Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,070582 21 972 381,02 21 972 381,02 11 468 211,30 0,071994 0,070582
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,043829 54 591 776,00 54 591 776,00 54 591 776,00 0,045275 0,042076
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,042820 390 258 729,07 390 258 729,07 389 419 417,89 0,043676 0,042820
Success absolute T (rastový) EUR 10,410000 22 207 426,00 11 599 198,75 11 599 198,75 10,956525 10,410000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,350000 22 207 426,00 0,00 0,00 9,840875 9,350000
Success relative T (rastový) EUR 7,640000 19 184 418,29 7 359 797,37 7 359 797,37 8,041100 7,640000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,044023 15 209 425,29 15 209 425,29 15 209 425,29 0,044463 0,044023
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038622 186 683 386,01 186 683 386,01 185 299 430,44 0,038622 0,037463
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040468 39 675 275,93 39 675 275,93 38 286 575,11 0,040468 0,039254
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036109 138 898 954,88 138 898 954,88 138 898 954,88 0,036109 0,035026
TAM - Premium Strategic EUR 0,036248 35 932 899,13 35 932 899,13 35 932 899,13 0,036248 0,035161
IAD - KD Russia EUR 0,019839 4 253 672,96 3 934 847,10 3 934 847,10 0,020613 0,019839
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037760 215 363 229,36 215 363 229,36 215 363 229,36 0,037949 0,036250
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041894 200 615 312,74 200 615 312,74 200 615 312,74 0,042522 0,040218
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,043091 12 073 120,92 12 073 120,92 12 073 120,92 0,043953 0,043091
Success relative A (výnosový) EUR 7,640000 19 184 418,29 0,00 0,00 8,041100 7,640000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,044109 27 651 887,00 27 603 752,00 27 603 752,00 0,044771 0,044109
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042249 21 961 251,00 21 959 068,00 21 959 068,00 0,042883 0,042249
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028649 16 495 602,99 16 485 473,41 16 485 473,41 0,029308 0,028592
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037305 40 974 967,40 40 974 967,40 40 974 967,40 0,037305 0,037305
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,038009 6 994 846,67 6 994 846,67 6 994 846,67 0,038769 0,038009
GIS Global Equity Allocation EUR 141,682000 2 471 775,44 393 446,52 393 446,52 146,357506 141,682000
AXA EUR Konto EUR 0,045697 63 725 214,00 63 648 920,00 63 648 920,00 0,045697 0,045697
IAD - Growth Opportunities EUR 0,036324 25 625 731,79 25 625 693,62 25 625 693,62 0,037813 0,036324
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 117,470000 662 567 851,16 0,00 0,00 120,994100 117,470000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,036959 1 827 019,49 1 827 024,85 1 827 024,85 0,038068 0,036220
TAM - Private Growth EUR 0,035371 206 165 975,16 206 165 975,16 206 165 975,16 0,035371 0,034310
AXA Selection Opportunities EUR 0,038676 42 178 981,00 11 990 637,00 11 990 637,00 0,038676 0,036742
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040818 208 456 763,94 208 456 763,94 208 456 763,94 0,041430 0,039185
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 60,390000 273 012 428,14 10 560 817,86 10 560 817,86 63,409500 60,390000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,360000 16 602 745,45 1 847 057,35 1 847 057,35 102,228000 97,360000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035258 1 736 860,56 1 736 842,01 1 736 842,01 0,036316 0,034553
AXA CZK Konto EUR 0,043707 27 053 767,00 704 788,00 704 788,00 0,043707 0,043707
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 359,308800 41 407 467,00 34 579 133,00 34 579 133,00 359,308800 353,919168
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 752,750000 10 068 182,32 123 381,75 123 381,75 790,387500 752,750000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 634,390000 3 948 833,77 2 808,44 2 808,44 666,109500 634,390000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,730000 2 740 273,96 1 328 867,01 1 328 867,01 0,758470 0,730000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,630000 467 116,05 224 265,33 224 265,33 0,630000 0,598500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,910100 941 139,06 504 154,53 504 154,53 0,945594 0,910100
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,817300 1 295 033,44 924 439,19 924 439,19 0,817300 0,776435
TAM - SmartFund EUR 0,109651 218 944 768,61 218 944 768,61 218 755 284,23 0,109651 0,106361
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,891900 12 637 887,00 7 184 919,00 7 184 919,00 12,070279 11,891900
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,418800 25 457 101,00 20 409 317,00 20 409 317,00 11,590082 11,418800
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 57,140000 53 891 854,03 1 631 388,60 1 631 388,60 59,997000 57,140000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,683600 29 573 128,00 22 127 362,00 22 127 362,00 12,873854 12,683600
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,106003 26 111 696,38 26 111 696,38 25 766 228,68 0,106003 0,102823
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015104 15 860 833,68 15 860 833,68 15 860 833,68 0,015104 0,015104
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,738200 3 392,11 0,00 0,00 0,738200 0,701290
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,570000 7 612,08 0,00 0,00 0,570000 0,541500
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B GBP GBP 4,310600 2 430 807,57 440 804,50 440 804,50 4,310600 4,095070
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B USD 3,554300 20 664,87 0,00 0,00 3,554300 3,376585
WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A USD 3,817900 22 159,48 9 649,08 9 649,08 3,966798 3,817900
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,109976 3 951 696,13 3 951 696,13 3 951 696,13 0,109976 0,109976
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,628500 1 678 505,18 0,00 0,00 5,628500 5,347075
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 67,660000 2 669 499,66 330 902,12 330 902,12 71,043000 67,660000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 96,930000 14 591 691,40 6 406,40 6 406,40 101,776500 96,930000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,259483 215 887 146,60 215 887 146,60 212 715 496,40 1,297267 1,246888
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,212036 68 531 608,11 68 531 608,11 68 531 608,11 1,230217 1,199916
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 121,800000 74 453 506,32 31 541,57 31 541,57 124,845000 121,800000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 54,200000 2 185 966,62 12 353,50 12 353,50 56,910000 54,200000
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010270 172 794 507,60 172 794 507,60 172 794 507,60 0,010424 0,010270
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010436 17 669 747,34 17 669 747,34 17 586 709,55 0,010645 0,010436
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010555 6 370 963,57 6 370 963,57 6 307 249,37 0,010819 0,010555
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,090000 25 675 113,96 141 825,11 141 825,11 12,642513 12,090000
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,100142 98 342 486,43 98 342 486,43 98 342 486,43 0,101644 0,099341
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 41,190000 109 863 031,14 45 679 541,33 45 679 541,33 43,249500 41,190000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 109,240000 472 732 470,60 39 428 036,78 39 428 036,78 114,702000 109,240000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 130,330000 154 414 441,70 9 738 199,75 9 738 199,75 136,846500 130,330000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,610000 22 207 426,00 3 757,14 3 757,14 11,167025 10,610000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,680000 19 184 418,29 84 873,92 84 873,92 8,083200 7,680000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,020000 17 350 359,00 5 048 132,89 5 048 132,89 8,421000 8,020000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 74,180000 48 696 674,15 9 616 772,79 9 616 772,79 77,889000 74,180000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 61,850000 55 314 350,77 2 664 623,37 2 664 623,37 64,942500 61,850000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,075448 11 805 236,08 11 805 236,08 11 805 236,08 1,107711 1,075448
Horizon USD Low USD 108,110000 17 367 092,00 745 881,00 745 881,00 109,731650 108,110000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 98,730000 300 998 467,34 251 832,19 251 832,19 98,730000 98,730000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,130000 1 929 011 829,62 146 184,93 146 184,93 14,942475 14,130000
Franklin Income Fund USD 11,110000 1 660 227 221,20 7 268,01 7 268,01 11,748825 11,110000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,440000 123 025 066,15 91 432,34 91 432,34 9,982800 9,440000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,340000 905 767 056,44 64 218,23 64 218,23 32,084550 30,340000
Templeton Global Income Fund USD 20,150000 876 847 086,17 760 724,09 760 724,09 21,308625 20,150000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 13,360000 269 311 121,57 0,00 0,00 14,128200 13,360000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,200000 343 028 163,64 0,00 0,00 13,860000 13,200000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 13,260000 138 792 271,71 0,00 0,00 14,022450 13,260000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,070000 308 625 213,34 82 595,67 82 595,67 15,936525 15,070000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 282,240000 52 588 167,17 10 310,23 10 310,23 290,707200 282,240000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,099241 189 905 251,36 189 905 251,36 189 905 251,36 0,099985 0,098447
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 48,330000 20 190 562 129,92 0,00 0,00 50,746500 48,330000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,340000 10 107 795 782,66 0,00 0,00 11,907000 11,340000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,700000 25 675 113,96 36 459,56 36 459,56 12,051000 11,700000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,640000 25 675 113,96 0,00 0,00 7,869200 7,640000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) VTIA EUR 9,710000 25 675 113,96 0,00 0,00 10,001300 9,710000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,660000 25 675 113,96 0,00 0,00 9,949800 9,660000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,385353 7 158 588,83 7 158 588,83 887 575,13 1,413060 1,385353
KBC Flexible Plan EUR 56,320000 155 110 129,00 22 860 863,00 22 860 863,00 57,164800 56,320000
KBC Flexible Comfort EUR 979,710000 4 403 246,00 2 217 000,00 2 217 000,00 994,405650 979,710000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 158,470000 810 645 316,38 7 996 783,98 7 996 783,98 164,016450 158,470000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 151,730000 1 212 195 939,88 13 875 200,51 13 875 200,51 156,281900 151,730000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 152,750000 251 984 376,15 333 909,06 333 909,06 158,860000 152,750000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101773 32 472 338,96 32 472 338,96 32 472 338,96 0,101773 0,100755
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 48,040000 24 575 630,87 24 457 301,54 24 457 301,54 50,442000 48,040000
TAM - Balanced Fund EUR 0,102827 17 820 777,96 17 820 777,96 17 820 777,96 0,102827 0,099742
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,102825 2 419 199,45 2 419 199,45 2 419 199,45 0,102825 0,099740
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 652,440000 24 495 533,18 639 818,54 639 818,54 13 285,062000 12 652,440000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 861,970000 157 931 882,71 24 682,51 24 682,51 887,829100 861,970000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 52,970000 12 987 948,79 7 318 445,96 7 318 445,96 55,618500 52,970000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,097482 51 632 262,39 51 632 262,39 51 632 262,39 0,097482 0,096507
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,325000 1 124 598 588,82 13 165 628,80 13 165 628,80 9,651375 9,325000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,360000 20 241 796,33 9 318,76 9 318,76 9,828000 9,360000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 86,550000 56 811 974,90 54 988,17 54 988,17 90,877500 86,550000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 113,580000 19 369 592,98 173 790,64 173 790,64 119,259000 113,580000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 83,080000 12 507 342,73 289 196,50 289 196,50 87,234000 83,080000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 46,460000 1 873 712,44 270 877,09 270 877,09 48,783000 46,460000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible EUR 159,420000 5 900 663 540,13 962 160,92 962 160,92 159,420000 159,420000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098962 71 941 068,10 71 941 068,10 71 941 068,10 0,098962 0,097972
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,630000 404 493 537,00 44 772,57 44 772,57 103,648900 100,630000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 247,620000 641 380 371,70 75 893,05 75 893,05 255,048600 247,620000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 126,360000 42 319 415,60 45 720,34 45 720,34 130,150800 126,360000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 142,920000 1 320 169,94 40 360,03 40 360,03 147,207600 142,920000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,010000 6 405 009,96 12 076,25 12 076,25 116,400300 113,010000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 117,260000 269 772 265,40 11 228,29 11 228,29 120,777800 117,260000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 166,090000 755 580,25 19 459,71 19 459,71 171,072700 166,090000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 156,560000 1 339 560,97 10 510,64 10 510,64 161,256800 156,560000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 130,880000 1 905 622,17 7 932,51 7 932,51 134,806400 130,880000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 022,510000 991 238 124,00 10 446 591,00 10 446 591,00 1 037,847650 1 022,510000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 995,720000 1 419 209 776,00 3 635 239,00 3 635 239,00 1 010,655800 995,720000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009794 10 205 508,84 10 205 508,84 9 394 876,62 0,009794 0,009794
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 218,140000 96 555 460,10 116 797,71 116 797,71 224,684200 218,140000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096805 72 542 576,53 72 542 576,53 72 542 576,53 0,096805 0,095837
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 419,480000 286 233 407,50 77 017,82 77 017,82 432,064400 419,480000
IN.Focus 2030 EUR 103,990000 47 633 248,00 139 534,00 139 534,00 105,549850 103,990000
IN.Focus 2035 EUR 104,500000 15 075 869,00 569 519,00 569 519,00 106,067500 104,500000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 104,040000 6 972 482,72 0,00 0,00 107,161200 104,040000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 92,540000 4 768 738,64 0,00 0,00 95,316200 92,540000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 203,950000 141 795 873,70 0,00 0,00 210,068500 203,950000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099904 37 527 428,37 37 527 428,37 37 527 428,37 0,099904 0,098905
Amundi Funds - Protect 90 EUR 99,390000 19 249 282,69 2 493 251,32 2 493 251,32 103,862550 99,390000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 49,970000 318 341,28 313 339,18 313 339,18 52,468500 49,970000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 49,970000 340 068,07 335 073,44 335 073,44 52,468500 49,970000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,975879 739 810,17 739 810,17 739 810,17 0,995397 0,966120
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR