Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 3 775,940000 46 756 109,00 1 014 871,00 1 014 871,00 3 889,218200 3 775,940000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 726,920000 17 707 703,00 1 724 391,00 1 724 391,00 1 778,727600 1 726,920000
KBC Equity Fund Finance EUR 699,510000 14 054 102,00 1 191 671,00 1 191 671,00 720,495300 699,510000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 393,540000 166 520 656,00 2 263 491,00 2 263 491,00 5 555,346200 5 393,540000
KBC Equity Fund Oil EUR 504,790000 33 416 037,00 10 519 053,00 10 519 053,00 519,933700 504,790000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 880,840000 140 856 658,00 12 422 693,00 12 422 693,00 1 937,265200 1 880,840000
KBC Equity Fund Technology USD 623,700000 152 256 780,00 3 852 164,00 3 852 164,00 642,411000 623,700000
KBC Equity Fund Telecom EUR 587,620000 17 878 663,00 5 513 798,00 5 513 798,00 605,248600 587,620000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 287,060000 33 812 897,00 897 156,00 897 156,00 2 355,671800 2 287,060000
KBC Equity Fund World EUR 550,160000 122 534 570,00 12 387 413,00 12 387 413,00 566,664800 550,160000
TAM - Americký akciový EUR 0,054431 61 246 187,16 61 246 187,16 61 246 187,16 0,054431 0,052798
TAM - Európsky akciový EUR 0,019894 26 998 467,14 26 998 467,14 26 998 467,14 0,019894 0,019297
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 455,190000 9 031 716,00 1 088 833,00 1 088 833,00 1 498,845700 1 455,190000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 665,520000 6 829 939,00 1 075 102,00 1 075 102,00 685,485600 665,520000
KBC Equity Fund Utilities EUR 828,520000 5 267 629,00 1 481 844,00 1 481 844,00 853,375600 828,520000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 406,310000 33 807 457,00 776 219,00 776 219,00 1 448,499300 1 406,310000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 363,690000 39 879 010,00 10 275 576,00 10 275 576,00 374,600700 363,690000
IAD - Global Index EUR 0,041356 127 958 738,30 127 841 974,50 127 841 974,50 0,042969 0,041356
KBC Equity Fund Belgium EUR 902,610000 35 160 624,00 1 369 574,00 1 369 574,00 929,688300 902,610000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 539,330000 8 737 777,00 296 451,00 296 451,00 555,509900 539,330000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 552,200000 42 244 045,00 2 001 883,00 2 001 883,00 3 658,766000 3 552,200000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 719,050000 117 000 533,00 653 415,00 653 415,00 2 800,621500 2 719,050000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 020,550000 48 733 490,00 2 074 933,00 2 074 933,00 2 081,166500 2 020,550000
KBC Equity Fund Japan JPY 73 378,000000 1 430 711 450,00 266 440,00 266 440,00 75 579,340000 73 378,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 900,950000 25 014 967,00 1 577 498,00 1 577 498,00 927,978500 900,950000
KBC Equity Fund New Asia EUR 1 060,270000 139 316 691,00 6 969 237,00 6 969 237,00 1 092,078100 1 060,270000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 050,000000 11 374 672,00 2 410 975,00 2 410 975,00 1 081,500000 1 050,000000
KBC Equity Fund Latin America EUR 953,020000 14 425 904,00 2 144 151,00 2 144 151,00 981,610600 953,020000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 603,960000 12 745 764,00 1 019 854,00 1 019 854,00 622,078800 603,960000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 1 001,580000 3 727 022,00 264 797,00 264 797,00 1 031,627400 1 001,580000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 67,910000 79 763 158,51 7 886,25 7 886,25 69,947300 67,910000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 135,200000 161 045 221,47 63 323,89 63 323,89 140,472800 135,200000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 143,690000 71 411 906,00 499 828,00 499 828,00 1 178,000700 1 143,690000
KBC Equity Fund New Markets EUR 2 230,580000 55 450 633,00 4 702 843,00 4 702 843,00 2 297,497400 2 230,580000
KBC Equity Fund Trends EUR 213,930000 195 379 736,00 4 856 901,00 4 856 901,00 220,347900 213,930000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 527,140000 15 237 593,00 2 324 407,00 2 324 407,00 1 572,954200 1 527,140000
ERSTE Stock Europe Emerging EUR 99,760000 62 510 843,42 5 722 752,38 5 722 752,38 103,251600 99,760000
ERSTE Stock Europe EUR 195,620000 142 372 814,89 480 074,95 480 074,95 202,466700 195,620000
ERSTE Responsible Stock America USD 684,310000 146 334 794,33 1 876 978,18 1 876 978,18 708,260850 684,310000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 491,580000 54 461 651,90 131 545,33 131 545,33 506,327400 491,580000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 183,160000 53 865 463,86 5 188,93 5 188,93 188,654800 183,160000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,053506 63 953 468,19 63 953 468,19 63 936 979,14 0,055111 0,053506
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 210,480000 10 381 627,00 376 092,00 376 092,00 216,794400 210,480000
ERSTE Stock Europe Property EUR 334,290000 50 340 408,90 11 052 509,14 11 052 509,14 345,990150 334,290000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,022626 3 539 623,05 3 286 254,09 3 286 254,09 0,023418 0,022626
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 110,020000 141 334 100,69 843 995,33 843 995,33 115,521000 110,020000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 276,810000 454 351 688,31 169 457,82 169 457,82 290,650500 276,810000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 283,060000 235 374 789,69 142 550,71 142 550,71 297,213000 283,060000
ERSTE Stock Global EUR 151,990000 498 048 688,56 21 849 310,68 5 609 462,26 158,069600 151,990000
ERSTE Stock Japan EUR 126,320000 25 876 055,94 123 667,28 123 667,28 131,372800 126,320000
ERSTE Stock Istanbul EUR 217,150000 30 297 086,60 2 111 588,32 2 111 588,32 225,836000 217,150000
ERSTE Stock Global Emerging Markets EUR 268,220000 226 882 444,31 3 278 184,84 1 172 657,84 278,948800 268,220000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,063833 316 262 508,38 316 262 508,38 263 323 705,65 0,064790 0,063756
GIS European Equities Opportunity EUR 186,123000 17 917 199,66 1 233 695,46 1 233 695,46 192,265059 186,123000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 186,659000 2 032 688,20 440 284,34 440 284,34 192,818747 186,659000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,034487 96 566 564,00 30 644 695,00 30 644 695,00 0,034487 0,032763
NN (L) Energy - X Cap USD USD 771,420000 58 373 950,27 3 860,91 3 860,91 809,991000 771,420000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050653 33 002 823,59 33 002 631,54 33 002 631,54 0,052173 0,050653
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 327,780000 67 236 760,84 17 689,96 17 689,96 344,169000 327,780000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 322,350000 244 752 158,31 45 774,67 45 774,67 338,467500 322,350000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 361,000000 629 502 891,06 0,00 0,00 375,440000 361,000000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 621,140000 102 199 264,00 3 185 096,00 3 185 096,00 1 669,774200 1 621,140000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 098,960000 7 360 411,00 7 986,00 7 986,00 1 131,928800 1 098,960000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 554,500000 17 904 907,00 607 324,00 607 324,00 571,135000 554,500000
AXA Realitní fond EUR 0,040214 52 888 309,00 21 768 645,00 21 768 645,00 0,040214 0,038605
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 531,900000 23 973 554,09 19 532,96 19 532,96 558,495000 531,900000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 61,380000 17 371 114,38 13 941,73 13 941,73 64,449000 61,380000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 2 342,070000 7 559 638,45 4 835,42 4 835,42 2 459,173500 2 342,070000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 458,720000 9 829 137,53 3 708,69 3 708,69 1 531,656000 1 458,720000
Horizon Access India Fund USD 1 801,870000 29 525 214,00 620 232,00 620 232,00 1 855,926100 1 801,870000
Horizon Access Fund Russia EUR 474,470000 8 105 191,00 3 760 373,00 3 760 373,00 488,704100 474,470000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 802,070000 10 969 470,00 2 228 000,00 2 228 000,00 826,132100 802,070000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 110,510000 71 323 800,64 107 186,52 107 186,52 116,035500 110,510000
AXA Selection Global Equity EUR 0,073762 163 209 167,00 62 046 978,00 62 046 978,00 0,073762 0,070074
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,049368 80 078 123,00 33 932 527,00 33 932 527,00 0,049368 0,046900
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,078266 24 159 128,00 24 159 128,00 24 159 128,00 0,080614 0,078266
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 991,950000 6 375 259,47 5 237,50 5 237,50 1 041,547500 991,950000
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 90,030000 82 358 885,12 35 804,39 35 804,39 94,531500 90,030000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 91,500000 52 454 290,31 7 103,15 7 103,15 96,075000 91,500000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 004,000000 4 936 446 523,00 123,41 123,41 6 304,200000 6 004,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [Classic, C] USD 463,760000 29 670 722,85 43 462,32 43 462,32 486,948000 463,760000
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 290,660000 55 350 678,44 8 291,32 8 291,32 305,193000 290,660000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 529,310000 27 004 743,96 0,00 0,00 555,775500 529,310000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 149,680000 900 823,73 0,00 0,00 157,164000 149,680000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 287,380000 1 433 822,82 108 420,57 108 420,57 1 351,749000 1 287,380000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 386,520000 5 770 235,83 4 003,57 4 003,57 405,846000 386,520000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 538,340000 53 342 652,34 80 179,82 80 179,82 565,257000 538,340000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 961,160000 33 082 412,14 136 022,40 136 022,40 1 009,218000 961,160000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 737,130000 6 814 474,71 7 759,36 7 759,36 773,986500 737,130000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 2 089,810000 12 129 897,20 25 916,88 25 916,88 2 194,300500 2 089,810000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 012,730000 14 730 218,72 978 200,87 978 200,87 2 113,366500 2 012,730000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 397,060000 16 044 223,85 35 345,68 35 345,68 2 516,913000 2 397,060000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 324,100000 33 823 988,10 12 576,66 12 576,66 1 390,305000 1 324,100000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 582,440000 14 628 414,52 748,08 748,08 611,562000 582,440000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 911,500000 51 066 060,00 8 727,58 8 727,58 2 007,075000 1 911,500000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 925,000000 863 740 456,33 16,49 16,49 5 171,250000 4 925,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 256,460000 456 341 578,80 1 276 753,75 1 276 753,75 269,283000 256,460000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 262,840000 722 015 870,30 1 203 071,25 1 203 071,25 275,982000 262,840000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 150,400000 2 405 788,45 19 633,88 19 633,88 1 207,920000 1 150,400000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 70,550000 1 504 025,51 32,90 32,90 74,077500 70,550000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 246,260000 478 619 332,00 918 355,25 918 355,25 253,647800 246,260000
BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, C] EUR 1 317,180000 1 104 556 739,00 1 746 554,34 1 746 554,34 1 383,039000 1 317,180000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [Classic, C] EUR 90,550000 244 149 287,30 942 718,76 942 718,76 95,077500 90,550000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [Classic, C] EUR 105,810000 30 306 658,89 537 388,89 537 388,89 111,100500 105,810000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 802,620000 143 571 070,70 86 900,16 86 900,16 842,751000 802,620000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 776,340000 263 905 561,00 208 285,72 208 285,72 815,157000 776,340000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 164,930000 68 673 495,58 126 439,14 126 439,14 173,176500 164,930000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 55,790000 34 028 309,51 104 271,51 104 271,51 58,579500 55,790000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 131,060000 13 865 506,82 459 943,27 459 943,27 137,613000 131,060000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,153402 6 503 350,88 6 503 350,88 6 503 350,88 0,153402 0,148800
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 318,940000 4 530 536,11 2 267,75 2 267,75 1 384,887000 1 318,940000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 11 443,060000 32 568 889,01 76 427,05 76 427,05 12 015,213000 11 443,060000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 398,330000 1 316 515 859,66 12 011,07 12 011,07 3 568,246500 3 398,330000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 136,620000 29 244 414,96 13 476,65 13 476,65 2 243,451000 2 136,620000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,053201 22 128 126,00 11 451 855,00 11 451 855,00 0,055116 0,053201
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 45,720000 2 310 727 392,00 1 480 072,83 1 480 072,83 48,348900 45,720000
Franklin European Dividend Fund EUR 15,690000 106 004 884,00 27 563,90 27 563,90 16,592175 15,690000
Franklin European Growth Fund EUR 13,360000 141 173 353,00 522 788,55 522 788,55 14,128200 13,360000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,640000 97 247 880,00 286 863,60 286 863,60 36,631800 34,640000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,010000 128 385 121,00 92 223,35 92 223,35 13,758075 13,010000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,700000 394 508 918,00 1 607 713,77 1 607 713,77 7,085250 6,700000
Franklin India Fund USD 44,500000 1 288 585 891,00 2 066 963,86 2 066 963,86 47,058750 44,500000
Franklin Japan Fund USD 9,190000 8 450 168 458,00 13 643,13 13 643,13 9,718425 9,190000
Franklin MENA Fund USD 7,400000 50 241 881,00 36 498,76 36 498,76 7,825500 7,400000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 88,800000 301 080 303,00 135 145,86 135 145,86 93,906000 88,800000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,820000 607 303 218,00 604 813,61 604 813,61 25,189650 23,820000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 20,860000 482 829 852,00 1 422 514,39 1 422 514,39 22,059450 20,860000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,270000 420 076 647,00 13 536 617,99 13 536 617,99 5,573025 5,270000
Franklin Technology Fund USD 40,680000 9 002 326 966,00 12 008 202,49 12 008 202,49 43,019100 40,680000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 27,550000 7 692 652 109,00 5 469 917,01 5 469 917,01 29,134125 27,550000
Franklin World Perspectives Fund USD 30,310000 358 411 839,00 1 711 538,17 1 711 538,17 32,052825 30,310000
Templeton Asian Growth Fund USD 51,070000 3 552 171 652,00 1 184 970,42 1 184 970,42 54,006525 51,070000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 56,420000 943 531 525,00 5 684 475,97 5 684 475,97 59,664150 56,420000
Templeton BRIC Fund USD 24,920000 652 474 428,00 196 635,41 196 635,41 26,352900 24,920000
Templeton China Fund USD 45,180000 599 158 693,00 121 311,76 121 311,76 47,777850 45,180000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 24,470000 188 688 885,00 39 676,15 39 676,15 25,877025 24,470000
Templeton Emerging Markets Fund USD 56,070000 1 084 816 840,00 19 004 072,06 19 004 072,06 59,294025 56,070000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 13,630000 532 419 840,00 1 033 861,30 1 033 861,30 14,413725 13,630000
Templeton Euroland Fund EUR 21,750000 206 719 653,00 45 254,47 45 254,47 23,000625 21,750000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,090000 351 851 962,00 561 702,18 561 702,18 19,130175 18,090000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 28,850000 799 076 589,00 56 103,55 56 103,55 30,508875 28,850000
Templeton Global Fund USD 45,180000 816 757 043,00 48 902,83 48 902,83 47,777850 45,180000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,680000 6 758 692 033,00 969 231,79 969 231,79 18,696600 17,680000
Templeton Latin America Fund USD 55,370000 699 614 713,00 445 604,90 445 604,90 58,553775 55,370000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 34,140000 1 575 335 424,00 0,00 0,00 35,847000 34,140000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 53,240000 2 330 942 828,90 0,00 0,00 55,902000 53,240000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,390000 1 763 346 432,00 0,00 0,00 22,459500 21,390000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 16,260000 1 209 664 616,85 0,00 0,00 17,073000 16,260000
Horizon Access Fund China USD 1 543,240000 36 945 657,00 988 630,00 988 630,00 1 589,537200 1 543,240000
BNP Paribas Funds Global Equity [Classic, EUR C] EUR 174,710000 75 059 342,38 593 444,44 593 444,44 179,951300 174,710000
PP - Globálny o.p.f. EUR 1,337806 22 871 608,79 22 871 608,79 10 504 740,16 1,377940 1,324428
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 3 961,790000 10 826 228,52 6 165,19 6 165,19 4 159,879500 3 961,790000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hedged i) CZK 8 179,050000 8 986 048,46 3 905,59 3 905,59 8 588,002500 8 179,050000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 127,330000 17 371 136,09 1 813,13 1 813,13 131,149900 127,330000
myNEXT - Equity E EUR EUR 64,260000 13 585 231,47 5 711 686,61 5 711 686,61 67,473000 64,260000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 27,850000 205 750 566,97 2 055 364,61 2 055 364,61 29,312125 27,850000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 49,600000 180 608 011,40 1 660 517,81 1 660 517,81 52,204000 49,600000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 19,730000 172 080 767,88 708 047,87 708 047,87 20,765825 19,730000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,520000 153 318 519,34 252 022,82 252 022,82 17,387300 16,520000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 19,970000 251 459 455,42 3 751 416,39 3 751 416,39 21,018425 19,970000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 22,460000 744 326 338,18 7 942 230,74 7 942 230,74 23,639150 22,460000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 87,120000 129 527 728,98 70 069,18 70 069,18 91,693800 87,120000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 34,270000 397 779 770,47 1 829 238,15 1 829 238,15 36,069175 34,270000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 24,220000 314 945 683,76 312 506,71 312 506,71 25,491550 24,220000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 14,690000 28 680 534,94 2 244 659,42 2 244 659,42 15,461225 14,690000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 42,970000 4 563 558 908,60 468 171,10 468 171,10 45,225925 42,970000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 33,520000 1 705 527 541,80 1 566 859,82 1 566 859,82 35,279800 33,520000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 15,360000 31 943 510,81 37 757,71 37 757,71 16,166400 15,360000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 21,390000 17 626 414,50 580 603,91 580 603,91 22,512975 21,390000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,450000 338 758 898,33 10 895 367,49 10 895 367,49 34,153625 32,450000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 51,530000 713 848 494,31 11 421 475,83 11 421 475,83 54,235325 51,530000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 25 030,050000 2 505 973,30 5 704,98 5 704,98 25 655,801250 25 030,050000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 225,210000 482 697 804,21 8 785 958,51 8 785 958,51 234,218400 225,210000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 583,330000 647 813 653,80 936 606,32 936 606,32 600,829900 583,330000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 167,010000 951 072 118,30 7 843 091,88 7 843 091,88 172,020300 167,010000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic, C] USD 212,700000 58 473 847,19 965 449,70 965 449,70 219,081000 212,700000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 153,120000 153 257 237,60 1 647 311,89 1 647 311,89 157,713600 153,120000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 416,510000 99 264 202,31 711 103,36 711 103,36 429,005300 416,510000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 125,860000 416 713 346,70 202 293,52 202 293,52 129,635800 125,860000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 342,190000 116 440 121,00 447 859,08 447 859,08 352,455700 342,190000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, C] EUR 1 281,090000 568 250 060,80 153 589,88 153 589,88 1 319,522700 1 281,090000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic EUR, C] EUR 887,050000 264 737 903,70 356 372,34 356 372,34 913,661500 887,050000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 22 821,100000 26 409 709,56 13 641,08 13 641,08 23 277,522000 22 821,100000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 490,560000 235 915 864,41 145 067,91 145 067,91 499,390080 490,560000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 268,330000 492 880 917,20 2 341 485,15 2 341 485,15 276,379900 268,330000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 159,670000 21 589 006,95 574 123,82 574 123,82 164,460100 159,670000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 457,670000 98 144 784,24 1 403 911,88 1 403 911,88 471,400100 457,670000
BNP Paribas Funds Global Environment [Classic, C] EUR 255,490000 673 554 114,40 846 791,31 846 791,31 263,154700 255,490000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,011938 650 513,78 650 513,78 650 513,78 0,012177 0,011938
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 106,360000 625 843 894,80 34 672 221,42 34 672 221,42 110,614400 106,360000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 641,850000 35 013 050,94 2 432,61 2 432,61 673,942500 641,850000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 20 937,960000 5 741 676,96 863,11 863,11 21 984,858000 20 937,960000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 593,420000 93 294 820,85 2 502 558,25 2 502 558,25 611,222600 593,420000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic EUR, DIS] EUR 518,360000 25 080 793,17 246 916,21 246 916,21 533,910800 518,360000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [Classic, C] EUR 1 585,030000 1 295 251 632,00 3 442 193,79 3 442 193,79 1 632,580900 1 585,030000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 436,580000 65 688 923,75 3 803,05 3 803,05 458,409000 436,580000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 128,110000 156 911 128,41 0,00 0,00 134,515500 128,110000
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 102,580000 2 128 407 285,39 0,00 0,00 107,709000 102,580000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 19,790000 300 746 905,58 0,00 0,00 20,779500 19,790000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 18,770000 698 339 537,63 0,00 0,00 19,708500 18,770000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 2 014,050000 2 740 547 249,36 5 296 202,07 5 296 202,07 2 114,752500 2 014,050000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 2 312,170000 79 816 133,08 378 097,69 378 097,69 2 427,778500 2 312,170000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 365,100000 122 965 931,96 2 329 911,59 2 329 911,59 1 433,355000 1 365,100000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 421,080000 1 815 633,93 119 620,91 119 620,91 1 492,134000 1 421,080000
CPR Invest - Megatrends EUR 130,430000 72 452 206,63 1 773 061,09 1 773 061,09 136,951500 130,430000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 37,430000 51 364 352,32 19 099 412,87 19 099 412,87 39,301500 37,430000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 45,430000 62 346 050,85 17 115,69 17 115,69 47,701500 45,430000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 6,660000 11 789 974,79 10 044 876,28 10 044 876,28 6,993000 6,660000
Amundi S.F. - European Research USD USD 8,080000 14 310 671,40 738,97 738,97 8,484000 8,080000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 122,440000 128 008 427,48 14 680 171,29 14 680 171,29 126,113200 122,440000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 188,900000 40 225 152,44 1 977 644,73 1 977 644,73 197,400500 188,900000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 44,990000 55 913 741,93 206 433,65 206 433,65 47,014550 44,990000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 160,640000 137 256 856,22 63 514 400,30 63 514 400,30 167,868800 160,640000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 140,950000 65 979 102,39 158 842,78 158 842,78 147,292750 140,950000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 125,810000 34 479 099,38 3 904 650,36 3 904 650,36 131,471450 125,810000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 70,450000 3 688 546,57 19 660,09 19 660,09 73,620250 70,450000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 8,420000 654 396 862,38 11 010 531,81 11 010 531,81 8,798900 8,420000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 10,220000 6 803 877,91 7 156,71 7 156,71 10,679900 10,220000
Amundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 44,570000 432 044 375,31 23 221 072,73 23 221 072,73 46,575650 44,570000
Amundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 59,050000 28 950 328,95 6 759 649,55 6 759 649,55 61,707250 59,050000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 120,890000 159 421 945,99 17 545 172,01 17 545 172,01 126,330050 120,890000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 146,940000 2 404 604,75 21 808,00 21 808,00 153,552300 146,940000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 190,880000 103 293 018,10 11 711 413,58 11 711 413,58 199,469600 190,880000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 231,700000 12 058 341,15 89 922,96 89 922,96 242,126500 231,700000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 343,820000 1 030 341 514,31 9 246 350,92 9 246 350,92 359,291900 343,820000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 417,090000 24 794 486,14 224 503,57 224 503,57 435,859050 417,090000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 51,360000 263 538 455,46 24 537 490,79 24 537 490,79 53,671200 51,360000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 62,420000 55 867 102,31 850 368,50 850 368,50 65,228900 62,420000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 92,940000 35 185 111,00 8 063 332,67 8 063 332,67 97,122300 92,940000
Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD (C) USD 112,800000 8 300 940,03 413 432,05 413 432,05 117,876000 112,800000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 340,560000 490 996 357,69 21 048 927,89 21 048 927,89 355,885200 340,560000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 413,400000 355 141 812,24 733 648,41 733 648,41 432,003000 413,400000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 9,020000 135 537 884,46 11 726 398,39 11 726 398,39 9,425900 9,020000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 10,950000 7 423 299,64 45 453,73 45 453,73 11,442750 10,950000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 16,730000 42 701 487,68 11 217 777,06 11 217 777,06 17,482850 16,730000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 20,300000 15 630 725,06 146 523,56 146 523,56 21,213500 20,300000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 22,080000 219 178 055,63 3 829 390,68 3 829 390,68 23,073600 22,080000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 26,800000 132 653 560,77 507 192,89 507 192,89 28,006000 26,800000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 122,860000 459 223 913,89 113 160 810,79 113 160 810,79 128,388700 122,860000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 149,220000 23 399 048,62 87 272,22 87 272,22 155,934900 149,220000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 14,150000 27 521 579,81 1 731 190,20 1 731 190,20 14,786750 14,150000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 17,180000 71 585 443,48 281 157,98 281 157,98 17,953100 17,180000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 175,820000 109 691 971,97 332 415,31 332 415,31 183,731900 175,820000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 213,900000 76 192 496,84 64 339,06 64 339,06 223,525500 213,900000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 65,430000 11 041 565,06 5 547 538,69 5 547 538,69 68,374350 65,430000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 79,630000 1 593 264,75 4 841,79 4 841,79 83,213350 79,630000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 13,960000 533 691 293,46 53 344 976,59 53 344 976,59 14,588200 13,960000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 16,940000 734 908 918,31 438 164,99 438 164,99 17,702300 16,940000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,117849 76 014 024,18 76 014 024,18 76 014 024,18 0,120795 0,114314
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Classic Acc] USD 151,190000 150 266 694,80 592 789,97 592 789,97 155,725700 151,190000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 144,580000 117 900 583,10 0,00 0,00 151,809000 144,580000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 132,620000 117 900 583,13 0,00 0,00 139,251000 132,620000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 205,230000 3 825 964,17 1 872,06 1 872,06 215,491500 205,230000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 1 792,120000 7 166 727,50 35 537,74 35 537,74 1 881,726000 1 792,120000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 915,620000 14 303 148,43 77 435,47 77 435,47 6 211,401000 5 915,620000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i) CZK 7 069,880000 1 973 652,01 6 355,67 6 355,67 7 423,374000 7 069,880000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,103931 19 077 773,63 19 077 773,63 19 077 773,63 0,103931 0,100813
NN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 14 518,020000 7 974 342,01 0,00 0,00 14 808,380400 14 518,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 188,900000 589 457 994,77 3 174 360,04 3 174 360,04 196,456000 188,900000
Eurizon Fund - Equity China A EUR 141,360000 198 651 979,17 10 718 253,90 10 718 253,90 145,600800 141,360000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 174,380000 440 748 311,78 6 189 915,94 6 189 915,94 179,611400 174,380000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 111,270000 228 845 700,53 1 413 538,07 1 413 538,07 116,833500 111,270000
Amundi Funds - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 134,660000 255 370 927,56 1 743 790,04 1 743 790,04 140,719700 134,660000
BNP Paribas Environmental Abs. Ret. Thematic Equity (EARTH) [HGD EUR] EUR 139,860000 19 413 680,27 32 227,53 32 227,53 144,055800 139,860000
KBC Eco Fund Water EUR 1 787,750000 664 999 241,00 7 258 483,00 7 258 483,00 1 841,382500 1 787,750000
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 119,600000 654 041 029,77 5 100 992,27 5 100 992,27 123,188000 119,600000
NN (L) Climate & Environment - P Cap USD USD 1 462,700000 13 480 393,32 0,00 0,00 1 489,028600 1 462,700000
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,448000 306 282 149,64 0,00 0,00 1,448000 1,404560
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 0,995900 488 395,91 0,00 0,00 0,995900 0,966023
Eurizon Fund Equity People EUR 110,400000 348 857 414,70 0,00 0,00 113,712000 110,400000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 109,540000 507 273 444,68 0,00 0,00 112,826200 109,540000
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR EUR 49,290000 46 807 442,67 635 003,27 635 003,27 51,508050 49,290000
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR HGD EUR 49,310000 1 590 755,82 22 208,34 22 208,34 51,528950 49,310000
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD USD 60,600000 44 526 185,95 270 317,95 270 317,95 63,327000 60,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR