Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 4.3.2021 EUR 0,047524 1,60 1,89 1,75
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 4.3.2021 EUR 0,060892 1,00 2,16 2,61
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 4.3.2021 EUR 1,227849 0,88 -0,95 1,32
PP - Office real estate fund o.p.f. 4.3.2021 EUR 0,010869 -0,15 1,13 2,65
PP - Aktívny fond o.p.f. 4.3.2021 EUR 1,150717 13,48 5,53
PP - Stabilný fond o.p.f. 4.3.2021 EUR 1,075457 1,71 1,75
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %