Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 5,1386 157 700,49 248 440,93 157 700,49 248 440,93 90 740,44 -92 621,09 -2 147 280,06 -5 355 577,60 -20 154 500,92 -22 685 508,28
AM SLSP Euro Plus Fond 2,4106 181 064,68 78 818,89 181 064,68 78 818,89 -102 245,79 -424 613,34 -6 284 768,30 -12 744 491,26 -29 308 588,51 -14 694 368,19
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 6,3840 802 297,50 839 346,12 802 297,50 839 346,12 37 048,62 -1 407 884,46 -8 223 596,18 -10 725 366,94 -9 368 597,44 -5 621 138,90
ERSTE BOND DANUBIA 15,8872 0,00 6 901,96 0,00 6 901,96 6 901,96 9 055,36 4 057,58 9 490,52 -87 482,26 -87 482,26
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 20 339,82 3 781,50 20 339,82 3 781,50 -16 558,32 -10 371,19 -65 799,58 -65 799,58 -301 932,62 -357 389,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 23,4948 671,00 671,00 671,00 671,00 0,00 74 019,49 302 468,94 1 078 284,72 1 833 470,66 1 935 775,73
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. 13,1780 288 246,49 648 781,51 288 246,49 648 781,51 360 535,02 1 341 118,75 4 469 105,00 11 683 849,10 33 128 317,36 36 915 208,51
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 27,8456 0,00 104 653,50 0,00 104 653,50 104 653,50 116 515,42 222 661,39 39 627,48 -17 067,83 -24 880,63
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. 8,5702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 421,38 225 421,38 1 257 133,94
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,8639 0,00 141,73 0,00 141,73 141,73 1 869,21 -9 607 952,09 -11 083 147,16 -9 115 027,47 -6 623 026,61
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 710,00 -801 710,00 -9 326 075,15 -7 876 330,51
ERSTE RESERVE CORPORATE 1,4412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 1 754,60 1 754,60 -9 072 853,90 -7 622 915,42
ERSTE BOND EURO CORPORATE 6,7914 64 176,55 0,00 64 176,55 0,00 -64 176,55 -51 285,79 409 858,53 515 511,81 -928 149,31 -934 079,71
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 12,1053 17 200,26 0,00 17 200,26 0,00 -17 200,26 149 373,75 302 347,42 3 183 838,19 -2 603 729,63 -2 605 337,89
ERSTE BOND DOLLAR 5,9552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 492,39 10 553 137,67 11 636 157,56 11 615 233,69 11 613 120,13
ERSTE STOCK GLOBAL 20,2094 11 502,20 0,00 11 502,20 0,00 -11 502,20 -9 858,60 -7 037 318,12 -6 583 889,43 -12 701 843,49 -15 870 442,85
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,9249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,40 4 898,96 6 660,95 8 409,09 8 672,17
ERSTE STOCK ISTANBUL 34,2967 73 281,04 320,20 73 281,04 320,20 -72 960,84 -239 412,96 -981 284,29 -1 102 595,28 -1 222 956,30 -1 030 494,62
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,7424 0,00 867,44 0,00 867,44 867,44 3 181,14 69 960,97 86 831,55 -728 382,82 -727 617,55
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 24,3458 1 250 594,51 4 266 136,08 1 250 594,51 4 266 136,08 3 015 541,57 6 507 755,28 29 073 935,82 64 206 559,72 141 943 506,41 154 417 365,72
AM SLSP Realitný fond 1,1300 6 396,77 0,00 6 396,77 0,00 -6 396,77 -6 396,77 -16 065,51 -21 008,38 -576 507,00 -576 507,00
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. 14,1650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949 999,99 6 064 999,96 14 579 999,89 27 924 999,80 29 954 999,76
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. 4,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AM SLSP ESG MIX Klasik 5,5068 174 476,58 18 634,83 174 476,58 18 634,83 -155 841,75 -648 589,66 -2 301 528,12 -5 270 873,61 -10 595 331,07 -11 801 514,29
AM SLSP ESG MIX Balans 7,1436 47 325,27 11 234,43 47 325,27 11 234,43 -36 090,84 -37 474,35 -239 880,05 -485 737,01 -700 065,46 -660 156,09
AM SLSP ESG MIX Aktív 9,2467 28 502,94 27 982,69 28 502,94 27 982,69 -520,25 -90 333,20 -475 968,50 -890 040,24 -166 567,07 354 820,25
ERSTE BOND EURO RENT 8,5736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,50 176 844,85 -779 093,71 24 547 913,91 25 342 838,67
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 9,4971 36 697,60 0,00 36 697,60 0,00 -36 697,60 91 033,28 -331 441,00 21 839 755,08 21 553 763,82 22 560 252,17
ERSTE BOND USA CORPORATE 8,0532 63 006,12 0,00 63 006,12 0,00 -63 006,12 -47 640,84 20 664 816,80 21 489 142,74 28 772 984,75 28 775 641,16
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 7,5299 22 341,34 0,00 22 341,34 0,00 -22 341,34 -18 005,58 -11 668 916,82 5 897 600,45 6 871 824,78 7 520 875,90
ERSTE RESERVE EURO 0,2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 491 067,75 -5 042 659,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 7,1741 17 181,83 173 774,40 17 181,83 0,00 156 592,57 156 592,57 56 023,30 3 658 871,46 19 500 374,95 19 500 237,84
AM SLSP Erste Private Banking Conservative 6,5394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 933,52 -9 933,52 -1 406 167,03 -1 328 477,79
ERSTE MORTAGE 6,7162 29 074,50 0,00 29 074,50 0,00 -29 074,50 -22 313,54 839 819,56 -11 763 385,89 -38 409 114,87 -38 412 174,27
ERSTE BOND EM CORPORATE 5,0858 17 011,20 180,66 17 011,20 180,66 -16 830,54 -12 915,94 126 293,90 -2 057 213,95 -2 750 177,15 -2 254 453,27
ERSTE BOND INFLATION LINKED 8,1453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,30 -19 888,98 -16 592 172,08 -16 591 503,48
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 5,0944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 070 787,33 -4 305 267,69 -4 305 267,69
AM SLSP Global Renta, o.p.f. 5,5347 494 968,28 224 454,99 494 968,28 224 454,99 -270 513,29 -2 234 918,31 -9 485 849,12 -13 334 449,08 -1 718 924,45 8 732 815,81
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 1,6464 189 519,22 467 675,16 189 519,22 467 675,16 278 155,94 -1 778 566,38 -1 969 468,35 8 967 995,66 27 466 806,56 29 742 001,54
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 9,1442 275 049,72 47 973,38 275 049,72 47 973,38 -227 076,34 -868 249,27 -3 575 158,08 -6 328 288,23 4 809 773,00 19 541 922,68
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 1,4624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,18 681,18 1 028,90 1 028,90
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 9,8009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,32 764,32 764,32 764,32
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 8,1253 9 560,98 0,00 9 560,98 0,00 -9 560,98 -9 560,98 41 073,34 -46 535,56 -84 923,30 -84 923,30
ERSTE FIXED INCOME PLUS 5,1570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,19 96,19 96,19
PRIVATE BANKING DYNAMIC 7,8108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 10,6797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,01 962,01 962,01 962,01
ERSTE BEST OF AMERICA 17,5924 0,00 6 422,36 0,00 6 422,36 6 422,36 9 932,40 198 086,90 243 858,72 490 233,48 540 840,20
ERSTE BEST OF EUROPE 15,6575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 26 277,23 33 538,07 46 736,81 48 874,05
ERSTE GREEN INVEST 26,9326 427,71 282,89 427,71 282,89 -144,82 -14 956,28 145 374,18 381 567,55 1 408 053,80 2 622 934,35
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 32,1247 4 371,00 293,11 4 371,00 293,11 -4 077,89 18 762,17 66 973,89 132 272,61 378 222,80 465 891,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 6,4121 0,00 118,86 0,00 118,86 118,86 353,28 353,28 353,28 360,67 360,67
ERSTE FUTURE INVEST 22,6343 0,00 245,64 0,00 245,64 245,64 4 446,83 20 818,31 62 207,36 156 621,76 224 339,54
ERSTE BEST OF WORLD 15,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,11 27 260,98 76 600,88 194 090,01 290 738,26
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 7,3649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -901,62 -2 331,58 3 670,07 15 499,39 17 951,77
ERSTE FAIR INVEST 20,2370 251,25 0,00 251,25 0,00 -251,25 -6 078,21 5 866,27 7 353,91 71 923,11 95 258,40
ERSTE EQUITY RESEARCH 16,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,28 4 372,68 -3 125,85 63 615,99 112 875,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 173,09 20 173,09 561 092,05 561 092,05
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 60,29 31 388,14 60,29 31 388,14 31 327,85 66 184,55 324 717,65 516 330,74 516 330,74 516 330,74
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 2 977,75 403 131,69 2 977,75 403 131,69 400 153,94 1 096 692,32 2 702 043,61 3 122 418,80 3 122 418,80 3 122 418,80
ERSTE STOCK TECHNO 0,00 2 776,36 0,00 2 776,36 2 776,36 7 987,36 32 037,97 56 579,60 56 579,60 56 579,60
ERSTE STOCK BIOTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AM SLSP ESG fond dividendových akcií 122,99 89 315,58 122,99 89 315,58 89 192,59 258 181,51 498 343,69 498 343,69 498 343,69 498 343,69
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )