,85 0,010143 0,010143
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,101564 67 640 028,68 67 640 028,68 67 640 028,68 0,101564 0,100548
IN.Focus 2030 EUR 109,290000 51 848 444,00 283 390,00 283 390,00 110,929350 109,290000
IN.Focus 2035 EUR 110,200000 23 091 199,00 1 131 759,00 1 131 759,00 111,853000 110,200000
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, C] EUR 128,230000 8 781 400,51 259 551,63 259 551,63 132,076900 128,230000
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, DIS] EUR 107,740000 5 020 415,86 6 865,19 6 865,19 110,972200 107,740000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,104027 36 627 514,98 36 627 514,98 36 627 514,98 0,104027 0,102987
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 103,680000 61 773 850,45 8 651 004,87 8 651 004,87 108,345600 103,680000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,998166 2 633 513,87 2 633 513,87 2 633 513,87 1,018129 0,988184
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010482 177 466 221,28 177 466 221,28 177 466 221,28 0,010534 0,010482
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 161,400000 91 236 160,60 1 988 177,98 1 988 177,98 163,014000 161,400000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 164,390000 1 471 316 407,11 4 464 725,88 4 464 725,88 166,033900 164,390000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 169,070000 1 423 339 758,83 9 322 048,26 9 322 048,26 170,760700 169,070000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 199,350000 572 992 121,70 14 140 825,07 14 140 825,07 201,343500 199,350000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,994500 560 740 182,58 0,00 0,00 13,644225 12,994500
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,826700 23 385 551,15 0,00 0,00 11,368035 10,826700
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 23,330000 2 937 238 619,16 0,00 0,00 24,496500 23,330000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 14,460000 81 322 852,70 0,00 0,00 15,183000 14,460000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 166,950000 1 315 392 547,24 734 616,06 734 616,06 175,297500 166,950000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,009922 19 477 665,53 19 477 665,53 19 477 665,53 1,040220 1,009922
TAM - Q Fund EUR 0,106162 123 178 506,10 123 178 506,10 63 991 260,52 0,106162 0,102977
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,106386 108 041 196,50 108 041 196,50 108 041 196,50 0,106386 0,103194
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,108258 40 466 175,79 40 466 175,79 40 466 175,79 0,108258 0,105010
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,108313 3 851 246,40 3 851 246,40 3 851 246,40 0,108313 0,105064
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 10 197,140000 5 303 579,92 226,69 226,69 10 428,615078 10 197,140000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 49,480000 12 616 120,05 12 538 532,49 12 538 532,49 51,706600 49,480000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,460000 69 600 157,01 23 743 333,95 23 743 333,95 41,235700 39,460000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 91,320000 2 340 920,64 232 645,83 232 645,83 95,429400 91,320000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 100,070000 6 166 572,52 1 301,99 1 301,99 104,573150 100,070000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 66,830000 1 912 938,91 188 457,12 188 457,12 69,837350 66,830000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 53,440000 2 031 213,49 173 636,61 173 636,61 55,844800 53,440000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 57,990000 876 250,99 15 571,67 15 571,67 60,599550 57,990000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,610000 3 621 153,12 3 623 783,51 3 623 783,51 53,932450 51,610000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 49,600000 2 502 898,77 2 369 145,49 2 369 145,49 51,832000 49,600000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 107,530000 16 620 526,95 1 667 359,32 1 667 359,32 112,368850 107,530000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 117,040000 1 993 785,07 170 398,36 170 398,36 122,306800 117,040000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 188,690000 1 262 414 502,55 2 220 287,12 2 220 287,12 198,124500 188,690000
Sivek Global Low DIS EUR 168,920000 103 422 609,00 17 041 753,00 17 041 753,00 171,453800 168,920000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 110,080000 129 971 865,00 2 873,11 2 873,11 113,382400 110,080000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 110,390000 218 214 300,00 45 856,42 45 856,42 113,701700 110,390000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 677,820000 675 188 055,35 552,00 552,00 1 703,155082 1 677,820000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth [Classic, C] EUR 255,680000 238 110 696,70 149 216,25 149 216,25 263,350400 255,680000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability [Classic, C] EUR 452,620000 539 165 140,00 82 609,86 82 609,86 466,198600 452,620000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic, C] EUR 228,230000 485 507 724,10 345 765,77 345 765,77 235,076900 228,230000
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic Solidarity BE, C] EUR 110,570000 93 959 906,57 27 945,62 27 945,62 113,887100 110,570000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR