Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 4.3.2021 EUR 0,054215 -1,80 -2,72 0,09
AM SLSP Euro Plus Fond 4.3.2021 EUR 0,047037 0,59 0,18 0,44
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 4.3.2021 EUR 0,046529 1,65 4,28 2,48
AM SLSP Globálny akciový fond 4.3.2021 EUR 0,053241 6,61 13,33 3,88
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 4.3.2021 EUR 0,062807 7,30 26,81 9,17
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 4.3.2021 EUR 0,010230 0,24 0,06 0,22
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %