Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,066154 90 712 200,55 90 712 200,55 90 712 200,55 0,066154 0,064169
IAD - Global Index EUR 0,049012 139 478 461,10 139 339 868,20 139 339 868,20 0,050923 0,049012
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 82,770000 88 999 998,27 8 942,97 8 942,97 85,253100 82,770000
NN (L) International - CE Equity EUR EUR 175,090000 176 700 673,24 79 205,81 79 205,81 181,918510 175,090000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 127,460000 74 772 292,59 6 551 214,61 6 551 214,61 131,921100 127,460000
ERSTE STOCK EUROPE EUR 228,590000 157 733 068,49 532 184,95 532 184,95 236,590650 228,590000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 798,800000 203 010 046,97 2 728 925,15 2 728 925,15 826,758000 798,800000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 574,510000 60 188 980,57 146 628,17 146 628,17 591,745300 574,510000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - P Cap USD USD 218,110000 60 988 025,26 6 439,83 6 439,83 224,653300 218,110000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,060100 93 398 552,70 93 398 552,70 93 371 661,92 0,061903 0,060100
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 393,410000 57 358 614,83 11 543 692,46 11 543 692,46 407,179350 393,410000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,030977 4 546 530,03 4 212 964,19 4 212 964,19 0,032061 0,030977
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 124,810000 170 734 227,67 787 645,83 787 645,83 131,050500 124,810000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 308,140000 494 857 654,77 188 637,45 188 637,45 323,547000 308,140000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 372,040000 295 303 165,77 180 309,19 180 309,19 390,642000 372,040000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 182,550000 628 022 755,58 27 517 258,25 7 550 559,38 189,852000 182,550000
ERSTE STOCK JAPAN EUR 129,270000 25 007 216,19 138 060,36 138 060,36 134,440800 129,270000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 180,330000 29 302 059,30 2 099 419,89 2 099 419,89 187,543200 180,330000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 262,230000 237 469 054,58 4 982 370,00 1 140 962,73 272,719200 262,230000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077147 508 083 136,32 508 083 136,32 436 985 409,72 0,078304 0,077054
GIS European Equities Opportunity EUR 215,947000 19 485 176,37 1 416 558,77 1 416 558,77 223,073251 215,947000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 238,505000 2 186 826,72 472 936,81 472 936,81 246,375665 238,505000
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,043668 121 767 910,00 38 517 200,00 38 517 200,00 0,043668 0,041485
NN (L) Energy - X Cap USD USD 910,690000 53 154 444,93 5 165,52 5 165,52 956,224500 910,690000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050913 32 382 688,85 32 382 668,68 32 382 668,68 0,052440 0,050913
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 317,850000 207 483 125,28 32 719,80 32 719,80 333,742500 317,850000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 416,660000 669 946 135,14 0,00 0,00 433,326400 416,660000
UNIQA Realitní fond EUR 0,049070 63 760 050,00 26 017 342,00 26 017 342,00 0,049070 0,047108
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 625,970000 28 202 143,05 21 379,38 21 379,38 657,268500 625,970000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 77,870000 19 027 658,54 14 325,04 14 325,04 81,763500 77,870000
NN (L) EM Enh Index Sustainable Eq X Cap (USD) USD 2 301,320000 7 101 229,61 1 960,17 1 960,17 2 416,386000 2 301,320000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 412,660000 9 095 607,11 3 743,16 3 743,16 1 483,293000 1 412,660000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 151,620000 91 863 668,65 147 060,18 147 060,18 159,201000 151,620000
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,086342 194 083 320,00 73 899 489,00 73 899 489,00 0,086342 0,082025
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050937 86 538 759,00 36 542 600,00 36 542 600,00 0,050937 0,048391
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,088204 36 057 200,00 36 048 787,00 36 048 787,00 0,090850 0,088204
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 194,610000 6 616 325,68 9 042,00 9 042,00 1 254,340500 1 194,610000
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 80,730000 87 557 989,10 31 331,37 31 331,37 84,766500 80,730000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 105,580000 46 272 785,77 8 196,18 8 196,18 110,859000 105,580000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 350,000000 4 742 593 568,00 127,84 127,84 6 667,500000 6 350,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 447,010000 27 380 613,82 43 015,98 43 015,98 469,360500 447,010000
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 333,240000 59 507 830,24 9 977,74 9 977,74 349,902000 333,240000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hdg iii) EUR 536,200000 22 098 718,10 0,00 0,00 563,010000 536,200000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 179,240000 1 153 170,50 0,00 0,00 188,202000 179,240000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 568,720000 1 501 167,23 132 715,28 132 715,28 1 647,156000 1 568,720000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 448,770000 6 632 308,01 4 943,20 4 943,20 471,208500 448,770000
NN (L) Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 645,620000 70 159 632,25 85 139,20 85 139,20 677,901000 645,620000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 1 165,170000 38 766 622,71 186 367,78 186 367,78 1 223,428500 1 165,170000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 896,590000 10 241 380,51 10 152,60 10 152,60 941,419500 896,590000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 2 512,650000 17 753 519,42 34 100,32 34 100,32 2 638,282500 2 512,650000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 360,670000 14 702 503,38 1 107 274,62 1 107 274,62 2 478,703500 2 360,670000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 682,690000 16 464 564,04 37 437,65 37 437,65 2 816,824500 2 682,690000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 588,320000 41 362 448,44 12 271,24 12 271,24 1 667,736000 1 588,320000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 678,480000 21 951 507,49 908,21 908,21 712,404000 678,480000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 771,110000 58 084 165,30 8 823,23 8 823,23 1 859,665500 1 771,110000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 5 416,000000 974 244 617,33 17,73 17,73 5 686,800000 5 416,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 285,620000 374 176 754,90 1 000 776,97 1 000 776,97 299,901000 285,620000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 307,030000 1 182 861 462,00 1 888 455,56 1 888 455,56 322,381500 307,030000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 458,180000 4 733 447,73 18 460,56 18 460,56 1 531,089000 1 458,180000
NN (L) EM High Dividend - X Cap USD USD 66,920000 1 149 234,38 32,52 32,52 70,266000 66,920000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 281,950000 508 911 700,60 1 561 777,44 1 561 777,44 290,408500 281,950000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 1 287,020000 861 221 038,70 1 751 638,79 1 751 638,79 1 351,371000 1 287,020000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [C] EUR 109,240000 253 861 270,30 1 034 536,66 1 034 536,66 114,702000 109,240000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 132,580000 36 011 217,69 380 672,98 380 672,98 139,209000 132,580000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 696,870000 116 943 075,50 76 562,35 76 562,35 731,713500 696,870000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 653,220000 228 454 728,70 204 592,59 204 592,59 685,881000 653,220000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 184,850000 71 320 765,81 132 228,14 132 228,14 194,092500 184,850000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 63,670000 29 197 294,51 116 141,08 116 141,08 66,853500 63,670000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 111,710000 11 628 958,80 402 574,91 402 574,91 117,295500 111,710000
NN (L) EM High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 308,410000 4 235 313,93 2 370,27 2 370,27 1 373,830500 1 308,410000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hdg i) CZK 13 375,350000 44 557 204,05 77 617,37 77 617,37 14 044,117500 13 375,350000
NN (L) International - CE Equity CZK CZK 4 314,490000 1 279 889 729,37 13 935,78 13 935,78 4 530,214500 4 314,490000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 404,730000 33 135 864,91 15 000,53 15 000,53 2 524,966500 2 404,730000
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,057548 25 708 483,00 13 315 062,00 13 315 062,00 0,059620 0,057548
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 39,770000 2 315 865 252,32 1 980 745,89 1 980 745,89 42,056775 39,770000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,120000 93 868 113,16 8 083,12 8 083,12 18,104400 17,120000
Franklin European Growth Fund EUR 14,950000 144 882 659,20 567 446,28 567 446,28 15,809625 14,950000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 39,260000 99 820 270,63 301 931,81 301 931,81 41,517450 39,260000
Franklin Global Real Estate Fund USD 15,720000 163 256 210,58 74 301,35 74 301,35 16,623900 15,720000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 7,240000 436 051 128,19 1 316 557,19 1 316 557,19 7,656300 7,240000
Franklin India Fund USD 55,520000 1 518 970 897,44 2 207 145,06 2 207 145,06 58,712400 55,520000
Franklin Japan Fund USD 9,420000 9 661 635 523,39 9 227,42 9 227,42 9,961650 9,420000
Franklin MENA Fund USD 9,160000 61 884 948,80 36 555,81 36 555,81 9,686700 9,160000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 102,060000 368 144 300,79 159 831,04 159 831,04 107,928450 102,060000
Franklin Mutual European Fund EUR 26,550000 640 025 600,39 646 160,67 646 160,67 28,076625 26,550000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,840000 570 718 545,72 1 650 158,19 1 650 158,19 25,210800 23,840000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,260000 445 898 251,26 16 281 766,23 16 281 766,23 6,619950 6,260000
Franklin Technology Fund USD 48,680000 11 177 645 923,12 17 649 813,65 17 649 813,65 51,479100 48,680000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 33,020000 9 239 197 954,43 7 492 959,11 7 492 959,11 34,918650 33,020000
Franklin World Perspectives Fund USD 34,970000 350 244 777,59 2 274 080,67 2 274 080,67 36,980775 34,970000
Templeton Asian Growth Fund USD 45,870000 3 049 807 945,29 2 522 906,16 2 522 906,16 48,507525 45,870000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 63,060000 1 028 908 793,07 7 174 361,40 7 174 361,40 66,685950 63,060000
Templeton BRIC Fund USD 24,000000 567 884 336,41 216 683,02 216 683,02 25,380000 24,000000
Templeton China Fund USD 37,880000 530 002 459,39 92 347,26 92 347,26 40,058100 37,880000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 34,610000 274 312 790,34 55 062,98 55 062,98 36,600075 34,610000
Templeton Emerging Markets Fund USD 52,450000 1 074 062 863,37 20 792 110,73 20 792 110,73 55,465875 52,450000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,190000 547 977 382,19 1 273 977,39 1 273 977,39 16,063425 15,190000
Templeton Euroland Fund EUR 23,650000 191 998 174,68 25 168,20 25 168,20 25,009875 23,650000
Templeton Frontier Markets Fund USD 22,230000 346 020 907,26 655 244,10 655 244,10 23,508225 22,230000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,590000 1 018 630 191,37 115 875,82 115 875,82 34,463925 32,590000
Templeton Global Fund USD 47,080000 819 590 294,36 57 198,75 57 198,75 49,787100 47,080000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,040000 7 119 132 622,26 1 292 384,34 1 292 384,34 20,134800 19,040000
Templeton Latin America Fund USD 53,480000 633 748 579,68 338 095,94 338 095,94 56,555100 53,480000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 41,080000 1 888 937 984,00 0,00 0,00 43,134000 41,080000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 53,480000 1 388 470 296,65 0,00 0,00 56,154000 53,480000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,720000 2 149 181 696,00 0,00 0,00 25,956000 24,720000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 19,260000 1 246 545 076,46 0,00 0,00 20,223000 19,260000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 185,050000 75 961 324,94 674 190,82 674 190,82 190,601500 185,050000
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest EUR 1,282478 32 307 825,63 32 307 825,63 8 866 159,25 1,320952 1,269653
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 654,380000 10 406 957,51 7 183,97 7 183,97 4 887,099000 4 654,380000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 267,830000 24 533 652,32 4 318,39 4 318,39 10 781,221500 10 267,830000
NN (L) EM High Dividend - P Cap USD USD 121,160000 15 712 857,48 1 798,08 1 798,08 124,794800 121,160000
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PTF - DYNAMIC EUR 72,620000 20 886 861,67 6 156 072,34 6 156 072,34 76,251000 72,620000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 32,990000 301 199 425,80 2 900 824,49 2 900 824,49 34,721975 32,990000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 48,520000 180 502 904,92 1 840 847,77 1 840 847,77 51,067300 48,520000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,100000 179 635 580,89 729 689,44 729 689,44 21,155250 20,100000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 18,460000 152 615 994,57 291 376,78 291 376,78 19,429150 18,460000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 23,370000 300 629 390,60 4 159 699,66 4 159 699,66 24,596925 23,370000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,520000 965 003 636,62 9 754 333,65 9 754 333,65 25,807300 24,520000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 98,820000 161 926 780,58 99 870,13 99 870,13 104,008050 98,820000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 41,850000 486 745 318,03 2 396 364,52 2 396 364,52 44,047125 41,850000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 28,180000 314 945 683,76 367 396,60 367 396,60 29,659450 28,180000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 17,350000 33 915 579,35 2 613 330,99 2 613 330,99 18,260875 17,350000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 49,980000 6 205 976 044,04 725 438,93 725 438,93 52,603950 49,980000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 27,910000 1 517 906 367,68 2 027 907,23 2 027 907,23 29,375275 27,910000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 18,960000 55 212 278,20 41 523,33 41 523,33 19,955400 18,960000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,540000 21 296 030,59 640 055,53 640 055,53 24,775850 23,540000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,620000 298 648 506,85 10 293 735,16 10 293 735,16 32,227550 30,620000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,110000 743 190 911,40 12 674 778,16 12 674 778,16 54,845775 52,110000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hdg i) CZK 30 266,800000 3 493 074,96 7 226,96 7 226,96 31 023,470000 30 266,800000
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 228,190000 487 318 402,52 11 010 487,88 11 010 487,88 237,317600 228,190000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 664,930000 715 618 453,40 1 139 138,13 1 139 138,13 684,877900 664,930000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 204,890000 1 255 616 283,00 10 202 411,50 10 202 411,50 211,036700 204,890000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 188,280000 42 425 151,44 13 289,50 13 289,50 193,928400 188,280000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 198,220000 181 446 675,90 1 767 655,67 1 767 655,67 204,166600 198,220000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 472,610000 96 790 581,42 943 050,72 943 050,72 486,788300 472,610000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 139,030000 517 435 832,90 276 939,42 276 939,42 143,200900 139,030000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 369,910000 136 839 404,70 392 083,63 392 083,63 381,007300 369,910000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 476,090000 761 207 374,10 184 895,04 184 895,04 1 520,372700 1 476,090000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [EUR, C] EUR 824,180000 300 956 454,70 350 375,40 350 375,40 848,905400 824,180000
NN (L) Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 136,750000 34 512 592,74 11 126,65 11 126,65 29 719,485000 29 136,750000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 625,510000 358 562 999,39 198 077,12 198 077,12 636,769180 625,510000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 236,990000 478 422 732,80 3 005 782,09 3 005 782,09 244,099700 236,990000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 187,840000 25 193 520,87 675 795,94 675 795,94 193,475200 187,840000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 586,490000 115 810 345,80 2 036 926,68 2 036 926,68 604,084700 586,490000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 304,240000 999 700 227,50 1 561 286,54 1 561 286,54 313,367200 304,240000
365.world o.p.f. - 365.invest EUR 0,013614 190 845,01 190 845,01 190 845,01 0,013886 0,013614
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 127,750000 805 231 598,67 49 617 459,08 49 617 459,08 132,860000 127,750000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 733,070000 34 481 206,66 3 153,67 3 153,67 769,723500 733,070000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - X Cap CZK CZK 24 806,230000 11 136 270,14 1 198,74 1 198,74 26 046,541500 24 806,230000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 651,070000 133 804 739,60 3 270 220,85 3 270 220,85 670,602100 651,070000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 560,400000 28 159 733,76 248 884,42 248 884,42 577,212000 560,400000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 998,880000 1 739 563 633,00 5 069 799,33 5 069 799,33 2 058,846400 1 998,880000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 525,430000 95 890 628,49 4 577,02 4 577,02 551,701500 525,430000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 148,800000 224 565 992,07 0,00 0,00 156,240000 148,800000
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 100,060000 2 847 811 898,71 0,00 0,00 105,063000 100,060000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 19,190000 493 987 479,34 0,00 0,00 20,149500 19,190000
Invesco Pan European Str Eq Fund - A (Acc) EUR EUR 21,870000 710 996 579,26 0,00 0,00 22,963500 21,870000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 2 237,300000 3 075 928 496,49 9 584 247,09 9 584 247,09 2 349,165000 2 237,300000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 2 450,500000 78 171 530,05 691 105,90 691 105,90 2 573,025000 2 450,500000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 617,530000 166 477 341,68 3 437 714,35 3 437 714,35 1 698,406500 1 617,530000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 588,510000 1 815 080,93 139 359,72 139 359,72 1 667,935500 1 588,510000
CPR Invest - Megatrends EUR 146,230000 94 912 654,57 2 520 255,61 2 520 255,61 153,541500 146,230000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 35,440000 43 917 375,15 16 451 505,08 16 451 505,08 37,212000 35,440000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 41,270000 51 148 370,97 16 204,84 16 204,84 43,333500 41,270000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 7,850000 13 784 175,46 11 804 591,20 11 804 591,20 8,242500 7,850000
Amundi S.F. - European Research USD USD 9,140000 16 053 739,95 871,20 871,20 9,597000 9,140000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 142,530000 226 664 196,95 32 533 769,81 32 533 769,81 146,805900 142,530000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 183,250000 39 067 210,65 2 019 032,74 2 019 032,74 191,496250 183,250000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 41,890000 48 992 416,02 219 752,67 219 752,67 43,775050 41,890000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 164,970000 157 972 777,86 64 579 608,71 64 579 608,71 172,393650 164,970000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 138,890000 60 712 933,34 155 022,02 155 022,02 145,140050 138,890000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 133,260000 40 418 646,81 5 095 520,59 5 095 520,59 139,256700 133,260000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 71,600000 3 970 893,07 193 747,69 193 747,69 74,822000 71,600000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 9,990000 821 954 187,66 16 569 062,91 16 569 062,91 10,439550 9,990000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 11,630000 6 129 398,99 10 609,97 10 609,97 12,153350 11,630000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 51,740000 456 205 655,23 23 030 594,07 23 030 594,07 54,068300 51,740000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 69,600000 30 643 172,14 6 334 023,31 6 334 023,31 72,732000 69,600000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 137,580000 520 261 569,10 24 093 285,86 24 093 285,86 143,771100 137,580000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 160,440000 12 872 279,65 20 171,43 20 171,43 167,659800 160,440000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 220,220000 116 603 303,85 14 639 414,75 14 639 414,75 230,129900 220,220000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 256,400000 13 921 574,94 98 493,54 98 493,54 267,938000 256,400000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 409,220000 1 402 878 614,09 11 169 199,94 11 169 199,94 427,634900 409,220000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 476,320000 35 919 183,55 304 779,68 304 779,68 497,754400 476,320000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 58,820000 281 784 697,07 25 035 361,73 25 035 361,73 61,466900 58,820000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 68,560000 54 376 073,41 961 967,84 961 967,84 71,645200 68,560000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 108,130000 38 813 596,70 8 825 645,86 8 825 645,86 112,995850 108,130000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 125,920000 10 522 852,82 476 050,47 476 050,47 131,586400 125,920000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 419,160000 505 620 299,90 26 968 910,33 26 968 910,33 438,022200 419,160000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 488,390000 398 958 910,32 917 774,68 917 774,68 510,367550 488,390000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 10,760000 161 362 840,73 14 101 587,96 14 101 587,96 11,244200 10,760000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 12,540000 11 124 259,62 54 251,49 54 251,49 13,104300 12,540000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 21,950000 50 906 153,44 12 510 956,72 12 510 956,72 22,937750 21,950000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 25,560000 15 708 020,15 158 969,40 158 969,40 26,710200 25,560000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 19,470000 122 183 921,41 4 190 298,61 4 190 298,61 20,346150 19,470000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 22,670000 111 293 763,37 595 582,05 595 582,05 23,690150 22,670000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 147,760000 558 118 008,17 136 702 375,82 136 702 375,82 154,409200 147,760000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 172,180000 26 060 399,51 117 447,49 117 447,49 179,928100 172,180000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 17,390000 89 688 473,97 2 235 122,56 2 235 122,56 18,172550 17,390000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 20,280000 59 091 886,29 379 526,93 379 526,93 21,192600 20,280000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 214,610000 315 591 665,74 420 239,86 420 239,86 224,267450 214,610000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 250,620000 90 509 420,67 109 630,84 109 630,84 261,897900 250,620000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 90,790000 16 025 961,21 4 230 255,73 4 230 255,73 94,875550 90,790000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 106,020000 2 586 186,44 16 915,43 16 915,43 110,790900 106,020000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 17,140000 673 090 150,64 65 138 713,62 65 138 713,62 17,911300 17,140000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 19,970000 877 690 005,63 608 779,13 608 779,13 20,868650 19,970000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,139054 154 328 154,93 154 328 154,93 154 328 154,93 0,142530 0,134882
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 185,790000 169 672 667,60 1 271,46 1 271,46 191,363700 185,790000
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA EUR 162,970000 237 019 810,83 448,66 448,66 171,118500 162,970000
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA EUR 150,410000 237 019 810,83 0,00 0,00 157,930500 150,410000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 238,720000 4 281 144,70 3 010,21 3 010,21 250,656000 238,720000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 2 240,330000 12 608 554,78 45 312,91 45 312,91 2 352,346500 2 240,330000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 7 412,290000 17 107 230,98 83 899,71 83 899,71 7 782,904500 7 412,290000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 895,830000 4 219 090,11 7 703,56 7 703,56 9 340,621500 8 895,830000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,120168 72 749 825,47 72 749 825,47 72 749 825,47 0,120168 0,116563
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 227,390000 917 657 659,00 6 586 114,86 6 586 114,86 236,485600 227,390000
Eurizon Fund - Equity China A EUR 140,750000 275 270 663,98 21 554 008,26 21 554 008,26 144,972500 140,750000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 210,600000 666 349 804,02 14 509 944,70 14 509 944,70 216,918000 210,600000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 133,640000 294 332 760,57 2 685 795,94 2 685 795,94 140,322000 133,640000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 158,140000 219 446 599,20 5 139 168,72 5 139 168,72 165,256300 158,140000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 122,500000 44 311 000,00 435 633,20 435 633,20 126,175000 122,500000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 46,750000 6 788 305 125,71 0,00 0,00 47,685000 46,282500
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 131,810000 6 894 494 105,88 0,00 0,00 134,446200 130,491900
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,240000 398 407 274,38 0,00 0,00 39,004800 37,857600
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,041900 9 886 573 353,45 0,00 0,00 7,041900 7,041900
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 67,060000 6 249 093 388,16 0,00 0,00 67,060000 67,060000
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 20,873300 901 119 733,20 0,00 0,00 20,873300 20,873300
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 50,224500 4 046 541 044,14 0,00 0,00 50,224500 50,224500
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 44,122400 1 629 940 620,85 0,00 0,00 44,122400 44,122400
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 66,719500 1 815 865 723,88 0,00 0,00 66,719500 66,719500
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 86,286700 1 030 937 920,74 0,00 0,00 86,286700 86,286700
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 29,521700 2 131 621 244,80 0,00 0,00 29,521700 29,521700
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 33,111400 1 417 757 363,82 0,00 0,00 33,111400 33,111400
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 33,829300 1 201 956 575,56 0,00 0,00 33,829300 33,829300
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 69,133600 2 560 415 386,26 0,00 0,00 69,133600 69,133600
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 13,489800 6 002 137 690,71 0,00 0,00 13,489800 13,489800
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 29,010200 6 563 222 398,37 0,00 0,00 29,010200 29,010200
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 17,462200 54 047 766,52 0,00 0,00 17,462200 17,462200
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 99,110100 4 733 500 704,39 0,00 0,00 99,110100 99,110100
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 60,574700 1 003 117 405,13 0,00 0,00 60,574700 60,574700
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 75,722300 2 529 126 900,20 0,00 0,00 75,722300 75,722300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 65,814100 4 969 690 711,54 0,00 0,00 65,814100 65,814100
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 86,887100 44 735 280 892,66 0,00 0,00 86,887100 86,887100
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 43,309800 1 264 648 187,15 0,00 0,00 43,309800 43,309800
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 51,971500 4 721 620 650,47 0,00 0,00 51,971500 51,971500
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 27 828,377500 37 533 412 960,83 0,00 0,00 27 828,377500 27 828,377500
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 181,750700 3 003 483 026,92 0,00 0,00 181,750700 181,750700
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 455,783800 983 253 832,94 0,00 0,00 455,783800 455,783800
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 61,924700 3 716 316 685,47 0,00 0,00 61,924700 61,924700
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 141,607100 4 113 635 349,25 0,00 0,00 141,607100 141,607100
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 106,515400 340 857 703,81 0,00 0,00 106,515400 106,515400
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 148,654800 3 217 369 312,14 0,00 0,00 148,654800 148,654800
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 866,816900 8 155 978 568,69 0,00 0,00 866,816900 866,816900
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 462,905800 54 342 245 829,90 0,00 0,00 462,905800 462,905800
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 197,845200 1 756 645 189,12 0,00 0,00 197,845200 197,845200
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 74,076100 3 555 654 070,70 0,00 0,00 74,076100 74,076100
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 53,829700 871 232 932,26 0,00 0,00 53,829700 53,829700
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 50,648000 212 956 526,37 0,00 0,00 50,648000 50,648000
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 47,730900 109 848 879,69 0,00 0,00 47,730900 47,730900
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,957800 3 277 280 458,95 0,00 0,00 8,957800 8,957800
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,990700 1 707 555 226,76 0,00 0,00 6,990700 6,990700
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,052600 1 059 792 528,22 0,00 0,00 7,052600 7,052600
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,925200 4 122 258 572,01 0,00 0,00 8,925200 8,925200
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 7,200100 1 877 662 010,65 0,00 0,00 7,200100 7,200100
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,237000 699 062 273,68 0,00 0,00 7,237000 7,237000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,578200 360 365 180,67 0,00 0,00 6,578200 6,578200
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 6,646800 1 362 299 666,03 0,00 0,00 6,646800 6,646800
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,619100 366 603 219,87 0,00 0,00 6,619100 6,619100
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,509300 635 564 000,59 0,00 0,00 6,509300 6,509300
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 8,429600 3 525 520 744,31 0,00 0,00 8,429600 8,429600
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 37,012700 18 476 886 025,35 0,00 0,00 37,012700 37,012700
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 46,585800 69 878 752,66 0,00 0,00 46,585800 46,585800
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 8,839800 2 968 444 864,34 0,00 0,00 8,839800 8,839800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 13,175300 7 857 478 228,71 0,00 0,00 13,175300 13,175300
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,446000 824 609 145,31 0,00 0,00 7,446000 7,446000
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,395400 169 982 135,52 0,00 0,00 8,395400 8,395400
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,015100 96 040 023,88 0,00 0,00 5,015100 5,015100
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 13,610400 3 755 218 591,65 0,00 0,00 13,610400 13,610400
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 9,995800 2 339 038 154,75 0,00 0,00 9,995800 9,995800
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,904200 198 652 774,82 0,00 0,00 7,904200 7,904200
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 693,576400 359 641 113,97 0,00 0,00 1 693,576400 1 693,576400
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 140,530000 1 213 508 711,36 51 450 231,59 51 450 231,59 144,745900 140,530000
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 8,233200 92 623 721,68 0,00 0,00 8,233200 8,233200
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,729000 689 529 856,58 0,00 0,00 1,729000 1,677130
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,189800 3 807 539,46 0,00 0,00 1,189800 1,154106
Eurizon Fund Equity People EUR 126,160000 654 685 297,26 12 860 152,65 12 860 152,65 129,944800 126,160000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 129,540000 1 062 297 468,82 19 874 619,96 19 874 619,96 133,426200 129,540000
AF PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR EUR 60,630000 53 103 476,18 667 910,27 667 910,27 63,358350 60,630000
AF PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR HGD EUR 57,820000 1 782 363,95 8 443,86 8 443,86 60,421900 57,820000
AF PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD USD 71,530000 48 476 853,84 328 270,17 328 270,17 74,748850 71,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 143,770000 470 822 617,14 19 346,41 19 346,41 143,770000 143,770000
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 13,640000 66 376 772,30 47 432,69 47 432,69 14,322000 13,640000
CPR Invest - Climate Action EUR 146,960000 489 551 848,51 387 359,71 387 359,71 154,308000 146,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 130,770000 90 876 426,28 0,00 0,00 130,770000 130,770000
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010402 638 119,80 638 119,80 429 642,00 0,010506 0,010090
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 18,060000 1 620 279,65 0,00 0,00 18,963000 18,060000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 12,610000 3 852 175,49 0,00 0,00 13,240500 12,610000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,650000 7 143 862,83 0,00 0,00 12,650000 12,650000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,690000 14 283 420,66 0,00 0,00 12,690000 12,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,750000 7 833 624,06 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,740000 1 887 278,11 0,00 0,00 12,740000 12,740000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,820000 78 753 074,43 0,00 0,00 12,820000 12,820000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,820000 3 037 316,25 0,00 0,00 12,820000 12,820000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,660000 11 566,66 0,00 0,00 12,660000 12,660000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,680000 34 948,73 0,00 0,00 12,680000 12,680000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 12,700000 10 875,26 0,00 0,00 12,700000 12,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,750000 9 839,17 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,750000 9 839,17 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,830000 8 983,21 0,00 0,00 12,830000 12,830000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,830000 8 983,21 0,00 0,00 12,830000 12,830000
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,011151 2 550 316,99 2 550 316,99 284 599,14 0,011263 0,010816
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 286,140000 78 755 186,72 323 338,20 323 338,20 297,585600 286,140000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 218,450000 57 084 753,86 183 934,90 183 934,90 227,188000 218,450000
ERSTE GREEN INVEST EUR 155,420000 424 138 110,30 4 092 674,86 4 092 674,86 163,191000 155,420000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 346,990000 925 913 706,84 2 775,92 2 775,92 360,869600 346,990000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,550000 519 971 880,81 382 497,45 382 497,45 163,327500 155,550000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 206,850000 214 841 033,61 85 635,90 85 635,90 215,124000 206,850000
ERSTE FAIR INVEST EUR 100,360000 41 367 561,38 135 285,28 135 285,28 105,378000 100,360000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 23,720000 257 050 928,32 130 199,08 130 199,08 24,668800 23,720000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR