Prehľad predajov

Amundi Asset Management

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 19,8456 151 322,46 64 944,59 151 322,46 64 944,59 -86 377,87 -278 708,79 -351 851,08 -610 453,49 -610 453,49 -1 073 588,02
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 7,4722 0,00 350,04 0,00 350,04 350,04 1 487,69 1 911,93 46 063,96 46 063,96 421 766,43
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,6187 31 607,86 11 954,69 31 607,86 11 954,69 -19 653,17 -26 917,98 -81 219,01 -112 587,71 -112 587,71 -114 099,20
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,9548 183 020,18 179 577,53 183 020,18 179 577,53 -3 442,65 346 855,36 1 216 827,43 2 443 537,85 2 443 537,85 5 341 538,51
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 10,2489 13 125,58 46 928,00 13 125,58 46 928,00 33 802,42 119 499,96 419 668,42 535 234,67 535 234,67 1 391 758,12
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 3,0316 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -20 538,93 -20 340,32 -70 042,39 -70 042,39 -131 494,41
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 6,9493 63 531,96 5 397,66 63 531,96 5 397,66 -58 134,30 -49 413,19 -36 351,57 -14 700,48 -14 700,48 -152 465,80
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 12,1100 66 547,90 7 024,91 66 547,90 7 024,91 -59 522,99 -4 072,15 413 389,52 749 414,50 749 414,50 925 187,47
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,8728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 893,71
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 12,0632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 93,03 93,03 93,03 2 808,07
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 19,8638 0,00 95,09 0,00 95,09 95,09 95,09 285,52 571,61 571,61 -867,96
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 2,8098 61 528,57 4 729,23 61 528,57 4 729,23 -56 799,34 -161 855,80 -354 215,01 -991 160,26 -991 160,26 -1 706 840,76
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,6146 506,46 403,54 506,46 403,54 -102,92 9 622,14 20 044,52 37 954,48 37 954,48 75 834,62
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 21,1614 7 342,56 95 648,66 7 342,56 95 648,66 88 306,10 418 920,29 1 737 036,81 3 591 436,36 3 591 436,36 5 991 716,99
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 24,6465 0,00 1 604,98 0,00 1 604,98 1 604,98 -5 024,84 1 353,12 8 304,08 8 304,08 140 426,42
CPR Invest - Global Silver Age EUR 12,1723 848,00 36 879,63 848,00 36 879,63 36 031,63 49 016,36 328 286,66 619 594,57 619 594,57 1 105 776,75
CPR Invest - Global Silver Age USD 15,6505 0,00 1 862,54 0,00 1 862,54 1 862,54 -5 177,72 -3 363,19 -3 363,19 -3 363,19 -14 405,83
CPR Invest - Megatrends 13,4365 1 052,26 14 498,38 1 052,26 14 498,38 13 446,12 -13 396,43 49 042,22 183 955,31 183 955,31 463 423,02
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR 2,6853 55 919,18 36,16 55 919,18 36,16 -55 883,02 -199 046,17 -768 039,82 -1 654 305,13 -1 654 305,13 -3 503 949,25
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD 7,7181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 398,04 -1 398,04 -1 398,04
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,2895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -755,50 -755,50 -755,50
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 16,4370 56 699,46 1 150,17 56 699,46 1 150,17 -55 549,29 -61 244,49 -75 554,90 -100 746,65 -100 746,65 -1 562,58
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 18,1238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 850,46 -6 850,46 -14 678,14
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,3126 179 984,64 106 191,03 179 984,64 106 191,03 -73 793,61 -279 479,52 -1 147 928,10 -2 289 025,75 -2 289 025,75 -3 102 676,79
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 16,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 756,37 -2 756,37 -8 037,99
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 4,4712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 939,27 -36 654,90 -36 888,43 -36 888,43 -2 852 214,12
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 8,0549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 173,21
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 18,5787 0,00 175,28 0,00 175,28 175,28 50 677,49 293 217,23 718 422,15 718 422,15 611 955,60
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 20,6941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 214,16
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,5217 24 472,71 98,00 24 472,71 98,00 -24 374,71 -72 969,13 -224 886,26 -362 470,45 -362 470,45 -879 087,52
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 6,9352 14 634,58 12 256,04 14 634,58 12 256,04 -2 378,54 -7 129,16 -154 600,88 -212 923,11 -212 923,11 -356 604,79
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 7,8173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 655,48 -22 161,81 -27 521,03 -27 521,03 -35 212,27
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 7,8018 12 826,61 70,00 12 826,61 70,00 -12 756,61 -50 794,02 -109 312,59 -195 859,56 -195 859,56 -413 751,55
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,0596 49 519,28 22 774,16 49 519,28 22 774,16 -26 745,12 -107 153,35 -278 909,31 -590 512,20 -590 512,20 -888 071,86
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 5,6345 23 695,03 8 700,80 23 695,03 8 700,80 -14 994,23 63 891,96 123 960,05 -108 768,45 -108 768,45 -128 852,74
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,7532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 460,53 -9 460,53 -9 460,53
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 18,4783 62 125,89 109 139,31 62 125,89 109 139,31 47 013,42 343 463,34 1 073 707,81 2 633 088,33 2 633 088,33 5 119 540,12
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 22,6954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 114,61
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,4020 65 093,48 8 154,70 65 093,48 8 154,70 -56 938,78 -217 041,37 -787 953,51 -1 842 039,53 -1 842 039,53 -5 251 987,63
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,2761 14 715,64 1 462,30 14 715,64 1 462,30 -13 253,34 -61 012,74 -202 015,98 -559 113,54 -559 113,54 -1 570 866,44
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 19,3995 106 845,55 176 783,14 106 845,55 176 783,14 69 937,59 377 435,94 1 152 128,47 2 740 866,53 2 740 866,53 5 693 989,68
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 23,5992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 275,92
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 19,3057 18 526,62 50 515,59 18 526,62 50 515,59 31 988,97 147 827,51 486 094,08 1 566 457,52 1 566 457,52 2 712 271,00
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 23,6898 0,00 1 918,42 0,00 1 918,42 1 918,42 1 918,42 5 674,28 12 828,19 12 828,19 7 085,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 6,6153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98 -4 859,50 -58,70 -58,70 -9 096,65
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 647,89
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,1480 23 883,86 23 436,97 23 883,86 23 436,97 -446,89 -150 891,03 -236 093,84 -187 062,80 -187 062,80 240 196,26
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 15,6381 0,00 1 918,24 0,00 1 918,24 1 918,24 3 327,78 9 847,18 20 947,74 20 947,74 33 047,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 10,9886 50 299,02 14 038,21 50 299,02 14 038,21 -36 260,81 -175 221,88 -801 454,61 -2 495 719,91 -2 495 719,91 -5 058 286,35
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,47 -62 240,41 -62 240,41 -109 925,06
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 11,0709 42 964,48 12 445,54 42 964,48 12 445,54 -30 518,94 -37 958,62 -48 264,84 -567 241,88 -567 241,88 -1 261 857,24
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,5831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 219,11
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 5,9148 12 425,85 858,53 12 425,85 858,53 -11 567,32 -94 849,54 -464 167,09 -900 761,09 -900 761,09 -1 669 445,29
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,3476 36 197,46 1 084,67 36 197,46 1 084,67 -35 112,79 -231 612,67 -647 954,03 -1 497 263,83 -1 497 263,83 -3 132 123,14
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 5,2487 803,33 0,00 803,33 0,00 -803,33 -13 613,73 -77 171,06 -147 183,55 -147 183,55 -422 154,79
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 10,3429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 -2 949,10 -4 059,11 -4 059,11 -55 449,99
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 14,5011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 14,7740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,59 1 021,80 -45 671,37 -45 671,37 -66 525,95
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 5,8606 6 508,51 764,66 6 508,51 764,66 -5 743,85 -32 042,48 -205 419,19 -418 026,59 -418 026,59 -642 846,63
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 6,2370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 465,47 -1 465,47 -1 465,47 -1 941,93
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,7031 9 862,96 99,01 9 862,96 99,01 -9 763,95 -27 883,71 -95 468,89 -217 049,88 -217 049,88 -412 568,10
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,7642 32 393,81 18 494,90 32 393,81 18 494,90 -13 898,91 -69 330,09 -169 881,82 12 681,56 12 681,56 388 092,77
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,7244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 429,89 -38 317,95 -38 317,95 -236 691,06
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 8,3444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,53 -19 604,39 -24 417,58 -24 417,58 -36 333,47
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 540,37
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 18,3037 19 900,75 158 886,44 19 900,75 158 886,44 138 985,69 112 610,56 558 849,74 1 907 102,19 1 907 102,19 2 266 181,33
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 20,5575 0,00 37 739,61 0,00 37 739,61 37 739,61 12 365,21 22 205,48 -61 531,45 -61 531,45 -20 691,37
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 6,9969 99,99 716,27 99,99 716,27 616,28 -216,96 684,07 5 314,85 5 314,85 -65 510,48
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 6,3103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40 -20 511,80 -59 129,27 -59 129,27 -32 177,79
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 6,2975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,82 1 411,77 -5 619,65 -5 619,65 -7 756,26
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 7,8024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,96 17 771,97 20 065,67 20 065,67 24 006,52
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,4636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 142,75
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 16,5136 0,00 766,75 0,00 766,75 766,75 36 916,75 58 703,59 -32 005,94 -32 005,94 -166 143,03
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 20,7342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 21,5742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 072,98 -307 613,36 -115 768,76 -1 276 218,67
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,1219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 849,52 -5 849,52 -5 849,52 -35 635,55
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,6788 15 926,46 5 599,93 15 926,46 5 599,93 -10 326,53 -35 297,11 -114 745,67 -252 888,37 -252 888,37 -492 298,08
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 10,5212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 224,57
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 7,5841 29 080,84 0,00 29 080,84 0,00 -29 080,84 -31 212,97 -56 965,06 -120 577,50 -120 577,50 -319 538,46
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 5,6633 2 110,27 0,00 2 110,27 0,00 -2 110,27 -5 567,28 -84 323,52 -280 262,45 -280 262,45 -582 970,02
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 175,86 -173 402,92 -47 159,02 -47 159,02 21 843,96
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,3516 0,00 737,08 0,00 737,08 737,08 -24 316,35 -177 743,65 -192 749,37 -192 749,37 -523 870,59
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 8,9330 71 898,59 12 522,76 71 898,59 12 522,76 -59 375,83 -336 600,21 -1 137 521,64 -2 403 735,61 -2 403 735,61 -3 292 851,56
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,4924 0,00 99,98 0,00 99,98 99,98 2 083,75 -45 686,70 -83 672,47 -83 672,47 48 265,71
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,7420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 467,70 21 467,70 859,64
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 27,4576 7 563,82 35 803,96 7 563,82 35 803,96 28 240,14 44 155,50 126 935,62 501 183,36 501 183,36 1 361 306,34
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,4228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 205,74 14 673,23 14 673,23 18 538,93
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 12,8835 384 925,63 253 937,99 384 925,63 253 937,99 -130 987,64 -528 445,21 -2 148 900,81 -4 224 569,69 -4 224 569,69 -4 440 163,50
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 16,2861 0,00 139,57 0,00 139,57 139,57 394,78 671,33 582,78 582,78 -227,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 599,35 26 441,91 26 441,91 8 483,11
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,8760 0,00 389,55 0,00 389,55 389,55 389,55 5 389,55 -2 110,45 -2 110,45 -12 586,34
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 15,9456 1 162,14 734,35 1 162,14 734,35 -427,79 -28 692,15 -5 333,25 -14 301,40 -14 301,40 -64 739,60
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,2930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 655,52 -19 599,44 -19 519,36 -19 519,36 -19 685,38
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 14,3062 0,00 476,68 0,00 476,68 476,68 4 584,70 36 966,89 41 648,30 41 648,30 68 897,30
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,6414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087,71 3 249,84 5 908,84 5 908,84 19 480,01
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 40,5294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 542,15 -244 379,08 -192 169,68 -2 808 214,93
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 41,9041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,15 790,79 394,67 7 597,78
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 16,6630 201 049,65 98 178,17 201 049,65 98 178,17 -102 871,48 -162 007,12 -702 433,45 -1 955 739,79 -1 955 739,79 -3 498 037,91
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 19,0145 0,00 140,37 0,00 140,37 140,37 1 437,94 -5 340,20 -8 278,08 -8 278,08 -30 936,84
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,7146 17 263,68 3 183,28 17 263,68 3 183,28 -14 080,40 -80 286,04 -228 624,53 -986 460,99 -986 460,99 -1 536 826,41
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 8,0651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 235,56 -9 235,56 -9 235,56 -9 235,56 -51 158,06
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,5770 15 558,21 192 606,69 15 558,21 192 606,69 177 048,48 793 710,90 2 526 748,64 4 481 438,32 4 481 438,32 7 156 609,82
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 4,6474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 082,12 -12 082,12 -91 350,67
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 4,7799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 361,75 -9 361,75 -14 208,80 -14 208,80 -35 816,51
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 5,6096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 815,12 -19 815,12 -90 755,05
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 5,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 6,4307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 742,56 -39 742,56 -93 691,77
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 6,6251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,8664 2 786,42 16 884,41 2 786,42 16 884,41 14 097,99 18 439,88 46 610,01 233 877,09 233 877,09 1 194 585,81
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 20,1669 0,00 24 378,03 0,00 24 378,03 24 378,03 3 952,54 174 240,40 439 936,69 439 936,69 1 030 672,93
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,9673 10 749,41 95 784,14 10 749,41 95 784,14 85 034,73 365 127,82 1 613 637,04 3 346 130,30 3 346 130,30 6 276 849,73
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 14,8699 242,04 0,00 242,04 0,00 -242,04 -3 779,03 -31 282,65 -45 927,61 -45 927,61 -87 075,34
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 16,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,97 89,94 179,87 179,87 -1 438,40
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 17,0460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -258,32 -397,89 -5 700,01 -5 700,01 -51 163,32
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 4,6210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 361,56 -23 687,46 -38 072,66 -38 072,66 -40 061,30
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 500,00 36 766,79 500,00 36 766,79 36 266,79 166 565,78 480 770,97 1 043 382,94 1 043 382,94 1 685 910,97
CPR Invest - Climate Action 0,00 3 273,81 0,00 3 273,81 3 273,81 45 941,25 121 634,42 507 979,04 507 979,04 1 265 393,89
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 321,20 -27 438,43 -27 438,43 -27 438,43 1 494 673,67
AF - European Equity ESG Improvers 0,00 39,97 0,00 39,97 39,97 40 690,89 81 522,31 9 275,18 9 275,18 440 288,40
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 20 249,53 0,00 20 249,53 0,00 -20 249,53 -20 249,53 -25 653,69 26 841,83 26 841,83 -51 811,73
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 441 393,10 1 441 393,10 1 441 393,10
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )