Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,061870 19 559 198,06 19 559 198,06 10 028 186,50 0,063107 0,061870
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,044791 59 485 967,69 59 485 967,69 59 485 967,69 0,046269 0,042999
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,041805 376 864 753,77 376 864 753,77 375 719 081,85 0,042641 0,041805
Success absolute T (rastový) EUR 10,020000 20 480 158,13 11 004 355,74 11 004 355,74 10,546050 10,020000
Success absolute A (výnosový) EUR 8,990000 20 480 158,13 0,00 0,00 9,461975 8,990000
Success relative T (rastový) EUR 7,010000 16 784 790,25 6 716 211,42 6 716 211,42 7,378025 7,010000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,042068 13 225 959,18 13 225 959,18 13 225 959,18 0,042489 0,042068
TAM - Private Growth 1 EUR 0,037197 190 683 417,85 190 683 417,85 190 020 812,07 0,037197 0,036081
TAM - Private Growth 2 EUR 0,037973 41 869 549,09 41 869 549,09 39 907 162,44 0,037973 0,036834
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035260 136 482 730,29 136 482 730,29 136 482 730,29 0,035260 0,034202
TAM - Premium Strategic EUR 0,034783 35 186 291,11 35 186 291,11 35 186 291,11 0,034783 0,033740
IAD - KD Russia EUR 0,020353 4 200 343,76 3 871 042,25 3 871 042,25 0,021147 0,020353
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037374 194 586 556,94 194 586 556,94 194 586 556,94 0,037561 0,035879
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,039874 232 832 819,79 232 832 819,79 232 832 819,79 0,040472 0,038279
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,035823 9 599 572,87 9 599 572,87 9 599 572,87 0,036539 0,035823
Success relative A (výnosový) EUR 7,010000 16 784 790,25 0,00 0,00 7,378025 7,010000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,041097 30 583 635,00 30 559 084,00 30 559 084,00 0,041713 0,041097
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,040624 23 284 307,00 23 273 032,00 23 273 032,00 0,041233 0,040624
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028823 15 818 605,51 15 808 200,96 15 808 200,96 0,029486 0,028765
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,035371 39 288 326,54 39 288 326,54 39 288 326,54 0,035371 0,035371
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,035614 6 345 151,74 6 345 151,74 6 345 151,74 0,036326 0,035614
GIS Global Equity Allocation EUR 131,387000 2 365 045,26 356 846,17 356 846,17 135,722771 131,387000
AXA EUR Konto EUR 0,045604 65 027 790,00 64 963 434,00 64 963 434,00 0,045604 0,045604
IAD - Growth Opportunities EUR 0,032766 22 894 262,80 22 894 100,97 22 894 100,97 0,034109 0,032766
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 112,750000 768 802 610,26 0,00 0,00 116,132500 112,750000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,036919 1 824 836,29 1 824 831,00 1 824 831,00 0,038027 0,036181
TAM - Private Growth EUR 0,034595 191 397 162,50 191 397 162,50 191 397 162,50 0,034595 0,033557
AXA Selection Opportunities EUR 0,037516 42 736 555,00 12 405 638,00 12 405 638,00 0,037516 0,035640
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,039536 221 305 938,68 221 305 938,68 221 305 938,68 0,040129 0,037955
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 59,140000 240 804 581,99 10 581 528,46 10 581 528,46 62,097000 59,140000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 94,340000 16 079 109,64 1 824 586,35 1 824 586,35 99,057000 94,340000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035506 1 749 695,96 1 749 698,40 1 749 698,40 0,036571 0,034796
AXA CZK Konto EUR 0,043624 26 691 141,00 620 968,00 620 968,00 0,043624 0,043624
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 335,594000 37 324 859,00 31 234 466,00 31 234 466,00 335,594000 330,560090
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 697,860000 9 227 891,48 132 178,87 132 178,87 732,753000 697,860000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 599,220000 3 938 675,98 3 553,37 3 553,37 629,181000 599,220000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
TAM - SmartFund EUR 0,106526 212 728 398,04 212 728 398,04 212 544 313,87 0,106526 0,103330
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,591400 10 328 120,00 5 584 928,00 5 584 928,00 11,765271 11,591400
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,191500 21 884 486,00 17 315 655,00 17 315 655,00 11,359373 11,191500
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 54,650000 53 096 951,93 1 474 814,63 1 474 814,63 57,382500 54,650000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 11,943500 25 918 359,00 19 505 899,00 19 505 899,00 12,122653 11,943500
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,100875 22 971 823,73 22 971 823,73 22 643 068,37 0,100875 0,097849
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,014031 16 843 496,17 16 843 496,17 16 843 496,17 0,014031 0,014031
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 3,978900 2 421 522,83 379 288,48 379 288,48 3,978900 3,779955
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,451700 3 984,71 0,00 0,00 3,586316 3,451700
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,105287 3 783 227,18 3 783 227,18 3 783 227,18 0,105287 0,105287
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,135300 2 236 137,67 0,00 0,00 5,135300 4,878535
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 60,390000 2 277 558,81 287 750,38 287 750,38 63,409500 60,390000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 87,490000 12 271 614,72 5 849,15 5 849,15 91,864500 87,490000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,277989 228 606 700,90 228 606 700,90 225 943 609,50 1,316329 1,265209
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,194471 71 581 479,46 71 581 479,46 71 581 479,46 1,212388 1,182526
BNP Paribas Quam Fund Medium Vol EUR 119,870000 70 008 972,65 31 946,73 31 946,73 122,866750 119,870000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 53,660000 2 065 242,38 12 649,89 12 649,89 56,343000 53,660000
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010138 151 764 263,37 151 764 263,37 151 764 263,37 0,010290 0,010138
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010124 16 182 828,63 16 182 828,63 16 102 273,38 0,010326 0,010124
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010138 6 097 651,57 6 097 651,57 6 036 454,55 0,010391 0,010138
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 11,760000 24 065 669,92 143 376,26 143 376,26 12,297432 11,760000
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,097847 86 249 310,87 86 249 310,87 86 249 310,87 0,099315 0,097064
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 39,150000 96 739 823,07 37 550 295,02 37 550 295,02 41,107500 39,150000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 102,820000 431 069 194,70 38 887 270,48 38 887 270,48 107,961000 102,820000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 127,750000 147 820 222,40 10 102 602,10 10 102 602,10 134,137500 127,750000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,200000 20 480 158,13 4 030,89 4 030,89 10,735500 10,200000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,050000 16 784 790,25 82 431,61 82 431,61 7,420125 7,050000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,870000 16 396 909,22 5 461 981,97 5 461 981,97 8,263500 7,870000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 71,600000 48 661 343,07 10 724 707,10 10 724 707,10 75,180000 71,600000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 58,970000 52 121 111,17 2 995 947,38 2 995 947,38 61,918500 58,970000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,001051 9 548 173,72 9 548 173,72 9 548 173,72 1,031083 1,001051
Horizon USD Low USD 104,310000 16 795 774,00 774 710,00 774 710,00 105,874650 104,310000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 100,360000 345 056 158,33 243 172,08 243 172,08 100,360000 100,360000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,460000 1 821 405 540,26 165 614,68 165 614,68 14,233950 13,460000
Franklin Income Fund USD 10,600000 1 480 363 302,69 6 860,32 6 860,32 11,209500 10,600000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,600000 129 325 820,45 94 841,06 94 841,06 10,152000 9,600000
Templeton Global Balanced Fund USD 28,890000 850 031 798,95 46 485,54 46 485,54 30,551175 28,890000
Templeton Global Income Fund USD 19,190000 773 895 976,68 713 483,33 713 483,33 20,293425 19,190000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,370000 241 418 932,65 0,00 0,00 13,081275 12,370000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,590000 291 588 556,87 0,00 0,00 13,219500 12,590000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 11,960000 120 027 537,88 0,00 0,00 12,647700 11,960000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 14,290000 423 912 110,09 92 964,81 92 964,81 15,111675 14,290000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 275,040000 46 029 583,97 12 717,30 12 717,30 283,291200 275,040000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,098209 178 257 345,70 178 257 345,70 178 257 345,70 0,098946 0,097423
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 46,430000 17 092 075 033,04 0,00 0,00 48,751500 46,430000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 11,240000 8 328 649 235,33 0,00 0,00 11,802000 11,240000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,380000 24 065 669,92 53 976,64 53 976,64 11,721400 11,380000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,290000 24 065 669,92 0,00 0,00 7,508700 7,290000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,430000 24 065 669,92 0,00 0,00 9,712900 9,430000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,142050 6 229 662,81 6 229 662,81 763 041,76 1,164891 1,142050
KBC Flexible Plan EUR 54,270000 140 726 549,00 23 693 008,00 23 693 008,00 55,084050 54,270000
KBC Flexible Comfort EUR 964,550000 3 881 107,00 2 041 428,00 2 041 428,00 979,018250 964,550000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 153,810000 814 908 590,57 9 103 600,15 9 103 600,15 159,193350 153,810000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,870000 1 196 385 781,99 13 411 950,08 13 411 950,08 154,366100 149,870000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 145,490000 246 244 993,25 379 917,02 379 917,02 151,309600 145,490000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,098855 30 990 568,94 30 990 568,94 30 990 568,94 0,098855 0,097866
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 46,300000 23 061 524,09 23 136 213,48 23 136 213,48 48,615000 46,300000
TAM - Balanced Fund EUR 0,100861 21 316 571,51 21 316 571,51 21 316 571,51 0,100861 0,097835
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,100094 2 708 599,29 2 708 599,29 2 708 599,29 0,100094 0,097091
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 11 747,090000 24 118 941,49 614 349,43 614 349,43 12 334,444500 11 747,090000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 801,210000 146 717 109,66 30 837,77 30 837,77 825,246300 801,210000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 50,510000 12 396 373,61 7 234 701,46 7 234 701,46 53,035500 50,510000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,095883 49 466 323,57 49 466 323,57 49 466 323,57 0,095883 0,094924
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,019000 1 057 947 802,51 14 398 828,30 14 398 828,30 9,334665 9,019000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,030000 18 819 552,56 9 093,86 9 093,86 9,481500 9,030000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 82,180000 55 851 056,51 52 813,68 52 813,68 86,289000 82,180000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 108,280000 18 454 798,09 169 746,73 169 746,73 113,694000 108,280000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 76,230000 10 691 888,23 233 911,98 233 911,98 80,041500 76,230000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 46,750000 1 799 383,47 226 656,62 226 656,62 49,087500 46,750000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 150,720000 5 851 345 131,67 7 530 548,46 7 530 548,46 150,720000 150,720000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,096288 68 473 223,49 68 473 223,49 68 473 223,49 0,096288 0,095325
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 96,750000 325 768 170,60 45 949,18 45 949,18 99,652500 96,750000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 238,190000 592 933 892,70 81 499,09 81 499,09 245,335700 238,190000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 124,580000 37 838 409,24 49 670,27 49 670,27 128,317400 124,580000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 139,330000 1 257 999,21 41 439,80 41 439,80 143,509900 139,330000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 112,880000 6 159 448,75 11 370,65 11 370,65 116,266400 112,880000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 116,780000 224 490 322,70 11 579,15 11 579,15 120,283400 116,780000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 160,180000 659 409,01 20 793,23 20 793,23 164,985400 160,180000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 150,730000 1 292 228,28 11 470,88 11 470,88 155,251900 150,730000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 127,060000 1 635 514,21 8 650,77 8 650,77 130,871800 127,060000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 961,950000 1 116 856 727,00 11 303 674,00 11 303 674,00 976,379250 961,950000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 960,880000 1 528 922 676,00 4 041 520,00 4 041 520,00 975,293200 960,880000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009570 8 847 721,26 8 847 721,26 8 055 629,13 0,009570 0,009570
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 206,660000 106 022 216,20 110 949,53 110 949,53 212,859800 206,660000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,092977 67 204 995,44 67 204 995,44 67 204 995,44 0,092977 0,092047
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 410,100000 268 976 722,20 58 082,31 58 082,31 422,403000 410,100000
IN.Focus 2030 EUR 98,510000 44 816 507,00 179 366,00 179 366,00 99,987650 98,510000
IN.Focus 2035 EUR 98,230000 15 319 020,00 750 456,00 750 456,00 99,703450 98,230000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 108,540000 6 632 487,21 0,00 0,00 111,796200 108,540000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 96,550000 4 715 574,10 0,00 0,00 99,446500 96,550000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced EUR 196,200000 164 072 343,50 0,00 0,00 202,086000 196,200000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,096101 35 961 646,30 35 961 646,30 35 961 646,30 0,096101 0,095140
Amundi Funds - Protect 90 EUR 97,640000 21 017 558,16 3 913 767,10 3 913 767,10 102,033800 97,640000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 48,230000 1 682 836,90 1 638 715,53 1 638 715,53 50,641500 48,230000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 48,230000 2 674 517,30 2 663 990,80 2 663 990,80 50,641500 48,230000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,848468 1 458 530,96 1 458 530,96 1 458 530,96 0,865437 0,839983
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009944 48 169 524,28 48 169 524,28 48 169 524,28 0,009994 0,009944
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 147,170000 75 337 088,70 142 364,46 142 364,46 148,641700 147,170000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 147,430000 938 581 293,52 283 140,05 283 140,05 148,904300 147,430000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 146,210000 680 713 971,31 216 234,79 216 234,79 147,672100 146,210000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 161,670000 366 339 233,27 128 254,75 128 254,75 163,286700 161,670000
First Eagle Amundi International Fund EUR 152,060000 1 341 689 878,95 0,00 0,00 159,663000 152,060000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 86,850000 125 164 000,00 2 254,19 2 254,19 89,455500 86,850000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR